Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка10/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
C.

Shift+Enter


D.

Shift+Tab


E.

F4


251.

Для переміщення по електронній таблиці вверх на одну комірку необхідно натиснути:


A.

Enter


B.

Tab


C. *

Shift+Enter


D.

Shift+Tab


E.

F4


252.

Для переміщення по електронній таблиці вліво на одну комірку необхідно натиснути:


A.

Enter


B.

Tab


C.

Shift+Enter


D. *

Shift+Tab


E.

F4


253.

Щоб відредагувати вміст комірки потрібно натиснути:


A.

F5


B.

Tab


C.

F2


D. *

Ctrl+Tab


E.

F4


254.

Яку кількість символів тексту можна ввести в одну комірку?


A. *

255


B.

65536


C.

256


D.

по ширині стовпця


E.

необмежена кількість


255.

Яка клавіша використовується для виділення декількох діапазонів комірок?


A.

Shift


B. *

Ctrl


C.

F2


D.

Shift+Tab


E.

F4


256.

Для виділення цілого робочого листка використовується клавіша


A.

Shift і стрілочка вліво


B. *

Ctrl+А


C.

F2


D.

Shift+А


E.

F4


257.

Яким способом можна точно задати ширину 8,15 стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо


B. *

виділити будь-яку комірку стовпця, виконати команду Формат-Столбец-Ширина..., увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК


C.

виконати команду Данные-Форма...


D.

виділити першу комірку стовпця, виконати команду Формат-Столбец увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК


E.

при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію ряда A. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо


258.

Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх


B. *

виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат-Строка-Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК


C.

за допомогою команди Вставка-Строки


D.

при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво


E.

виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат-Столбец-Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК


259.

Активна комірка в МS ЕхсеІ- це:


A. *

комірка, на якій знаходиться курсор виділення


B.

комірка, в яку введені дані


C.

комірка, в яку введена формула


D.

комірка, синього кольору


E.

комірка А1;


260.

З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:


A.

з активних комірок


B. *

з робочих аркушів


C.

з файлів


D.

з макросів


E.

з шаблонів


261.

Яким способом можна ввести число 20 у комірку В6 електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

виділити комірку В6 і виконати команду Правка-Заполнить


B.

натиснути на клавішу Enter і ввести за допомогою клавіатури число 20


C. *

виділити комірку В6, увести за допомогою клавіатури число 20 і натиснути на клавішу Enter


D.

виділити стовпець В і виконати команду Правка-Заполнить


E.

натиснути на клавішу Page down і ввести за допомогою клавіатури число 20


262.

Які з наведених даних є даними числового типу в МЗ ЕхсеІ:


A. *

123


B.

12.01.2005


C.

A1;4.12/3/05


D.

1 серпня


E.

5 вересня 2000 року


263.

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:


A.

А1+А2


B.

12 березня


C. *

відомість


D.

12.01.2005


E.

A1;4.12/3/05


264.

За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна відмінити режим відображення сітки на екрані:


A. *

Сервис-Параметры…-Вид-Параметры окна: сетка


B.

Формат-Ячейки...-Граница


C.

Вид-Разметка страницы


D.

Формат-Лист...-Граница


E.

Файл-Параметры страницы


265.

Нехай у комірку АЗ ввели число 2, в комірку ВЗ - число 2, а в комірку СЗ - формулу =АЗ+ВЗ/2. Який результат з'явився в комірці СЗ електронної таблиці МS Ехсеl:


A.

2


B. *

3


C.

СЗ


D.

6


E.

4


266.

Яким способом можна видалити аркуш ЛистЗ з робочої книги в МS ЕхсеІ:


A.

виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат-Лист-Скрыть


B.

виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис-Автозамена...


C. *

виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Правка-Удапить лист


D.

виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат-Лист-Преименовать


E.

виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис-Исправления...


267.

За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна додати 10 аркушів у створеній робочій книзі?


A.

Сервис-Параметры...-Общие-Листов в новой книге: 10


B.

Правка-Переместить/скопировать лист...


C.

Сервис-Правка-Отображать 10 листов


D.

Формат-Лист-10


E. *

Вставка-Лист


268.

Діапазон комірок —це:


A.

комірка В2


B.

декілька комірок із суміжними сторонами


C.

сукупність комірок із суміжними сторонами прямокутної форми


D.

сукупність комірок із суміжними сторонами квадратної форми


E. *

декілька виділених комірок


269.

Яким способом можна скопіювати формулу з комірки Е4 в діапазон комірок Е4:Е10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ЛКМ по комірці Е4


B. *

виділити комірку Е4 і перемістити при натиснутій ЛКМ її маркер заповнення вниз до комірки Е10 включно


C.

виконати команду Правка-Копировать


D.

виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ПКМ по комірці Е4


E.

виконати команду Правка-Копировать все


270.

Яким способом можна виділити діапазон комірок А1:С10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

виконати команду Правка-Выделить все


B.

спочатку клікнути ЛКМ по комірці А1, а потім -по комірці С10;


C. *

кліком ЛКМ виділити комірку А1 і, не відпускаючи ЛКМ, перемістити покажчик миші до комірки С10 включно


D.

кліком ПКМ виділити комірку А1 і, не відпускаючи ПКМ, перемістити покажчик миші до комірки С10 включно


E.

спочатку клікнути ЛКМ по комірці А1, а потім, натиснувши клавiшу Shift клiкнути по комірці С10


271.

За допомогою якого виразу можна визначити найменше число, що міститься в комірках D2, Е5 і діапазоні комірок В6:С9 електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

=МІN(D2,Е5,В6,С9)


B.

=МІN(D2,Е5,В6:С9)


C. *

=МИН(D2;Е5;В6:С9)


D.

=МІN(D2,Е5/В6,С9)


E.

вірної формули немає


272.

За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна вставити рядок в електронну таблицю:


A.

Правка-3аполнить


B.

Формат-Строка


C.

Сервис-Подбор параметра...


D. *

Вставка-Строки


E.

Формат-Столбец


273.

Яке з позначень є позначенням діапазону стовпця в електронній таблиці МS ЕхсеІ:


A. *

В10:В15


B.

В10,С10


C.

В10;В15


D.

В10/В15


E.

В10*В15


274.

Яким способом не можна видалити або приховати стовпець із таблиці в МS ЕхсеІ:


A. *

виконати команду Правка-Очистить-Содержимое


B.

виконати команду Правка-Удалить-Столбец


C.

клікнути ПКМ по будь-якій комірці стовпця, що треба видалити, з Контекстного меню вибрати опцію Удалить... і активізувати опцію столбец у вікні Удаление ячеек, яке відкриється


D.

виділити стовпець, клікнувши на його заголовку і з Контекстного меню вибрати команду Удалить


E.

виконати команду Формат-Столбец-Скрыть


275.

Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:


A.

А5,А15


B.

А5;С5


C. *

А5:С5


D.

А5/А15


E.

А5*А15


276.

Яким способом можна очистити комірку С7 електронної таблиці МS ЕхсеІ від уведених даних:


A.

виділити комірку С7 і виконати команду Правка-Удалить


B. *

виділити комірку С7 і натиснути на клавішу Delete


C.

виділити комірку С7 і виконати команду Правка-Вырезать


D.

виділити комірку С7 і в Контекстному меню вибрати команду Вырезать


E.

виділити комірку С7 і в Контекстному меню вибрати команду Удалить содержимое


277.

Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная МS ЕхсеІ:


A. *

для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні комірок стовпця або рядка


B.

для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні несуміжних комірок стовпця


C.

для обчислення суми числових даних, які містяться в прямокутному діапазоні


D.

для обчислення суми числових даних, які містяться в квадратному діапазоні


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка