Як назвати стан, що характеризується повною втратоюСторінка11/12
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Правильна ідентифікація свого "Я"


B.

Правильне орієнтування у власній особистості


C.

Правильне орієнтування в часі


D.

Правильне орієнтування в просторі


E. *

Правильно все перераховане


327.

Відносно тривалий, стійкий психічний стан помірної або слабкої інтенсивності, який забарвлює всі психічні процеси індивідуума - це:


A.

Тривога


B.

Хвилювання


C.

Афект


D.

Пристрасть


E. *

Настрій


328.

Хвора задоволена, що захворiла, "зможу придiлити бiльше уваги дiтям, не буду вiдводити їх у дитячий садок, зроблю ремонт у квартирi, трохи почитаю, займусь любимою справою". Який тип рагування на хворобу?


A.

Егоцентричний


B.

Гармонiйний


C.

Ейфоричний


D.

Утилiтарний


E. *

Нозофiльний


329.

Стан психіки, що виявляється в зниженні бажань і спонукань до діяльності, називається:


A.

Паратимія


B.

Гіпербулія


C.

Парабулія


D.

Абулія


E. *

Гіпобулія


330.

Колективна свідомість формується у віці:


A.

Від 16 до 22 років


B.

Від 3 до 9 років


C.

Від 1 до 3 років


D.

До 1 року


E. *

Від 9 до 16 років


331.

Сильна, короткочасна емоція, яка пов'язана з різкою зміною життєвих обставин і характеризується вираженими руховими виявами та змінами у функціях внутрішніх органів - це:


A.

Пристрасть


B.

Тривога


C.

Страх


D.

Гнів


E. *

Афект


332.

Хворий виставляє прояви своєї хвороби близьким i рiдним з метою завоювати до себе їх увагу, вимагає виключного пiклування про себе. Який тип реагування на хворобу?


A.

Зневажливий


B.

Анозогнозичний


C.

Гармонiйний


D.

Утилiтарний


E. *

Егоцентричний


333.

Як назвати вид пам'яті, що грунтується на почуттях, переживаннях?


A.

Рухова


B.

Образна


C.

Слухова


D.

Зорова


E. *

Емоційна


334.

Індивідуальна свідомість формується у віці:


A.

Від 16 до 22 років


B.

Від 9 до 16 років


C.

Від 1 до 3 років


D.

До 1 року


E. *

Від 3 до 9 років


335.

Хворий зневажливо ставиться до свого здоров"я, недооцiнює серйознiсть захворювання, не лiкується, не береже себе i виявляє необгрунтований оптимiзм щодо прогнозу. Який тип реагування на хворобу?


A.

Анозогнозичний


B.

Ейфоричний


C.

Утилiтарний


D.

Нозофiльний


E. *

Зневажливий


336.

Психічний стан людини, який характеризується підвищеним збудженням, напруженням і страхом, який пов'язаний з негативними передчуттями - це:


A.

Афект


B.

Тривога


C.

Страх


D.

Гнів


E. *

Хвилювання


337.

У хворого пригнiчено-злобний настрiй, схвильований до спалахiв крайньої невдоволеностi, незадоволений усiма навколишнiми i собою теж. Скрупульозно виконує призначення, але з пiдозрiлою недовiрою ставиться до нових призначень. Який тип реагування на хворобу?


A.

Iпохондричний


B.

Депресивний


C.

Утилiтарний


D.

Зневажливий


E. *

Дисфоричний


338.

Тривога хворого бiльше стосується не реальних, а можливих ускладнень хво­­­роби, а також малореальних життєвих затруднень, пов"язаний з хворобою. Ро­­­зумiє абсурднiсть своїх хвилювань, але не може подолати їх. Який тип реагування на хворобу?


A.

Тривожно-депресивний


B.

Апатичний


C.

Дисфоричний


D.

Неврастенiчний


E. *

Нав"язливо-тривожний


339.

Як назвати вид пам'яті, що грунтується на використанні словесних позначень, логічних зв'язків, понять?


A.

Емоційна


B.

Образна


C.

Слухова


D.

Зорова


E. *

Словесно-логічна


340.

Предметна свідомість формується у віці:


A.

Від 16 до 22 років


B.

Від 9 до 16 років


C.

Від 3 до 9 років


D.

До 1 року


E. *

Від 1 до 3 років


341.

Емоція, яка виникає в ситуаціях загрози біологічному чи соціальному існуванню людини і спрямована на джерело небезпеки - це:


A.

Хвилювання


B.

Афект


C.

Тривога


D.

Пристрасть


E. *

Страх


342.

Як назвати вид пам'яті, що грунтується на здатності запам'ятовувати інформацію, що надходить через органи чуття, тобто конкретних образів?


A.

Словесно-логічна


B.

Емоційна


C.

Слухова


D.

Зорова


E. *

Образна


343.

Хворий дратiвливий при болях, стражданнях, нетерплячий, нездатний чекати результатiв обстеження, лiкування. Який тип реагування на хворобу?


A.

Ейфоричний


B.

Егоцентричний


C.

Iпохондричний


D.

Депресивний


E. *

Неврастенiчний


344.

Як назвати усвідомлення людиною себе самої у своїх відношеннях до зовнішнього світу та інших людей?


A.

Безперервність


B.

Якість


C.

Обсяг


D.

Зміст


E. *

Самосвідомість


345.

Сильне, стійке всеохоплююче почуття, яке домінує над іншими спонуками людини і приводить до зосередження на цьому предметі всіх її сил і поривань - це:


A.

Жах


B.

Тривога


C.

Страх


D.

Афект


E. *

Пристрасть


346.

Хворий депресивний, пригнiчений, тривожний, не вiрить у благоприємне закiнчення хво­­­роби, не виявляє особливого iнтересу до обстеження i лiкування. Який тип реагування на хворобу?


A.

Неврастенiчний


B.

Iпохондричний


C.

Дисфоричний


D.

Ейфоричний


E. *

Тривожно-депресивний


347.

Як назвати порушення пам'яті, при яких зникають відмінності між тим, що відбувалося насправді, і подіями, про які хворий почув, прочитав чи побачив уві сні?


A.

Амнезія


B.

Конфабуляція


C.

Псевдоремінісценція


D.

Гіпермнезія


E. *

Криптомнезія


348.

Хворий тривожний, депресивний, неспокiйний, побоюється можливих усклад­­­нень, сумнiвається в ефективностi лiкування, настрiй пригнiчений. Який тип реагування на хворобу?


A.

Анозогнозичний


B.

Дисфоричний


C.

Неврастенiчний


D.

Iпохондричний


E. *

Тривожно-депресивний


349.

Як назвати властивість свідомості, що характеризує думки, переживання, асоціації, що виникають під впливом різних подразників і знаходяться у свідомості?


A.

Самосвідомість


B.

Безперервність


C.

Якість


D.

Обсяг


E. *

Зміст


350.

Пригнічення психічної активності, що виявляється у повній нерухомості, зниженні всіх видів чутливості, відсутності мовлення, називається:


A.

Парабулія


B.

Гіпербулія


C.

Гіпобулія


D.

Абулія


E. *

Ступор


351.

Заповнення прогалин пам'яті подіями, які мали місце в житті хворого або могли бути, називається:


A.

Конфабуляція


B.

Амнезія


C.

Криптомнезія


D.

Гіпермнезія


E. *

Псевдоремінісценція


352.

Хворий активно вiдкидає думки про хворобу та її можливi наслiдки, прояви хвороби оцiнюються як "несерйознi вiдчуття", тому вiдмовляється вiд обсте­­­ження i лiкування або обмежується "самолiкуванням". Який тип реагування на хворобу?


A.

Ейфоричний


B.

Апатичний


C.

Гармонiчний


D.

Егоцентричний


E. *

Анозогнозичний


353.

Хворий цiлком байдужий до своєї хвороби, її наслiдкiв, апатичний; втратив iнтерес до життя, до всього, що ранiше його цiкавило. Пасивно приймає лiки та процедури. Який тип реагування на хворобу?


A.

Депресивний


B.

Егоцентричний


C.

Анозогнозичний


D.

Iпохондричний


E. *

Апатичний


354.

Як назвати властивість свідомості, що характеризує єдність переживань минулого, сучасного і майбутнього?


A.

Самосвідомість


B.

Якість


C.

Обсяг


D.

Зміст


E. *

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Забій головного мозку
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Ортопедичне стоматологія. Тести на модуль.
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Профілактика стоматологічних захворювань. Модуль 1
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Основи клінічної імунології та алергології (стомат)
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2 курс стомат факультет
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Клітинна стінка
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть найефективніші методи профілактики шийного остеохондрозу
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4 сем 2 курс стоматолог


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка