Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка2/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


A.

на одному з робочих аркушів поточної робочої книги;


B.

на окремому аркуші поточної робочої книги;


C.

у виділеному діапазоні комірок;


D. *

на будь-якому аркуші нової робочої книги;


E.

на наступному аркуші, від аркушу, де знаходяться дані для побудови діаграми;


28.

Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються:


A. *

в ряди;


B.

в стовпці;


C.

в діапазони комірок;


D.

в ряди і стовпці;


E.

немає правильної відповіді;


29.

Ряд -це:


A.

група суміжних комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;


B.

група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;


C. *

група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;


D.

група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;


E.

немає правильної відповіді;


30.

Скільки етапів потрібно виконати для того, щоб побудувати діаграму в МS ЕхсеІ:


A.

три;


B. *

чотири;


C.

п'ять;


D.

десять;


E.

девять;


31.

За допомогою якої з вкладок вікна Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ можна змінити підписи осей діаграми:


A.

Оси;


B. *

Заголовки;


C.

Линии сетки;


D.

Легенда;


E.

Ряд;


32.

Відображення і маркування осей координат діаграми задається в МS ЕхсеІ у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:


A.

Подписи данных;


B.

Линии сетки;


C. *

Оси;


D.

Легенда;


E.

Ряд;


33.

Опис побудованих графіків і діаграм задається в МS Ехсеl у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:


A.

Заголовки;


B.

Лини сетки;


C.

Подписи данных;


D.

Ряд;


E. *

Легенда;


34.

Яким із вказаних способів не можна видалити діаграму в МS Ехсеl:


A.

виділити діаграму і виконати команду вырезать;


B.

виконати команду Правка>Удалить лист;


C.

виділити діаграму і натиснути на клавішу Delete;


D.

в Контекстному меню вибрати команду Удалить лист;


E. *

виконати команду Правка>Очистить;


35.

Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:


A.

малюнок;


B.

зображення;


C. *

ряд даних;


D.

картинка;


E.

немає вірної відповіді;


36.

Що таке нестандартні діаграми в МS ЕхсеІ:


A. *

різновид стандартних діаграм;


B.

особливий клас діаграм;


C.

різновид стандартних діаграм із деякими нестандартними особливостями конфігурації;


D.

немає вірної відповіді;


E.

таких не існує;


37.

Що таке Область диаграммыв МS ЕхсеІ:


A.

простір між осями координат;


B. *

простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми;


C.

кроки побудови діаграми;


D.

дані, на основі яких будується діаграма;


E.

щось інше


38.

Що таке Область построения диаграммы в МS ЕхсеІ:


A. *

простір між осями координат;


B.

простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми;


C.

щось інше;


D.

кроки побудови діаграми;


E.

дані, на основі яких будується діаграма;


39.

Яким способом можна виділити будь-яку з ділянок діаграми в МS ЕхсеІ:


A.

клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter;


B.

клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать;


C. *

двічі поспіль з деякою паузою клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки діаграми, що підлягає виділенню;


D.

клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter;


E.

клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать;


40.

У результаті подвійного кліку ЛКМ по області побудови діаграми в МS ЕхсеІ на екрані монітора з'являється вікно:


A.

Свойства диаграммы;


B.

Вставка;


C.

Формат;


D. *

Формат области диаграммы;


E.

Удалить;


41.

Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:


A. *

клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню;


B.

клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню;


C.

клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;


D.

клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;


E.

немає правильної відповіді;


42.

3 якими елементами діаграми можна працювати за допомогою вкладки Вид вікна Формат области диаграммы в МS ЕхсеІ:


A.

із рамкою, фоном і заголовком діаграми;


B.

із фоном, заголовком і легендою діаграми;


C.

тільки із підписом осей діаграми;


D.

тільки з фоном діаграми;


E. *

із рамкою і фоном діаграми;


43.

Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:


A. *

форматування всіх елементів діаграми;


B.

створення діаграми;


C.

зміни виду діаграми;


D.

форматування тільки підписів осей;


E.

тільки зміни розміру діаграми;


44.

Для чого призначена вкладка Шкала вікна Формат оси в МS ЕхсеІ:


A.

для визначення лінійних розмірів діаграми вздовж відповідних осей;


B. *

для встановлення типу, масштабу, діапазону зміни значень даних і ціни поділки шкали на відповідних осях;


C.

для зміни масштабу зображення діаграми;


D.

для встановлення типу;


E.

для встановлення масштабу, діапазону зміни значень даних;


45.

Яким способом можна додати дані до діаграми в МS ЕхсеІ:


A.

виконати команду Вставка>Данные;


B.

виконати команду Правка>Добавить і скористатись опціями вікна Добавить данные, що відкриється;


C. *

у вікні Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы скористатись кнопками і вікнами вкладки Ряд;


D.

Вставка>Диаграмма;


E.

це неможливо зробити;


46.

Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Формат названия диаграммы в МS ЕхсеІ:


A.

для вирівнювання підпису осей діаграми;


B.

для вирівнювання діаграми на листі;


C.

для зміни орієнтації тексту назви діаграми;


D. *

для вирівнювання тексту назви по центру області побудови діаграми;


E.

для вирівнювання тексту назви діаграми по горизонталі і по вертикалі, а також зміни її орієнтації;


47.

Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:


A.

График, Секторная, Точечная;


B. *

Круговая, Точечная, Гистограмма;


C.

График, Круговая, Волнистая;


D.

Голубая, График, Биржевая


E.

всі відповіді вірні;


48.

За допомогою якої команди в МS ЕхсеІ можна активізувати панель інструментів для побудови діаграми:


A.

Вставка>Диаграмма...;


B.

Сервис>Параметры...>Диаграмма;


C. *

Вид>Панели инструментов>Диаграммы;


D.

Сервис> Диаграмма;


E.

Данные> Сводная таблица;


49.

Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ:


A.

для збереження діаграм на диску;


B. *

для побудови діаграм;


C.

для виділення елемента діаграми;


D.

для видалення діаграми;


E.

всі відповіді вірні;


50.

Діаграма -це:


A.

прямокутні стовпці числових даних;


B.

співвідношення між частинами і цілими числових даних;


C. *

графічне відображення числових даних;


D.

графік математичної функції;


E.

графік статистичної функції;


51.

Для побудови графіка за даними електронної Таблиці МS ЕхсеІ слід використати команду:


A.

Данные>Итоги...;


B. *

Вставка>Диаграмма...;


C.

Вставка>Рисунок;


D.

Сервис>3ависимости;


E.

Данные>Сортировка;


52.

В електронній таблиці МS ЕхсеІ виділіть довільний непорожній діапазон комірок із числовими даними, що підлягають графічному відображенню, активізуйте кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная, а у вікні, що з'явиться, - кнопку Готово. У результаті:


A.

на аркуші робочої книги з'явиться порожня область діаграми;


B.

вікно програми Мастер диаграмм закриється без видимих результатів;


C. *

буде побудована діаграма за значеннями виділених комірок;


D.

на аркуші робочої книги з'явиться майстер функцій;


E.

на аркуші робочої книги нічого не з'явиться;


53.

Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

Е10;F10;


B.

Е10;F15;


C. *

В6:Е10;


D.


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка