Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка4/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
82.

Для видалення значень виділеного стовпця в електронній таблиці MS Excel слід:


A.

натиснути на клавішу BackSpase;


B. *

виконати команду Правка>Удалить;


C.

виконати команду Данные>Фильтр;


D.

натиснути ПКМ і вибрати команду Вырезать;


E.

виконати команду Правка>Вырезать;


83.

Команду Данные>Итоги... в MS Excel використовують для:


A.

обчислення суми значень у стовпцях;


B.

обчислення значень будь-яких функцій;


C. *

проміжних підсумків;


D.

обчислення суми значень у рядках;


E.

обчислення суми значень у діапазоні;


84.

Перед тим, як виконати команду Данные>Итоги... в MS Excel, необхідно:


A.

обчислити суму значень у стовпцях;


B. *

відсортувати значення;


C.

створити критерій умов.


D.

виділити комірку;


E.

обчислити суму значень у рядах;


85.

Групу комірок електронної таблиці MS Excel які розміщені поряд і утворюють прямокутник, можна назвати:


A.

аркушем;


B.

таблицею;


C.

сегментом;


D. *

діапазоном;


E.

книгою;


86.

Якщо в комірці електронної таблиці MS Excel попередньо не був установлений формат даних, то інформація, що буде в неї вводитись, матиме формат:


A.

числовий;


B.

текстовий;


C. *

загальний;


D.

довільний;


E.

грошовий;


87.

Яким способом можна перевести комірку електронної таблиці MS Excel в режим редагування:


A. *

виділити комірку і натиснути на функціональну клавішу Р2;


B.

виділити комірку і натиснути на функціональну клавішу Р4;


C.

клікнути по комірці ПКМ;


D.

виконати комади Сервис>Параметры;


E.

виконати комади Правка>Редактировать;


88.

Для чого призначені формули в електронних таблицях MS Excel:


A.

для описування даних;


B.

для скороченного запису дій;


C. *

для виконання дій над вмістом комірок;


D.

для введення даних;


E.

для побудови діаграм;


89.

Що відображається в комірці електронної таблиці MS Excel після введення в неї формули:


A.

число;


B.

функція;


C.

формула;


D. *

сама формула або результат виконання формули;


E.

діаграма;


90.

Як можна побачити формулу в електронній таблиці MS Excel після її введення в комірку:


A.

виконати команду Вид>Строка формул;


B. *

виділити комірку й ознайомитись із вмістом рядка формул;


C.

виконати команду Окно>Отобразить...;


D.

виконати команду Сервис>Показать;


E.

клікнути на комірці ПКМ;


91.

За допомогою якої команди MS Excel можна задати режим ручного керування обчисленнями:


A. *

Сервис>Параметрьі...>Вьічисления>Вьічисления: вручную;


B.

Сервис>Исправления;


C.

Сервис>Мастер;


D.

Всавка>Объект;


E.

Сервис>Сортировка;


92.

За допомогою якої команди MS Excel можна задати формат відображення чисел:


A.

Вид>О6ычный;


B. *

Формат>Ячейки>Число;


C.

Данные>Знешние данные;


D.

Формат>Ячейки>Выравнивание;


E.

Формат >Число;


93.

За допомогою якої команди MS Excel можна задати колір і узор замалювання виокремленого діапазону комірок:


A. *

Формат>Ячейки...>Вид;


B.

Вид>Представления...;


C.

Сервис>Подбор параметра...;


D.

Вставка>Заливка…;


E.

Формат>Стиль;


94.

За допомогою якої команди MS Excel можна захистити робочий аркуш:


A.

Формат>Лист>Скрыть;


B.

Правка>Удалить лист;


C. *

Сервис>3ащита…3ащитить лист...;


D.

Правка>Скрыть;


E.

Вставка>Примечание;


95.

За допомогою якої команди MS Excel можна відкрити вікно Мастер функций:


A.

Сервис>Мастер;


B. *

Вставка>Функция...;


C.

Данные>Итоги;


D.

Вставка>Символ;


E.

Формат>Функция…;


96.

ІР-адреси комп'ютерів у мережі Internet:


A.

однакові для всіх комп'ютерів одного домена


B.

не повторюються в межах свого домена, але можуть повторюватись позаними


C.

не повторюються в комп'ютерах, які підключені до одного провайдера але можуть повторюватись в інших


D. *

не повторюються в межах мережі


E.

повторюються в мережі


97.

Для комутації комп'ютерів засобами телефонної лінії необхідно мати:


A.

сервер


B. *

модем


C.

провайдер


D.

факсимільний аппарат


E.

телефон


98.

Класифікація комп'ютерних мереж спирається на:


A. *

розміри зони, яку охоплює своєю дією дана мережа


B.

об'єми інформації, що можуть передаватись даною мережею


C.

швидкість, з якою може передаватись інформація даною мережею


D.

принт-серверами


E.

прокси-сервери


99.

Яким способом можна пересилати файл за допомогою електронної пошти


A.

дописати інформацію, що міститься у файлі, до повідомлення


B.

відіслати файл як окреме повідомлення


C. *

приєднати файл до повідомлення у вигляді вкладення


D.

ніяким


E.

будь-яким


100.

Маючи підготовлене і забезпечене адресою повідомлення, активізують піктограму Отправить, що знаходиться на панелі інструментів вікна електронної пошти. Якщо повідомлення не буде відправлене з огляду напевні обставини,, то в яку папку воно потрапить:


A.

Черновики


B. *

Исходящие


C.

Удаленные


D.

Мої документи


E.

будь-яку


101.

За допомогою якої програми відправляють і одержують повідомлення:


A.

E - Mail


B. *

Outlook Express


C.

Internet Explorer


D.

MS Word


E.

FotoShop


102.

Протокол у мережі Internet - це:


A.

сукупність правил взаємодії між клієнтами


B.

сукупність правил взаємодії між комп'ютерами


C. *

сукупність правил взаємодії між клієнтом і сервером


D.

сукупність правил взаємодії об’єктів між сервером і сервером


E.

жодної правильної відповіді


103.

Для чого призначена служба FTP:


A.

для перегляду даних


B. *

для пересилання файлів


C.

для доступу до електронної пошти


D.

для пошуку інформації


E.

для створення текстових документів


104.

B якому порядку читають адресу електронної пошти:


A. *

справа наліво


B.

зліва направо


C.

взагалі не читають


D.

зверху вниз


E.

знизу верх


105.

Що означає домен com:


A.

суспільні організації


B.

державні організації


C. *

комерційні компанії


D.

школи


E.

банки


106.

До якої країни відноситься домен uk:


A.

Україна


B.

Угорщина


C.

Уругвай


D. *

Bеликобританія


E.

Узбекистан


107.

До якої країни відноситься домен ru:


A. *

Росія


B.

Румунія


C.

Італія


D.

Франція


E.

Bеликобританія


108.

Що таке сервер


A.

комп'ютер, через який проходять пакети інформації


B. *

комп'ютер, який використовується для об’єднання і розподілу ресурсів комп’ютерної мережі між клієнтами


C.

комп'ютер, який перекладає доменні адреси в графічні


D.

комп’ютер, який має велику оперативну пам’ять


E.

об'єми інформації, що можуть передаватись даною мережею


109.

Зі скількох частин складається адреса електронної пошти:


A.

1


B. *

3


C.

невизначена кількість


D.

4


E.

5


110.

Для одержання доступу до електронної поштової скриньки потрібно вказати:


A.

адресу електронної пошти


B.

пароль


C. *

логін і пароль


D.

домен


E.

профільКаталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка