Як назвати стан, що характеризується повною втратоюСторінка11/14
Дата конвертації25.06.2020
Розмір0.97 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


D.

Гiпермнезiя


E. *

Гiпомнезiя


292.

Фрустрація може призводити до змін у поведінці людини у формі:


A.

Симпатії


B.

Неприязні


C.

Байдужості


D.

Тривоги


E. *

Депресії


293.

Амнезiя - це:


A.

Порушення мислення


B.

Порушення уваги


C.

Порушення сприймання


D.

Порушення вiдчуття


E. *

Порушення пам"ятi


294.

В бесіду входить нерішуче, поступово, надто делікатний в дискусії, позитивно реагує на підбадьорування і похвалу жестами, не сприймає лицемірства. Яки йтип співбесідника?


A.

Інтравертний


B.

Домінантний


C.

Мобільний


D.

Ригідний


E. *

Недомінантний


295.

Активне і стійке прагнення особистості займатись певною діяльністю, вдосконалюватись в ній - це:


A.

Інтенсивність спрямованості


B.

Широта спрямованості


C.

Побутова спрямованість


D.

Морально-етична спрямованість


E. *

Професійна спрямованість


296.

Як називається операцiя мислення, яка заключається у виявленнi схожостi чи вiдмiнностi мiж поняттями?


A.

Конкретизацiя


B.

Абстрагування


C.

Синтез


D.

Аналiз


E. *

Порiвняння


297.

Як назвати тяжке і болісне відчуття, локалізоване хворим на якій-небудь ділянці поверхні тіла або у внутрішніх органах, що виникає при відсутності змін у тканинах і органах?


A.

Галюцинація


B.

Гіпестезія


C.

Гіперестезія


D.

Парестезія


E. *

Сенестопатія


298.

Як назвати операцiю мислення, яка зазначається в уявному (мисленному) подiлi цiлого на окремi складовi для кращого їх осмислення?


A.

Конкретизацiя


B.

Абстрагування


C.

Порiвняння


D.

Синтез


E. *

Аналiз


299.

Схема поглядів на природу і суспільство, це:


A.

Інтереси


B.

Потреби


C.

Ідеал


D.

Переконання


E. *

Світогляд


300.

Співбесідник ініціативний, рішучий, напористий, нав'язує свою думку, безцеремонний у виборі форми спілкування. Який тип спілкування?


A.

Екстравертний


B.

Ригідний


C.

Мобільний


D.

Недомінантний


E. *

Домінантний


301.

Який вид мислення характерний для вищих тварин i як самостiйний вид - для дiтей вiком до 1 року?


A.

Iндуктивний


B.

Абстрактний


C.

Дедуктивний


D.

Наочно-образний


E. *

Наочно-дiйовий


302.

Як називається причинно-наслiдкове мислення?


A.

Евристичне


B.

Iнтуїтивне


C.

Парадоксальне


D.

Кондицiальне


E. *

Каузальне


303.

Як назвати відчуття заніміння, поколювання, "повзання мурашок", що виникають спонтанно і зумовлені порушенням нервових провідників?


A.

Гіпестезія


B.

Галюцинація


C.

Гіперестезія


D.

Сенестопатія


E. *

Парестезія


304.

Суб'єктивна віра у правильність вчинку, це:


A.

Інтереси


B.

Потреби


C.

Ідеал


D.

Світогляд


E. *

Переконання


305.

Пред'явлення симптомів вигаданої, удаваної хвороби називається:


A.

Агравацією


B.

Анозогнозією


C.

Нозофобією


D.

Дисимуляцією


E. *

Симуляцією


306.

Як називається форма мислення, що вiдображає логiчнi зв"язки мiж предметами i явищами, грунтується на ствердженнi чи запереченнi чогось ?


A.

Iнтуїцiя


B.

Аналогiя


C.

Умовивiд


D.

Поняття


E. *

Судження


307.

Як назвати залежність сприймання від попереднього досвіду, індивідуальних особливостей, професії?


A.

Цілісність


B.

Вибірковість


C.

Константність


D.

Адаптація


E. *

Апперцепція


308.

Приховування своєї хвороби чи фізичної вади називається:


A.

Анозогнозією


B.

Нозофобією


C.

Агравацією


D.

Симуляцією


E. *

Дисимуляцією


309.

Як називається форма мислення, що заключається у вiдображеннi найбiльш загальних та суттєвих властивостей та якостей предметiв чи явищ i виражається мовним знаком?


A.

Iнтуїцiя


B.

Аналогiя


C.

Умовивiд


D.

Судження


E. *

Поняття


310.

Як назвати властивість свідомості, яка заключається в здатності зосереджуватись на зовнішніх чи внутрішніх явищах?


A.

Підвищена прикованість


B.

Переключення


C.

Стійкість


D.

Обсяг


E. *

Спрямованість


311.

Хворий тверезо ставиться до своєї хвороби, спокiйно i сумлiнно виконує всi призначення, активно допомагає лiкаревi в боротьбi з хворобою. Настрiй рiвний, впевнений у видужаннi. Знаходить собi заняття - читає, пише, щось майструє, допомагає iншим хворим. До якого типу можна вiднести цього хворого?


A.

Пiдозрiливий


B.

Мнимий


C.

Заглиблений у хворобу


D.

Метушливий


E. *

Активний


312.

Хворi метушливi, нетерплячi, вимагають вiд медицини швидкого "ремонту", як в технiцi. Часто виявляють претензiї до медикiв i конфлiктують з ними; порушують режим, вважають що медсестра робить iн"єкцiє не так, як треба i не туди, куди слiд, дає не тi лiки. До якого типу можна вiднести цих хворих?


A.

Пiдозрiливi


B.

Боягузливi


C.

Заглибленi в хворобу


D.

Активнi


E. *

Метушливi (вередливi)


313.

Як назвати пристосування організму до умов середовища?


A.

Післядія


B.

Компенсація


C.

Синестезія


D.

Сенсибілізація


E. *

Адаптація


314.

Свідоме перебільшення симптомів хвороби називається:


A.

Нозофобією


B.

Анозогнозією


C.

Дисимуляцією


D.

Симуляцією


E. *

Агравацією


315.

Як назвати властивість свідомості, яка заключається в здатності переходити від одного виду діяльності до іншого, з одного об'єкта на інші?


A.

Підвищена прикованість


B.

Спрямованість


C.

Стійкість


D.

Обсяг


E. *

Переключення


316.

Хворий пiдозрiливий, нерiшучий, боязкий, постiйно сумнiвається, прагне вивiдати все про свою хворобу. Легко пiддаються навiюванню. Цiкавиться не так лiкуванням, як дiагнозом. Вiдвiдує рiзних спецiалiстiв, домагається консультацiй професорiв, охоче пiддається рiзним методам дослiдження, але не довiряє їм. До якого типу можна вiднести цього хворого?


A.

Активнi


B.

Заглибленi в хворобу


C.

Мнимi (iстеричнi)


D.

БоягузливiПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка