Як назвати стан, що характеризується повною втратоюСторінка10/12
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

C.

Гіперестезія


D.

Парестезія


E. *

Сенестопатія


298.

Як назвати операцiю мислення, яка зазначається в уявному (мисленному) подiлi цiлого на окремi складовi для кращого їх осмислення?


A.

Конкретизацiя


B.

Абстрагування


C.

Порiвняння


D.

Синтез


E. *

Аналiз


299.

Схема поглядів на природу і суспільство, це:


A.

Інтереси


B.

Потреби


C.

Ідеал


D.

Переконання


E. *

Світогляд


300.

Співбесідник ініціативний, рішучий, напористий, нав'язує свою думку, безцеремонний у виборі форми спілкування. Який тип спілкування?


A.

Екстравертний


B.

Ригідний


C.

Мобільний


D.

Недомінантний


E. *

Домінантний


301.

Який вид мислення характерний для вищих тварин i як самостiйний вид - для дiтей вiком до 1 року?


A.

Iндуктивний


B.

Абстрактний


C.

Дедуктивний


D.

Наочно-образний


E. *

Наочно-дiйовий


302.

Як називається причинно-наслiдкове мислення?


A.

Евристичне


B.

Iнтуїтивне


C.

Парадоксальне


D.

Кондицiальне


E. *

Каузальне


303.

Як назвати відчуття заніміння, поколювання, "повзання мурашок", що виникають спонтанно і зумовлені порушенням нервових провідників?


A.

Гіпестезія


B.

Галюцинація


C.

Гіперестезія


D.

Сенестопатія


E. *

Парестезія


304.

Суб'єктивна віра у правильність вчинку, це:


A.

Інтереси


B.

Потреби


C.

Ідеал


D.

Світогляд


E. *

Переконання


305.

Пред'явлення симптомів вигаданої, удаваної хвороби називається:


A.

Агравацією


B.

Анозогнозією


C.

Нозофобією


D.

Дисимуляцією


E. *

Симуляцією


306.

Як називається форма мислення, що вiдображає логiчнi зв"язки мiж предметами i явищами, грунтується на ствердженнi чи запереченнi чогось ?


A.

Iнтуїцiя


B.

Аналогiя


C.

Умовивiд


D.

Поняття


E. *

Судження


307.

Як назвати залежність сприймання від попереднього досвіду, індивідуальних особливостей, професії?


A.

Цілісність


B.

Вибірковість


C.

Константність


D.

Адаптація


E. *

Апперцепція


308.

Приховування своєї хвороби чи фізичної вади називається:


A.

Анозогнозією


B.

Нозофобією


C.

Агравацією


D.

Симуляцією


E. *

Дисимуляцією


309.

Як називається форма мислення, що заключається у вiдображеннi найбiльш загальних та суттєвих властивостей та якостей предметiв чи явищ i виражається мовним знаком?


A.

Iнтуїцiя


B.

Аналогiя


C.

Умовивiд


D.

Судження


E. *

Поняття


310.

Як назвати властивість свідомості, яка заключається в здатності зосереджуватись на зовнішніх чи внутрішніх явищах?


A.

Підвищена прикованість


B.

Переключення


C.

Стійкість


D.

Обсяг


E. *

Спрямованість


311.

Хворий тверезо ставиться до своєї хвороби, спокiйно i сумлiнно виконує всi призначення, активно допомагає лiкаревi в боротьбi з хворобою. Настрiй рiвний, впевнений у видужаннi. Знаходить собi заняття - читає, пише, щось майструє, допомагає iншим хворим. До якого типу можна вiднести цього хворого?


A.

Пiдозрiливий


B.

Мнимий


C.

Заглиблений у хворобу


D.

Метушливий


E. *

Активний


312.

Хворi метушливi, нетерплячi, вимагають вiд медицини швидкого "ремонту", як в технiцi. Часто виявляють претензiї до медикiв i конфлiктують з ними; порушують режим, вважають що медсестра робить iн"єкцiє не так, як треба i не туди, куди слiд, дає не тi лiки. До якого типу можна вiднести цих хворих?


A.

Пiдозрiливi


B.

Боягузливi


C.

Заглибленi в хворобу


D.

Активнi


E. *

Метушливi (вередливi)


313.

Як назвати пристосування організму до умов середовища?


A.

Післядія


B.

Компенсація


C.

Синестезія


D.

Сенсибілізація


E. *

Адаптація


314.

Свідоме перебільшення симптомів хвороби називається:


A.

Нозофобією


B.

Анозогнозією


C.

Дисимуляцією


D.

Симуляцією


E. *

Агравацією


315.

Як назвати властивість свідомості, яка заключається в здатності переходити від одного виду діяльності до іншого, з одного об'єкта на інші?


A.

Підвищена прикованість


B.

Спрямованість


C.

Стійкість


D.

Обсяг


E. *

Переключення


316.

Хворий пiдозрiливий, нерiшучий, боязкий, постiйно сумнiвається, прагне вивiдати все про свою хворобу. Легко пiддаються навiюванню. Цiкавиться не так лiкуванням, як дiагнозом. Вiдвiдує рiзних спецiалiстiв, домагається консультацiй професорiв, охоче пiддається рiзним методам дослiдження, але не довiряє їм. До якого типу можна вiднести цього хворого?


A.

Активнi


B.

Заглибленi в хворобу


C.

Мнимi (iстеричнi)


D.

Боягузливi


E. *

Пiдозрiливi


317.

Як назвати зміну чутливості аналізатора в результаті пристосування органів чуття до діючого подразника?


A.

Компенсація


B.

Синестезія


C.

Поріг відчуття


D.

Сенсибілізація


E. *

Адаптація


318.

Хворий боягузливий, побоюється йти до лiкаря, "може вигаданий дiагноз та й пiдтвердиться". Боїться рентгенообстеження, ("а може виявлять щось?"), ана­­­лiзiв крові ("а що, коли лейкоз?"), сечi ("а що, як раптом дiабет?"). До якого типу можна вiднести цього хворого?


A.

Пiдозрiливi


B.

Мнимi (iстеричнi)


C.

Лiнивi


D.

Активнi


E. *

Боягузливi


319.

Як назвати властивість свідомості, що характеризує кількість об'єктів і дій, охоплюваних свідомості?


A.

Підвищена прикованість


B.

Спрямованість


C.

Переключення


D.

Стійкість


E. *

Обсяг


320.

В якому діапазоні частот людина сприймає звук?


A.

18 - 4000 Гц


B.

14 - 30000 Гц


C.

12 - 10000 Гц


D.

10 - 100 Гц


E. *

16 - 20000 Гц


321.

Хворий звикся з хворобою, iнодi вважає її невилiкованою, проте скрупульозно виконує всi призначення, акуратний, педантичний щодо лiкування, дуже цiкавить­­­ся результатами аналiзiв, уважно стежить за новинками в галузi медицини. До якого типу можна вiднести цього хворого?


A.

Боягузливий


B.

Лiнивий


C.

Активний


D.

Мнимий (iстеричний)


E. *

Заглиблений в хворобу


322.

Хворі метушливі, нетерплячі, вимагають від медицини "швидкого "ремонту", як в техніці. Часто виявляють претензії до медиків і конфліктують з ними, порушують режим, вважають, що медсестра робить ін'єкції не так, як треба і не туди, куди слід, дає не ті ліки. До якого типу можна віднести цих хворих?


A.

Підозріливі.


B.

Боягузливі


C.

Заглиблені у хворобу.


D.

Активні.


E. *

Метушливі (вередливі).


323.

Як назвати властивість уваги, що полягає в здатності тривалої концентрації на певному об'єкті?


A.

Підвищена прикованість


B.

Спрямованість


C.

Переключення


D.

Обсяг


E. *

Стійкість


324.

Як називаються вiдчуття, що виникають одночасно в двох аналiзаторах, при дiї подразника лише на один з них?


A.

Галюцинацiї


B.

Iлюзiї


C.

Гiпоестезiї


D.

Гiперестезiї


E. *

Сiнестезiї


325.

Хвора надто боїться своєї хвороби, повторно обстежується у рiзних спецiалiстiв, часто мiняє лiкарiв. В бiльшiй чи меншiй мiрi розумiє, але не може боротись з ними. Який тип реагування на хворобу?


A.

Депресивний


B.

Iпохондричний


C.

Дисфоричний


D.

Утилiтарний


E. *

Нозофобний


326.

Критеріями ясності свідомості є:


A.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Забій головного мозку
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Ортопедичне стоматологія. Тести на модуль.
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Профілактика стоматологічних захворювань. Модуль 1
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Основи клінічної імунології та алергології (стомат)
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2 курс стомат факультет
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Клітинна стінка
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть найефективніші методи профілактики шийного остеохондрозу
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4 сем 2 курс стоматолог


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка