Як назвати стан, що характеризується повною втратоюСторінка7/12
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12A.

Самосвідомість


B.

Безперервність


C.

Зміст


D.

Обсяг


E. *

Ясність


212.

Спiлкування затруднене, вiддає перевагу власним iнтересам бажанно бути "в собi", мовчун, а якщо висловлюється, то незрозумiло, з дивацтвом. Спiвпере­­­живання обмежене: контакти його гнiтять, окрiм схожих осiб на нього. Ду­­­шевно ранимий. Який тип спiвбесiдника?


A.

Екстравертний


B.

Домiнантний


C.

Недомiнанантний


D.

Ригiдний


E. *

Iнтравертний


213.

Хворий тверезо ставиться до своєї хвороби, спокійно і сумлінно виконує всі призначення, активно допомагає лікареві в боротьбі з хворобою. Настрій рівний, впевнений у видужанні. Знаходить собі заняття - читає, пише, щось майструє, допомагає іншим хворим. До якого типу можна віднести цього хворого?


A.

Підозріливі


B.

Мнимі (істеричні)


C.

Заглиблені у хворобу.


D.

Метушливі


E. *

Активні


214.

Хворi охоче звертаються до лiкарiв, пiддаються рiзним, часто неправильним манiпуляцiям. Можуть демонструвати рiзнi ознаки хвороб (почерпнутi iз книжок чи вiд знайомих). У них переважає бажання лiкуватись i показувати свою хворобу. Вимагають спiвчуття i уваги з боку рiдних i медперсоналу. До якого типу можна вiднести цих хворих?


A.

Боягузливi


B.

Активнi


C.

Лiнивi


D.

Пiдозрiливi


E. *

Мнимi (iстеричнi)


215.

Хворий переконаний в наявностi серйозного захворювання, постiйно зосеред­­­жений на хворобливих вiдчуттях, переживання та безперервнi розмови про хворобу ведуть до перебiльшеного суб"єктивного сприймання наявних i пошуку уявних хвороб. Бажання лiкуватись поєднуються з недовiрою в його успiх. Який тип реагування на хворобу?


A. *

Iпохондричний


B.

Дисфоричний


C.

Егоцентричний


D.

Апатичний


E.

Тривожно-депресивний


216.

Емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню людини і спрямована на джерело справжньої або уявної небезпеки називається


A.

Хвилювання


B.

Гнів


C.

Невпевненість


D.

ТривогаE. *

Страх


217.

Переживання людини пов’язані з практичною діяльністю, це:A.

Стенічні емоціїB.

Моральні почуттяC.

Позитивні емоціїD.

Естетичні почуття


E. *

Праксичні почуття218.

Тривога хворого більше стосується не реальних, а можливих ускладнень хвороби, а також малореальних життєвих затруднень, пов’язаних з хворобою. Розуміє абсурдність своїх хвилювань, але не може подолати їх. Який тип реагування на хворобу?A.

НеврастенічнийB.

ДисфоричнийC.

АпатичнийD.

Тривожно-депресивний


E. *

Нав’язливо-тривожний219.

Хворий дратівливий при болях, стражданнях, нетерплячий, нездатний чекати результатів обстеження, лікування. Який тип реагування на хворобу?


A.

Депресивний.


B.

Іпохондричний.


C.

ЕгоцентричнийD.

ЕйфоричнийE. *

Неврастенічний220.

В якому співвідношенні людина повинна сприймати позитивні і негативні емоції, щоб запобігти зривам функціонування вищої нервової діяльності?


A.

10 : 1


B.

1 : 7C.

1 : 10D.

1 : 1E. *

7 : 1


221.

Як називається логiка умовиводу вiд деталi до цiлого?


A.

Дедукцiя


B.

Алогiзм


C.

ПаралогiяD.

АлгоритмE. *

Індукцiя


222.

У хворого пригнічено-злобний настрій, схильний до спалахів крайньої невдоволеності, незадоволений усіма навколишніми і собою теж. Скрупульозно виконує призначення, але з підозрілою недовірою ставиться до нових призначень. Який тип реагування на хворобу?


A.

Зневажливий


B.

Утилітарний


C.

Депресивний


D.

ІпохондричнийE. *

Дисфоричний


223.

Хворий зневажливо ставиться до свого здоров’я, недооцінює серйозність захворювання, не береже себе і виявляє необгрунтований оптимізм щодо прогнозу. Який тип реагування на хворобу?


A.

Нозофільний


B.

Утилітарний


C.

Ейфоричний


D.

Анозогнозичний.E. *

Зневажливий


224.

Що означає термін “фрустрація”


A.

Агресія


B.

Ситуація вирішення конфліктуC.

Заздрість


D.

НезадоволенняE. *

Ситуація вибору з негативними емоціями


225.

Ступiнь логiчностi пам"ятi i мислення в поєднаннi з запасом знань, життєвого досвiду, можливiстю їх подальшого накопичення i використання на практицi, це:A.

ГрамотнiстьB.

IнтелектуальнiстьC.

МудрiстьD.

Ерудицiя


E. *

Iнтелект226.

Заключна операція мислення називається:


A.

Інтуіція


B.

Судження


C.

Аналогія


D.

Поняття


E. *

Умовивід


227.

Як називається мислення, що не змінює основні базові знання і функціональні положення, але розглядає об’єкт чи явища з нової, недослідженої сторони, допомагає незвичним способом розв’язати задачу?


A.

Революційне


B.

Стандартне


C.

Каузальне


D.

ІнтуїтивнеE. *

Оригінальне


228.

Мисленне з’єднання окремих частин в одне ціле називається:


A.

Аналізом


B.

Порівнянням


C.

Узагальненням


D.

АбстракцієюE. *

Синтезом


229.

До якої сфери психіки відносяться свідомі дії людини?


A.

Мислення


B.

ЕмоціїC.

СвідомістьD.

СамосвідомістьE. *

Воля230.

Як назвати мислення, що докорінно змінює старі погляди і аксіоми, суперечить усталеним поглядам?


A.

РеволюційнеB.

Оригінальне


C.

СтандартнеD.

КаузальнеE. *

Парадоксальне


231.

Емоції, які виникають в результаті дії зовнішніх факторів, це:


A.

ВітальніB.

Стенічні


C.

АстенічніD.

НижчіE. *

Реактивні


232.

Рух думки від більш загального до менш загального називається:A.

ІндукціяB.

АналогіяC.

ІнтуїціяD.

Паралогія


E. *

Дедукція233.

Активне і стійке прагнення особистості займатись певною діяльністю, вдосконалюватись в ній - це:A.

Морально-етична спрямованістьB.

Побутова спрямованістьC.

Широта спрямованостіD.

Інтенсивність спрямованості


E. *

Професійна спрямованість234.

Провідні шляхи, по яких подразнення, що виникають у рецепторі,
передаються до вище лежачих центрів центральної нервової системи, називаються:A.

еферентними;B.

ефективними;C.

афективними


D.

асоціативні


E. *

аферентними;235.

Пригнічення психічної активності, що виявляється у повній нерухомості, зниженні всіх видів чутливості, відсутності мовлення, називається:


A.

АбуліяB.

ГіпобуліяC.

ГіпербуліяD.

ПарабуліяE. *

Ступор236.

Визначена ділянка кори і підкірки, куди адресуються висхідні
сенсорні імпульси, має:A.

рецептор;B.

провідниковий відділ;C.

периферичний відділ.D.

розмір 3*2см


E. *

центральний відділ;237.

Розвиток людини як виду називається:A.

онтогенезом;B.

філогенезом;C.

соціогенезом;D.

гуманогенезом


E. *

антропогенезом.


238.

Активна взаємодія людини із середовищем, при якому вона досягає
свідомо поставленої мети, що виникає як наслідок визначення­
його потреби, мотиву, є:A.

операцією;B.

дією;C.

умінням


D.

вчинком


E. *

діяльністю;
Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Забій головного мозку
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Ортопедичне стоматологія. Тести на модуль.
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Профілактика стоматологічних захворювань. Модуль 1
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Основи клінічної імунології та алергології (стомат)
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2 курс стомат факультет
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Клітинна стінка
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть найефективніші методи профілактики шийного остеохондрозу
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4 сем 2 курс стоматолог


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка