Яке функціональне призначення епіфіза?Сторінка1/36
Дата конвертації15.12.2016
Розмір3.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

1.

Яке функціональне призначення епіфіза?


A. *

Пригнічення статевих функцій


B.

Участь в регуляції вмісту іонів калію в крові


C.

Участь в регуляції вмісту глюкози в крові


D.

Вплив на діяльність аденоцитів передньої частки гіпофізу


E.

Участь в регуляції вмісту іонів кальцію в крові.


2.

В якій послідовності розташовані зони кори наднирників (починаючи з поверхневої)?


A. *

Клубочкова, суданофобна, пучкова, сітчаста


B.

Суданофобна, клубочкова, пучкова, сітчаста


C.

Сітчаста, клубочкова, пучкова, суданофобна


D.

Пучкова, сітчаста, клубочкова, суданофобна


E.

Клубочкова, пучкова, сітчаста, суданофобн


3.

Які гормони продукують ендокриноцити сітчастої зони кори наднирників?


A.

Глюкокортикоїдні


B. *

Андрогени, жіночі статеві


C.

Альдостерон


D.

Норадреналін, адреналін


E.

Ренін


4.

До складу яких ядер гіпоталамуса переважно входять великі холінергічні нейросекреторні клітини?


A. *

Супраоптичного та паравентрикулярного ядер переднього гіпоталамуса


B.

Паравентрикулярного ядра переднього гіпоталамуса


C.

Ядер середнього гіпоталамуса


D.

Ядер заднього гіпоталамуса


E.

Ядер спинного мозку


5.

Які структури з перелічених є ембріональними зачатками для розвитку щитоподібної залози?


A. *

Епітелій вентральної стінки глоткової кишки


B.

Гангліозна пластинка


C.

Епітелій ротової бухти


D.

Епітелій зяберних кишень.


E.

Епітелій дорзальної стінки глоткової кишки


6.

Які особливості розміщення ендокриноцитів в клубочковій зоні кори наднирників?


A. *

Утворюють округлі скупчення


B.

Розміщуються поодинці


C.

Утворюють радіально орієнтовані ланцюжки


D.

Утворюють розгалуження та анастомозуючі ланцюжки.


E.

Утворюють фолікули


7.

Які клітини гіпофізу утворюють меланотропін і ліпотропін?


A. *

Аденоцити середньої частини гіпофізу


B.

Ацидофільні ендокриноцити


C.

Базофільні ендокриноцити


D.

Пітуіцити


E.

Нейросекреторні клітини гіпоталамуса


8.

Які клітини з перелічених утворюють ліберини та статини?


A.

Аденоцити середньої частини аденогіпофізу


B.

Ендокриноцити передньої частки гіпофізу


C. *

Дрібні нейросекреторні клітини гіпоталамуса


D.

Великі нейросекреторні клітини гіпоталамуса


E.

Пітуіцити


9.

Які особливості будови титроцидів і фолікула при гіпофункції щитоподібної залози?


A.

Збільшення фолікула, зменшення висоти тироцитів


B.

Збільшення фолікула, збільшення висоти тироцитів


C.

Зменшення фолікула, збільшення висоти тироцитів


D. *

Зменшення фолікула, зменшення висоти тироцитів


E.

Підвищення інтенсивності забарвлення колоїду


10.

Які гормони продукують парафолікулярні ендокриноцити щитоподібної залози?


A.

Монойодтирозин, дийодтирозин


B.

Тироглобулін


C. *

Кальцитонін, соматостатин


D.

Тироксин, трийодтиронін


E.

Серотонін.


11.

Який гормон є антагоністом паратирину?


A.

Фолітропін


B.

Соматотропін


C.

Тироксин


D. *

Кальцитонін


E.

Альдостерон


12.

Які гормони продукують ендокриноцити пучкової зони кори наднирників?


A. *

Глюкокортикоїдні


B.

Андрогени, жіночі статеві


C.

Альдостерон


D.

Норадреналін, адреналін


E.

Ренін


13.

Які структури з перелічених є ембріональними зачатками для розвитку прищитоподібної залози?


A.

Епітелій вентральної стінки глоткової кишки


B.

Гангліозна пластинка


C.

Епітелій ротової бухти


D. *

Епітелій зябрових кишень.


E.

Епітелій ротової пластинка


14.

Які структури з перелічених входять до складу задньої частки гіпофізу?


A.

Кровоносні капіляри


B.

Ацидофіьні ендокриноцити


C.

Базофільні ендокриноцити


D. *

Клітини епендими (пітуіцити)


E.

Термінали аксонів нейросекреторних клітин гіпоталамуса


15.

Яку функцію виконують клітини парафолікулярних острівців щитоподібної залози?


A. *

Регуляцію рівня Са в крові


B.

Регуляцію основного обміну


C.

Виділяють тироксин


D.

Виділяють тиреотропний гормон


E.

Камбіальну.


16.

Які клітини з перелічених утворюють вазопресин і окситоцин?


A.

Ендокриноцити передньої частки гіпофізу


B. *

Нейросекреторні клітини гіпоталамусу


C.

Ендокриноцити проміжної частки гіпофізу


D.

Пітуіцити


E.

Клітини туберальної частини гіпофізу


17.

З яких структурних компонентів складається паренхіма епіфізу?


A.

Хромофобних та хромофільних ендокриноцитів


B.

Базофільних та ацидофільних ендокриноцитів


C. *

Пінеалоцитів та підтримуючих гліоцитів


D.

Пітуіцитів та аксонів нейросекреторних клітин


E.

Соматотропоцитів та мамотропоцитів


18.

Які структури з перелічених є ембріональними зачатками для розвитку кори надниркових залоз?


A. *

Целомічний епітелій


B.

Зачатки симпатичних гангліїв


C.

Епітелій даху ротової бухти


D.

Ентодерма


E.

Мезодерма


19.

Які гормони продукують мозкові ендокриноцити надниркових залоз?


A.

Глюкокортикоїдні


B.

Андрогени, жіночі статеві


C.

Альдостерон


D. *

Норадреналін, адреналін


E.

Ренін


20.

До складу яких ядер гіпоталамуса переважно входять адренергічні нейросекреторні клітини?


A.

Супраоптичного ядра переднього гіпоталамуса


B.

Паравентрикулярного ядра переднього гіпоталамуса


C. *

Ядер середнього гіпоталамуса


D.

Ядер заднього гіпоталамуса


E.

До нейрогіпофіза


21.

Що таке клітини Іто в печінці?


A.

Т-лімфоцити


B.

ендотеліоцити


C.

гепатоцити


D.

макрофаги


E. *

ліпоцити


22.

Який компонент слини забезпечує травлення крохмалю?


A.

пепсиноген


B.

трипсиноподібний фермент


C.

лізоцим


D. *

мальтаза


E.

амілаза


23.

Якою за будовою є привушна залоза?


A. *

складна розгалужена альвеолярна


B.

проста розгалужена альвеолярно-трубчаста


C.

складна розгалужена трубчасто-альвеолярна


D.

проста розгалужена альвеолярна


E.

складна розгалужена альвеолярно-трубчаста


24.

Яка морфологічна ознака з перелічених характерна для соматотропоцитів?


A.

Відсутність гранул в цитоплазмі


B.

Ексцентричне розміщення ядра


C. *

Наявність великих оксифільних гранул в цитоплазмі.


D.

Наявність дрібних базофільних гранул в цитоплазмі


E.

Базофілія цитоплазми


25.

Яке функціональне призначення нейрогіпофізу?


A.

Синтез АКТГ


B.

Накопичення АКТГ


C.

Синтез вазопресину


D.

Накопичення вазопресину


E. *

Накопичення вазопресину та окситоцину.


26.

Яка найбільш характерна ознака з перелічених властива парафолікулярним ендокриноцитам (кальцитоніноцитам)?


A.

Виділення секрету в просвіт фолікула


B.

Виділення секрету в кровоносне русло


C.

Активне поглинання йоду


D. *

Відсутність поглинання йоду


E.

Розташовуються між фолікулами


27.

Які властивості та ознаки з перелічених не характерні для тироцитів?


A.

Виведення гормонів у гемокапіляри


B.

Розміщення в складі стінки фолікула


C.

Активне поглинання йоду


D. *

Виділення тироглобуліну в кровоносне русло


E.

Виділення тироглобуліну в порожнину фолікула


28.

В яких ділянках кіркової речовини надниркових залоз розташовані камбіальні клітини?


A.

В складі капсули


B.

Над капсулою


C. *

Між клубочковою та пучковою зонами (суданофобний шар)


D.

Між пучковою та сітчастою зонами


E.

На межі кіркової та мозкової речовини.


29.

Яка функція паратирину?


A. *

Підвищення вмісту кальцію в крові


B.

Зниження вмісту кальцію в крові


C.

Підвищення вмісту калію в крові


D.

Зниження вмісту калію в крові


E.

Регуляція метаболізму ліпідів


30.

Які гормони продукують ендокриноцити клубочкової зони кори надниркових залоз?


A.

Глюкокортикоїдні


B.

Андрогени, жіночі статеві


C. *

Альдостерон


D.

Норадреналін, адреналін


E.

Ренін


31.

При гістологічному досліджені тимуса чоловіка віком 40 років визначено зменшення частки паренхіматозних елементів тимуса, зростання частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?


A.

Акцідентальна інволюція тимусу


B. *

Вікова інволюція тимусу


C.

Гіпотрофія тимусу


D.

Дистрофія тимусу


E.

Атрофія тимусу


32.

Які структури з перелічених є ембріональними зачатками для розвитку аденогіпофізу?


A.

Шкірна ектодерма


B.

Гангліозна пластинка


C. *

Епітелій даху ротової бухти


D.

Вип’ячування проміжного міхура зачатка головного мозку


E.

Епітелій зяберних кишень.


33.

Які морфологічні ознаки з перелічених характерні для гонадотропоцитів?


A.

Відсутність гранул в цитоплазмі


B.

Ексцентричне розміщення ядра


C. *

Наявність малих базофільних гранул в цитоплазмі


D.

Наявність оксифільних гранул в цитоплазмі


E.

Наявність макули.


34.

Яка ознака з перелічених характерна для тиротропоцитів?


A.

Відсутність гранул в цитоплазмі


B.

Ексцентричне розміщення ядра


C. *

Наявність дрібних базофільних гранул в цитоплазмі


D.

Наявність великих оксифільних гранул в цитоплазмі


E.

Відсутність ядра


35.

Які структури належать до мікроциркуляторного русла?


A.

Гемокапіляри, артеріоли, венули


B.

Артеріоли, венули, артеріоло-венулярні анастомози


C.

Артеріоли, артеріоло-венулярні анастомози


D. *

Артеріоли, гемокапіляри, венули, артеріоло-венулярні анастомози


E.

Гемокапіляри, венули, артеріоло-венулярні анастомози, лімфатичні судини


36.

Яка морфологічна ознака з перелічених характерна для мамототропоцитів?


A.

Відсутність гранул в цитоплазмі


B.

Ексцентричне розміщення ядра


C.

Наявність дрібних базофільних гранул в цитоплазмі


D. *

Наявність великих оксифільних гранул в цитоплазмі.


E.

Відсутність ядра


37.

Назвати органи, в яких відбувається антигеннезалежна диференціація лімфоцитів:


A.

селезінка та лімфатичні вузли;


B.

лімфатичні вузли та Пейєрові бляшки;


C. *

червоний кістковий мозок та тимус;


D.

гемолімфатичні вузли та селезінка;


E.

лімфатичні вузлики.


38.

Назвати органи, в яких відбувається антигензалежна диференціація лімфоцитів:


A.

червоний кістковий мозок і селезінка;


B.

тимус, червоний кістковий мозок і селезінка;


C.

селезінка, лімфатичні вузли, тимус;


D.

гемолімфатичні вузли, тимус;


E. *

периферійні кровотворні органи.


39.

До яких типів клітин переднього гіпофізу слід віднести хромофобні клітини?


A. *

Камбіальних, хромофільних, які втратили гранули.


B.

Ацидофільних чи базофільних, які втратили гранули


C.

Продуцентів АКТГ


D.

Продуцентів тиротропіну


E.

Продуцентів пролактину.


40.

Які особливості розміщення ендокриноцитів в пучковій зоні кори наднирників?


A.

Утворюють округлі скупчення


B.

Розміщуються поодинці


C. *

Утворюють паралельно орієнтовані ланцюжки


D.

Утворюють розгалуження та анастомозуючі ланцюжки.


E.

Відсутність клітин


41.

Яка тканина утворює строму кровотворних органів?


A.

епітеліальна;


B.

пухка сполучна;


C.

кісткова;


D.

щільна сполучна;


E. *

ретикулярна


42.

Які гранули містяться в цитоплазмі парафолікулярних ендокриноцитів щитоподібної залози?


A.

Ацидофільні


B.

Базофільна


C.

Нейтрофільні


D. *

Аргірофільні


E.

Хромофобні


43.

Функції лімфовузлів.


A. *

лімфоцитопоез, імунний захист, очищення та депонування лімфи.


B.

імунний захист, лімфоцитопоез.


C.

очищення і депонування лімфи.


D.

виділення інсуліноподібного фактору.


E.

депонування крові.


44.

АКТГ стимулює вироблення всіх гормонів крім:


A. *

Альдостерону


B.

Кортикостерону


C.

Кортизолу


D.

Прогестерону


E.

Андрогенів.


45.

Які процеси відбуваються в периферійних органах кровотворення?


A.

диференціація попередників Т–лімфобластів в Т–лімфоцити.


B.

утворення еритроцитів,гранулоцитів і тромбоцитів.


C.

утворення попередників В–лімфоцитів і Т–лімфоцитів.


D. *

розмноження Т– і В–лімфоцитів і спеціалізація їх в ефекторні клітини.


E.

Утворення формених елементів крові


46.

Вкажіть характерну ознаку цитоплазми хромофобних клітин аденогіпофізу?


A.

Ацидофільні гранули


B.

Базофільні гранули


C.

Поліхроматофільні гранули


D.

Аргірофільні гранули


E. *

Не містить чітких секреторних гранул


47.

Скільки класів становить система кровотворення?


A.

2.


B.

4.


C.

3.


D. *

6.


E.

5.


48.

Якими клітинами утворена паренхіма прищитоподібної залози?


A.

Хромофобними та хромофільними ендокриноцитами


B. *

Головними та оксифільними паратироцитами


C.

Оксифільними та базофільними ендокриноцитами


D.

Фолікулярними та парафолікулярними ендокриноцитами


E.

Кортикотропоцитами.


49.

Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до зниження кальція в крові. Яка це залоза з означених нижче?


A. *

Паращитовидна


B.

Гіпофіз


C.

Наднирник


D.

Щитовидна


E.

Епіфіз


50.

У хворої після операції резекції щитовидної залози з’явилися судоми. Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Порушення функції яких ендокринних залоз викликає цей стан?


A.

Гіпофізу


B.

Наднирників


C.

Яєчників


D. *

Паращитовидних залоз


E.

Епіфізу


51.

Хвора має скарги на тахікардію ,екзофтальм, підвищену стомлюваність, знижену вагу тіл. З гіперфункції яких клітин це може бути пов’язано?


A.

Ацидофільних ендокриноцитів


B.

Паратироцитів


C.

Парафолікулярних клітин


D.

Апудоцитів


E. *

Тироцитів


52.

В гістологічному препараті ендокринної залози виявляются епітеліальні тяжі, що складаються з хромофільних (ацидофільних, базофільних) і хромофобних клітин. Який орган представлений в препараті?


A.

Наднирникові залози


B. *

Аденогіпофіз


C.

Нейрогіпофіз


D.

Щитоподібна залоз


E.

Епіфіз.


53.

При видалені якої залози може знижуватись рівень кальцію в крові?


A. *

Паращитовидна


B.

Гіпофіз


C.

Наднирник


D.

Щитовидна


E.

Епіфіз


54.

Яка залоза регулює рівень кальцію?


A. *

Паращитовидна


B.

Наднирники


C.

Яєчники


D.

Гіпофіз


E.

Епіфіз


55.

Які клітини продукують трийодтиронін?


A.

Апудоцитів


B.

Паратироцитів


C.

Парафолікулярних клітин


D. *

Тироцитів


E.

Ацедофільних ендокриноцитів


56.

На гістологічному препараті ендокринної залози виявляются епітеліальні тяжі, що складаються з хромофільних (ацидофільних, базофільних) и хромофобних клітин. Який орган представлений в препараті?


A. *

Аденогіпофіз


B.

Наднирник.


C.

Нейрогіпофіз


D.

Щитоподібна залоз


E.

Епіфіз.


57.

Який орган розвивається з кишені Ратке?


A.

Нейрогіпофіз


B. *

Аденогіпофіз


C.

Медіальна еміненція.


D.

Гіпофізарна ніжк


E.

Передній гіпоталаму


58.

Які базофільні аденотропоцити ви знаєте?


A. *

Гонадотропоцити, тиротропоцити, кортикотропоцити


B.

Соматотропоцити.


C.

Меланотропоцити.


D.

Мамотропоцити.


E.

Кортикотропоцити.


59.

Як називаються великі ендокриноцити в стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території щитовидної залози ?


A.

Паратироцити


B.

Тироцити.


C. *

Кальцитоніноцити


D.

Пінеалоцити.


E.

Пітуіцити.


60.

Який гормон стимулює секрецію молока?


A. *

Пролактин


B.

Адренокортикотропний гормон


C.

Соматостатин


D.

Інсулін


E.

Глюкагон


61.

В якому органі поверхневий шар кіркової речовини сформований клубочками ендокриноцитів?


A. *

Наднирнику.


B.

Лімфатичному вузлі.


C.

Селезінці.


D.

Щитовидній залозі.


E.

Яєчнику.


62.

Які клітини наднирників виробляють альдостерон ?


A. *

Клітини клубочкової зони


B.

Епінефроцити


C.

Клітини сітчастої зони


D.

Клітини пучкової зони


E.

Норепінефроцити


63.

Які клітини наднирників виробляють гормон, який регулює вміст натрію в організмі?


A.

Клітини сітчастої зони


B.

Клітини пучкової зони


C. *

Клітини клубочкової зони


D.

Клітини суданофобної зони


E.

Клітини Х–зони


64.

Яка функція лізосом тиреоцитів?


A.

Синтез колоїду


B.

Йодування колоїду


C.

Резорбція колоїду


D. *

Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду


E.

Синтез тиреоглобуліну


65.

Які клітини аденогіпофіза контролюють функцію щитоподібної залози?


A.

Соматотропоцити


B.

Гонадотропоцити


C.

Кортикотропоцити


D. *

Тиреотропоцити


E.

Мамотропоцити


66.

Яка залоза пригнічує передчасне статеве дозрівання?


A.

Гіпофіз


B. *

Епіфіз


C.

Надниркова залоза


D.

Щитовидна залоза


E.

Прищитовидна залоза


67.

У гістологічному препараті кори наднирника видно дрібні полігональні клітини, які утворюють округлі скупчення та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?


A.

Пучкова зона


B.

Проміжна зона


C. *

Клубочкова зона


D.

Сітчаста зона


E.

Мозкова речовина


68.

Які особливості з перерахованих характерні для тироцитів?


A.

Розташування між колоїдними фолікулами


B.

Розміщення в колоїді фолікула


C. *

Активне поглинання йоду


D.

Виділення тироглобуліну в кровоносне русло


E.

Виділення тирозину в колоїд


69.

У гістологічному препараті наднирника видно великі клітини кубічної форми розташовані у вигляді тяжів та містять велику кількість ліпідних включень. Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?


A. *

Пучкова зона


B.

Клубочкова зона


C.

Проміжна зона


D.

Сітчаста зона


E.

Мозкова речовина


70.

Фукція якої залози порушена при збільшенні маси тіла, зниженні температури тіла, сухості шкіри, випадінні волосся, пригніченні функції центральної нервової системи, брадікардіі.?


A. *

Щитовидна


B.

Прищитовидна


C.

Підшлункова


D.

Наднирникова залоза


E.

Статева залоза


71.

Як зміниться швидкість статевого дозрівання у тварини при експериментальному видаленні епіфізу?


A.

Статеве дозрівання уповільниться


B.

Статеве дозрівання припиниться


C. *

Статеве дозрівання прискориться


D.

Відбудеться перебудова тіла, що характерно для протилежної статі


E.

Змін не відбудеться


72.

Який гормон гіпоталамусу збільшує скоротливу здатність матки?


A.

Ліберин


B.

Статин


C.

Вазопресин


D.

Інсулін


E. *

Окситоцин


73.

Як зміниться секреція тиротропіну клітинами передньої долі гіпофізу при введенні тироліберину?


A. *

Збільшиться


B.

Зменшиться


C.

Зміниться


D.

незначно збільшиться


E.

незначно зменшується


74.

Який гормон секретується клітинами епіфізу?


A.

Норадреналін


B.

Інсулін


C.

Серотонін


D.

Адреналін


E. *

Мелатонін, серотонін


75.

Як зміниться секреція соматотропіну клітинами передньої долі гіпофізу при експериментальному введенні соматостатину?


A.

Збільшиться


B. *

Зменшиться


C.

Не зміниться


D.

незначно збільшиться


E.

незначно зменшується


76.

У експериментальної тварини перерізані аксони нейросекреторних клітин, що знаходяться в супраоптичному та паравентрикулярному ядрах гіпоталамус Як зміниться вміст нейросекрету в нейрогіпофізі?


A. *

Кількість нейросекрету зменшиться


B.

Кількість нейросекрету збільшиться


C.

Кількість нейросекрету не змінеться


D.

Клітини припинять синтез нейросекрету


E.

Клітини будуть мігрувати в нейрогіпофіз


77.

У ембріона в експерименті видалений гіпофізарна кишеня. Розвиток якої частки гіпофізу порушиться?


A.

Задньої


B.

Передньої


C.

Проміжної


D. *

Передньої та середньої


E.

Розвиток гіпофізу припиниться


78.

У пропорційно складеної дитини наступило уповільнення росту. З недостачею якого гормону може бути пов’язано це відставання?


A.

Інсуліну


B.

Кальцитоніну


C.

Фолітропіну


D.

Окситоцину


E. *

Соматотропіну


79.

У стінці бронху відмічено клітини, що здатні накопичувати та декарбоксилювати аміни. До якої системи відносяться данні клітини


A.

До дихальної системи


B.

До травної системи


C.

До органів чуттів


D. *

До APUD–системи


E.

До видільної системи


80.

На препараті щитовидної залози помітні фолікули з високим епітелієм, що заповненні світлим колоїдом з великою кількістю резорбційних вакуолй. Про який функціональний стан свідчить дана картина?


A.

Гіпофункцію


B.

Нормофункцію


C. *

Гіперфункцію


D.

За даною картиною не можна оцінити стан залози


E.

незначно збільшиться


81.

У препараті щитовидної залози при обробці солями срібла помітні великі аргірофільні клітини, розміщенні в стінці фолікул Які гормони виділяють дані клітини?


A.

Трийодтиронін


B.

Тетрайодтиронін


C.

Тиротропін


D. *

Кальцитонін


E.

Тироліберин


82.

У ембріогенезі експериментально порушено процес міграції нейробластів з гангліонарних пластинок. Як це відобразиться на структурі наднирникових залоз?


A.

Порушиться закладка клубочкової зони


B. *

Порушиться закладка мозкової речовини


C.

Порушиться закладка пучкової зони


D.

Порушиться закладка січатої зони


E.

На закладку не вплине


83.

Який з перерахованих гормонів секретуються клітинами прищитовидних залоз?


A.

Тироксин


B.

Тирокальцитонін


C. *

Паратгормон


D.

Окситоцин


E.

Соматостатин


84.

Вказати, які гормони секреторних нейроцитів депонуються у задній долі гіпофізу


A.

Адреналін, дофамін


B.

Мелатонін, тиротропін


C. *

Окситоцин, вазопресин


D.

Тироксин, люліберин


E.

Альдостерон, кортизон


85.

Якими структурними компонентами утворена паренхіма прищитовидної залози?


A.

Трабекулами


B.

Фолікулами


C. *

Тяжами епітеліальних клітин


D.

Атиповими міоцитами


E.

Клітинами Сертолі


86.

Яку з перерахованих функцій виконують клітини інтерфолікулярних острівців щитовидної залози?


A.

Регуляція рівню кальцію в крові


B.

Регуляція основного обміну


C.

Стимуляція нервової системи


D. *

Камбіальну


E.

Імунну


87.

Вказати, який з гормонів секретується парафолікулярними клітинами щитоподібної залози?


A.

Адреналін


B.

Паратгормон


C. *

Тирокальцитонін


D.

Тироксин


E.

Глюкагон


88.

На гістологічному препараті щитовидної залози визначаються тироцити призматичної форми, зростання кількості і висоти мікро ворсинок на апікальній поверхні, збільшення чисельності інвагінацій цитолеми на базальній поверхні. Для якого функціонального стану характерна така гістологічна картина?


A.

Пригнічення функціональної активності


B.

Нормальна гістологічна картина


C.

Інволюційні вікові зміни


D. *

Посилення функціональної активності+


E.

Збільшення кількості іонів йоду у сироватці крові


89.

Які ядра гіпоталамусу синтезують окситоцин?


A.

Аркуатні


B.

Супрахіазматичні


C.

Дорсомедіальні


D.

Супраоптичні


E. *

Паравентрикулярні


90.

Фукція якої залози порушена при зобі?


A. *

Щитовидної


B.

Прищитовидної


C.

Підшлункової


D.

Наднирникових залоз


E.

Статевих залоз


91.


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> укр -> медичний%20факультет -> 2%20курс
2%20курс -> В чому полягає позитивізм масової культури?
2%20курс -> В яких реакціях циклу Кребса відбувається утворення вуглекислого газу?
2%20курс -> ?Одиницею рівня гучності звуку є
2%20курс -> Який з вказаних м'язів здійснює поворот плеча до середини, приведення його до тулуба і частково розгинає?
2%20курс -> Вкажіть формулу для визначення електричного опору провідника
2%20курс -> Розпочати огляд за методикою авс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка