Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка1/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.

Яким способом можна виділити діапазон комірок А1:С10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

виконати команду Правка?Выделить все;


B.

спочатку клікнути ЛКМ по комірці А1, а потім -по комірці С10;


C. *

кліком ЛКМ виділити комірку А1 і, не відпускаючи ЛКМ, перемістити покажчик миші до комірки С10 включно;


D.

кліком ПКМ виділити комірку А1 і, не відпускаючи ПКМ, перемістити покажчик миші до комірки С10 включно;


E.

спочатку клікнути ЛКМ по комірці А1, а потім, натиснувши клавiшу Shift клiкнути по комірці С10;


2.

За допомогою якого виразу можна визначити найменше число, що міститься в комірках D2, Е5 і діапазоні комірок В6:С9 електронної таблиці МS ЕхсеІ:


A.

=МІN(D2,Е5,В6,С9);


B.

=МІN(D2,Е5,В6:С9);


C. *

=МИН(D2;Е5;В6:С9);


D.

=МІN(D2,Е5/В6,С9);


E.

вірної формули немає;


3.

За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна вставити рядок в електронну таблицю:


A.

Правка?3аполнить;


B.

Формат?Строка;


C.

Сервис?Подбор параметра...;


D. *

Вставка?Строки;


E.

Формат?Столбец;


4.

Яке з позначень є позначенням діапазону стовпця в електронній таблиці МS ЕхсеІ:


A. *

В10:В15;


B.

В10,С10;


C.

В10;В15;


D.

В10/В15;


E.

В10*В15;


5.

Чому дорівнює значення функції в МS ЕхсеІ:


A.

сумі чисел 12, 20,11 і 15;


B.

сумі чисел 12, 20, що містяться в комірках А11 і В15;


C.

сумі чисел 12, 20 і числових значень, які містяться в комірках А11 і В15;


D. *

сумі чисел 12, 20 і всіх числових значень, які знаходяться в діапазоні комірок А11: В15;


E.

сумі чисел, що міститься в діапазоні комірок А11 і В15;


6.

Яким способом не можна видалити або приховати стовпець із таблиці в МS ЕхсеІ:


A. *

виконати команду Правка?Очистить?Содержимое;


B.

виконати команду Правка?Удалить?Столбец;


C.

клікнути ПКМ по будь-якій комірці стовпця, що треба видалити, з Контекстного меню вибрати опцію Удалить... і активізувати опцію столбец у вікні Удаление ячеек, яке відкриється;


D.

виділити стовпець, клікнувши на його заголовку і з Контекстного меню вибрати команду Удалить;


E.

виконати команду Формат?Столбец?Скрыть;


7.

Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:


A.

А5,А15;


B.

А5;С5;


C. *

А5:С5;


D.

А5/А15;


E.

А5*А15;


8.

Яким способом можна очистити комірку С7 електронної таблиці МS ЕхсеІ від уведених даних:


A.

виділити комірку С7 і виконати команду Правка?Удалить;


B. *

виділити комірку С7 і натиснути на клавішу Delete;


C.

виділити комірку С7 і виконати команду Правка?Вырезать;


D.

виділити комірку С7 і в Контекстному меню вибрати команду Вырезать;


E.

виділити комірку С7 і в Контекстному меню вибрати команду Удалить содержимое;


9.

Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная МS ЕхсеІ:


A. *

для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні комірок стовпця або рядка;


B.

для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні несуміжних комірок стовпця;


C.

для обчислення суми числових даних, які містяться в прямокутному діапазоні;


D.

для обчислення суми числових даних, які містяться в квадратному діапазоні;


E.

для обчислення суми числових даних, які містяться на двох суміжних листах;


10.

За допомогою якої команди меню МS ЕхсеІ можна зберегти зміни, внесені в робочу книгу після редагування:


A.

Файл Сохранить как...;


B.

Файл Печать;


C.

Файл Сохранить рабочую область...;


D.

Файл Сохранить как веб-страницу;


E. *

Файл Сохранить;


11.

За допомогою якого символу визначають аргумент - неперервний діапазон клітинок в електронних таблицях МS ЕхсеІ;


A.

, (кома);


B.

/ (слеш);


C.

; (крапка з комою);


D. *

: (двокрапка);


E.

*(зірочка);


12.

Вирази у формулах електронних таблиць МS ЕхсеІ створюють за допомогою:


A. *

знаку рівності, адрес комірок, чисел, математичних операцій, круглих дужок, функцій;


B.

знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, квадратних дужок;


C.

знаку рівності, адрес комірок, коми.


D.

знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, двокрапок;


E.

знаку рівності, адрес комірок, квадратних дужок; круглих дужок;


13.

Яким способом можна вставити стовпець справа від стовпця В в електронній таблиці МS ЕхсеІ:


A.

виділити стовпець В і виконати команду Вставка?Столбцы;


B.

виділити комірку В1 і виконати команду Вставка?Столбцы;


C. *

виділити комірку С2 і виконати команду Вставка?Столбцы;


D.

виділити комірку А1 і виконати команду Вставка?Столбцы;


E.

виділити комірку Е1 і виконати команду Вставка?Столбцы;


14.

Електронні таблиці МS ЕхсеІ зберігаються у файлах із розширенням:


A.

.doc;


B.

.bmp;


C.

.tif;


D. *

.xls;


E.

.txt;


15.

За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:


A. *

перехід від одного аркуша до іншого;


B.

виклик iншого файлу;


C.

виклик програми МS ЕхсеІ;


D.

виклик іншої папки;


E.

виклик програми МS Word;


16.

Якщо виділити комірку електронної таблиці МS ЕхсеІ, то в рядку формул буде міститись інформація про:


A.

перелік усіх функцій МS ЕхсеІ ;


B.

ярлик поточного аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ ;


C. *

адресу поточної комірки;


D.

адресу документа МS ЕхсеІ;


E.

перелік статистичних функцій МS ЕхсеІ;


17.

Для видалення виділеного стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ треба:


A. *

виконати команду Правка?Удалить;


B.

виконати команду Правка?Вырезать;


C.

натиснути на клавішу Delete;


D.

вибрати в Контекстному меню команду Вырезать;


E.

виконати команду Правка?Очистить;


18.

Чим відрізняються адреси комірок $А$1 i А1 в МS ЕхсеІ :


A.

немає різниці;


B. *

адреса $А$1 під час копіювання комірки не змінюється;


C.

$А$1 - адреса виділеної комірки


D.

адреса $А$1 під час копіювання комірки змінюється;


E.

адреса діапазону комірок;


19.

У запису формули в МS ЕхсеІ для позначення операції множення використовують знак:


A.

^;


B.

.;


C.

х;


D. *

*;


E.

/;


20.

У комірці А1 міститься число 1, у комірці В1 — число 6, у комірці С1 — число 3. Результатом виконання формули =А1+В1/2*С1в МS ЕхсеІ буде:


A.

7/6;


B.

10,5;


C.

9.5;


D.

помилка;


E. *

10


21.

Число, що міститься в комірці А1, потрібно розділити на суму чисел, які містяться в комірках А2 і АЗ. Для знаходження результату треба створити в довільній комірці електронної таблиці МS ЕхсеІ формулу:


A.

=А1:(А2+АЗ);


B.

=А1/СУММ(А2,АЗ);


C.

=А1/А2+А3;


D. *

=А1/(А2+А3);


E.

=А1/[А2+А3];


22.

Із перерахованого: 1 - автоматичне проведення обчислень за заданими формулами; 2 - взаємодія центрального процесора з таблицею розміщення файлів; 3 — побудова графіків і діаграм; 4 - оформлення і виведення електронних таблиць на друк; 5 - управління особистим розкладом — до функцій табличного процесора МS ЕхсеІ відносяться:


A.

1, 2;3 і 4;


B. *

1, 3 і 4;


C.

1, 3, 4 і 5;


D.

2,3 і 4;


E.

3, 4 і 2;


23.

Якщо частина цифр десяткового числа, розміщених після коми, не вміщається в комірці електронної таблиці, то:


A.

число заокруглюється до такої кількості десяткових знаків після коми, скільки поміститься в комірці;


B.

цифри, які не помістились у комірку, накладаються на сусідню комірку, якщо вона незаповнена; ,


C. *

в комірці відображаються символи ####;


D.

з'явиться вікно з повідомленням про помилку;


E.

в комірці відображаються символи #ИМЯ;


24.

Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:


A.

виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15;


B.

виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ;


C. *

виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная;


D.

виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС;


E.

виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15;


25.

Після натискання на функціональну клавішу Р2 в електронних таблицях МS ЕхсеІ:


A. *

виділена комірка стає доступною для редагування;


B.

виділена комірка переходить у режим відображення даних;


C.

активізується меню МS ЕхсеІ;


D.

викликається Контекстне меню;


E.

виділена комірка стає недоступною для редагування;


26.

Що з перерахованого: 1 - Тип диаграммы; 2 - Источник данных диаграммы; 3 - Подписи данных; 4 - Параметры диаграммы; 5 - Размещение диаграммы 6 - Заголовок - не є кроком побудови діаграми в МS ЕхсеІ:


A.

2 і 5;


B. *

З і 6;


C.

2,4,5 і 6;


D.

1 і 6;


E.

3, 6 і 2;


27.

Де не може бути розміщена діаграма в процесі створення засобами МS ЕхсеІ:

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка