Які показники зовнішнього дихання не можна визначити за допомогою сухого спірометра?Сторінка1/11
Дата конвертації26.05.2016
Розмір1.08 Mb.
#4062
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.

Які показники зовнішнього дихання не можна визначити за допомогою сухого спірометра?


A. *

РО вдиху , ЗО, ЧД


B.

РО видиху, ДО


C.

ДО, ЧД


D.

РО видиху , ЗО, РО вдиху


E.

РО видиху, ДО, ЖЄЛ


2.

Молочнокислі бактерії здатні продукувати вітаміни:


A. *

Групи В;


B.

С;


C.

А;


D.

РР;


E.

Е.


3.

Легені дорослої людини знаходяться у розтягнутому стані:


A. *

Постійно


B.

Під час спокійного вдиху


C.

Під час видиху


D.

Під час посиленого вдиху


E.

Під час посиленого видиху


4.

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина зареєстрованого тиску дорівнює “-“7,5 см.вод.ст.?


A. *

Спокійний вдих.


B.

Спокійний видих.


C.

Форсований вдих


D.

Форсований видих.


E.

Середина вдиху


5.

В чому суть 3 етапу газопереносу:


A.

Зовнішнє дихання.


B. *

Перенос газів кров'ю


C.

Дифузія газів між капілярною кров'ю і тканинами.


D.

Внутрішнє дихання.


E.

Дифузія газів між повітроносними шляхами і альвеолами.


6.

Обстежуваному А., 25-ти років визначали показник споживання кисню за 1 хвилину. Яка величина цього показника в нормі?


A.

2,5 мл/хв · кг


B. *

3,5 мл/хв · кг


C.

4,5 мл/хв · кг


D.

5,5 мл/хв · кг


E.

1,5 мл/хв · кг


7.

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина зареєстрованого тиску дорівнює “-“15 см.вод.ст.?


A. *

Форсований вдих


B.

Спокійний видих


C.

Спокійний вдих


D.

Форсований видих.


E.

Середина вдиху


8.

Як вплине на характер дихання двостороння перерізка блукаючих нервів?


A. *

Дихання стане рідшим та глибшим.


B.

Дихання стане поверхневим та частішим.


C.

Відбудеться зупинка дихання.


D.

Виникне дихання поверхневе і рідке.


E.

Виникне дихання часте і глибоке.


9.

Яка основна рушійна сила дифузії газів в процесі газообміну?


A. *

Градієнт концентрації газів.


B.

Градієнт тиску газів.


C.

Швидкість руху газів.


D.

Природа газів.


E.

Енергія, яка забезпечує процес.


10.

Яка основна рушійна сила конвекції газів в процесі газообміну?


A.

Градієнт концентрації газів.


B. *

Градієнт тиску газів зовнішнього і внутрішнього середовища.


C.

Швидкість руху газів.


D.

Природа газів.


E.

Енергія, яка забезпечує процес.


11.

Які 3 основні механізми забезпечують кондиціювання повітря:


A.

Зігрівання, очищення, захист.


B.

Очищення, охолодження, зволоження.


C.

Зігрівання, охолодження, зволоження


D. *

Зігрівання, зволоження, очищення


E.

Очищення, захист, охолодження


12.

Сурфактанти виробляються:


A.

Пневмоцитами І типу.


B. *

Пневмоцитами ІІ типу.


C.

Пневмоцитами ІІІ типу.


D.

В альвеолах.


E.

В бронхах.


13.

В експерименті визначали зміни тиску в плевральній порожнині при вдиху. Встановлено:


A. *

Тиск зменшувався на 4-9 мм рт. ст. нижче атмосферного тиску.


B.

Тиск збільшувався на 4-9 мм рт. ст. вище атмосферного тиску.


C.

Тиск зменшувався на 3-5 мм рт. ст. нижче атмосферного тиску.


D.

Тиск збільшувався на 3-5 мм рт. ст. вище атмосферного тиску.


E.

Тиск не змінювався.


14.

В експерименті визначали зміни тиску в легенях під час видиху. В нормі при видиху:


A.

Тиск зменшувався на 4-9 мм рт. ст. нижче атмосферного тиску.


B.

Тиск збільшувався на 4-9 мм рт. ст. вище атмосферного тиску.


C.

Тиск зменшувався на 3-5 мм рт. ст. нижче атмосферного тиску.


D. *

Тиск збільшувався на 3-5 мм рт. ст. вище атмосферного тиску.


E.

Тиск не змінювався.


15.

В експерименті визначали зміни тиску в плевральній порожнині при видиху. В нормі при видиху:


A. *

Тиск зменшувався на 2-4 мм рт. ст. нижче атмосферного тиску


B.

Тиск збільшувався на 2-4 мм рт. ст. вище атмосферного тиску.


C.

Тиск зменшувався на 3-5 мм рт. ст. нижче атмосферного тиску


D.

Тиск збільшувався на 3-5 мм рт. ст. вище атмосферного тиску.


E.

Тиск не змінювався.


16.

В експерименті визначали зміни тиску в легенях під час вдиху. В нормі при вдиху:


A.

Тиск зменшувався на 4-9 мм рт. ст. нижче атмосферного тиску


B.

Тиск збільшувався на 4-9 мм рт. ст. вище атмосферного тиску


C. *

Тиск зменшувався на 3-5 мм рт. ст. нижче атмосферного тиску.


D.

Тиск збільшувався на 3-5 мм рт. ст. вище атмосферного тиску.


E.

Тиск не змінювався.


17.

В результаті травми порушилася цілісність плевральної порожнини справа. Як змінився тиск в плевральній порожнині:


A.

Зменшився порівняно з вихідним.


B. *

Збільшився, порівняно з вихідним.


C.

Не змінився.


D.

Став нижче атмосферного тиску.


E.

Став вище атмосферного тиску.


18.

Які процеси забезпечують зовнішнє дихання.


A. *

Вентиляція, дифузія, перфузія.


B.

Дифузія , вентиляція і фільтрація.


C.

Перфузія, фільтрація і реабсорбція.


D.

Конвекція, перфузія і фільтрація.


E.

Конвекція , вентиляція і перфузія.


19.

На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м”язів приймають участь у такому видиху?


A.

Діафрагма


B. *

М'язи живота.


C.

Драбинчасті.


D.

Грудино-ключично-сосковидні.


E.

Трапецієвидні.


20.

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина зареєстрованого тиску дорівнює “+” 3 см.вод.ст.?


A. *

Форсований видих.


B.

Спокійний видих.


C.

Форсований вдих.


D.

Спокійний вдих


E.

Середина вдиху


21.

Вимірюють тиск в альвеолах легенів здорової людини. В яку фазу дихального циклу цей тиск дорівнюватиме 0 см рт.ст.:


A. *

Інтервал між вдихом і видихом


B.

Спокійнийо вдих.


C.

Спокійний видих.


D.

Форсований вдих.


E.

Форсований видих.


22.

Першими двома етапами зовнішнього дихання є:


A. *

Конвекційне надходження повітря в легені та дифузія газів між альвеолами та кров'ю.


B.

Дифузійне надходження повітря в легені та конвекція газів між альвеолами та кров'ю.


C.

Дифузія газів у легенях та транспорт їх кров'ю.


D.

Конвекційний транспорт повітря в легені та в кров.


E.

Нагнітання повітря в легені і дифузія газів.


23.

Назвіть третій етап газопереносу в системі дихання


A.

Дифузія газів між альвеолами і кров'ю.


B. *

Перенос газів кров'ю.


C.

Внутрішнє або танинне дихання.


D.

Дифузія газів між капілярами і кров'ю.


E.

Дифузія газів між повітроносними шляхами і кров'ю.


24.

Обстежуваному В., 23-ти років , зареєстрували спірограмму і визначили наступні показники. Який з показників не відповідає нормі?


A.

ДО - 500 мл.


B.

РОвд - 1600 мл.


C.

РОвид - 1000 мл.


D.

ЖЄЛ - 3100 мл.


E. *

ЧД - 28 за 1 хвилину


25.

Аналізуючи спірограму обстежуваного Р., 27-ти років виявили наступні показники. Який з визначених показників не відповідає нормі?


A. *

РОвд. - 1000 мл.


B.

РОвид. - 1000 мл.


C.

ЧД - 16 за 1 хвилину


D.

Відношення вдиху до видиху - 1:1,2.


E.

ДО - 400 мл.


26.

Величина ЖЄЛ залежить від:


A.

Віку.


B.

Статі.


C.

Росту, маси тіла.


D.

Фізичного розвитку.


E. *

Всіх перелічених показників.


27.

Величину яких показників треба знати, щоб вирахувати коефіцієнт легеневої вентиляції:


A.

ДО, РОвд, РОвид


B. *

ДО, ФЗЄ, МП.


C.

ДО, ЖЄЛ, ЧД


D.

МВЛ, ХОД, ЧД.


E.

ФЗЄ, РОвд, Ровид.


28.

Які з перерахованих показників необхідні для визначення альвеолярної вентиляції:


A.

ДО, РОвд, РОвид.


B.

ЧД, ЖЄЛ, РОвд.


C. *

ДО, МП, ЧД.


D.

МП, ЖЄЛ, ДО.


E.

ХОД, ЧД, ДО.


29.

У обстежуваного встановили величина коефіцієнту альвеолярної вентиляції/легеневий кровотік, який відповідав нормі. Вкажіть з нижче перелічених нормальний коефіцієнт:


A.

0,5.


B.

1,5.


C.

1,8.


D. *

0,8.


E.

1,9.


30.

Які з перерахованих показників не можна визначити за допомогою методу спірометрії:


A.

ДО, ЖЭЛ.


B. *

РОвд., ЗО


C.

РОвид., ДО


D.

ЖЄЛ, РОвид.


E.

ЖЭЛ


31.

Які з перерахованих показників не можна визначити за допомогою методу спірографії:


A.

ДО.


B.

РОвд.


C.

РОвид.


D. *

ЗО.


E.

ЖЄЛ


32.

В обстежуваного в стані спокою методом спірографії встановили наступні показники. Які з них не відповідають нормі :


A.

ДО - 500 мл.


B.

РОвд - 1,5 л.


C.

РОвид - 1,5 л.


D.

ЖЄЛ - 3,5 л.


E. *

ЧД - 25 за 1 хвилину.


33.

Які з перелічених показників необхідні для визначення ЗЄЛ:


A. *

ДО, РОвд, РОвид, ЗО.


B.

ДО, ЧД, МП, ЗО.


C.

ДО, РОвд, РОвид, ЧД.


D.

АВ, ХОД, МП.


E.

ЧД, ЖЄЛ, МП.


34.

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> 2%D0%BA
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Недостатній вміст фтору у ґрунті і воді
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> За допомогою якого суфікса утворюється прикметник від дієслова
2%D0%BA -> Таємнича здатність вміти діяти на речі і людей, навіть на „демонів" і „духів" без природних засобів, носить назву
%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> ?Спортивна медицина це наука, яка вивчає: A. вплив занять спортом на організм спортсмена
2%D0%BA -> У якому з наведених співвідношень величин гідростатичного тиску крові в капілярах клубочка (Ркр.), онкотичного тиску (Ро), гідростатичного тиску в капсулі клубочка (Рм) буде здійснюватися діурез
2%D0%BA -> З якої системи починають розпитування по системах і органах?
%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> Застосування з лікувальною і профілактичною метою природних лікувальних та преформованих фізичних факторів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка