Який фактор не впливає на злежуваність порошків?Сторінка1/6
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6

1.

Який фактор не впливає на злежуваність порошків?


A.

Форма частинок


B.

Гігроскопічність


C.

Наявність адсорбованої газової оболонки на частинках


D.

Когезія


E. *

Абразивність


2.

Поропласт є прикладом:


A.

Порошку


B.

Суспензії


C.

Пасти


D. *

Твердої піни


E.

Піни


3.

Пемза є прикладом:


A.

Порошку


B.

Суспензії


C.

Пасти


D. *

Твердої піни


E.

Піни


4.

Виберіть групу речовин, які не можуть стабілізувати емульсію ССl4 у воді:


A.

неорганічні нерозчинні порошки


B.

білки


C.

мила


D. *

неорганічні кислоти


E.

сапоніни


5.

Якщо емульсія добре змочує поверхню парафіну, то ця емульсія...


A. *

В/О


B.

О/В


C.

Висококонцентрована


D.

Концентрована


E.

Розведена


6.

Якщо емульсія не змочує поверхню парафіну, то ця емульсія...


A.

В/О


B. *

О/В


C.

Висококонцентрована


D.

Концентрована


E.

Розведена


7.

Якщо емульсія не проводить електричний струм, то ця емульсія...


A. *

В/О


B.

О/В


C.

Висококонцентрована


D.

Концентрована


E.

Розведена


8.

Якщо емульсія добре проводить електричний струм, то ця емульсія...


A.

В/О


B. *

О/В


C.

Висококонцентрована


D.

Концентрована


E.

Розведена


9.

Якщо емульсія краще розводиться бензолом, ніж водою , то ця емульсія...


A. *

В/О


B.

О/В


C.

Висококонцентрована


D.

Концентрована


E.

Розведена


10.

Якщо емульсія краще розводиться водою, ніж бензолом, то ця емульсія...


A.

В/О


B. *

О/В


C.

Висококонцентрована


D.

Концентрована


E.

Розведена


11.

До якого типу дисперсних систем можна віднести дитячу присипку?


A.

Пасти


B.

Золю


C. *

Порошку


D.

Піни


E.

Суспензії


12.

До якого типу дисперсних систем можна віднести хмари?


A.

Пудри


B.

Пилу


C. *

Аерозолю


D.

Гідрозолю


E.

Піни


F.

До якого типу дисперсних систем можна віднести хмари?


13.

До якого типу дисперсних систем можна віднести молоко?


A.

Пасти


B.

Золю


C.

Емульсії В/О


D. *

Емульсії О/В


E.

Суспензії


14.

До якого типу дисперсних систем можна віднести пасти?


A. *

Концентрованої суспензії


B.

Золю


C.

Емульсії В/О


D.

Емульсії О/В


E.

Розведеної суспензії


15.

До якого типу дисперсних систем можна віднести сік?


A.

Аерозолю


B.

Золю


C.

Емульсії В/О


D.

Емульсії О/В


E. *

Суспензії


16.

До якого типу дисперсних систем можна віднести вершкове масло?


A.

Пасти


B.

Золю


C. *

Емульсії В/О


D.

Емульсії О/В


E.

Суспензії


17.

Яке з оптичних явищ у суспензіях більш інтенсивне?


A.

Заломлення світла


B.

Пропускання світла


C.

Розсіювання світла


D.

Поглинання світла


E. *

Відбиття світла


18.

До якої з нижченаведених дисперсних систем належить пористі тіла (Г - газ, Р - рідина, Т - тверда речовина):


A.

Г/Р.


B.

Т/Г;


C.

Р/Р;


D.

Р/Г;


E. *

Г/Т;


19.

Емульсії, мазі, пасти та ін, можуть бути виготовлені подрібненням твердих і рідких речовин у відповідному середовищі. Цей процес є


A.

коагуляція


B.

седиментація


C.

адгезія


D. *

диспергація


E.

конденсація


20.

Що таке кут природного відхилення?


A.

Це максимальний кут нахилу площини, при якому порошок, вільно насипаний на неї у вигляді конусу, не сковзає вниз.


B.

Це кут, утворений порошком, насипаним у вигляді конусу, і вертикальною площиною.


C.

Це кут між висотою та утворюючою конусу, утворенного вільно насипаним на горизонтальну площину порошком.


D.

Це кут при вершині конусу, утвореного вільно насипаним на горизонтальну площину порошком.


E. *

Це кут, утворений порошком, насипаним у вигляді конусу, і горизонтальною площиною.


21.

Лікарська форма, яка являє собою газодисперсну систему з високою концентрацією твердої дисперсноюїфази з розміром частинок 10-8-10-4 м, є:


A.

Твердою піною


B.

Туманом


C.

Аерозолем


D.

Димом


E. *

Порошком


22.

Одним із способів одержання емульсій є перенасиченням гомогенного розчину двох рідин. Яке процес лежить в основі цього методу?


A.

Седиментація


B.

Коагуляція


C.

Адгезія


D. *

Конденсація


E.

Диспергація


23.

До зв’язанодисперсних систем належать:


A.

Аерозолі


B.

Емульсії


C.

Гідрозолі


D. *

Піни


E.

Розчини ВМС


24.

Вільнодисперсними системами є:


A.

Піни


B.

Гелі


C. *

Суспензії


D.

Мазі


E.

Пасти


25.

Чим пояснюється злиття дрібних краплин емульсії у більш великі?


A. *

Зменшенням поверхневої енергії


B.

Збільшенням поверхневого натягу


C.

Збільшенням поверхневої енергії


D.

Збільшенням ступеня дисперсності краплин


E.

Збільшенням площі поверхні поділу


26.

Виберіть властивість, яка характеризує порошки із грубодисперсними частинками:


A. *

Низька насипна густина


B.

Низький тиск вибуху


C.

Низька температура займання


D.

Висока здатність до когезії


E.

Висока гігроскопічність


27.

Виберіть властивість, яка характеризує порошки із високодисперсними частинками:


A. *

Висока насипна густина


B.

Високий тиск вибуху


C.

Висока температура займання


D.

Низька здатність до когезії


E.

Низька гігроскопічність


28.

Розмістіть порошки в міру збільшення розмірів частинок дисперсної фази:


A.

Пісок - пудра - пил


B.

Пил - пудра - пісок


C.

Пил - пісок - пудра


D.

Пісок - пил - пудра


E. *

Пудра - пил - пісок


29.

Лікарські засоби часто виготовляють у вигляді суспензій. Яке фізичне явище характерне для суспензій?


A.

Опалесценція


B.

Броунівський рух


C.

Осмос


D. *

Седиментація


E.

Дифузія


30.

Чим відрізняються порошки від аерозолів з твердою дисперсною фазою?


A. *

Концентрацією дисперсної фази


B.

Способом одержання


C.

Видом дисперсного середовища


D.

Густиною частинок дисперсної фази


E.

Розміром частинок дисперсної фази


31.

Розмістіть порошки в міру зменшення розмірів частинок дисперсної фази:


A.

Пісок - пудра - пил


B.

Пил - пудра - пісок


C.

Пил - пісок - пудра


D. *

Пісок - пил - пудра


E.

Пудра - пил - пісок


32.

Для якої з перелічених грубодисперсних систем відсутні фактори стабілізації?


A.

Жодної


B.

Пін


C.

Емульсій


D.

Суспензій


E. *

Аерозолей


33.

Осідання частинок аерозолю на холодній поверхні називається:


A.

Стікання


B. *

Термопреципітація


C.

Фотофорез


D.

Термофорез


E.

Коалесценція


34.

Стікання рідини відбувається під час руйнування:


A.

Пасти


B. *

Піни


C.

Туману


D.

Суспензії


E.

Емульсії


35.

Утворенню емульсій якого типу сприяють гідрофобні емульгатори?


A.

Рідких металів у воді


B.

Концентрованих


C.

Розведених


D.

О/В


E. *

В/О


36.

Утворенню емульсій якого типу сприяють гідрофільні емульгатори?


A.

Рідких металів у воді


B.

Концентрованих


C.

Розведених


D. *

О/В


E.

В/О


37.

Пастам властива:


A.

Стікання


B. *

Повзучість


C.

Термопреципітації


D.

Седиментація


E.

Опалесценція


38.

Порошкам властивий процес:


A.

Стікання


B. *

Злежування


C.

Фотофорезу


D.

Седиментації


E.

Коалесценції


39.

Суспензіям властивий процес:


A.

Стікання


B.

Термофорезу


C.

Фотофорезу


D. *

Седиментації


E.

Коалесценції


40.

Пінам властивий процес:


A. *

Стікання


B.

Термофорезу


C.

Фотофорезу


D.

Ортокінетичної коагуляції


E.

Коалесценції


41.

Емульсіям властивий процес:


A.

Стікання


B.

Термофорезу


C.

Фотофорезу


D.

Ортокінетичної коагуляції


E. *

Коалесценції


42.

Явища термофорезу і фотофорезу характерні для:


A.

Пін


B. *

Аерозолей


C.

Порошків


D.

Суспензій


E.

Емульсій


43.

Низька в’язкість дисперсного середовища і низька концентрація дисперсної фази характерна для:


A.

Розведених емульсій


B.

Пін


C.

Органозолей


D.

Гідрозолей


E. *

Аерозолей


44.

Яка грубодисперсна система утворюється при падіння рідини з великої висоти?


A.

Піна


B.

Дим


C.

Смог


D. *

Туман


E.

Емульсія


45.

Якій грубодисперсній системі відповідає форма запису Т, Р/Г?


A.

Порошку


B. *

Смогу


C.

Туману


D.

Диму


E.

Піні


46.

Виберіть формулу, за якою визначають кратність піни:


A.

β = V(піни) / V(газу)


B.

β = V(піни) - V(газу)


C.

β = V(піни) - V(дисперсного середовища)


D.

β = V(дисперсного середовища) / V(піни)


E. *

β = V(піни) / V(дисперсного середовища)


47.

Для яких грубодисперсних систем такі порошки як гіпс, крейда і сажа можуть виступати в якості стабілізаторів?


A.

Жодних


B.

Пін


C. *

Емульсій


D.

Суспензій


E.

Аерозолей


48.

Перенасиченням гомогенного розчину двох рідин можна одержати:


A. *

Емульсію


B.

Золь


C.

Пасти


D.

Суспензії


E.

Піни


49.

Яким чином можна довести, що емульсія належить до типу О/В?


A.

Після перемішування емульсії з неполярним барвником забарвленим виявиться дисперсне середовище


B.

Емульсія не буде проводити електричний струм


C.

Емульсія буде добре змочувати гідрофобну поверхню


D.

Емульсія буде добре розводитися неполярним розчинником


E. *

Емульсія буде добре проводити електричний струм


50.

Яким чином можна довести, що емульсія належить до типу В/О?


A.

Після перемішування емульсії з полярним барвником забарвленим виявиться дисперсне середовище


B. *

Емульсія буде добре змочувати гідрофобну поверхню


C.

Емульсія буде добре змочувати гідрофільну поверхню


D.

Емульсія буде добре розводитися водою


E.

Емульсія буде добре проводити електричний струм


51.

В емульсіях якого типу краплини дисперсної фази сплющені і мають вигляд багатогранників?


A.

Рідких металів у воді


B.

Концентрованих


C. *

Желатинізованих


D.

В/О


E.

О/В


52.

Пасти - це:


A.

Емульсії рідких металів у воді


B.

Скоагульовані аерозолі


C.

Піни, що осіли


D. *

Гранично концентровані суспензії


E.

Гранично концентровані емульсії


53.

Фільтрування суспензії через пористу мембрану призводить до утворення:


A.

Рідкокристалічної речовини


B.

Золю


C.

Порошку


D.

Піни


E. *

Пасти


54.

Скаламучення ліофобного порошку в рідині - це спосіб одержання:


A.

Пасти


B.

Золю


C. *

Суспензії


D.

Емульсії


E.

Піни


55.

Кип'ятіння розчину хлориду заліза (III), внаслідок чого утворюються частинки оксиду заліза (III) малого розміру - це приклад утворення:


A.

порошку


B.

аерозолю


C. *

гідрозолю


D.

олеозолю


E.

емульсії


56.

Відношення об'єму піни до об'єму розчину, що пішов на її утворення, - це:


A.

стійкість


B.

дисперсність


C.

стабільність


D. *

кратність


E.

піноутворююча здатність


57.

Стійкі, пружні піни можна отримати, додаючи до води:


A.

Барвники


B. *

Сапоніни


C.

Олію


D.

Карбонові кислоти


E.

Спирт


58.

Піни отримують з розчинів:


A.

всього вище переліченого


B.

неелектролітів


C. *

ПАР


D.

електролітів


E.

ВМС


59.

Який чинник запобігає руйнуванню пін?


A.

Додавання води


B.

Відстоювання


C.

Присутність електролітів


D.

Підвищення температури


E. *

Присутність поверхнево-активних речовин


60.

Емульсії, мазі, пасти та ін, можуть бути виготовлені подрібненням твердих і рідких речовин у відповідному середовищі. Цей процес є:


A.

адгезія


B.

коагуляція


C.

седиментація


D.

конденсація


E. *

диспергація


61.

Яку кількість (мл) толуену необхідно змішати з водою, яка містить натрій олеат, щоб отримати 100 мл концентрованої емульсії?


A.

Від 74,0 до 90 мл


B. *

від 0,1 до 74,0 мл


C.

До 0,1 мл


D.

Більше 75,0 мл


E.

Від 10,0 до 75,0 мл


62.

Емульсії, які містять 0.1 - 74% за об’ємом дисперсної фази відносяться до:


A.

типу В/О


B.

Висококонцентрованих


C.

желатинізованих


D. *

концентрованих


E.

Розведених


63.

Деякі піни мають властивість застигати на повітрі (кровоспинні губки). До якого типу дисперсних систем вони належать?


A.

Р/Г


B.

. Т/Г


C.

Р/Р


D.

Т/Р


E. *

Г/Т


64.

Пінні аерозолі застосовують при опіках. До якого типу дисперсних систем відносять піни?


A. *

г/р


B.

т/т


C.

т/р


D.

р/г


E.

р/р


65.

Велике практичне значення в медицині мають лікарські форми, які являють собою грубодисперсні системи з газовим дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Подібні системи мають назву:


A.

Тумани


B.

Піни


C.

Емульсії


D. *

Дими


E.

Суспензії


66.

Для яких систем характерна седиментація?


A.

Пін


B.

розчинів електролітів


C.

розчинів неелектролітів


D.

Розчинів ВМС


E. *

Суспензій


67.

Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Який метод при цьому використовується?


A.

Хімічна конденсація


B.

Механічне диспергування


C.

Конденсація пари.


D. *

Заміна розчинника


E.

Хімічна конденсація.


68.

У фармації часто використовують такі лікарські форми, як суспензії. До якого типу належить ця дисперсна система?


A.

Р -Г.


B.

Р-Р.


C. *

Т-Р


D.

Г-Р


E.

Г-Р.


69.

При прийомі мікстури необхідне точне дозування. Для збільшення стійкості до суспензій додають:


A.

нічого з переліченого


B.

натрію хлорид


C.

етанол


D.

глюкозу


E. *

желатин


70.

Порошки, гранули, таблетки складають до 80 % готових лікарських форм сучасної рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошків їх адсорбуюча дія:


A.

нічого з переліченого


B. *

збільшується


C.

не змінюється


D.

зникає


E.

зменшується


71.

Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних систем належать емульсії?


A.

Г - Р


B.

Т - Р


C.

Т - Т


D.

Р - Т


E. *

Р - Р


72.

Кров містить як один із компонентів еритроцити, розмір яких має порядок 10-5м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров?


A.

Грубодисперсна система;


B.

гетерогенна система


C.

Колоїднодисперсна система;


D. *

Мікрогетерогенна система;


E.

Гомогенний розчин;


73.

Виберіть речовину, яка буде оптимально стабілізувати емульсію типу “масло - вода”:


A.

Бензол


B.

Хлорид калію


C. *

Казеїн


D.

Сульфат натрію


E.

Етанол


74.

Яку назву має процес самодовільного злипання крапель у емульсіях?


A.

Флокуляція


B. *

Коалесценція


C.

Седиментація


D.

Флотація


E.

Коагуляція


75.

Як називається емульсія, частинки дисперсної фази якої є деформованими і мають вигляд поліедрів?


A.

Зворотня


B.

Пряма


C.

Розбавлена


D.

Концентрована


E. *

Висококонцентрована


76.

В ході вивчення якого процесу експериментатор не звертає уваги на швидкість руху забарвленої дисперсної фази відносно дисперсійного середовища?


A.

Дифузії


B.

Седиментаційного аналізу


C.

Капілярного піднімання дисперсної фази по фільтрувальному папері


D.

Електрофорезу


E. *

Електроосмосу


77.

Виберіть формулу, за якою визначають приведену в’язкість:


A.B.C.D. *E.78.

19. Коли дисперсна система структурується, можна спостерігати:


A.

Жодне з перелічених явищ


B.

Посилення опалесценції


C.

Підвищення швидкості дифузії


D. *Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка