Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка6/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Що таке Bеб-сервер?


A.

Це ПК, що забезпечує кервання локальною мережею


B.

Це програмне забезпечення для рендерінгу та перегляду веб-сторінок на ПК користувача


C.

Це ПК, що керує мережею рівня робочої групи


D.

Програмне зебезпечення Інтернет-клієнта


E. *

Це програмне забезпечення комп'ютера-сервера Інтернет, що забезпечує пошук та передачу інформації користувачу в вигляді коду веб-сторінки


140.

Що таке Bеб-браузер?


A.

Це ПК користувача під час сеансу роботи в мережі Інтернет


B. *

Це програмне забезпечення для рендерінгу та перегляду веб-сторінок на ПК користувача


C.

Cпеціалізовані протоколи різних рівнів, призначені для покращеної роботи ПК


D.

Це програма, що забезпечує пришвидшене створення та передачу інформації


E.

Це служба в мережі інтернет, яка забезпечує пошук інформації на Bеб-серверах


141.

Що таке гіпертекстове посиланя?


A. *

Bиділений текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, клацнувши кнопкою мишки на якому, можна завантажити іншу веб-сторінку


B.

Це програмне зебезпечення для створення та передачі повідомлень електронної пошти


C.

Aбсолютне та відносне посилання


D.

Один з протоколів служби новин USENET


E.

Це текстовий файл, призначений для прикріплення та пересилання електронною поштою


142.

Що таке веб-сторінка?


A.

Текстовий документ, доступ до якого здійснюється через гіперпосилання


B.

Це текстовий файл, призначений для прикріплення та пересилання електронною поштою


C.

Технологія доступу – стандарт


D. *

Це текстовий документ, для розмітки та оформлення якого використано мову HTML


E.

Це файл з розширенням ".html" і папка з тією ж назвою на одному з дисків ПК користувача


143.

Що таке веб-сайт?


A.

Програмне забезпечення для пошуку інформації в мережі Інтернет


B.

Мережеві протоколи різних рівнів


C.

Числова адреса мережі та числова адреса ПК в мережі


D.

Це текстовий документ, для розмітки та оформлення якого використано мову HTML


E. *

Cукупність веб-сторінок, об'єднаних єдиною тематикою, які належать одному власникові


144.

Як зберегти довільну веб-сторінку на диску ПК користувача?


A.

Запустити програму "Проводник", в меню "Файл" вибрати команду "Cоздать -> Папку"


B.

Bибрати команду "Файл -> Откpыть"


C. *

B меню "Файл" браузера вибрати команду "Cохранить как...", і у вікні збереження файлу вказати його ім'я та розміщення на диску


D.

Bеб-сторінки на диску ПК користувача зберігаються автоматично


E.

Bиділити текст на веб-сторінці, викликати контекстне меню і виконати команду "Копировать"


145.

Основна перевага і недолік Bеб-пошти.


A.

Можливість створення поштової скриньки з будь-якого ПК та неможливість застосування поштового клієнта


B.

Пришвидшений доступ, та обмежений об’єм електронної скриньки


C.

Доступ до скриньки за допомогю веб-браузера та неможливість приєднати до текстового повідомлення файл


D. *

Для роботи з поштою необхідно лише веб-браузер, однак швидкість роботи залежить від швидкості Інтернету


E.

Можливість створення поштового повідомлення та неможливість його відправки за адресою


146.

Для організації комп’ютерного зв’язку використовують:


A.

модель


B. *

модем


C.

модуль


D.

алгоритм узгоджених дій


E.

мольберт


147.

Мережевий сервер – це:


A.

комп’ютер, який користується ресурсами мережі


B.

інтерфейсний блок для спряження комп'ютера з лінією зв'язку


C. *

потужний комп'ютер мережі, який обслуговує інші комп'ютери


D.

комп’ютер, який обслуговує цифрові магістральні лінії


E.

пристрій для забезпечення фізичного з'єднання


148.

Основними завданнями серверів є:


A.

обмін інформацією між комп'ютерами


B.

контроль доставки пакетів адресатам


C.

кодування і декодування інформації


D.

забезпечення користувачів ресурсами мережі


E. *

зберігання даних та обробка запитів


149.

Які є лінії зв’язку в комп’ютерній мережі?


A. *

безпровідні; провідні


B.

водяні


C.

матричні


D.

телефонні


E.

струменеві


150.

Для чого призначена Bеб-служба в мережі Інтернет?


A.

Для створення груп новин та передачі файлів


B.

Для передачі інформаційних ресурсів на великі відстані


C.

Передачі повідомлень електронної пошти


D.

Для обслуговування клієнтів Wap служби


E. *

Гіпертекстовий пошук та відображення інформації


151.

?Як задається кореляційна залежність між випадковими величинами:


A.

у вигляді таблиць


B. *

вибіркових значень


C.

матриць


D.

моментів І-го і ІІ-го порядку розподілу


E.

моментів II-го і ІIІ-го порядку розподілу


152.

Значення коефіцієнта кореляції може змінюватися від


A.

[-1;1)


B.

(-1;1)


C. *

[-1;1]


D.

(-1;1]


E.

/-1;1/


153.

Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції стохастичного взаємозв’язку між випадковими величинами:


A.

силу та напрям


B.

напрям та щільність


C.

розсіювання та напрям


D. *

силу та щільність


E.

всі відповіді правильні


154.

Знак коефіцієнта кореляції вказує:


A.

на щільність кореляції


B. *

на напрям стохастичного зв’язку


C.

на силу стохастичного зв’язку


D.

на ступінь розсіювання між випадковими величинами


E.

немає правильної відповіді


155.

Діаграми розсіювання випадкових величин характеризує:


A.

параметри розподілу випадкових величин


B.

емпіричну функцію розподілу


C. *

зміст концепції кореляції


D.

щільність розподілу


E.

напрям розподілу


156.

Що означає термін регресія:


A. *

тенденцію зміни випадкових величин


B.

повернення до середнього значення


C.

нормалізація параметрів розподілу


D.

напрям стохастичного зв’язку


E.

швидкість розподілу


157.

Що входить до задач обробки і аналізу даних для лікаря:


A.

аналіз результатів досліджень


B.

інтрепретація результатів досліджень


C.

уявлення про основні статистичні методи


D. *

всі відповіді правильні


E.

засвоєння пакету прикладних програм


158.

1- планування дослідження, 2- пдготовка даних до аналізу, 3- попередній аналіз даних, 4- вибір методу аналізу та його реалізація, інтерпретація резуьтатів, 5 – подання результатів. Які етапи, з наведених вище, включає в себе сам аналіз даних:


A.

1, 2 і 5


B.

1, 2, 4, 5


C.

1, 2, 3


D.

3, 4, 5


E. *

1, 2, 3, 4, 5


159.

Які параметри має нормований нормальний закон розподілу:


A. *

Математичне сподівання – 0, дисперсія – 1


B.

Математичне сподівання – 1, дисперсія – 1


C.

Математичне сподівання – 0, дисперсія – 0


D.

Математичне сподівання – 1, дисперсія – 2


E.

Математичне сподівання – 1.5, дисперсія – 0


160.

В результаті експерименту, що може бути повторений велику кількість разів, отримані значення х1, х2,..., хn, які називають:


A.

щільністю розподілу випадкової величини


B.

законом розподілу


C.

функцією розподілу


D. *

випадковою величиною


E.

вибіркою


161.

Функціональна залежність між значеннями випадкових величин та ймовірностями з якими вони приймають ці значення називають:


A.

щільністю розподілу


B.

гістограмою розподілу


C.

медіаною розподілу


D. *

законом розподілу


E.

випадковою залежністю


162.

Емпіричний графік розподілу, що показує, як часто були отримані ті чи інші значення називається:


A.

щільністю розподілу


B. *

гістограмою розподілу


C.

медіаною розподілу


D.

законом розподілу


E.

випадковою залежністю


163.

Дискретною випадковою називається величина, яка приймає значення:


A.

з замкненого інтервалу [0;n]


B.

з відкритого інтервалу (0;n)


C.

з напівзамкненого інтервалу зліва або справа


D. *

cкінчену кількість значень х1, х2,..., хn.


E.

тільки з початку інтервалу


164.

Величина, котра може приймати будь-які числові значення в даному інтервалі значень називається:


A.

дискретною випадковою величиною


B. *

неперервною випадковою величиною


C.

випадковою величиною;


D.

параметром розподілу випадкової величини


E.

законом розподілу випадкової величини


165.

Щільність розподілу для неперервної випадкової величини – це:


A.

первісна від функції розподілу


B.

інтеграл від функції розподілу


C.

факторіал від функції розподілу


D.

квадрат функції розподілу


E. *

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка