Як назвати стан, що характеризується повною втратоюСторінка1/12
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.

Як назвати стан, що характеризується повною втратою

свідомості, відсутністю реакції на зовнішні і внутрішні подразники, зникненням рефлексів, порушенням дихання, серцево-судинної системи, функції вегетативної нервової системи, наявністю патологічних рефлексів?
A.

Сопор


B.

Оглушеність


C.

Обнубіляція


D. *

Кома


E.

Сомнолентність.


2.

Деменціям, на відміну від олігофреній, властиво все перераховане, крім:


A.

Початок захворювання після 3-х років нормального розвитку


B.

Церебрастенії


C.

Неврологічної органічної симптоматики


D.

Психопатоподібних проявів


E. *

Непрогредієнтності станів загального недорозвитку психіки


3.

Вторинне маячення зустрічається при:


A.

Безперервно-прогредієнтній шизофренії


B.

Приступоподібно-прогредієнтній шизофренії


C.

Рекурентній шизофренії


D.

В’ялопротікаючій шизофренії


E. *

При всіх перерахованих


4.

Симптом “переслідувачі переслідувачів” зустрічається в рамках синдрому:


A.

Парафренного


B.

Параноїдного


C. *

Паранойяльного


D.

Ананкастичного


E.

Кататонічного


5.

Паранойяльний синдром включає:


A.

Вторинне несистематизоване маячення


B. *

Первинне маячення, шо систематизувалося


C.

Маячні ідеї персекуторного характеру


D.

Маячення фантастичного змісту


E.

Катестетично зумовлене маячення


6.

Як назвати стан, що характеризується швидким переходом від

позитивних емоцій до негативних, послабленням здатності володіти своїми почуттями, при якому зворушення легко змінюється плачем і навпаки?
A.

Амбівалентність


B.

Неадекватність емоцій


C. *

Слабкодухість


D.

Дисфорія


E.

Апатія


7.

Маячний настрій характеризується всім перерахованим, окрім:


A.

Напруженого передчуття


B. *

Виникнення цього стану після “кристалізації маячних ідей”


C.

Неясного болісного неспокою


D.

Набуття навколишнім світом іншого сенсу


E.

Сприймання себе і навколишнього світу зміненим


8.

При перевірці інтелектуального стану лікар спитав: “Що загального між стільцем і столом?” Хворий відповів: “У обох є ніжки”. Ця відповідь є зразком:


A.

Абстрактного мислення


B. *

Конкретного мислення


C.

Невірного мислення


D.

Ідіосинкразії


E.

Пасивно-агресивної поведінки


9.

Для дослідження яких функцій психіки застосовується експериментально-психологічна методика сюжетних картинок?


A.

Пам’яті


B.

Абстрагування


C. *

Осмислення


D.

Комбінаторних здатностей


E.

Кмітливості


10.

Епізодично виникаюча блокада розумової діяльності носить назву:


A.

Ментизм


B.

Ехолалія


C.

Персеверація


D.

Вербігерація


E. *

Шперрунг


11.

Вкажіть термін, що відповідає визначенню “мимовільне повторення хворим останнього слова почутої фрази або речення”:


A.

Вербігерація


B.

Інкогеренція


C. *

Ехолалія


D.

Шизофренія


E.

Персеверація


12.

Спотворення вольової активності людини, коли змінюються не тільки вольові дії, але й автоматизовані та інстинктивні – це


A. *

парабулія


B.

абулія


C.

гіпобулія


D.

гіпербулія


E.

ослаблення волі


13.

Назвіть найбільш істотний чинник, що характеризує маячні ідеї:


A.

Насильницьке виникнення


B. *

Недоступність корекції


C.

Поліморфізм


D.

Неможливість протидіяти їм


E.

Спрямованість на суб’єктивний світ


14.

До експансивних маячних ідей відносяться:


A.

Маячні ідеї отруєння


B.

Маячні ідеї винахідництва


C.

Маячні ідеї переслідування


D. *

Маячні ідеї безсмертя


E.

Маячні ідеї сутяжництва


15.

Нав’язливі страхи і ритуали найчастіше зустрічаються при:


A.

Депресії


B.

Шизофренії


C.

Епілепсії


D. *

Неврози настирливих станів


E.

Наслідках черепно-мозкової травми


16.

Неправильні умовиводи, що виникають на хворобливому грунті і не відповідають дійсності, мають характер непохитного переконання і не піддаються корекції характерні для:


A.

Нав’язливих ідей


B.

Надцінних ідей


C. *

Маячних ідей


D.

Паранойяльного синдрому


E.

Парафренного синдрому


17.

Мимовільний, безперервний і некерований потік думок, спогадів називається:


A.

Аутистичним мисленням


B.

Шперрунгом


C. *

Ментизмом


D.

Резонерством


E.

Символізмом


18.

Втрата логічних зв’язків, невідповідність умовиводів судженням, відсутність зв’язку висновків з реальними фактами називається:


A.

Резонерством


B.

Розірваністю мислення


C.

Персеверацією


D. *

Паралогічним мисленням


E.

Символічним мисленням


19.

Судження, що виникають внаслідок реальних подій, але займають непропорційне їхньому об’єктивному значенню, домінуюче місце у свідомості завдяки вираженому емоційному забарвленню називаються:


A.

Маячними ідеями


B.

Настирливими ідеями


C. *

Надцінними ідеями


D.

Неологізмами


E.

Вербігераціями


20.

Виберіть з наведених нижче визначення, що відповідає терміну “психоорганічний синдром”:


A.

Характеризується розладом пам’яті на теперішні події за збереженням пам’яті на події минулого


B.

Характеризується поєднанням ознак психічного автоматизму з псевдогалюцинаціями та ідеями впливу


C.

Порушення здатності до запам’ятовування і відтворення


D. *

Розлад психіки внаслідок органічного ураження мозку, що характеризується поєднанням інтелектуально-мнестичних розладів з емоційними порушеннями


E.

Потьмарення свідомості, що супроводжується грубим порушенням сприйняття орієнтації


21.

Що відноситься до якісних порушень мислення?


A. *

Резонерське мислення


B.

Сповільнення темпу мислення


C.

Маячна настороженість


D.

Затримка мислення


E.

Маячні ідеї


22.

Що таке неологізми?


A.

Наплив думок


B. *

Нові слова, вигадані хворим


C.

Безперервні, некеровані міркування


D.

Маячне тлумачення


E.

Маячна настороженість


23.

Виберіть з наведених нижче визначень відповідне терміну “фіксаційна амнезія”


A.

Втрата спогадів про події, що мали місце під час бурхливої реакції - афекту


B.

Випадіння пам’яті на події, що передували розвитку гострого психотичного синдрому


C. *

Втрата спроможності запам’ятовувати поточні події


D.

Поступово наростаюче і прогресуюче спустошення пам’яті


E.

Втрата спогадів про події, що відбувались після закінчення непритомного стану


24.

Хворому здається, що навколишній світ змінився, став

нереальним, несправжнім, бутафорним, декоративним. Що це?
A.

Галюцинація


B.

Макропсія


C.

Мікропсія


D. *

Дереалізація


E.

Деперсоналізація


25.

Хворий заявляє, що змінилось його власне “Я”, “Я” роздвоїлось,

змінились думки і почуття, зникло відчуття сну, не відчуває радості і суму. Що це?
A.

Ілюзія


B.

Галюцинація


C. *

Деперсоналізація


D.

Макропсія


E.

Мікропсія


26.

Що відноситься до порушення логіки висловлювання:


A.

Атактичне мислення


B.

Нав’язливе мислення


C. *

Паралогічне мислення


D.

Персеверація мислення


E.

Розірване мислення


27.

Хворий чує із сусідньої кімнати реально неіснуючий чоловічий

голос, який наказує йому вистрибнути через вікно. Як назвати цей розлад
A.

Коментуючі галюцинації


B.

Імперативні галюцинації


C. *

Імперативні галюцинації


D.

Псевдогалюцинації


E.

Комплексні галюцинації


28.

15. Деменція – це:


A.

Вроджене недоумство


B.

Відсутність логічного мислення


C. *

Набуте недоумство


D.

Прогресуюче недоумство


E.

Примітивні судження


29.

Частковий дефект інтелекту внаслідок зниження пам’яті – це:


A.

Тотальна деменція


B. *

Лакунарна деменція


C.

Концентрична деменція


D.

Транзиторна деменція


E.

Нозологічна деменція


30.

Як називається форма мислення, що заключається у вiдображеннi найбiльш загальних та суттєвих властивостей та якостей предметiв чи явищ i виражається мовним знаком?A.

Судження


B.

Умовивiд


C.

АналогiяD.

IнтуїцiяE. *

Поняття


31.

Амнезiя - це:


A.

Порушення вiдчуття
B.

Порушення сприймання
C.

Порушення уваги
D.

Порушення мислення

E. *

Порушення пам"ятi

32.

Помилкове сприймання реальних зовнiшнiх подразникiв називається:A.

Гiперестезiя

B.

ГалюцинацiяC.

СiнестезiяD.

Гiпоестезiя
E. *

Iлюзiя33.

Сильний неврівноважений рухливий тип ВНД за І.Павловим відповідає типу темпераменту за Гіппократом ?A.

ФлегматичномуB.

СангвінічномуC.

ІнтравертованомуD.

Меланхолічному


E. *

Холеричному34.

Сильний врівноважений рухливий тип за І.Павловим відповідає якому типу темпераменту за Гіпократом?A.

ХолеричномуB.

ФлегматичномуC.

ІнтравертованомуD.

Меланхолічному
E. *

Сангвінічному35.

Якщо в людини послаблена здатнiсть до запам"ятовування, то це квалiфiкується як:


A.

Гiпермнезiя


B.

Гiпоестезiя


C.

Амнезiя


D.

.Гiперестезiя


E. *

Гiпомнезiя36.

Сильний врівноважений інертний (малорухливий) тип ВНД за І.Павловим відповідає якому типу темпераменту за Гіпократом?


A.

Холеричному
B.

Сангвінічному


C.

Інтравертованому


D.

МеланхолічномуE. *

Флегматичному


37.

Якщо в людини посилена здатнiсть до запам"ятовування, то це квалiфiкується як:A.

ГiпоестезiяB.

АмнезiяC.

ГiперестезiяD.

Гiпомнезiя
E. *

Гiпермнезiя38.

В якому дiапазонi частот людина сприймає звук?A.

12 - 1000 гцB.

14 - 10000 гцC.

16 - 20000 гцD.

18 - 30000 гцE. *

20 - 40000 гц
39.

Що відноситься до першої групи етіологічних чинників при олігофренії?


A. *

Справжня мікроцефалія


B.

Родова травма


C.

Післяродова травма


D.

Енцефалія


E.

Ембріпатія


40.

До форми тотальної деменції відноситься:


A.

Локальна


B. *

Дифузна


C.

Прогресуюча


D.

Нозологічна


E.

Лакунарна


41.

Визначити темперамент: рухливий, врівноважений, дуже продуктивний діяч, але коли в нього багато цікавих справ, безжурний, легко пристосовується до умов життя, товариський, вміє підтримати в колективі хороший настрій.


A.

ХолерикB.

Флегматик


C.

Меланхолік


D. *

СангвінікE.

Екстраверт


42.

Думки, зумовлені реальними обставинами судження, які надалі займають невідповідне їх значенню важливе місце у свідомості й супроводжуються надмірним емоційним напруженням називають:


A.

Настирливими


B.

Фантастичними


C.

Фанатичними


D. *

Надцінними


E.

Маячними


43.

Наявність сталої, монотематичної, систематизованої маячної ідеї, яка випливає з більш-менш правдоподібних ситуацій без афективних розладів та галюцинацій називається:


A. *

Паранойяльним маяченням


B.

Параноїдним маяченням


C.

Парафренним маяченням


D.

Індукованим маяченням


E.

Патологічним маяченням


44.

Абсурдні фантастичні ідеї величі, особливої місії, надприродності, на тлі зниження інтелекту називають:


A. *

Парафренним маяченням


B.

Параноїдним маяченням


C.

Псевдодементним маяченням


D.

Паранойяльним маяченням


E.

Олігофренічним маяченням


45.

Шперрунгом називають:


A.

Прискорення мислення


B.

Сповільнення мислення


C. *

Затримка мислення


D.

Персеверація мислення


E.

Деталізація мислення


46.

Нездатність розділяти головне і другорядне з надмірним акцентуванням уваги на неістотних частинах називається:


A.

Сповільненням мислення


B.

Резонерським мисленням


C.

Персеверацією мислення


D. *

Деталізованим мисленням


E.

Символічним мисленням


47.

До синдрому Кандінського-Клерамбо входить:


A.

Резонерство


B.

Символізм


C.

Шперунг


D. *

Ментизм


E.

Неологізм


48.

Одноманітне повторення одних і тих самих думок та їх сповільнення називається:


A.

Резонерським мисленням


B.

Деталізованим мисленням


C.

Сповільненням мислення


D. *

Персеверацією мислення


E.

Паралогічним мисленням


49.

До синдрому Котара відноситься:


A. *

Депресивні чи іпохондричні фантазії з ідеями грандіозності й заперечення


B.

Помилкового чи навмисного звинувачення людей, у скоєнні злочинів


C.

Уявлення, які супроводжуються тривогою, страхом, розгубленістю


D.

Думки, побоювання, спогади, почуття, потяги, які виникають у хворого незалежно від його волі


E.

Реальні обставини, які надалі займають невідповідне їх значенню важливе місце


50.

Маячення, яке може виникати у здорових людей у разі спілкування з психічно хворим, називається:


A.

Резидуальним


B.

Іпохондричним


C.

Афективним


D.

Впливу


E. *

Індукованим


51.

Прискорення темпу мислення з пожвавленням мови свідчить про:


A.

Маячення


B. *

Ейфорію


C.

Психоз


D.

Видужання


E.

Резонерство


52.

Деталізоване мислення характерне для:


A.

Шизофренії


B.

Олігофренії


C. *

Епілепсії


D.

Маячення


E.

Неврозу


53.

Порожні, безплідні міркування, позбавлені конкретного змісту і доцільності називаються:


A.

Шперрунгом


B.

Неологізмом


C. *

Резонерством


D.

Персеверацією


E.

Індукованістю


54.

Яке мислення переважає при олігофренії?


A.

Наочно-дійове та образне


B.

Наочно-дійове та словесно-логічне


C. *

Наочно-дійове та дефектне


D.

Наочно-дійове та неологічне


E.

Наочно-дійове та індуковане


55.

При якій деменції ядро особистості збережене і хворі критично оцінюють свій стан?


A.

Тотальній


B.

Псевдодеменції


C. *

Лакунарній


D.

Глобарній


E.

Дисоціативній


56.

Основною ознакою аутистичного мислення є:


A.

Спрямованість на об’єктивний світ


B.

Логічність суджень у межах висновків хворого


C.

Висновки будуються на основі “ афективної логіки”


D.

Алогічність висновків


E. *

Спрямованість на внутрішній світ


57.

Симптом “резонерство” зустрічається при:


A.

Розлади особистості


B. *

Шизофренії


C.

У хворих на алкоголізм


D.

Органічних захворюваннях мозку


E.

Неврозах


58.

Індуковані маячні ідеї:


A.

Не завжди залежать від тісних емоційних зв’язків між учасниками


B.

Мають добрий прогноз, коли зустрічаються у літніх людей


C. *

Вимагають лікування в умовах відокремлення від індуктора


D.

Зазвичай виникають у людей з високим інтелектом


E.

Вимагають психотерапевтичного впливу


59.

Що з перерахованого відносять до продуктивних розладів мислення?


A.

Інкогеренція


B.

Резонерство


C. *

Маячення


D.

Персеверація


E.

Шперрунг


60.

Як назвати розлад сприймання, що характеризується

відсутністю екстрапроекції галюцинаторного образу: локалізується в тілі людини, “звучить” в голові, бачиться “внутрішнім взором”, має суб’єктивний характер і не пов’язується з реальністю?
A.

Складна галюцинація


B.

Функціональна галюцинація


C. *

Псевдогалюцинація


D.

Справжня галюцинація


E.

Дереалізація.


61.

Хворi не виявляють зусиль волi до видужання, вважають хворобу несерйозною, а тому лiки приймають вiд випадку до випадку, не дотримуються режиму, дiєти, не вiдмовляються вiд палiння, вживання алкоголю i т.ін. До якого типу можна вiднести цих хворих?


A.

Мнимi (iстеричнi).


B.

Пiдозрiливi


C.

Боягузливi


D.

Заглибленi у хворобу


E. *

Лiнивi


62.

Хворий говорить про особливі, нереальні голоси, що містяться в

ньому самому (“гніздяться в мозку”). Який це розлад?
A.

Ілюзії


B.

Галюцинації істинні


C.

Метаморфопсії


D. *

Псевдогалюцинації


E.

Дереалізація


63.

Який симптом є провідним в синдромі Корсакова?


A.

Вибіркова амнезія


B. *

Фіксаційна амнезія


C.

Психосенсорні розлади


D.

Палімпсести


E.

Ілюзії сприймання


64.

Для якої форми шизофренії характерний симптом Павлова (неповний мутизм)?


A.

Гебефренічної


B.

Простої


C. *

Кататонічної


D.

Параноїдної


E.

Неврозоподібної.


65.

Що є характерним для невротичної пубертатної анорексії в початковій стадії?


A. *

Активність, направлення на схуднення


B.

Втрата апетиту з відразою до їжі


C.

Швидке схуднення, яке сягає рівня кахексії


D.

Виражена астенія з настирливостями


E.

Наявність маячних ідей отруєння.


66.

При якому виді ступору зустрічається симптом Бумке?


A. *

Кататонічному


B.

Реактивному


C.

Депресивному


D.

Апатичному


E.

Енцефалітичному


67.

Як кваліфікувати різноманітні непереносимі, неприємні відчуття, що локалізуються в різних ділянках тіла, внутрішніх органах і мають невизначений, але дуже важкий характер( відчуття паління, перевертання кишечника, мозку, булькання, стягування і т.д.)?


A.

Псевдогалюцинація


B.

Ілюзія


C.

Гіперстезія


D. *

Сенестопатія


E.

Деперсоналізація


68.

Одним з критеріїв ясності свідомості є:A.

ПрацездатністьB.

СамопочуттяC.

ОбсягD.

ЗмістE. *

Правильне орієнтування в просторі


69.

Соціальна свідомість


A.

до 1 року


B.

до 1-3 років


C.

до 3-9 років


D.

9-16 років


E. *

16-22 років70.

Однією з властивостей свідомості є:


A.

Ясність


B.

Обсяг


C.

ІндивідуальністьD.

БезперервністьE. *

Індивідуальність


71.

Під час сну:A.

Кількість повторень швидких фаз більшаB.

Кількість повторень повільних фаз більшаC.

Чергуються повільна і швидка фаза 7 циклівD.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Забій головного мозку
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Ортопедичне стоматологія. Тести на модуль.
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Профілактика стоматологічних захворювань. Модуль 1
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Основи клінічної імунології та алергології (стомат)
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2 курс стомат факультет
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Клітинна стінка
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть найефективніші методи профілактики шийного остеохондрозу
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4 сем 2 курс стоматолог


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка