Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка12/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


C.

щось інше


D.

кроки побудови діаграми


E.

дані, на основі яких будується діаграма


306.

Яким способом можна виділити будь-яку з ділянок діаграми в МS ЕхсеІ:


A.

клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter


B.

клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать


C. *

двічі поспіль з деякою паузою клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки діаграми, що підлягає виділенню


D.

клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter


E.

клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать


307.

У результаті подвійного кліку ЛКМ по області побудови діаграми в МS ЕхсеІ на екрані монітора з'являється вікно:


A.

Свойства диаграммы


B.

Вставка


C.

Формат


D. *

Формат области диаграммы


E.

Удалить


308.

Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:


A. *

клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню


B.

клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню


C.

клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter


D.

клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter


E.

немає правильної відповіді


309.

3 якими елементами діаграми можна працювати за допомогою вкладки Вид вікна Формат области диаграммы в МS ЕхсеІ:


A.

із рамкою, фоном і заголовком діаграми


B.

із фоном, заголовком і легендою діаграми


C.

тільки із підписом осей діаграми


D.

тільки з фоном діаграми


E. *

із рамкою і фоном діаграми


310.

Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:


A. *

форматування всіх елементів діаграми


B.

створення діаграми


C.

зміни виду діаграми


D.

форматування тільки підписів осей


E.

тільки зміни розміру діаграми


311.

Для чого призначена вкладка Шкала вікна Формат оси в МS ЕхсеІ:


A.

для визначення лінійних розмірів діаграми вздовж відповідних осей


B. *

для встановлення типу, масштабу, діапазону зміни значень даних і ціни поділки шкали на відповідних осях


C.

для зміни масштабу зображення діаграми


D.

для встановлення типу


E.

для встановлення масштабу, діапазону зміни значень даних


312.

Яким способом можна додати дані до діаграми в МS ЕхсеІ:


A.

виконати команду Вставка-Данные


B.

виконати команду Правка-Добавить і скористатись опціями вікна Добавить данные, що відкриється


C. *

у вікні Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы скористатись кнопками і вікнами вкладки Ряд


D.

Вставка-Диаграмма


E.

це неможливо зробити


313.

Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Формат названия диаграммы в МS ЕхсеІ:


A.

для вирівнювання підпису осей діаграми


B.

для вирівнювання діаграми на листі


C.

для зміни орієнтації тексту назви діаграми


D. *

для вирівнювання тексту назви по центру області побудови діаграми


E.

для вирівнювання тексту назви діаграми по горизонталі і по вертикалі, а також зміни її орієнтації


314.

Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:


A.

График, Секторная, Точечная


B. *

Круговая, Точечная, Гистограмма


C.

График, Круговая, Волнистая


D.

Голубая, График, Биржевая


E.

всі відповіді вірні


315.

За допомогою якої команди в МS ЕхсеІ можна активізувати панель інструментів для побудови діаграми:


A.

Вставка-Диаграмма...


B.

Сервис-Параметры...-Диаграмма


C. *

Вид-Панели инструментов-Диаграммы


D.

Сервис-Диаграмма


E.

Данные-Сводная таблица


316.

Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ:


A.

для збереження діаграм на диску


B. *

для побудови діаграм


C.

для виділення елемента діаграми


D.

для видалення діаграми


E.

всі відповіді вірні


317.

Діаграма -це:


A.

прямокутні стовпці числових даних


B.

співвідношення між частинами і цілими числових даних


C. *

графічне відображення числових даних


D.

графік математичної функції


E.

графік статистичної функції


318.

Для побудови графіка за даними електронної Таблиці МS ЕхсеІ слід використати команду:


A.

Данные-Итоги...


B. *

Вставка-Диаграмма...


C.

Вставка-Рисунок


D.

Сервис-3ависимости


E.

Данные-Сортировка


319.

В електронній таблиці МS ЕхсеІ виділіть довільний непорожній діапазон комірок із числовими даними, що підлягають графічному відображенню, активізуйте кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная, а у вікні, що з'явиться, - кнопку Готово. У результаті:


A.

на аркуші робочої книги з'явиться порожня область діаграми


B.

вікно програми Мастер диаграмм закриється без видимих результатів


C. *

буде побудована діаграма за значеннями виділених комірок


D.

на аркуші робочої книги з'явиться майстер функцій


E.

на аркуші робочої книги нічого не з'явиться


320.

Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

Е10;F10


B.

Е10;F15


C. *

В6:Е10


D.

В6;Е10


E.

В2/Е20


321.

Яка з адрес є відносною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:


A. *

012


B.

$012


C.

$0$12


D.

0.12


E.

0:12


322.

Яка з адрес є абсолютною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:


A.

А1


B.

А1,А2


C. *

$А$12


D.

0.12


E.

0:12


323.

Яким способом можна скопіювати формулу з комірки В6 у діапазон комірок В7:В13 у MS Excel:


A.

виконати команду Правка>Копировать


B. *

виділити комірку В6 і перемістити її маркер заповнення при натиснутій ЛКМ до комірки В13 включно


C.

виділити діапазон комірок В7:В13 і клікнути ЛКМ по комірці В6


D.

виділити комірку В6 і перемістити її маркер заповнення при натиснутій ПКМ до комірки В13 включно


E.

виконати команду Правка>Заполнить


324.

Укажіть перелік, що містить умовні позначення тільки статистичних функцій MS Excel:


A.

СРЗНАЧ, SQRT, СУММ


B.

МИН, ЕХР, МАКС


C.

МИН, SIN, СУММ


D. *

МИН, МАКС, СЧЁТ


E.

МИН, COS МИН


325.

Яким способом можна скопіювати таблицю з першого аркуша робочої книги на другий у MS Excel:


A. *

виділити таблицю, виконати команду Правка>Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка-Вставить;


B.

виділити таблицю, виконати команду Правка>Вырезать і виконати команду Правка-Вставить;


C.

виконати команду Правка>Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка-Вставить;


D.

виконати команду Правка>Вырезать і виконати команду Правка-Вставить;


E.

виконати команду Правка>Вырезать виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка-Вставить;


326.

Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:


A.

МИН, МАКС, СУММ


B. *

ЕХР, ЗСЗКТ, ЗИМ


C.

ЕХР, СУММ, СОЗ


D.

ЗИМ, ДИСП, МАКС


E.

ЕХР, ЗСЗКТ, МИН


327.

За допомогою якої команди можна задати режим відображення формули MS Excel:


A.

виконати команду Вид-Строка формул


B.

виконати команду Формат-Автоформат...


C. *

виконати команду Сервис-Параметры...->Вид-Параметры окна: формулы


D.

Вставка-Объект


E.

Вид-Представления


328.

Чому дорівнює значення виразу МАКС(15;20;АЗ)+МИН(5;15) в MS Excel:


A. *

невідомо


B.

25


C.

АЗ+5


D.

10


E.

5


329.

Чому дорівнює значення функції СРЗНАЧ(16;20;АЗ:В6) в MS Excel:


A.

18


B.

(А3+В6+З6):2


C. *

невідомо


D.

16+20/2


E.

4


330.

Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1>2;1 ;2) в MS Excel:


A.

1


B. *

2


C.

функція задана невірно


D.

3


E.

2,1


331.

Вкажіть правильний запис функції в MS Excel:


A.

ЕСЛИ(С4=1;3)


B.

ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ(D1=3;5)


C. *

ЕСЛИ(С4=1 ;$D$2;ЕСЛИ(С4=2;$Е$2;$Р$2))


D.

ЕСЛИ[С4=1;3]


E.

ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ D1=3;5


332.

Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:


A.

10


B. *

20Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка