Як назвати стан, що характеризується повною втратоюСторінка5/12
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
D.

ВiдтворенняE. *

Ейдетизм


157.

Штучно викликаний своєрідний сон або дрімота називають:


A.

Сон


B.

Навіювання


C.

Медитація


D.

. ТрансE. *

Гіпноз


158.

Як класифікувати стан, який характеризується нудьгою,

інтелектуальним і руховим загальмуванням, послабленням потягів, тяжким суб’єктивним почуттям, що призводить до оцінки дійсності в негативних тонах?
A.

Дистимія


B.

Дисфорія


C. *

Депресія


D.

Емоційна тупість


E.

Емоційна слабкість.


159.

Онейроїдна кататонія відрізняється від люцидної наявністю


A.

Воскової гнучкості


B.

Негативізмом


C.

Симптом “кап'юшона”


D. *

Потьмаренням свідомості


E.

Ехопраксіями.


160.

При кататонічному синдромі відмова від їжі може бути наслідком


A.

Імперативних галюцинацій


B.

Маячних ідей самоприниження


C. *

Негативізму


D.

Маячних ідей отруєння


E.

Анорексії.


161.

Як назвати стан хворого, що виникає на висоті депресії і

супроводжується руховим гальмуванням, що досягає повної нерухомості?
A.

Кататонічний ступор


B.

Параліч емоцій


C.

Апатичний ступор


D. *

Депресивний ступор


E.

Енцефалітичний ступор


162.

Неспляча свідомість характерна для віку


A.

до 1-3 років


B.

до 3-9 роківC.

до 9-16 років


D.

до 16-22 роківE. *

до 1 року


163.

Як назвати операцiю мислення, яка зазначається в уявному (мисленному) подiлi цiлого на окремi складовi для кращого їх осмислення?


A.

Синтез


B.

Порiвняння


C.

Абстрагування


D.

КонкретизацiяE. *

Аналiз


164.

При пiдвищеннi порогу сприймання подразникiв спостерiгається:A.

Анестезiя


B.

Парестезiя


C.

ГiперестезiяD.

СiнестезiяE. *

Гiпоестезiя165.

Який з видiв пам"ятi за її змiстом є наймiцнiшим?A.

ОбразнийB.

Словесно-логiчнийC.

РуховийD.

Зоровий


E. *

Емоцiйний166.

Який з видiв пам"ятi за її змiстом характерний лише для людей?


A.

Образний


B.

Емоцiйний


C.

. Руховий


D.

ЗоровийE. *

. Словесно-логiчний


167.

Засновник психоаналізу


A.

Адлер


B.

Юнг


C.

Павлов


D.

СєченовE. *

Фрейд


168.

Яку кiлькiсть непов"язаних мiж собою частин iнформацiї при їх одноразовому пред"явленнi повинен запам"ятати обстежуваний в нормi (число Мiллера)?


A.

5B.

9


C.

11


D.

10


E. *

7


169.

Як називається операцiя мислення, яка заключається у виявленнi схожостi чи вiдмiнностi мiж поняттями?


A.

Аналiз


B.

Синтез


C.

Абстрагування


D.

КонкретизацiяE. *

Порiвняння


170.

Хворий звикся з хворобою, іноді вважає її невиліковною, проте скрупульозно виконує всі призначення, акуратний, педантичний щодо лікування, дуже цікавиться результатами аналізів, уважно стежить за новинками в галузі медицини. До якого типу можна віднести цього хворого?A.

Мнимий (істеричний).B.

Активний.


C.

Лінивий.


D.

Боягузливий.E. *

Заглиблений в хворобу.

.171.

Хворий охоче звертається до лікарів, піддається різним, часто неприємним маніпуляціям. Можуть демонструвати різні ознаки хвороб (почерпнуті із книжок чи від знайомих). Переважає бажання лікуватись і демонструвати свою хворобу. Вимагають співчуття і уваги з боку рідних і медперсоналу. До якого типу можна віднести цього хворого?

.A.

Підозріливі.

.B.

Ліниві.C.

Активні.D.

Боягузливі.E. *

Мнимі (істеричні).


172.

Як назвати властивiсть сприймання, що характеризується об"єктивнiстю сприймання предмета, як реально попри нас iснуючого?A.

ЦiльнiстьB.

КонстантнiстьC.

ОсмисленiстьD.

Вибiрковiсть


E. *

Предметнiсть173.

Хворий боягузливий, побоюється йти до лікаря, “може вигаданий діагноз та й підтвердиться” . Боїться рентгенобстеження (“а може виявлять щось”), аналізів крові (“а що коли лейкоз”), сечі (“а що як раптом діабет”). До якого типу можна віднести цього хворого?A.

Активні.B.

Ліниві.


C.

Мнимі (істеричні)D.

Підозріливі.E. *

Боягузливі.174.

Як назвати стан, що проявляється нерухомістю, підвищенням

м’язевого тонусу, мутизмом, негативізмом, відмовою від їжі, амімією, відсутністю реагування на оточуюче і своє положення?
A.

Депресивний ступор


B.

Епілептичний ступор


C. *

Кататонічний ступор


D.

Апатичний ступор


E.

Психогенний ступор.


175.

Одночасно людина сприймає лише незначну частину рiзноманiтних подразникiв зовнiшнього свiту. Як назвати дану властивiсть сприймання?


A.

ОсмисленiстьB.

Предметнiсть


C.

Аперцепцiя


D.

КонстантнiстьE. *

Вибiрковiсть


176.

Уява це:A.

Безпосереднє сприймання образуB.

Бачення в думках ранiше сприйнятих образiвC.

Практичне створення нового образуD.

Одночасне сприймання кiлькох образiв


E. *

Створення нових образiв в думках177.

Хворий підозріливий, нерішучий, боязкий, постійно сумнівається, прагне вивідати все про свою хворобу. Цікавиться не стільки лікуванням, як діагнозом. Відвідує різних спеціалістів, домагається консультацій професорів, не довіряє результатам обстеження. До якого типу можна віднести цього хворого?A.

Боягузливі.B.

Мнимі (істеричні)C.

Заглиблені у хворобу.D.

Активні.E. *

Підозріливі.


178.

У хворого підвищений ейфоричний настрій, легковажно ставиться до хвороби та лікування. Надіється, “що само все обійдеться”. Тому порушує режим, що веде до загострення перебігу хвороби. Який тип реагування на хворобу?A.

УтилітарнийB.

АнозогнозичнийC.

НеврастенічнийD.

Дисфоричний.E. *

Ейфоричний179.

Однi i тi ж предмети рiзними людьми сприймаються по рiзному у їх несуттєвих якостях. Це вияв якої властивостi сприймання?A.

ВибiрковістьB.

ОсмисленiстьC.

Предметнiсть


D.

ЦiльнiстьE. *

Аперцепцiя180.

Яка форма збудження є у хворого, що проявляється надмірним

прагнення до діяльності з немотивованими переходами від одного виду діяльності до другого, з незакінченістю, що поєднується з підвищеним веселим настроєм, прискоренням мислення і мови, ідеями переоцінки особистості?
A.

Гебефренічне збудження


B.

Істеричне збудження


C.

Моріоподібне збудження


D. *

Маніакальне збудження


E.

Кататонічне збудження.


181.

Хворий активно відкидає думки про хворобу та її можливі наслідки, прояви хвороби оцінюються як “несерйозні відчуття”, тому відмовляється від обстеження і лікування або обмежується “самолікуванням”. Який тип реагування на хворобу?


A.

Егоцентричний


B.

Гармонічний


C.

Апатичний


D.

Ейфоричний.


E. *

Анозогнозичний.182.

Хворий прагне співчуття, уваги, кращого відношення до себе, “а може отримаю пенсію по інвалідності і не буду працювати, а займатись дома любимою справою”. Який тип реагування на хворобу?A.

ЕйфоричнийB.

ЗневажливийC.

Егоцентричний


D.

НозофільнийE. *

Утилітарний183.

Як кваліфікувати порушення свідомості, яке проявляється

нерухомістю, або безладними рухами хворого, сприйманням лише сильних больових подразників, зниженням рефлексів, порушенням вегетатики та послідуючою амнезією?
A.

Оглушеність


B.

Кома


C. *

Сопор


D.

Обнубіляція


E.

Сомнолентність


184.

Як назвати симптомокомплекс, що характеризується порушенням

свідомості, при якому до хворого доходять тільки сильні подразники, навколишнє сприймається нечітко, орієнтація в місці і часті різко порушені або відсутні, емоції та рухова активність відсутні або значно послаблені, спогади про пережите відсутні або часткові?


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Забій головного мозку
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Ортопедичне стоматологія. Тести на модуль.
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Профілактика стоматологічних захворювань. Модуль 1
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Основи клінічної імунології та алергології (стомат)
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2 курс стомат факультет
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Клітинна стінка
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть найефективніші методи профілактики шийного остеохондрозу
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4 сем 2 курс стоматолог


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка