Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?Сторінка1/25
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

1.

Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?


A. *

Загострила проблеми доступності та якості надання медичної допомоги;


B.

Знизила рівень доходів лікарів;


C.

Скоротила видатки на систему охорони здоров’я;


D.

Знизила якість надання медичної допомоги;


E.

Суттєво не вплинула;


2.

Вкажіть основну системну характеристику медичної галузі в Україні?


A. *

Є багаторівневою функціональною керованою системою з багатьма складовими елементами;


B.

Функціональна децентралізована система;


C.

Ієрархічна керована система із складовими елементами, які не пов’язані між собою;


D.

Ієрархічна некерована система із складовими елементами, які пов’язані між собою;


E.

Багаторівнева ієрархічна керована система із складовими елементами, які не пов’язані між собою і зовнішнім оточенням;


3.

Яка основна орієнтація медичної галузі в Україні?


A.

Професійно орієнтована, спрямована на оптимальні показники;


B.

Науково орієнтована, спрямована на доказові показники;


C.

Індивідуально орієнтована, спрямована на індивідуальні показники;


D.

Соціально-політично орієнтована, спрямована на науково-обґрунтовані показники;


E. *

Соціально орієнтована, спрямована на реальні показники;


4.

На що в першу чергу повинні спрямовуватись ресурси охорони здоров’я?


A. *

На попередження захворювань;


B.

На невідкладну допомогу;


C.

На соціально-небезпечні захворювання;


D.

На дитячі хвороби;


E.

На серцево-судинні захворювання;


5.

На скільки здоров’я індивіда залежить від системи медичної допомоги?


A. *

На 10-15 %;


B.

На 20-30 %;


C.

На 45-50 %;


D.

На 55-60 %;


E.

На 80-85 %;


6.

Які заходи найбільше сприятимуть здоровому способу життя?


A. *

Системи соціально-економічного стимулювання;


B.

Системи санітарно-гігієнічного навчання здоровому способу життя;


C.

Системи інформаційної пропаганди здорового способу життя;


D.

Системи шкільних освітніх програм;


E.

Лекції та індивідуальні бесіди дільничних та сімейних лікарів.


7.

На якому рівні доцільно зосереджувати основний обсяг моніторингової інформації охорони здоров’я?


A. *

На базовому рівні управління;


B.

На найвищому рівні управління;


C.

На обласному рівні управління;


D.

На районному рівні управління;


E.

На державному рівні управління;


8.

Які кроки слід вжити для забезпечення прозорості і публічності в сфері охорони здоров’я?


A. *

Слід наділити певними функціями контролю громадські організації та їхні об’єднання;


B.

Слід наділити певними функціями контролю пацієнтів;


C.

Слід наділити певними функціями контролю представників опозиції;


D.

Слід наділити певними функціями контролю представників окремих партій;


E.

Слід наділити певними функціями контролю лікарські асоціації;


9.

Гарантії доступу до лікування зумовить наступний стратегічний напрямок розвитку медичної допомоги:


A. *

Введення гарантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги та її державного стандарту;


B.

Розвиток медичного страхування та громадського здоров'я на підставі державного стандарту;


C.

Взаємозв'язок та співпраця державної приватної та страхової медицини;


D.

Запровадження протоколів лікування для підвищення якості лікування на підставі державних стандартів;


E.

Запровадження лікарняних кас, фінансування ЛПЗ з місцевого, районного, обласного та державного рівнів;


10.

За яким пріоритетним стратегічним напрямком слід розвивати структуру медичної допомоги?


A. *

Перебудова первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та реструктуризація спеціалізованої медичної допомоги;


B.

Відстоювання інституту дільничного терапевта;


C.

Розвивати якомога більше вузьких спеціальностей;


D.

Запровадження конвеєрного обслуговування, коли кожен фахівець віртуозно проводить лише свою ділянку роботи;


E.

Залишити лише первинну і вторинну медичну допомогу;


11.

За яким пріоритетним стратегічним напрямком слід розвивати надання медичної допомоги?


A. *

Запровадження багатоукладності форм власності у сфері охорони здоров'я, лібералізація умов для розвитку приватного сектора;


B.

Запровадження строго контрольованого державного сектора медичної допомоги;


C.

Запровадження багатоукладності форм власності у сфері охорони здоров'я з одночасним посиленням контролю за їх діяльністю;


D.

Запровадження лікувальних закладів виключно лише колективної форми власності;


E.

Заборонити приватну медичну допомогу, як таку, що працює на бізнес інтерес, а не на користь хворого;


12.

Вкажіть пріоритетний стратегічний напрямок, за яким слід розвивати професійну медичну підготовку фахівців.


A. *

Реформування вищої медичної освіти, переорієнтація на підготовку лікарів загальної практики/сімейних лікарів


B.

Реформування вищої медичної освіти, переорієнтація на підготовку лікарів - фахівців окремих нозологій та лікарів загальної практики


C.

Реформування вищої медичної освіти, переорієнтація на підготовку лікарів за профілем: хірургія, терапія, діагностичні методи


D.

Реформування вищої медичної освіти, переорієнтація на етапність освіти: молодий медичний персонал – середній медичний персонал – вищий медичний персонал


E.

Скоротити термін навчання до 5 років і 1 рік інтернатури


13.

За яким пріоритетним стратегічним напрямком слід розвивати фінансову політику медичної допомоги?


A. *

Залучення додаткових до державного бюджету джерел фінансування медичної допомоги;


B.

Запровадження обов’язкового медичного страхування;


C.

Запровадження добровільного медичного страхування;


D.

Запровадження кас хворих;


E.

Запровадження благочинних медичних фондів;


14.

Які зміни в структурі первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості передбачаються у програмі реформування галузі?


A. *

Наближення лікарської допомоги до жителів села, посилення ролі та збільшення числа сільських лікарських амбулаторій;


B.

Централізація допомоги на рівні ЦРЛ;


C.

Забезпечення сільських жителів медичним транспортом для оперативної їх доставки до лікувального закладу у разі потреби;


D.

Розбудова лікувальних закладів у селі коштами місцевих бюджетів;


E.

Підняття свідомості територіальних громад до рівня самостійного вирішення питань свого здоров’я;


15.

Чим обумовлена державна регламентація частки платних медичних послуг у загальному обсязі медико-санітарної допомоги?


A. *

Більшість населення ще тривалий час не буде спроможне сплачувати страхові внески;


B.

Державним контролем;


C.

Фіскальною політикою держави;


D.

Контролем за приватним сектором;


E.

Дбанням про добробут своїх громадян;


16.

Яка провідна роль громадських медичних об’єднань у подальшому розвитку медичної допомоги?


A. *

Сприятиме демократизації системи управління на кожному її рівні;


B.

Сприятиме контролю системи управління на кожному її рівні;


C.

Сприятиме прозорості системи управління на кожному її рівні;


D.

Сприятиме хаосу в системі управління на кожному її рівні;


E.

Сприятиме децентралізації системи управління на кожному її рівні;


17.

За рахунок чого передбачається оновлення основних фондів охорони здоров’я в програмі реформи системи?


A. *

За рахунок удосконалення матеріально-технічного забезпечення, капітального будівництва, модернізації та заміни морально застарілого технічного обладнання тощо;


B.

За рахунок збільшення фінансування державою;


C.

За рахунок притоку коштів із приватного сектора;


D.

За рахунок прибутків страхових компаній;


E.

За рахунок пожертв багатих громадян України;


18.

В якому напрямку в першу чергу будуть спрямовані спільні заходи при розвитку двосторонніх стосунків з країнами Європи в царині медичної допомоги?


A. *

Здійснення обміну інформацією про медико-санітарний стан;


B.

Реклама медикаментів;


C.

Реклама медичного обладнання;


D.

Пропаганда медичного туризму;


E.

Боротьба з епідеміями;


19.

Поясніть суть міжсекторального співробітництва у сфері охорони здоров’я України.


A. *

Залучення сил, засобів різних відомств і галузей народного господарства до вирішення проблем здоров'я;


B.

Обмін новітніми інноваційними технологіями між різними лікувально-профілактичними закладами;


C.

Кооперація фінансових ресурсів для придбання дороговартісного обладнання та медликаментів;


D.

Пропаганда здорового способу життя, введення загальнообов'язкової диспансеризації, медичних оглядів усіх прошарків населення;


E.

Залучення всіх коштів для боротьби з епідеміями, найважливішими неепідемічними захворюваннями, зниження рівнів смертності;


20.

На що витрачатимуться кошти добровільного медичного страхування, накопичувальних фондів територіальних громад?


A. *

На задоволення індивідуальних потреб населення у медичних послугах понад базовий рівень безоплатної медичної допомоги;


B.

На задоволення індивідуальних потреб населення у медичних послугах;


C.

На задоволення індивідуальних потреб населення у медичних послугах в межах базового рівня безоплатної медичної допомоги;


D.

На задоволення індивідуальних потреб населення у медичних послугах санаторно-курортного плану;


E.

На задоволення індивідуальних потреб населення у медичних послугах оздоровчого характеру;


21.

Який основний фінансовий принцип страхової медицини?


A. *

Багатий платить за бідного;


B.

Здоровий платить за хворого;


C.

Молодий платить за старого;


D.

Кожен платить за себе;


E.

Хто може – той платить;


22.

В чому полягає провідна суть стратегічного планування?


A. *

В майстерності правильно визначати майбутнє організації;


B.

У законодавством обумовленому розвитку організації;


C.

Є спеціальних схемах управління;


D.

У об’єктивній оцінці місця на ринку;


E.

У вибранні правильної поведінки з конкурентами;


23.

Впровадження стратегічного планування допомагає організації:


A. *

Збільшити ефективність та продуктивність;


B.

Покращати прийняття рішення;


C.

Передбачати непередбачені обставини;


D.

Покращати комунікацію з громадою;


E.

Побороти конкурентів;


24.

За якими методиками та принципами здійснюється планування роботи управління?


A. *

За загальноприйнятими;


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які травми називають поєднаними?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Кашель може виникати при
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> При якій формі та ускладненні туберкульозу легень найдоцільніше призначити преднізолон?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Дитячі інфекційні хвороби (тести)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка