Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка14/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
D.

Вставка-Заливка…


E.

Формат-Стиль


361.

За допомогою якої команди MS Excel можна захистити робочий аркуш:


A.

Формат-Лист-Скрыть


B.

Правка-Удалить лист


C. *

Сервис-3ащита…3ащитить лист...


D.

Правка-Скрыть


E.

Вставка-Примечание


362.

За допомогою якої команди MS Excel можна відкрити вікно Мастер функций:


A.

Сервис-Мастер


B. *

Вставка-Функция...


C.

Данные-Итоги


D.

Вставка-Символ


E.

Формат-Функция…


363.

Яка з формул невірно записана?


A.

=(А4+В8)*С6


B.

=F7*С14+B12


C. *

F17*С14/B10


D.

=В8-(С4*С14)+B12^2


E.

=(В8-С4)*С1)+B14


364.

Функція ABS визначає


A. *

модуль числа


B.

добуток елементів


C.

підраховує кількість елементів у списку аргументів


D.

визначення суми вказаних комірок


E.

підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові


365.

Функція ПРОИЗВЕД визначає


A.

модуль числа


B. *

добуток елементів


C.

підраховує кількість елементів у списку аргументів


D.

визначення суми вказаних комірок


E.

підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові


366.

Функція СЧЁТ визначає


A.

модуль числа


B.

добуток елементів


C. *

підраховує кількість елементів у списку аргументів


D.

визначення суми вказаних комірок


E.

підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові


367.

Функція СЧЁТЕСЛИ визначає


A.

модуль числа


B.

добуток елементів


C.

підраховує кількість елементів у списку аргументів


D.

визначення суми вказаних комірок


E. *

підраховує кількість заповнених комірок діапазону, що здовільняє певну умову


368.

Функція ЕСЛИ визначає


A. *

умовний оператор, якщо виконується умова, обчислюється вираз 1, інакше вираз 2


B.

добуток елементів


C.

підраховує кількість елементів у списку аргументів


D.

визначення суми вказаних комірок


E.

підраховує кількість заповнених комірок діапазону, що здовільняє певну умову


369.

На скільки частин розділений рядок формул?


A.

1


B.

2


C. *

3


D.

4


E.

5


370.

Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

АЯ;


B.

ІП;


C. *

LN;


D.

A1;


E.

1A;


371.

Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка рядка електронної таблиці MS Excel:


A. *

55;


B.

АВ;


C.

С2;


D.

2C;


E.

22S;


372.

Яким способом можна точно задати ширину 8,15 стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;


B. *

виділити будь-яку комірку стовпця, виконати команду Формат ?Столбец ?Ширина..., увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК;


C.

виконати команду Данные?Форма...;


D.

виділити першу комірку стовпця, виконати команду Формат ?Столбец увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК;


E.

при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію ряда A. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;


373.

Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх;


B. *

виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат?Строка?Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;


C.

за допомогою команди Вставка?Строки?


D.

при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво;


E.

виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат?Столбец?Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;


374.

Активна комірка в МS ЕхсеІ- це:


A. *

комірка, на якій знаходиться курсор виділення;


B.

комірка, в яку введені дані;


C.

комірка, в яку введена формула;


D.

комірка, синього кольору;


E.

комірка А1;


375.

З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:


A.

з активних комірок;


B. *

з робочих аркушів;


C.

з файлів;


D.

з макросів;


E.

з шаблонів;


376.

Яким способом можна ввести число 20 у комірку В6 електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

виділити комірку В6 і виконати команду Правка?Заполнить;


B.

натиснути на клавішу Enter і ввести за допомогою клавіатури число 20;


C. *

виділити комірку В6, увести за допомогою клавіатури число 20 і натиснути на клавішу Enter;


D.

виділити стовпець В і виконати команду Правка?Заполнить;


E.

натиснути на клавішу Page down і ввести за допомогою клавіатури число 20;


377.

Які з наведених даних є даними числового типу в МЗ ЕхсеІ:


A. *

123;


B.

12.01.2005


C.

A1;4.12/3/05;


D.

1 серпня;


E.

5 вересня 2000 року;


378.

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:


A.

А1+А2;


B.

12 березня;


C. *

відомість;


D.

12.01.2005;


E.

A1;4.12/3/05;


379.

За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна відмінити режим відображення сітки на екрані:


A. *

Сервис>Параметры…?Вид?Параметры окна: сетка;


B.

Формат?Ячейки...?Граница;


C.

Вид?Разметка страницы;


D.

Формат?Лист...?Граница;


E.

Файл?Параметры страницы;


380.

Нехай у комірку АЗ ввели число 2, в комірку ВЗ - число 2, а в коміркуСЗ - формулу =АЗ+ВЗ/2. Який результат з'явився в комірці СЗ електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

2;


B. *

3;


C.

СЗ;


D.

6;


E.

4;


381.

Яким способом можна видалити аркуш ЛистЗ з робочої книги в МS ЕхсеІ:


A.

виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат?Лист?Скрыть;


B.

виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис?Автозамена...;


C. *

виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Правка?Удапить лист;


D.

виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат?Лист?Преименовать;


E.

виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис?Исправления...;


382.

За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна додати 10 аркушів у створеній робочій книзі:


A.

Сервис?Параметры...?Общие?Листов в новой книге: 10;


B.

Правка?Переместить/скопировать лист...;


C.

Сервис>Правка>Отображать 10 листов;


D.

Формат>Лист>10;


E. *

Вставка?Лист;


383.

Діапазон комірок —це:


A.

комірка В2;


B.

декілька комірок із суміжними сторонами;


C.

сукупність комірок із суміжними сторонами прямокутної форми;


D.

сукупність комірок із суміжними сторонами квадратної форми;


E. *

декілька виділених комірок;


384.

Яким способом можна скопіювати формулу з комірки Е4 в діапазон комірок Е4:Е10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ЛКМ по комірці Е4;


B. *

виділити комірку Е4 і перемістити при натиснутій ЛКМ її маркер заповнення вниз до комірки Е10 включно;


C.

виконати команду Правка?Копировать;


D.

виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ПКМ по комірці Е4;


E.

виконати команду Правка?Копировать все;


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка