Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка11/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

E.

для обчислення суми числових даних, які містяться на двох суміжних листах


278.

За допомогою якої команди меню МS ЕхсеІ можна зберегти зміни, внесені в робочу книгу після редагування:


A.

Файл Сохранить как...


B.

Файл Печать


C.

Файл Сохранить рабочую область...


D.

Файл Сохранить как веб-страницу


E. *

Файл Сохранить


279.

За допомогою якого символу відокремлюють аргументи функцій в електронних таблицях МS ЕхсеІ;


A.

, (кома)


B.

/ (слеш)


C.

; (крапка з комою)


D. *

: (двокрапка)


E.

*(зірочка)


280.

Вирази у формулах електронних таблиць МS ЕхсеІ створюють за допомогою:


A. *

знаку рівності, адрес комірок, чисел, математичних операцій, круглих дужок, функцій


B.

знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, квадратних дужок


C.

знаку рівності, адрес комірок, коми


D.

знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, двокрапок


E.

знаку рівності, адрес комірок, квадратних дужок; круглих дужок


281.

Яким способом можна вставити стовпець справа від стовпця В в електронній таблиці МS ЕхсеІ:


A.

виділити стовпець В і виконати команду Вставка-Столбцы;


B.

виділити комірку В1 і виконати команду Вставка-Столбцы;


C. *

виділити комірку С2 і виконати команду Вставка-Столбцы;


D.

виділити комірку А1 і виконати команду Вставка-Столбцы;


E.

виділити комірку С1 і виконати команду Вставка-Столбцы;


282.

Електронні таблиці МS ЕхсеІ зберігаються у файлах із розширенням:


A.

.doc


B.

.bmp


C.

.tif


D. *

.xls


E.

.txt


283.

За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:


A. *

перехід від одного аркуша до іншого


B.

виклик iншого файлу


C.

виклик програми МS ЕхсеІ


D.

виклик іншої папки


E.

виклик програми МS Word


284.

Якщо виділити комірку електронної таблиці МS ЕхсеІ, то в рядку формул буде міститись інформація про:


A.

перелік усіх функцій МS ЕхсеІ


B.

ярлик поточного аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ


C. *

адресу поточної комірки


D.

адресу документа МS ЕхсеІ


E.

перелік статистичних функцій МS ЕхсеІ


285.

Для видалення виділеного стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ треба:


A. *

виконати команду Правка-Удалить;


B.

виконати команду Правка-Вырезать;


C.

натиснути на клавішу Delete;


D.

вибрати в Контекстному меню команду Вырезать;


E.

виконати команду Правка-Очистить;


286.

Чим відрізняються адреси комірок $А$1 i А1 в МS ЕхсеІ:


A.

немає різниці


B. *

адреса $А$1 під час копіювання комірки не змінюється


C.

$А$1 - адреса виділеної комірки


D.

адреса $А$1 під час копіювання комірки змінюється


E.

адреса діапазону комірок


287.

У запису формули в МS ЕхсеІ для позначення операції множення використовують знак:


A.

^


B.

.


C.

х


D. *

*


E.

/


288.

У комірці А1 міститься число 1, у комірці В1 - число 6, у комірці С1 - число 3. Результатом виконання формули =А1+В1/2*С1 в МS ЕхсеІ буде:


A.

7/6


B. *

10,5


C.

9.5


D.

помилка


E.

10


289.

Число, що міститься в комірці А1, потрібно розділити на суму чисел, які містяться в комірках А2 і АЗ. Для знаходження результату треба створити в довільній комірці електронної таблиці МS ЕхсеІ формулу:


A.

=А1:(А2+АЗ)


B.

=А1/СУММ(А2,АЗ)


C.

=А1/А2+А3


D. *

=А1/(А2+А3)


E.

=А1/[А2+А3]


290.

Із перерахованого: 1 - автоматичне проведення обчислень за заданими формулами; 2 - взаємодія центрального процесора з таблицею розміщення файлів; 3 — побудова графіків і діаграм; 4 - оформлення і виведення електронних таблиць на друк; 5 - управління особистим розкладом — до функцій табличного процесора МS ЕхсеІ відносяться:


A.

1, 2;3 і 4


B. *

1, 3 і 4


C.

1, 3, 4 і 5


D.

2,3 і 4


E.

3, 4 і 2


291.

Якщо частина цифр десяткового числа, розміщених після коми, не вміщається в комірці електронної таблиці, то:


A.

число заокруглюється до такої кількості десяткових знаків після коми, скільки поміститься в комірці


B.

цифри, які не помістились у комірку, накладаються на сусідню комірку, якщо вона незаповнена


C. *

в комірці відображаються символи ####


D.

з'явиться вікно з повідомленням про помилку


E.

в комірці відображаються символи #ИМЯ


292.

Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:


A.

виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15


B.

виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ


C. *

виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная


D.

виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС


E.

виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15


293.

Після натискання на функціональну клавішу F2 в електронних таблицях МS ЕхсеІ:


A. *

виділена комірка стає доступною для редагування


B.

виділена комірка переходить у режим відображення даних


C.

активізується меню МS ЕхсеІ


D.

викликається Контекстне меню


E.

виділена комірка стає недоступною для редагування


294.

Що з перерахованого: 1 - Тип диаграммы; 2 - Источник данных диаграммы; 3 - Подписи данных; 4 - Параметры диаграммы; 5 - Размещение диаграммы 6 - Заголовок - не є кроком побудови діаграми в МS ЕхсеІ:


A.

2 і 5


B. *

З і 6


C.

2,4,5 і 6


D.

1 і 6


E.

3, 6 і 2


295.

Де не може бути розміщена діаграма в процесі створення засобами МS ЕхсеІ:


A.

на одному з робочих аркушів поточної робочої книги


B.

на окремому аркуші поточної робочої книги


C.

у виділеному діапазоні комірок


D. *

на будь-якому аркуші нової робочої книги


E.

на наступному аркуші, від аркушу, де знаходяться дані для побудови діаграми


296.

Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються:


A. *

в ряди


B.

в стовпці


C.

в діапазони комірок


D.

в ряди і стовпці


E.

немає правильної відповіді


297.

Скільки етапів потрібно виконати для того, щоб побудувати діаграму в МS ЕхсеІ:


A.

три


B. *

чотири


C.

п'ять


D.

десять


E.

девять


298.

За допомогою якої з вкладок вікна Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ можна змінити підписи осей діаграми:


A.

Оси


B. *

Заголовки


C.

Линии сетки


D.

Легенда


E.

Ряд


299.

Відображення і маркування осей координат діаграми задається в МS ЕхсеІ у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:


A.

Подписи данных


B.

Линии сетки


C. *

Оси


D.

Легенда


E.

Ряд


300.

Опис побудованих графіків і діаграм задається в МS Ехсеl у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:


A.

Заголовки


B.

Лини сетки


C.

Подписи данных


D.

Ряд


E. *

Легенда


301.

Яким із вказаних способів не можна видалити діаграму в МS Ехсеl:


A.

виділити діаграму і виконати команду вырезать


B.

виконати команду Правка>Удалить лист


C.

виділити діаграму і натиснути на клавішу Delete


D.

в Контекстному меню вибрати команду Удалить лист


E. *

виконати команду Правка>Очистить


302.

Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:


A.

малюнок


B.

зображення


C. *

ряд даних


D.

картинка


E.

немає вірної відповіді


303.

Що таке нестандартні діаграми в МS ЕхсеІ:


A. *

різновид стандартних діаграм


B.

особливий клас діаграм


C.

різновид стандартних діаграм із деякими нестандартними особливостями конфігурації


D.

немає вірної відповіді


E.

таких не існує


304.

Що таке Область диаграммы в МS ЕхсеІ:


A.

простір між осями координат


B. *

простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми


C.

кроки побудови діаграми


D.

дані, на основі яких будується діаграма


E.

щось інше


305.

Що таке Область построения диаграммы в МS ЕхсеІ:


A. *

простір між осями координат


B.

простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка