Який інструмент використовується для відокремлення окістя від плоских кісток при оперативному втручанні?Скачати 56.93 Kb.
Дата конвертації21.08.2021
Розмір56.93 Kb.

Який інструмент використовується для відокремлення окістя від плоских кісток при оперативному втручанні?

+распатор Фарабефа

распатор Дуайєна

ребровий распатор

ретрактор

ложкове долото Корнева


Який інструмент використовується для відокремлення окістя від внутрішньої поверхні ребер при оперативному втручанні?

распатор Фарабефа

+распатор Дуайєна

Т-подібний распатор

ретрактор

ложкове долото Корнева


Які хірургічні голки використовуються для зшивання шкіри?

атравматичні колючі

+різальні (тригранні)

колючі (круглі)

Дешана

змішані
Які хірургічні голки використовуються для зшивання м’язів?скріпки металеві Мішеля

різальні (тригранні)

+колючі (круглі)

Дешана


змішані
Які хірургічні голки використовуються для зшивання судин?

скріпки металеві Мішеля

різальні (тригранні)

+атравматичні

Дешана

колючі (круглі)


Які хірургічні голки використовуються для зшивання нервових стовбурів?

скріпки металеві Мішеля

різальні (тригранні)

+атравматичні

Дешана

змішані
Яку назву має кровоспинний затискач з прямими або зігнутими браншами і зубчиками на їх кінцях?+затискач Кохера

затискач Більрота

затискач Пеана

затискач «москіт» Голстеда

затискач Лангенбека
Чим відрізняється кровоспинний затискач «москіт» Голстеда від затискача Більрота?

меншими розмірами

меншою масою

загостреними браншами

наявністю дрібною насічки

+всіма вказанимі особливостями


Яке значення кута операційної дії вважається найбільш оптимальним для проведення операції?

45

60+90

120


180
Які значення кута нахилу осі операційної дії вважаються найбільш оптимальними для проведення операції?

45

60+90

120


180
Яку назву має кровоспинний затискач з прямими або зігнутими браншами і поперечними насічками на їх кінцях?

затискач Кохера

+затискач Більрота

затискач Пеана

затискач «москіт» Голстеда

затискач Лангенбека


Яким з наведених інструментів рекомендується зупиняти кровотечу з судин внутрішніх органів?

затискач Кохера

+затискач Більрота

затискач Aллiса

затискач Лaйне

затискач Бебкока


Хто з завідувачів кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії медичного факультету Київського університету був удостоєний звання Почесного громадянина м.Києва?

Ю.К.Шимановський

+В.О.Караваєв

М.І.Пирогов

І.В.Студзинський

К.І.Кульчицький


Яку назву має операція, що спрямована на повне видалення патологічного вогнища або органу?

tomia


resectio

+ectomia


amputacio

incisio
Яку назву має операція, що спрямована на видалення частини органу?

tomia

+resectioectomia

amputacio

incisio
Яку назву має операція, що спрямована на видалення періферійної частини кінцівки або органу?

tomia


resectio

ectomia


+amputatio

incisio
Яку назву має операція, що спрямована на розтин порожнистого органу?

+tomia

resectio


ectomia

amputacio

incisio
Яку назву має операція, що спрямована на розкриття порожнин, які відокремлені твердою стінкою?

tomia


resectio

ectomia


+trepanatio

incisio
Яким з наведених вимог повинен відповідати розріз шкіри?

за напрямком шкіряних зморшок

за ходом великих судин

за ходом лініям Лангера шкіри

за ходом великих нервових стовбурів

+всім вказаним вимогам
Який кровоспинний затискач рекомендується використовувати для зупинки кровотечі з судин підшкірної клітковини?

затискач Кохера

затискач Більрота

затискач Пеана

+затискач Голстеда «москіт»

всі вказані


У хворого з травмою голови відмічається щільна, обмежена, виступаюча гематома м`яких тканин склепіння черепа у вигляді гулі. В якому шарі склепіння черепа, найбільш вірогідно, розташована гематома?

+підапоневротична клітковина

підокісна клітковина

шкіра


апоневроз

підшкірна клітковина


У хворого з травмою голови відмічається розлита, м`яка гематома м`яких тканин склепіння черепа, симптом пальцевого вдавлення позитивний. В якому шарі склепіння черепа, найбільш вірогідно, розташована гематома?

підшкірна клітковина

підокісна клітковина

+підапоневротична клітковина

апоневроз

окістя
У хворого з травмою голови відмічається м`яко-еластична гематома м`яких тканин склепіння черепу, обмежена тім`яною кісткою. В якому шарі склепіння черепа, найбільш вірогідно, розташована гематома?

підшкірна клітковина

підапоневротична клітковина

+підокісна клітковина

апоневроз

окістя
Пошкодження яких артерій призведе до порушення кровопостачання скроневого м'язу?

+a.a.temporalia profundае

а.facialis

а.a.temporalia superficiales

a.а.temporalia mediae

а.occipitalis

Ураження якого нерва, гілками якого є n.n.temporalia profundi, призведе до порушення іннервації скроневого м’язу?

n.occipitalis major

+n.mandibularis

n.facialis

n.maxillaris

n.occipitalis minor


В якому відділі скроневої ділянки можливі підокісні гематоми через пухке з’єднання окістя з скроневою кісткою?

в ділянці виличної дуги

в задньому відділі

+в ділянці луски

протягом всієї скроневої ділянки

в нижньому відділі


До якого виду травм черепа слід віднести травму у хворого, в якого встановлено поранення шкіри, м'яких тканин і кісток склепіння черепа без ушкодження твердої мозкової оболонки?

закрита непроникаюча травма

відрита проникаюча травма

закрита проникаюча травма

проникаюча травма

+відкрита непроникаюча травма


У пораненого встановлений діагноз - епідуральна гематома порожнини черепа. Які з перерахованих судин можуть бути джерелом розвитку цих гематом?

артерії м`якої оболонки мозку

+середня оболонкова артерія

артерії кори мозку

вени кори мозку

артерії павутинної оболонки


В якій частині порожнини черепа тверда мозкова оболонка пухко прилягає до кісток, і де можливе утворення епідуральних гематом?

основа черепу

піраміда скроневої кістки

вздовж швів

+склепіння черепа

вздовж нижньої сагітальної пазухи


В якій ділянці склепіння черепа проводять декомпресивну трепанацію черепа при невідомій локалізації патологічного процесу у правшей?

в лівій скроневій ділянці

в задній черепній ямці

в потиличній ділянці

в лівій лобовій ділянці

+в правій скроневій ділянці за Кушингом


Якою веною тромб з лицевої вени може напряму потрапити у систему внутpішньочерепних пазух і вен?

v.jugularis interna

+v.angularis

v.jugularis externa

v.nasalis externa

v.transversa faciei


На якій поверхні розташовано «слабке місце» капсули привушної слинної залози, через яке запальні процеси можуть переходити до біляглотковщгщ простору?

+на медіальній повеpхні залози

на передній повеpхні залози

на задній повеpхні залози

на нижній повеpхні залози

на зовнішій повеpхні залози


При ураженні якого неpву може втрачатись специфічна смакова чутливість пеpедніх 2/3 язика?

+chorda timpani

n.lingualis

n.glossopharingeus

n.hypoglossuss

n.stapedius


При ураженні якого неpву може втрачатись специфічна смакова чутливість заднієї 1/3 язика?

n.lingualis

+n.glossopharingeus

chorda timpani

n.hypoglossuss

n.stapedius


Назвіть вени, через які тромботичний ембол у хворого з флегмоною щічної ділянки може потрапити з кутової вени обличчя в печеристу венозну пазуху?

v.emissaria

v.v.cerebri mediae

v.meningea media

+v.v.ophthalmicae

v.jugularis interna


При огляді верхнього носового ходу хворого відмічено виділення гною з отворів, що відкриваються в нього. Які пазухи мають сполучення з цим носовим ходом?

+sinus sphenoidalis

sinus frontalis

sinus maxillaris

cellulae ethmoidales mediae

cellulae ethmoidales anteriores


При огляді середнього носового ходу хворого відмічено виділення гною з отворів, що відкриваються в нього. Які пазухи мають сполучення з цим носовим ходом?

sinus sphenoidalis

celluae ethmoidales posteriores

+sinus frontalis

sinus sphenoparietalis

sinus sigmoideus


При ушкодженні якого нерва дезорганізується рух язика?

n.glossopharingeus

+n.hypoglossus

n.mandibularis

n.abducens

chorda tympani

n.alveolaris inferior
Який з наведених нервів походить з 1 гілки трійчастого нерва?

n.infraorbitalis

+n.frontalis

n.auriculotemporalis

n.petrosus profundus

n.auricularis posterior

Який з наведених нервів походить з 2 гілки трійчастого нерва?

n.ethmoidalis

+n.infraorbitalis

n.auriculotemporalis

n.hypoglossus

n.buccalis


Який з наведених симптомів вказує на вірність виконання вагосимпатичної блокади?

екзофтальм

+эндофтальм

мідріаз


косоокість

тахікардія


Який з наведених симптомів вказує на вірність виконання вагосимпатичної блокади?

екзофтальм

+птоз

мідріаз


косоокість

тахікардія


Який з наведених симптомів вказує на вірність виконання вагосимпатичної блокади?

екзофтальм

+гіперемія лица і склер

мідріаз


косоокість

тахікардія


Який з наведених симптомів вказує на вірність виконання вагосимпатичної блокади?

екзофтальм

+міоз

мідріаз


косоокість

тахікардія


Який з наведених симптомів вказує на вірність виконання вагосимпатичної блокади?

екзофтальм

мідріаз

+опускання верхньої повіки

косоокість

тахікардія

При оформленні історії хвороби лікар відмітив, що патологічний процес локалізується в tr.omotrapezoideum. Який з наведених анатомічних орієнтирів обмежує цю ділянку тіла?

+m.trapecius

під'язикова кістка

край нижньої щелепи

ключиця

середня лінія шиї


При оформленні історії хвороби лікар відмітив, що патологічний процес локалізується в tr. omoclaviculare. Який з наведених анатомічних орієнтирів обмежує цю ділянку тіла?

+m.sternocleidomastoideus

під`язикова кістка

край нижньої щелепи

m.trapecius

середня лінія шиї


При оформленні історії хвороби лікар відмітив, що патологічний процес локалізується в tr. omoclaviculare. Який з наведених анатомічних орієнтирів обмежує цю ділянку тіла?

+m.omohyoideus

під`язикова кістка

край нижньої щелепи

m.trapecius

середня лінія шиї


При оформленні історії хвороби лікар відмітив, що патологічний процес локалізується в tr. omoclaviculare. Який з наведених анатомічних орієнтирів обмежує цю ділянку тіла?

+ключиця


під`язикова кістка

край нижньої щелепи

m.trapecius

середня лінія шиї

У хворого з флегмоною spatium interaponeuroticum suprasternale можливе гнійне розплавлення анатомічних об`єктів в цьому клітковинному просторі. Яких?

pl.venosus thyreoideus impar

+arcus venosus juguli

v.thyreoidea ima

tr.brachiocephalicus

v.jugularis interna


У хворого з флегмоною spatium рreviscerale (pretracheale) шиї можливе гнійне розплавлення анатомічних об`єктів в цьому клітковинному просторі. Що розташовано в цьому просторі шиї?

a.subclavia

pl.brachialis

arcus venosus juguli

+найнижча артерія щитовидної залози

v.jugularis interna


У хворого відбулося обмеження аденофлегмони підшелепного трикутника капсулою підшелепної залози. Що утворює цю капсулу?

третя фасція шиї

четверта фасція шиї

перша фасція шиї

+друга фасція шиї

п'ята фасція шиї


Через який трикутник шиї проходить канал бокової нориці?

лопатково-ключичний

лопатково-трапецієподібний

лопатково-трахеальний

+сонний

підборідний


Ушкодження якого нерва призводить до парезу голосових зв`язок гортані і розладу фонації?

n.laryngeus superior (n.vagus)

+n.laryngeus inferior(n.laryngeus reccurens)

n.abducens

n.mandibularis

n.glossopharingeus

Ушкодження якого нерва призводить до порушення чутливої інервації середнього відділу гортані?

n.laryngeus superior (n.vagus)

+n.laryngeus inferior (n.laryngeus reccurens)

n.abducens

n.mandibularis

n.glossopharingeus


Ушкодження якого нерва призводить до порушення чутливої інервації нижнього відділу гортані?

n.laryngeus superior (n.vagus)

+n.laryngeus inferior (n.laryngeus reccurens)

n.abducens

n.mandibularis

n.glossopharyngeus


Чим утворена фасціальна капсула щитовидної залози?

+вісцеральний листок четвертої фасції шиї

четвертою фасцією шиї

п`ятою фасцією шиї

третьою фасцією шиї

тонка сполучнотканинна капсула


В якому місці проводиться верхня трахеостомія?

+вище перешийка щитовидної залози

вище під`язикової кістки

вище вирізки грудини

вище arcus venosus juguli

вище середини шийної частини трахеї


В якому місці проводиться доступ при верхній трахеостомії?

+від середини щитоподібного хряща вниз

від і нижче під`язикової кістки

нижче вирізки грудини

нижче arcus venosus juguli

нижче перснеподібного хряща

Які ускладнення можуть виникати в післяопераційному періоді після проведення трахеостомії при пораненні задньої стінки трахеї під час операції?

емфізема шиї і середостіння

аспіраційна асфіксія

пневмоторакс

некроз кілець трахеї

+трахеостравохідна нориця


Вкажіть зовнішні орієнтири для проведення lin.vertebralis на грудній клітці?

поперечні відростки хребців

акроміальний відросток лопатки

остисті відростки хребців

міжхребцеві отвори

+суглобні відростки хребців


Вкажіть зовнішні орієнтири для проведення lin.mediana post. на грудній клітці?

поперечні відростки хребців

акроміальний відросток лопатки

+остисті відростки хребців

міжхребцеві отвори

суглобні відростки хребців


В яку вену впадають міжреброві вени лівого боку?

v.intercostalis

v.azygos

+v.hemiazygos

v.cava inferior

v.cava superior


В яку вену впадає v.hemiazygos?

v.intercostalis

+v.azygos

v.subclavia

v.cava inferior

v.cava superior


В яку вену впадає v.azygos?

v.intercostalis

v.azygos

v.subclavia

v.cava inferior

+v.cava superior


Що крім стравоходу проходить в hiatus esophageus діафрагми?

+n.n.vagus

ductus thoracicus

v.cava inferior

n.n.splanchnici

v.azygos
Що проходить в щілині Ларрея (trigonum sternocostale sinistrum) діафрагми?

n.n.splanchnici, v.azygos, v.hemiazygos

aorta,ductus thoracicus

стравохід,n.n.vagus

v.cava inferior

+vasa thoracica interna
Що проходить в щілині Бохдалека (trigonum lumbocostale) діафрагми?

n.n.splanchnici, v.azygos, v.hemiazygos

aorta, ductus thoracicus

стравохід, n.n.vagus

v.cava inferior

+нічого з перерахованого


Який діагноз треба поставити хворій з запальним процесом молочної залози, якщо вогнище гнійного запалення розташоване між капсулою залози і шкірою?

субареолярний мастит

інтрамаммарний мастит

+премамарний мастит

ретромамарний мастит

субпекторальна флегмона


У хворої від народження відсутня ліва молочна залоза. Яку назву має така вроджена вада грудної молочної залози?

+амастія зліва

ателія зліва

політелія

полімастія

гипермастія


Який діагноз треба поставити хворому з пневмотораксом, при якому повітря входить і виходить в порожнину плеври через травмовану тканину легень?

зовнішній закритий пневмотокарс

+внутрішній відкритий пневмоторакс

внутрішнійй закритий пневмоторакс

зовнішній відкритий пневмоторакс

зовнішній клапанний пневмоторакс


Під час рентгенологічного обстеження хворого встановлено розширення коренів легень. Вкажіть в якому порядку зверху вниз розташовані елементи корня правої легені?

+бронх, артерія, вена

артерія, бронх, вена

артерія, вена,бронх

бронх, вена, артерія

вена, артерія, бронх


Бронх якого порядку вентилює легеневий сегмент?

головний бронх

бронх першого порядку

бронх другого порядку

+бронх третього порядку

бронх четвертого порядку


Які нерви проходять в передньому середостінні вздовж бокової поверхні перикарду?

n.vagus


+n.phrenicus

n.laryngeus reccurensn.splanchnicus

tr.sympathicus
Які нерви проходять в передньому середостінні спереду від корня легень?

n.vagus


+n.n.phrenicus

n.laryngeus reccurens

n.splanchnicus

tr.sympathicus


З яким клітковинним простором шиї сполучається клітковина заднього середостіння?

передхребтовий

сліпий карман Грубера

+ретроперитонеальний

превісцеральний

міжапоневротичний


При ушкодженні якого шару грудної стінки поранення в ділянці грудей вважається проникаючим у грудну порожнину?

ребра і міжеброві м'язи

+паріетальна плевра

вісцеральна плевра

внутрішньогрудна фасція

паріетальа плевра або перікард


Якими міжребровими проміжками проводиться передньо-боковий доступ до легеневої артерії?

IV-V межребровий проміжок

+III-IV межребровий проміжок

V-VI межребровий проміжок

VII міжребровий проміжок

VIII міжребровий проміжок


Куди виливається кров з найменших (тебезієвих) судин серця?

ліве передсердя

праве передсердя

лівій шлуночок

правій шлуночок

+у всі відділи


Яку назву має операція, в ході якої видаляється уражена внутрішня оболонка вінцевої артерії?

аортокоронарне шунтування

мамарно-коронарне шунтування

+вінцева ендартеректомія

операція Вайнберга

чрезаортальна коронаропластика


Який з наведених оперативних доступів до органів черевної порожнини носить назву "доступ за Пфанненштілем"?

косий перемінний

параректальний

+поперечний

комбінований

парамедіанний


Що утворює задню стінку пахвинного каналу?

апоневроз m.obliqus abdominis internus

Бпоневроз m.obliqus abdominis externus

апоневроз m.transversus

+fascia transversa (endoabdominalis)

пахвинна зв`язка


Що утворює нижню стінку пахвинного каналу?

апоневроз m.obliqus abdominis internus

апоневроз m.obliqus abdominis externus

апоневроз m.transversus

fascia transversa

+пахвинна зв’язка


Між якими стінками пахвинного каналу знаходиться пахвинний проміжок?

між верхньою і передньою

+між верхньою і нижньою

між верхньою і задньою

між передньою і задньою

між нижньою і задньою


До якого анатомічного утворення прикріплюється crus medialis апоневроза m.obliqus abdominis externus?

+лобковий симфіз

пахвинна зв’язка

tuberculum pubicum

spina iliaca anterior superior

spina iliaca anterior inferior


До якого анатомічного утворення прикріплюється crus lateralis апоневроза m.obliqus abdominis externus?

пахвинна зв’язка

+tuberculum pubicum

симфіз


spina iliaca anterior superior

spina iliaca anterior inferior


Яка зв'язка проходить у пахвинному каналі жінок?

широка зв'язка матки

головна зв'язка матки

+кругла зв'язка матки

кишково-маткова зв'язка

лобково-стегнова зв'язка


Через яку ямку передньо-бокової черевної стінки проходить коса пахвинна грижа?

пахвинна медіальна

надміхурова

+пахвинна латеральна

стегнова

затульна
Який з наведених нервів проходить в пахвинному каналі разом з сім'яним канатиком?

+n.ilioingvinalis

n.femoralis

n.obturatorius

n.pudendus

n.iliohypogastricus
Пїхва якої судини є зовнішньою стінкою стегнового каналу при утворенні типової стегнової грижі?

+v.femoralis

a.femoralis

a.profunda femoris

v.profunda femoris

v.saphena magna


Що є медіальною стінкою печінкової сумки?

Вінцева зв'язка печінки

+Серпоподібна зв'язка печінки

Печінково-шлункова зв'язка

Шлунково-ободова зв'язка

Діафрагма


Які судини проходять в шлунково-селезінковій зв'язці?

+Короткі артерії шлунку

Права артерія шлунку

Ліва артерія шлунку

Права шлунково-сальниковка артерія

Верхня мезентеріальна артерія


Яку назву має орган, що вкритий очеревиною з усіх боків?

+Інтраперитонеальний

Ретроперитонеальний

Екстраперитонеальний

Мезоперитонеальний

Позаперитонеальний


В чому проходить облітерована пупкова вена?

Лівій трикутній зв'язці печінки

Серпоподібній зв'язці печінки

Вінцевій зв'язці печінки

Правій трикутній зв'язці печінки

+Круглій зв'язці печінки


При субтотальній резекції шлунку необхідна окрема перев'язка лівої шлункової артерії. В якій із зв'язок шлунку вона розташована?

Шлунково-ободовій

Шлунководіафрагмальній

Шлунковоселезінковій

+Шлунковопідшлунковій

Шлунковопечінковій


На скільки відділів поділяють дванадцятипалу кишку?

2 відділи

6 відділів

+4 відділи

5 відділів

не поділяють


Які артерії утворюють Ріоланову дугу?

a.ileocolica et a.colica media

a.sigmoidea et a.colica sinistra

a.colica sinistra et a.colica dexstra

a.colica dextra et a.colica media

+a.colica media et a.colica sinistra


Скільки сегментів має печінка за схемою Куїно /Couinaud/?

2

46

+8

12


Під час холецистектомії «від шийки» хірург визначає артерію жовчного міхура /a.cystica/. Від якої артерії відходить a.cystica в типовому вваріанті?

a.hepatica propria

+a.hepatica dextra

a.hepatica propria

a.gastroduodenalis

a.hepatica sinistra


В якому відділі шлунково-кишкового тракту розшукують дивертикул Меккеля під час операції?

порожня кишка

шлунок

дванадцятипала кишка+клубова кишка

ободова кишка


Який із органів тазу розташований екстраперитонеалльно?

Матка


Сечовий міхур

Ампула прямої кишки

+Сечовід

Маткова труба


У хворого з флегмоною заочеревинного простору з`явився набряк в ділянці ромба Лесгафта-Грюнфельда. Чим утворена верхньо-медіальна межа слабкого місця, через яке вийшла флегмона?

+m.serratus posterior inferior

m.obliquus abdominis externus

m.obliquus abdominis internus

m.latissimus dorsi

m.erector spinae


Яка із судин постачає кров до поперекової ділянкі?

Ниркова артерія

Наднирникова артерія

+Міжреброва артерія

Верхня надчеревна артерія

Нижня надчеревна артерія


У хворого з флегмоною заочеревинного простору з`явився набряк в ділянці ромба Лесгафта-Грюнфельда. Чим утворено дно «слабкого місця», через яке проникла флегмона?

m.serratus posterior inferior

m.obliquus abdominis externus

апоневрозm.obliquus abdominis internus

+апоневроз m.transversus abdominis

m.erector spinae


У хворого з флегмоною заочеревинного простору з`явився набряк в ділянці ромба Лесгафта-Грюнфельда. Чим вкрите «слабке місце», через яке проникла флегмона?

m.serratus posterior inferior

m.obliquus abdominis externus

коm.obliquus abdominis internus

+m.latissimus dorsi

m.erector spinae


У хворого з флегмоною заочеревинного простору з`явився набряк в ділянці трикутника Пті. Чим утворена медіальна межа «слабкого місця», через яке проникла флегмона?

m.serratus posterior inferior

m.obliquus abdominis externus

m.obliquus abdominis internus

+m.latissimus dorsi

m.erector spinae


У хворого з флегмоною заочеревинного простору з`явився набряк в ділянці трикутника Пті. Чим утворена латеральна межа «слабкого місця», через яке проникла флегмона?

m.serratus posterior inferior

+m.obliquus abdominis externus

m.obliquus abdominis internus

m.latissimus dorsi

m.erector spinae


У хворого з флегмоною заочеревинного простору з`явився набряк в ділянці трикутника Пті. Чим утворена нижня межа «слабкого місця, через яке проникла флегмона?

+клубовий гребінь

m.obliquus abdominis externus

m.obliquus abdominis internus

m.latissimus dorsi

m.erector spinae


У хворого з флегмоною заочеревинного простору з`явився набряк в ділянці трикутника Пті.Чим утворено дно «слабкого місця», через яке проникла флегмона?

m.serratus posterior inferior

m.obliquus abdominis externus

+m.obliquus abdominis internus

m.latissimus dorsi

m.erector spinae


У хворого посттравматична гематома заочеревинного простору ускладнилась заочеревинною флегмоною, яка проникла каудально. В який клітковинний простір тазу вона розповсюдилася?

передміхуровий

задньоміхуровий

передньопрямокишковий

біляматковий

+латеральний


Хворому поставлений діагноз - посттравматична гематома правого біляободового клітковинного простору. Якого рівня буде досягати гематома краніально?

+брижа поперечної ободової кишки

зрощення заочеревинної фасції з паріетальною очеревиною (фасціальний вузол)

корінь брижі тонкої кишки

сліпа кишки

корінь брижі сигмоподібної кишки


Хворому поставлений діагноз - посттравматична гематома правого біляободового клітковинного простору. Якого рівня буде досягати гематома каудально?

брижа поперечної ободової кишки

зрощення заочеревинної фасції з паріетальною очеревиною (фасціальний вузол)

корінь брижі тонкої кишки

+рівень сліпої кишки

корінь брижі сигмоподібної кишки


При обстеженні хворого з підозрою на опущення нирки встановлено, що верхній полюс лівої нирки досягає ХII ребра, а правої - ХI міжребер`я. Вкажіть нормальну скелетотопію верхнього полюсу лівої нирки.

+ХI ребро

ХI міжребер`я.

Х міжребер`я.

Х ребро

ХII ребро


При обстеженні хворого з підозрою на опущення нирки встановлено, що верхній полюс лівої нирки досягає ХII ребра, а правої - ХI міжребер`я. Вкажіть нормальну скелетопію верхнього полюсу правої нирки.

ХI ребро


+ХI міжребер`я.

Х міжребер`я.

Х ребро

ХII ребро


При обстеженні хворого з підозрою на опущення нирки встановлено, що верхній полюс лівої нирки досягає ХII ребра, а правої - ХI міжребер`я. Вкажіть нормальну скелетопію верхнього полюсу лівої нирки.

Тh ХI

+Тh ХII

Тh

Тh VIII

ХII ребро


Під час нефректомії проводиться виділення і мобілізація елементів ниркової ніжки. В якому положенні знаходиться ниркова вена в правій нирковій ніжці?

найбільш позаду

вище і попереду від ниркової артерії

+нижче і попереду від ниркової артерії

вище і позаду від ниркової артерії

нижче і позаду від ниркової артерії


Під час нефректомії проводиться виділення і мобілізація елементів ниркової ніжки. В якому положенні знаходиться ниркова артерія в лівій нирковій ніжці?

найбільш позаду

вище і попереду від ниркової вени

нижче і попереду від ниркової вени

+вище і позаду від ниркової вени

нижче і позаду від ниркової вени


Який шар буде наступним після розрізу m.transversus abdomnis при проведенні оперативного доступу за Бергманом-Ізраелєм?

m.serratus posterior inferior

заочеревинна фасція

біляободовий клітковинний простір

+внутрішньочеревна фасція

заочеревинна клітковина


З чим зрощений задній листок заочеревинної фасції?

З плеврою.

+З фасцією діафрагми.

З фасцією квадратного м’яза поререку

З фасцією аорти.

З фасцією поперекового м’яза


Який шар буде наступним після розрізу задньониркової фасції при проведенні оперативного доступу за Бергманом-Ізраелєм?

передниркова фасція

+жирова капсула нирки

біляободовий клітковинний простір

внутрішньочеревна фасція

заочеревинна клітковина


Яким оперативним доступом розкривають попередупрямокишковий парапроктит?

+за Гартманом

за Краске

за Крайзельбургом

за Буяльским-Мак-Уортером

розрізом з боків куприка


Який нерв необхідно блокувати при проведенні місцевого знеболювання під час оперативного втручання в ділянці промежини?

клубово-пахвинний

клубово-підчеревний

стегново-статевий

задній шкірний нерв стегна

+статевий


Яким оперативним доступом дренується флегмона передміхурового клітковинного простору?

кольпотомія

+за Буяльским-Мак-Уортером

пункція заднього склепіння піхви

за Гартманом

за Крайзельбургом


Яка оболонка яєчка утворює замкнений мішок, де накопичується рідина при водянці яєчка?

зовнішня сім`яна фасція

м`ясиста оболонка яєчка

білкова оболонка яєчка

+піхвова оболонка яєчка

внутрішня сім`яна фасція


Статистично достовірно встановлено, що водянка яєчка в чотири раза частіше зустрічається зліва. Одною з причин цього є особливість впадіння v.testicularis sinistrae. Куди вона впадає?

внутрішня клубова

нижня брижова

нижня порожниста

селезінкова

+ліва ниркова


Через які шари накладається шов на стінку сечового міхура?

через всі шари

м`язовий, підслизовий, слизовий

+м`язовий, підслизовий

м`язовий і слизовий

м`язовий, підслизовий, слизовий і адвентицію


Яким шовним матеріалом і швом зашивають стінку сечового міхура при цистотомії?

шовковим вузловим

+розсмоктуючимся вузловим

шовковим безперервним

шовковим матрацним

розсмоктуючимся безперервним


Яким шовним матеріалом і швом зашивають кут матки при операції з приводу позаматкової вагітності?

шовковим вузловим

+розсмоктуючимся, вузловим

шовковим безперервним

розсмоктуючимся матрацним

розсмоктуючимся безперервним


Через який отвір проводиться дренування передміхурового простору за Буяльським-Мак-Уортером?

передній отвір пахвинного каналу

задній отвір стегнового каналу

+затульний отвір

великий сідничний отвір

малий сідничний отвір


Які мінімальні значення вважаються нормальними для прямого розміру входу в малий таз?

+11 см


12 см

9,5 см


11.5 см

12.5 см
Які мінімальні значення вважаються нормальними для прямого розміру широкої частини малого тазу?

11 см

10 см


9 см

11.5 см


+12.5 см
Які мінімальні значення вважаються нормальними для прямого розміру вузької частини малого тазу?

+11 см


10 см

9 см


11.5 см

12.5 см
Які мінімальні значення вважаються нормальними для прямого розміру виходу з малого тазу?

11 см

12 см


+9,5 см

11.5 см


12.5 см
Які мінімальні значення вважаються нормальними для поперечного розміру входу в малий таз?

11 см


12 см

+13 см


11.5 см

12.5 см
Які мінімальні значення вважаються нормальними для поперечного розміру виходу з малого тазу?

+11 см

12 см


13 см

11.5 см


12.5 см
Яка із вен прямої кишки несе кров до системи ворітної вени печінки?

нижня прямокишкова

середня прямокишкова

середня крижова

+верхня прямокишкова

латеральна крижова


Які мінімальні значення вважаються нормальними для косого розміру входу до малого тазу?

11 см


+12 см

13 см


11.5 см

12.5 см
Які мінімальні значення вважаються нормальними для зовнішнього прямого розміру малого тазу?

11-12 см

+20-21 см

10-13 см

9.5 см


12.5 см
Як відноситься до очеревини відхідник?

інтраперитонеально

мезоперитонеально

+екстраперитонеально

параперитонеально

покритий тільки спереду


Яка операція показана при трубної вагітності?

+резекція труби

видалення ушкодженої труби і яєчника

видалення ушкодженої труби, частини матки і яєчника

перев`язка труби

резекція матки з придатками


Яка з названих ділянок верхньої кінцівки відноситься до плечового поясу (надпліччя)?

передня ділянка плеча

задня ділянка плеча

+дельтоподібна ділянка

задня ділянка передпліччя

передня ділянка передпліччя


Яка з названих ділянок верхньої кінцівки відноситься до вільної верхньої кінцівки?

підключична ділянка

+задня ділянка плеча

дельтоподібна ділянка

пахвинна ділянка

лопаткова ділянка


Який із м’язів лопатки проходить в просторі під с клепінням плечового суглоба?

+надостьовий

підостьовий

підлопатковий

малий круглий

великий круглий


Хто з видатних вчених сформулював загальні закони будови судинних піхв кінцівок?

С.Спасокукоцький

М.Пірогов

В.Караваєв

Ю.Шимановський

+П.Лесгафт


З яким клітковинним простором шиї сполучається пахвова ямка за ходом підключичної артерії?

переддрабинчастим

+міждрабинчастим

позадудрабинчастим

судинно-нервового пучка шиї

латерального трикутника шиї


На скільки трикутників топографічно поділяється підключичина ділянка?

+3

24

не поділяється

1
Яка гілка другого відділу підключичної артерії бере участь в колатеральному кровопостачанні верхньої кінцівки при ушкодженні пахвововї артерії?

a.vertebralis

a.thoracica lateralis

+truncus costocervicalis

a.transversa coli

a.thoracoacromialis


Який з доступів до підключичної артерії є найкращим при пораненні її в другому відділі?

надключичний

+підключичний

за Петровським

за Джанелідзе

за Пироговим


В якому клітковинному просторі проходить v.subclavia?

sp.interscalenum

sp.scalenovertebrale

sp.interaponeuroticum suprasternale

sp.retrosternoclidomastoideum

+sp.antescalenum


В якому клітковинному просторі проходить a.subclavia?

+sp.interscalenum

sp.scalenovertebrale

sp.interaponeuroticum suprasternale

sp.retrosternoclidomastoideum

sp.antescalenum


Який сухожилок проходить через порожнину плечового суглоба?

Короткої головки двоголового м’яза плеча

+довгої головки двоголового м’яза плеча

надостьового м’яза

дзьобо-плечового м’яза

дельтоподібного м’яза


При переломі плеча в середній третині виник параліч м’язів-розгиначів кісті. Який нерв ушкоджено?

n.medianus

+n.radialis

n.musculocutaneus

n.ulnaris

n.axillaris


При оголенні пахвової артерії хірург провів її проекційну лінію по передній межі росту волосся в пахвовій ділянці. За яким автором проведено проекційну лінію?

+Піроговим

Лісфранком

Лангенбеком

Джанелідзе

Петровським


При оголенні пахвової артерії хірург провів її проекційну лінію по межі передньої і середньої третини ширини пахвової ямки. За яким автором проведено проекційну лінію?

Піроговим

+Лісфранком

Лангенбеком

Джанелідзе

Петровським


При оголенні пахвової артерії хірург провів її проекційну лінію як продовження sulcus bicipitalis medialis. За яким автором проведено проекційну лінію?

Пироговим

Лісфранком

+Лангенбеком

Джанелідзе

Петровським


При оголенні пахвової артерії хірург визначив як орієнтир нерв, який охоплює артерію у вигляді літери «Y». Що це за нерв?

+n.medianus

n.radialis

n.musculocutaneus

n.ulnaris

n.axillaris


Які утворення знаходяться в медіальній борозні ліктьової ямки?

n.ulnaris, a.collateralis ulnaris

+n.medianus, a.cubitalis

n.musculocutaneus, a.cubitalis

n.radialis, a.collateralis radialis

n.radialis, a.collateralis ulnaris


Хворому діагностований параліч м'язів-розгиначів кісті. Який нерв забезпечує рухальну інервацію цих м'язів?

n.medianus

+n.radialis

n.musculocutaneus

n.ulnaris

n.axillaris


Які анатомічні утворення розташовані в canalis carpi radialis?

+a.radialis

n radialis

m.extensor policis longus

m.flexor carpi radialis

ramus profundus a.radialis


Які анатомічні утворення розташовані в canalis carpi ulnaris?

a.ulnaris, n.ulnaris

n medianus

m.extensor digiti minimi

+m.flexor carpi ulnaris

ramus profundus a.ulnaris


За рахунок сухожилка якого м'яза утворено долонний апоневроз?

m.flexor digitorum superficialis

m.flexor digitorum profundus

m.palmaris brevis

+m.palmarіs longus

m.flexor carpi radialis


Хірург виконує екзартикуляцію в заплесно-плесновому суглобі за методом Лісфранка. Яка зв'язка є «ключом» суглобу?

lig.bifurcatum

lig deltoideum

lig.cuneometetarseum interosseum primum

+lig.cuneometetarseum interosseum secundum

lig.talocalcaneum


Хто з хірургів першим запропонував кістково-пластичні ампутації?

Бір


Шимановський

Грітті


Каллендер

+Пірогов
Хто з хірургів запропонував класифікацію ампутацій за часом їх проведення?

Цур-Верт

Алькок


Пірогов

Пріоров


+Бурденко
Яка зв'язка розділяє м'язову і судинну лакуни?

lig.lacunare

+lig.iliopectineum

lig.inguinale

lig.pectineale

lig.collaterale


Що проходить через м’язову лакуну?

пахвинна зв’язка

+клубово-поперековий м’яз

грушоподібний м’яз

чотириголовий м’яз

внутрішній затульний м’яз


На вершині стегнового трикутника спереду і латерально від артерії розташований:

медіальний широкий м’яз

кравецький м’яз

+підшкірний нерв

стегнова вена

стегновий нерв


Які м'язи утворюють дно скарпівського (стегнового) трикутника?

m.gracilis, m.psoas mayor

m.vastus medialis, m.vastus lateralis

m.vastus rectus, m.sartorius

+m.pectineus, m.iliopsoas

m.gracilis, m.sartorius


При доступі до стегнового судинно-нервового пучка в середній третині стегна хірург знайшов в підшкірній клітковині довгу нервову гілку. Якого нерва ця гілка?

n.saphenus

n.ichiadicus

n.sartorius

+n.obturatorius

n.femoralis


Яке з нижчепойменованих утворень має назву канала привідних м'язів?

canalis crurоpopliteus

+canalis femoropopliteus

canalis spiralis

canalis musculoperonealis

canalis pudendalis


Для стегнової артерії хірург визначив проекційну лінію Боброва. В якій частині стегна вона відповідає розташуванню артерії?

+в верхній третині

в нижній третині

в середній третині

в верхній і середній та нижній третинах

в нижній і середній третинах


Яке анатомічне утворення треба розсікти, щоб дістатися до судинно-нервового пучка стегна?

m.vastus medialis

m.vastus lateralis

fascia pectinea

+lamina vastoadductoria

fascia lata


В якому квадранті сідничної ділянки виконються внутришньом'язеві ін'єкції?

верхній медіальний

+верхній латеральний

будь який

нижній латеральний

нижній медіальний


Хворому встановлений діагноз «артрит кульшового суглобу». Що є орієнтиром для бокової пункції кульшового суглобу?

сідничний горб

+великий вертлюг

малий вертлюг

пахвинна зв'язка

нижня передня ость


У хворого діагностовано гемартроз колінного суглобу. Яка з артерій є його джерелом?

a.genus superior medialis

a.genus superior lateralis

+a.genus media

a.genus inferior medialis

a.genus inferior lateralis


Як розташований судинно-нервовий пучок підколінної ямки (дорзовентрально)?

артерія, вена, нерв

+нерв, вена, артерія

вена, нерв, артерія

артерія, нерв, вена

вена, артерія, нерв


В якому каналі проходить n.peroneus communis?

canalis cruropopliteus

canalis malleolaris

+canalis musculoperonealis superior

canalis musculoperonealis inferior

canalis femuropoliteus


В якому каналі проходять a.tibialis posterior i n.tibialis?

+canalis cruropopliteus

canalis malleolaris

canalis musculoperonealis superior

canalis musculoperonealis inferior

canalis femuropoliteus


В якому каналі проходить a.peronea?

canalis cruropopliteus

canalis malleolaris

canalis musculoperonealis superior

+canalis musculoperonealis inferior

canalis femuropoliteus


Хворому з анаєробною інфекцією стегна виконується ампутація гільйотинним методом. Цей метод передбачає?

+колову одномоментну ампутацію

конусно-колову ампутацію

одноклаптеву ампутаціюманжеткову ампутацію

двоклаптеву ампутацію

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка