Який з наведених реактивів використає провізор аналітик для виявлення йону кальцію в лікарській формі?Сторінка1/14
Дата конвертації28.01.2021
Розмір416 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Тема 4 В-1

1. Який з наведених реактивів використає провізор – аналітик для виявлення йону кальцію в лікарській формі?

А. Калій йодид

В. Амоній оксалат

С. Натрій гексагідроксостибат (VI)

D. Амоній хлорид

Е. Аргентум нітрат2. Який аналітичний ефект спостерігає провізор – аналітик при виявленні бензоат – йону за допомогою розчину FeCl3?

А. Утворення плями жовто-оранжевого кольору

В. Утворення осаду білого кольору

С. Утворення осаду зеленого кольору

D. Виникнення фіолетового кольору

Е. Утворення рожево-жовтого осаду3. За допомогою якого реактиву хімік – аналітик ЦЗЛ може провести ідентифікацію кислоти аскорбінової в лікарській формі складу:

Кислоти аскорбінової 0,1; Глюкози 0,5

А. AgNO3

B. 2,4 – динітрохлорбензолу

С. Дифеніламіну

D. Дифенілкарбазиду

Е. Гідроксиламіну гідрохлориду4. На аналіз отримано порошок складу: Гекса-метилентетраміну та Стрептоциду по 0,25

Якими реактивами можна виявити стрептоцид?

А. NaNO2, HCl

B. NaNO2, HCl, нейтральний р-н β-нафтолу

С. H2SO4 конц., лужний розчин β-нафтолу

D. NaNO2, лужний розчин β-нафтолу

Е. NaNO2, HCl, лужний розчин β-нафтолу

5. Які реактиви використовує провізор – аналітик для ідентифікації гексаметилентетраміну?

А. NaOH, K3[Fe(CN)6], ізоаміловий спирт

В. NaOH, I2

C. H2SO4 розв, NaNO2

D. HNO3 конц., KOH, ацетон

E. H2SO4 конц., натрій саліцилат6. Для ідентифікації натрій тіосульфату провізор – аналітик додав до розчину 1 краплю концентрованої H2SO4. Який ефект він при цьому спостерігає?

А. Виділення SO3 і утворення осаду

В. Утворення білого осаду, який змінює забарвлення в жовтий колір

С. Виділення SO2 і утворення білого осаду

D. Утворення осаду жовтого кольору

Е. Утворення коричн. осаду, виділення H2S7. Якими реактивами спеціаліст Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів може виявити бромід-йон в розчині калій броміду?

А. C2H5OH, H2SO4 конц., CH3COOH

B. Хлороформу, KMnO4,

C. Натрію нітропрусиду, NaOH

D. Pb(CH3COO)2, хлороформу

Е. Хлороформу, H2SO4 конц., KMnO48. Утворення оксонієвої солі оранжевого кольору провізор – аналітик спостерігає при ідентифікації:

А. Метамізолу натрію (анальгіну)

В. Бендазолу гідрохлориду (дибазолу)

С. Прокаїну гідрохлориду (новокаїну)

D. Кислоти ацетилсаліцилової (аспірин)

Е. Дифенгідраміну гідрохлориду (димедролу)9. На аналіз поступила мікстура наступного складу: Гексаметилентетраміну і Натрію саліцилату по 2,0

Води очищеної до 100 мл.

За допомогою якого реактиву провізор – аналітик виявить вказані інгредієнти?

А. Розчину натрію гідроксиду

В. Кислоти сульфатної концентрованої

С. Розчину натрій нітриту

D. Кислоти ацетатної розведеної

Е. Кислоти хлоридної розведеної

10. Який аналітичний ефект спостерігає провізор – аналітик при ідентифікації йону феруму в субстанції FeSO4 з розчином K3[Fe(CN)6]?

A. Утворення червоно-бурого забарвлення

В. Утворення зелено-жовтого забарвлення

С. Утворення синього забарвлення

D. Утворення білого сироподібного осаду

Е. Виникнення інтенсивної зеленої флуоресценції11. Для ідентифікації вікасолу до розчину препарату провізор-аналітик додав 1 мл 1М розчину NaOH. Який аналітичний ефект він при цьому спостерігає?

А. Виникнення червоного забарвлення

В. Виникнення пурпурового забарвлення

С. Утворення фіолетового забарвлення

D. Утворення жовтого осаду

Е. Виникнення яскраво-червоного забарвлення12. За допомогою розчину (NH4)2С2O4 в умовах ЦЗЛ фармацевтичного підприємства можна виявити:

А. Na+

B. K+

C. Br-

D. Mg2+

E. Ca2+13. На аналіз поступила лікарська форма складу: натрію хлориду 0,2; натрію гідрокарбонату і натрію тетраборату по 0,4; води очищеної до 40,0 мл. Кількісне визначення натрію хлориду проводять методом:

А. Аргентометрії за Фольгардом

В. Алкаліметрії

С. Аргентометрія за Мора

D. Ацидиметрії

Е. Аргентометрії за Фаянсом `14. На аналіз поступила лікарська форма складу: розчин цинку сульфату 0,25 % - 10,0 мл;кислоти борної 0,2. Чому дорівнює молярна маса еквівалента кислоти борної при кількісному визначенні її методом алкаліметрії?

А. 1/4 М. м.

В. 2 М. м.

С. М. м.


D. 1/2 М. м.

Е. 1/5 М. м.15. Провізор-аналітик проводить кількісне визначення глюкози у лікарській формі складу: кислоти аскорбінової 0,1; глюкози 0,5. В ролі індикатора використовують розчин:

А. Фенолфталеїну

В. Метилового оранжевого

С. Калій хромату

D. Крохмалю

Е. Бромфенолового синього16. Провізор-аналітик проводить аналіз лікарської форми складу: кальцію хлориду 3,0; калію йодиду 2,0; води дистильованої 100 мл. При цьому кальцію хлорид кількісно визначає методом:

А. Аргентометрії за Мора

В. Алкаліметрії, зворотне титрування

С. Йодометрії, пряме титрування

D. Ацидиметрії, пряме титрування

Е. Комплексонометрії, пряме титрування17. Провізор-аналітик проводить аналіз лікарської форми складу: натрію хлориду і натрію броміду по 3,0; води очищеної до 100,0. Кількісне визначення натрію хлориду проводять після того, як бромід-іон окислили калій перманганатом і видали бром ацетоном. Надлишок калій перманганату видаляють розчином:

А. Кислоти сульфатної

В. Гідроген пероксиду

С. Калій йодиду

D. Натрій гідроксиду

Е. Натрій нітриту18. Провізор-аналітик проводить аналіз лікарської форми складу: кальцію хлориду 5,0; калію йодиду 2,0; калію броміду 3,0; води дистильованої 100 мл. Кількісне визначення калію йодиду проводять методом:

А. Йодометрії, пряме титрування

В. Алкаліметрії, зворотне титрування

С. Йодометрії, титрування за замісником

D. Ацидиметрії, пряме титрування

Е. Комплексонометрії, пряме титрування19. На аналіз поступив порошок складу: кислоти аскорбінової 0,2; піридоксину гідрохлориду 0,05; кислоти нікотинової 0,02. Піридоксину гідрохлорид в даній лікарській формі кількісно визначають методом аргентометрії, молярна маса еквівалента при цьому дорівнює:

А. 1/4 М. м.

В. 2 М. м.

С. М. м.


D. 1/2 М. м.

Е. 1/5 М. м.20. Провізор-аналітик проводить аналіз порошку складу: кислоти ацетилсаліцилової 0,3; кофеїну 0,05. Вміст кислоти ацетилсаліцилової визначають титруванням 0,1 М розчином:

А. Натрій нітриту

В. Натрій едетату

С. Натрій хлориду

D. Аргентум нітрату

Е. Натрій гідроксиду21. Провізор-аналітик для того, щоб кількісно визначити розчин левоміцетину 0,2 % методом нітритометрії, повинен спочатку провести на левоміцетин реакцію:

А. Лужного гідролізу

В. Відновлення нітрогрупи до аміногрупи

С. Кислотного гідролізу

D. Утворення купрум-левоміцетинового комплексу

Е. Відщеплення нітрогрупи і приєднання аміногрупи22. Провізор-аналітик проводить кількісний аналіз порошку, до складу якого входить теофіліну 0,25 і димедролу 0,02. Кількісне визначення теофіліну проводять титруванням 0,1 г лікарської форми стандартним 0,1 М розчином:

А. Кислоти хлоридної

В. Натрій гідроксиду

С. Амоній тіоціанату

D. Натрій едетату

Е. Натрій тіосульфату23. На аналіз поступила лікарська форма складу: натрію хлориду 0,2; натрію гідрокарбонату і натрію тетраборату по 0,4; води очищеної до 40,0 мл. Суму натрію гідрокарбонату і натрію тетраборату кількісно визначають методом:

А. Аргентометрії за Фольгардом

В. Алкаліметрії

С. Аргентометрія за Мора

D. Ацидиметрії

Е. Аргентометрії за Фаянсом24. Провізор-аналітик проводить кількісний аналіз порошку, до складу якого входить теоброміну 0,2 і фенобарбіталу 0,02. Кількісне визначення теоброміну проводять після вилучення з наважки ефіром фенобарбіталу методом:

А. Алкаліметрії, пряме титрування

В. Ацидиметрії, пряме титрування

С. Аргентометрії, зворотне титрування

D. Алкаліметрії, непряме титрування

Е. Ацидиметрії, непряме титрування

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка