Я готуюсь до курсу інформатики. Алгоритмізація та програмування


УРОК 22. Табличні величиниСкачати 268.09 Kb.
Сторінка6/9
Дата конвертації05.05.2016
Розмір268.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

УРОК 22. Табличні величини

Мета уроку дати поняття табличних величин та їх опису мовою програмування. Поняття лінійних таблиць, введення елементів таблиць та виведення їх на екран.


Теоретичний матеріал
Поняття таблиці було введене програмістами для запам’ятовування та обробки великих наборів однотипних даних. Наприклад, якщо ми хочемо знайти середній бал кожного учня класу з інформатики за чверть, нам слід знайти суму дуже великої кількості оцінок. Як зберігати всі ці оцінки? Зарезервувати для цього 40 (а може і більше змінних)? Це дуже незручно. Ось тут і знадобиться такий структурований тип даних, як таблиця, або інакше — масив.
Масив — це структура даних, що являє собою однорідну (за типом), фіксовану (за розміром і конфігурацією) сукупність елементів, упорядкованих за номерами.
Таблиця визначається ім’ям (ідентифікатором) і кількістю індексів (номерів), що потрібні для визначення місцезнаходження необхідного елементу масиву. Ім’я масиву є єдиним для всіх його елементів.
У програмуванні кількість індексів таблиці називають розмірністю, кількість дозволених значень кожного індексу — діапазоном, а сукупність розмірності та діапазону — формою масиву.
Оскільки конфігурація елементів масиву фіксована, то до окремого елементу можна звертатися за допомогою одного або кількох індексів. У якості індексів можуть використовуватися константи або змінні порядкових типів. Елементами можуть бути як прості змінні будь-яких типів, так і змінні складених типів (масивів, рядків і т.д.), тобто може існувати масив масивів, масив рядків тощо. Глибина вкладеності цих типів — довільна, тому кількість індексів не обмежена, але сумарна довжина структури не повинна перевищувати дозволені мовою Паскаль 64 Кбайти. В пам’яті ПК всі елементи масиву зберігаються послідовно, тому при переході від молодших до старших адрес першим змінюється самий правий індекс. Порядок роботи з масивом
1) оголосити масив у розділі описів, вказавши його розмір і тип елементів, що в нього входять (тобто приготувати місце в пам’яті, де будуть зберігатися значення елементів);
2) заповнити необхідними значеннями масив для розв’язування задачі;
3) вивести масив на екран для контролю правильності роботи з ним;
4) робота з даним масивом;
5) виведення результатів роботи.
У розв’язуванні задач використовуються одновимірні та двовимірні масиви. Масиви більшої розмірності на практиці майже не зустрічаються.
Одновимірний масив. Одновимірний масив інакше ще називають лінійним масивом або вектором. Кожному його елементу ставиться у відповідність один індекс. Для початку роботи з масивом готуємо місце в пам’яті, для чого описуємо його в розділі оголошень.
Масив 1
Формат опису (1 варіант)
Var
<ім’я> array [<розмірність>] of <базовий тип елементів>;
Для опису масиву можна використовувати попередньо визначену константу
Const Gl=40;
Var
<ім’я> array[1..G1] of <6азовий тип елемеятів>;
Приклади описів
Const n = 100;
Var Aarray[1..n] of real; Вarray[1..100] of integer;
Першим описаний масив, до складу якого входять 100 дійсних чисел, а другим — масив із 100 цілих чисел. Крім того, масив можна описати за допомогою опису відповідного типу.
Формат опису (2 варіант)
Туре
<ім’я типу> = array [<розмірність>] of <базовий тип елементів>;
Var
<ім’я масиву> <ім’я типу>;
Приклад
Туре
Massiv = array [1..20] of longint;
Var M Massiv;
Зверніть увагу на те, що значень елементів у масиві не обов’язково буде стільки, скільки ми їх оголосили, але запам’ятайте, що значень не може бути більше. Звертання до елементу масиву
[<ім’я масиву> <йоію_індекс>]
наприклад
М[6] — шостий елемент масиву М;
А[10] — десятий елемент масиву А;
В[і] — і-тий елемент масиву В.
Для роботи з масивом необхідно використовувати будь-який оператор повторення, тому що кожна дія з його елементами виконується однаково. Мова Паскаль не має засобів введення-виведення усіх елементів масиву водночас, тому введення і виведення значень робиться послідовно.
Методи заповнення одновимірного масиву
1) за формулою
for i=1 to n do M[i] =і*і-10 {або будь-яка інша формула};
2) з клавіатури
for i=1 to n do
begin
write (‘ Введіть М[‘і,’] ‘); readln(M[i]); end;
3) випадково (генератором випадкових чисел) із проміжку [А, В]
for i=1 to n do M[i]=random(B-A)+A;
Методи виведення елементів одновимірного масиву на екран
1) виведення у стовпчик
for i=1 to n do writeln(M[i]);
2) виведення у рядок
for i=1 to n do write(M[i]5);
При виведенні елементів масиву у рядок бажано зазначити формат виведення, наприклад, write(М[і] 103) — для дійсних чисел або write(М[і] 5) —для цілих.
Можна об’єднувати в одному циклі кілька етапів розв’язування задачі. Наприклад, заповнення масиву та виведення елементів масиву для контролю на екран.
Розглянемо типові завдання з одновимірними таблиць.
ЗАДАЧА № 293 (1)
Умова Записати наведені нижче послідовності змінних з індексами у вигляді послідовностей елементів масивів (сj), де (j =-3, -2,..., 3).
Очікувана відповідь с[-3], с[-2], с[-1], с[0], с[1], с[2], с[3].
ЗАДАЧА №293 (4)
Умова Записати наведені нижче послідовності змінних з індексами у вигляді послідовностей елементів масивів (Qj), де (1 = n +1, n + 2,..., n + 5).
Очікувана відповідь Q[n + 1], Q[n + 2], Q[n + 3], Q[n + 4], Q[n + 5].
ЗАДАЧА № 297
Умова Нехай нижня та верхня межі індексів одновимірного масиву S дорівнюють відповідно -10 та 32. Визначити значення індексів елементів масиву S, порядковими номерами яких є
№ варіанту
Завдання
Відповідь
1
1
S[-10]
5
3
S[-8]
10
10
S[-1]
13
12
S[1]
17
32
S[21]
ЗАДАЧА № 299
Умова Нехай елементи одновимірного масиву А[1..1О] набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів
№ варіанта
Завдання
Відповідь
Примітка
3
For i=l to 5 do
Writeln(A[i+5])
5
7
9
13
Друкується тільки п’ять останніх елементів масиву, тому що змінна циклу змінюється від 1 до 5, а індекс елементів масиву від 6 (1+5) до 10 (5+5)
5
i=l;
While A[i]<0 do
Begin
i=i+l;
Writeln(A[i])
End;
-5
-3
-1
Друкуються тільки від’ємні елементи масиву, тому що умова виходу з циклу така, що коли А[і]<=0, він припинить свою роботу.
7
i=l;
repeat
i=i+l;
Writeln(A[i])
until A[i]>=0;
-3
-1
1
Елементи масиву друкуються до першого додатного значення зліва направо. 1-й елемент масиву не друкується тому, що в тілі циклу спочатку змінюється індекс, і виконується друк.
ЗАДАЧА № 311 (2)
Умова Дано одновимірний масив цілих чисел А[і], де і = 1, 2, ...n. Вивести елементи масиву з парними індексами.
Разв’язання В даному випадку незручно користуватися для виведення на екран елементів з парними індексами циклом з параметром, тому що він дозволяє зміну індексу тільки на одиницю. Тому пропонуємо скористатися циклом з перед — або післяумовою.
Program Example_311_2;
Uses crt;
Var N,іword; {N — кількість елементів масиву, і — змінна циклу)
Aarray[1..100] of longint; {A — заданий масив}
Begin
Clrscr;
Write(‘Введіть кількість елементів масиву (<100)’);
Readln(N);
For i=1 to N do
Begin
А[і] =random(300) ; {Заповнення масиву випадковими числами}
{Виведення масиву на ехран для контролю правильності роботи програми}
Write(A[i]5);
End;
Writeln; {Переведення курсору на наступний рядок}
і=2;
while i<=N do
Begin
Write(A[i]5);
i=i+2; {Змінна циклу змінюється на 2, щоб вибрати тільки парні елементи}
End;
Readkey; {Затримка зображення на екрані}
End.
Домашнє завдання
• Прочитати сторінки 117—119 запропонованого підручника.Задачі № 292, № 293 (останні), № 295 (останні), № 297, № 299 (останні), № 310, № 311(3).

УРОК 23. Обробка лінійних таблиць

Мета уроку навчити розв’язувати типові задачі з обробки лінійних таблиць.


На початку уроку бажано зробити опитування за матеріалом попереднього уроку та повторити тему «Команда повторення», особливо різновид циклу — цикл з параметром. Далі рекомендується розглянути методирозв ‘язування типових задач з обробки лінійних таблиць. Зверніть увагу на те, що дуже велика кількість задач з обробки масивів потребує виконання однотипних дій з усіма елементами, тому зручно в цих випадках використовувати цикл із параметром для організації повторення.
ЗАДАЧА № 300
Умова Барон Мюнхгаузен, вийшовши на екологічно чисте полювання, зарядив свою рушницю кісточками вишень. Після того, як він вдало влучив поміж роги оленям (в яких влучило відповідно k1, k2,-.;kN кісточок), у них на головах виросли чудові молоді вишеньки. Скільки саджанців зміг подарувати барон Мюнхгаузен садівникам-дослідникам?
Розв’язання Для розв’язування цієї задачі пропонується використати масив для зберігання кількості кісточок, що влучили поміж роги оленям. Оскільки кількість кісточок є цілим числом, масив повинен мати розмірність N елементів цілого типу. Для спрощення відлагодження програми доречно використовувати автоматичне заповнення масиву за допомогою генератора випадкових чисел, а з метою перевірки правильності роботи програми після заповнення масив виводиться на екран. Програма, що реалізує розв’язання цієї задачі, має такий вигляд
Program Ехашр1е_300;
Uses crt;
Var Nword;
Кarray[1..100] of longint;
{K — зарезервований масив для зберігання кількості кісточок, що влучили в оленів}
і,Sumlongint; {і — змінна циклу, Sum — загальна кількість кісточок, що влучили в оленів}
Begin
Randomize;
{Ця процедура запускається з метою зробити числа генератора випадкових чисел ще більш «випадковими»}
Clrscr;
Sum=0; {Спочатку Мюнхгаузен ще ні в кого не влучив}
Write(‘Олені, в яких влучив Мюнхгаузен (<=100) ‘);
Readln(N);
For і=1 to N do
Begin
К[і]=random(5 0)+2 0; {Заповнення масиву випадковими числами в діапазоні від 20 до 70}
Write(К[і]5); {Виведення на екран для контролю}
Sum =Sum+K [і] ; {Знаходження кількості влучених кісточок}
End;
Writeln; {Переведення курсору на новий рядок}
Writeln(‘Кількість нових саджанців ‘,Sum);
Readkey; {Затримка зображення на екрані}
End.
ЗАДАЧА № 309
Умова Дано натуральне число А. Складіть програму, що представляє його у вигляді многочлена. Наприклад,
123 = 1 * 102 + 2* 101 + 3*10°.
Розв ‘язання. Ця задача фактично зводиться до пошуку окремих цифр числа. Оскільки ми не знаємо на початку роботи, скільки цифр має число, для їх зберігання можна використати масив цілих чисел, причому розмірність цього масиву можна задати не більше 10 елементів, тому що навіть найбільше ціле число типу longint має в своєму складі не більше 10 цифр. Щоб вивести на екран отриманий многочлен, ми спочатку знаходимо кількість цифр у числі та виділяємо кожну цифру окремо, а потім організовуємо цикл від «найстаршої» значущої (ненульової) цифри числа до «наймолодшої» з виведенням на екран самої цифри, помноженої на 10 у степені номер розряду - 1 (тобто i-1).
Програма, що реалізує описаний алгоритм, має вигляд
Program Example_309;
Uses crt;
Var N,і,Countlongint; {N — задане ціле число, і — змінна циклу. Count — кількість цифр в числі}
Cifraarray[1. .10] of byte; {Cifra — масив для зберігання цифр числа}
Begin
Clrscr;
Count=0;
Write(‘Введіть ціле число ‘);
Readln(N);
While N>0 do
Begin
Count=Count+l; Cifra[Count]=N mod 10; N=N div 10;
End;
Write(‘N = ‘);
For it«Count downto 1 do
Begin
Write(Cifra[i],’*10^’ ,i-l); {Якщо доданок не останній, то до нього дописується знак «+»}
If і>1 Then write(‘ + ‘);
End;
Readkey; {Затримка зображення на екрані}
End.
ЗАДАЧА № 312
Умова Дано дійсні числаа1951, а1952,..., а2000—кількість опадів (у мм), що випали у місті за останні 50 років століття. Обчислити середню кількість опадів за цей період і щорічне відхилення від середнього значення.
Розв’язання У цій задачі слід організовувати проходження по масиву двічі, оскільки першим проходженням ми знайдемо тільки суму всіх опадів, що випали за останні 50 років, а потім, поділивши отриманий результат на 50, знайдемо середню кількість опадів за вказаний період. Другим же проходженням можемо вже визначити щорічне відхилення від середнього значення, причому для того, щоб не втратити вхідні дані, зарезервуємо в програмі ще один масив на 50 дійсних чисел для зберігання цих результатів.
Program Example_312;
Uses crt;
Var N,ilongint; {N — кількість елементів масиву, і — змінна циклу}
Ааггау[1951..2000] of real; {A - масив для зберігання кількості опадів у відповідному році}
Вarray[1951..2000] of real; {В — масив для зберігання відхилення від середнього значення}
Begin
Randomize;
Clrscr;
Sum=0;
For і=1951 to 2000 do
Begin
A[i] =random(500) /7 ; {Заповнення масиву випадковими дійсними числами}
Write (А[і] 82) ; {Виведення масиву на екран для контролю}
Sum=Sum+K[і];
End;
Sum=Sum/50; {Середня кількість опадів за рік}
Writeln; WriteIn(‘Щорічні відхилення від середньої кількості опадів за період 1951 - 2000 p.p.’);
For і=1951 to 2000 do
Begin
В[і]=Sum — А[і]; {Знаходження щорічного відхилення}
Write(В[і]82); {Виведення результатів на екран}
End;
Readkey;
End.
ЗАДАЧА №318 (4)
Умова Дано дійсні числа а1 а2,..., a30 b1 b2,..., b30. Обчислити

Розв ‘язання Очевидно, що для обчислення результату цієї задачі спочатку необхідно знайти чисельник та знаменник дробу. Причому звернітьувагу на те, що кількість доданків і в одному, і в другому випадкахдорівнює 15, тільки в чисельнику вибираються елементи масивів з непарними індексами, а в знаменнику — із парними. Щоб організуватизміну індексів за заданим законом, можна скористатися таким штучнимприйомом якщо в циклі з параметром індекс і змінюється від 1 до п, тодля отримання непарних чисел з проміжку [1..2п] використовуєтьсяформула 2*і - 1.


Запропонуйте дітям подумати, яка формула дасть змогу отримати парні числа (2*і). Використовуючи ці співвідношення, програма для розв’язку цієї задачі має вигляд
Program Example_318_4;
Uses crt;
Var A,Barray[l..30] of real;
{А,В — масиви для зберігання вхідних даних}
іbyte; {і — змінна циклу}
Rl,R2real; {R1 — чисельник дробу, R2 - знаменних дробу}
Rezreal; {Rez - результат обчислень}
Begin
Randomize;
Clrscr;
Writeln(‘Масив А’);
For i=1 to 30 do
Begin
A[i]=random(200)/7-random*15; Write(A[i]82);
End;
Writeln;
Writeln(‘Масив В’);
For i=1 to 30 do
Begin
B[i]=random*200-random*100; Write(B[i]82);
End;
Writeln;
R=0; R2=0; {Початкові значення дорівнюють 0, тому що результат є накопиченням суми}
For і«і to 15 do
Begin
R1 = R1+(A[2*i-1]+B[2*i-1]) ; R2 = R2+(A[2*i]+B[2*i]) ;
End;
Rez=Rl/R2;
Writeln(‘Результат обчислень = ‘,Rez82);
Readkey;
End.
Домашнє завдання
• Задачі№ 301,303,313,315(2,3), 318(2,5).

УРОК 24. Двовимірні таблиці

Мета уроку Дати поняття двовимірних таблиць. Навчити розв’язувати типові задачі з обробки двовимірних таблиць.


Двовимірний масив — це масив, де кожному елементу ставиться у відповідність два індекси.
Напрямок зміни другого індексу —>
1
2
3

I

m
1
2
3

n
Напрямок
зміни першого
індексу
Для початку роботи з масивом готуємо місце в пам’яті.
Для цього описуємо його в розділі оголошень, використовуючи зарезервоване слово Array, після якого в квадратних дужках вказуємо розмірність масиву, причому враховуємо, що на першому місці вказуються індекси рядків, а на другому - стовпчиків, і обов’язково — тип елементів.
Опис двовимірного масиву
var
<Ім’я_масиву> array[<поч_інд_рядкiв>..<кін_інд_рядків>,
<поч_інд_ставп>. .<кін_інд_стовп>] of <базовий_тип_елементів>;
Приклад опису
Const n=100; m=100; Var Aarray[1..n,1..m] of real;
Darray[l..10,1.100] of integer;
Зверніть увагу на те, що значень у рядках або стовпчиках масиву не обов’язково буде стільки, скільки ми оголосили, але не більше!
Звертання до елементу двовимірного масиву їм’я_масиву[<індекс_рядка>, <хнд_стовпчика>]
Заповнення масиву
• з клавіатури
for i=1 to n do
for j=1 to m do
begin
write (‘введіть A[‘i,’,’,j,’] ‘) ;
readln(A[i,j])
end;
• за формулою
for і=1 to n do
for j=1 to m do
A[i,j]=i*i-10 {або будь-яка інша формула};
• випадковим чином із проміжку [K,L]
for і=1 to n do
for j=1 to m do
A[і,j]=random(L-K)+K;
Виведення двовимірного масиву на екран
for і=1 to n do
begin
for j=1 to m do write(A[i,j]8); {виведення в рядок}
writeln; {перехід на новий рядок}
end;
Виведення в рядку необхідно обов’язково форматувати, щоб не трапилося «злипання» елементів (дивись приклад вище).
Як уже було зазначено, для роботи з масивом потрібен будь-який оператор повторення. Очевидно, що у двовимірному масиві необхідно використовувати два оператори повторення один цикл, внутрішній, потрібен для переходу між елементами рядка (тобто, по стовпчиках), а другий, зовнішній, — для переміщення між рядками. Якщо в матриці кількість рядків і стовпчиків однакова, то таку матрицю називають квадратною (на відміну від звичайної прямокутної таблиці). Тільки в квадратних матрицях існують головна та бічна діагоналі (дивись малюнок)

Елементи, що стоять на головній діагоналі, мають індекси (1, 1), (2, 2), (З, 3), ... (і, і). ..., (п, n), тобто номер рядка дорівнює номеру стовпчика. Елементи, що стоять на бічній діагоналі, мають такі індекси (1, n), (2, п -1), (З, п - 2),..., (і, п + 1 - 0, (п, 1), тобто індекси елементів взаємозалежні за формулою j- п +1 - і.


Далі рекомендується розглянути методи розв’язання деяких типових задач з обробки двовимірних таблиць.
ЗАДАЧА №345(1)
Умова Дано натуральні числа п, т. Обчислити значення елементів матриці Сij, (і = 1, 2, ... п, j-1, 2, .... т), якщо

Розв ‘язання


Program Example_345_l;
Uses crt;
Const n = 20; m = 15;
Var Carray[1..n,1..m] of integer;
i,jinteger; {i,j - змінні циклу}
Begin
Clrscr;
For i=1 to n do
Begin
For j=1 to m do
begin
if і < j then C[i,j]=i + j
else C[i,j]=i*i + j*j;
Write(C[i,j]5);
end;
writeln;
End;
Readkey; {Затримка зображення на екрані)
End.
ЗАДАЧА № 360
Умова Дано квадратну матрицю розмірності п. Надрукувати суму елементів бічної діагоналі.
Розв ‘язання Розв’язок задачі є тривіальним, якщо згадати, яку залежність мають індекси бічної діагоналі (і +j = п + 1). Перевіривши цю залежність у середині циклів, що організовують проходження по масиву, ми знайдемо бажану суму.
Program Example_360;
Uses crt;
Const n = 10;
Var Aarray[1..n,1..n] of real;
і,jinteger; (і,j - змінні циклу}
Sumreal; {Sum - сума елементів бічної діагоналі}
Begin
Randomize;
Clrscr; {Заповнення масиву та виведення його на екран}
For і=1 to n do
Begin
For j =1 to n do
begin
A[i,j]=random*50-random(80)/3; Write(A[i,j]83);
end;
writeIn;
End;
Sum=0; {Початкове значення суми}
For і=1 to n do
Begin
For j=1 to n do
if і + j = n+1 then Sum=Sum+A[і,j];
End;
Writeln(‘Сума елементів бічної діагоналі =’,Sum82);
Readkey;
End.
Зверніть увагу на те, що для цієї задачі можна значно спростити цикл знаходження суми, адже фактично ми розглядаємо тільки лінійний масив (елементи на діагоналі насправді складають одновимірний масив). Тому цикл знаходження суми можна зобразити таким чином (наведений фрагмент програми)
Sum=0; {Початкове значення суми}
For i=l to n do Sum=Sum+A[i,n+1-i];
Домашнє завдання
• Задачі № 343(3,4), № 344(3), № 345(2), №347(3), №361.

УРОК 25. Пошук елементів у таблицях

Мета уроку.* Навчити розробляти алгоритми пошуку в таблицях елементів із заданими властивостями.


Для організації пошуку в таблиці елементів із заданими властивостями слід організувати циклічний перегляд всіх елементів, кожний з яких командою розгалуження порівняти із заданим еталоном або перевірити на деяку властивість. Якщо масив одновимірний, цикл для організації перегляду всіх елементів буде один, якщо ж масив двовимірний—циклів буде два.
ЗАДАЧА № 302
Умова Середню групу дитячого садочка вивели на прогулянку. Скільки дівчаток і скільки хлопчиків видно з-за паркану, якщо зріст хлопчиків задається у сантиметрах від’ємними числами, а дівчаток — додатними у вигляді цілих значень а1 а2 .... аn? Крім того, у всіх дівчаток на голівках зав’язані бантики заввишки 10см, а висота паркану Н см.
Розв’язання При розв’язанні цієї задачі, заповнюючи масив, необхідно генерувати як додатні, так від’ємні числа. Для пошуку в масиві елементів із заданою властивістю (в даному випадку чисел, що за модулем більші, ніж задане) використовується вже відома команда розгалуження.
Таким чином програма буде мати наступний вигляд
Program Example_302;
Uses crt;
Var N,Hword;
{N — кількість дітей в дитсадочку, Н — висота паркану}
Ааггау[1..100] of longint;
{А — зарезервований масив для зберігання зросту дітей}
і,Count_girl,Count_boylongint;
{і — змінна циклу, Count_girl — кількість дівчаток,
Countjboy — кількість хлопців}
Begin
Randomize;
Clrscr;
Count_gir=0; Count_boy=0;
Write(‘Введіть висоту паркану ‘);
Readln(H);
Write(‘Введіть кількість дітей в дитсадочку ‘);
Readln(N);
For i=1 to N do
Begin
A[i]=random(300)-150;
{Заповнення масиву випадковими числами від -150 до +150}
Write(А[і]5) ;
{Виведення масиву на екран для контролю роботи програми}
if (A[i]<0) and (abs(A[i])>H) then Count_Boy =Count_Boy+1;
if (A[i]>0) and (A[i]+10>H) then Count_Gir =Count_Girl+1;
End;
Write(‘хлопчики, яких видно з-за паркану ‘,Count_Boy);
Write(‘дівчатка, яких видно з-за паркану ‘ ,Count_girl);
Readkey; {Затримка зображення на екрані}
End.
ЗАДАЧА №314(2)
Умова Дано натуральне число п та послідовність дійсних чисел а1 а2 ...ап. Визначити кількість сусідств двох чисел різного знаку.
Розв ‘язання Перш за все запропонуємо в цій задачі інший метод опису масиву з використанням константи, що задає розмір масиву, та вказівки Туре. А, по-друге, зверніть увагу, що для визначення двох сусідніх елементів масиву використовується загальний опис індексів і та і + 1 (можна і — 1 та і), а це при організації циклу можне викликати ситуацію виходу за межі масиву. Дійсно, якщо організувати цикл з параметром для зміни індексу від 1 до N, де N — кількість елементів масиву, то при і = N значення і + 1 буде виходити за межі масиву. Це є помилкою, що призводить до неочі-куваних результатів, тому цикл треба організовувати для зміни індексу не від 1 до N, а для зміни від 1 до N - 1.
Program Example_314_2;
Uses crt;
Const N=100;
Type Masiv = array[1..N] of real;
Var AMasiv; {A — масив для зберігання даних чисел}
і,countbyte; {і — змінна циклу, count — кількість сусідств}
Begin
Randomize;
Clrscr;
count=0;
For і=1 to N do
Begin
A[i]=random*100-random*50;
{Заповнення масиву випадковими дійсними числами}
Write(А[і]82);
End;
For i=l to N-l do
If ((A[i]<0) and (A[i+1]>0)) or ((A[i]>0) and (A[i+1]<0))
then count=count+l;
Writeln;
Writeln(‘Кількість заданих сусідств ‘,count);
Readkey; {Затримка зображення на екрані}
End.
ЗАДАЧА № 321 (1,2)
Умова Дано одновимірний масив цілих чисел A[i], де i = 1, 2, ..., п. Визначити, скільки разів максимальний елемент зустрічається у даному масиві та порядковий номер першого найбільшого елементу.
Розв’язання Для розв’язку цієї задачі спочатку необхідно пройти по всіх елементах масиву і знайти серед них максимальний, запам’ятавши його номер. Для цього користуються стандартним алгоритмом
1) береться будь-який елемент масиву (як правило, перший) і його значення присвоюється змінній max, тобто він вважається за еталон найбільшого елементу;
2) по черзі з масиву вибираються всі останні елементи і, якщо серед них знайдеться більший за обраний еталон, то змінній max присвоюється нове значення, яке тепер буде новим еталоном. В іншій змінній, наприклад, Nmax запам’ятовується номер цього найбільшого елементу (початкове значення цієї змінної було 1, тому що спочатку ми вважали найбільшим 1 -ий елемент). Після закінчення перегляду всього масиву змінна max буде містити шуканий максимум, а змінна N_max — його номер. Щоб запам’ятати номер першого максимального елемента, необхідно шукати в матриці елемент, що точно більший еталону. Якщо ж ми будемо шукати елемент, що не менший за еталон, то в змінній Nmax залишиться номер останнього найбільшого елементу (подумайте чому).
Після знаходження максимуму другим проходом можна вже підрахувати кількість таких елементів в масиві. Для цього кожен елемент порівнюється з еталоном, що знаходиться в змінній max, та до лічильника count додається одиниця у випадку співпадання цих значень.
Програма, що реалізує описаний алгоритм, наведена нижче
Program Example_321_1_2;
Uses crt;
Const n = 30;
Var Aarray[1..n] of integer; {A — масив даних чисел}
іbyte; {і — змінна циклу}
count,N_maxbyte; {count — кількість максимальних елементів в масиві, Н_тах — номер першого найбільшого елементу}
maxinteger; {max — максимальний елемент масиву}
Begin
Clrscr;
Randomize;
For і=1 to n do
Begin
A[i]«random(150) - random(80); Write(A[i]5);
end;
{Надання змінним початкових значень)
max=A[l];
N_max=1;
count=0;
{Прохід по масиву для пошуку максимуму та його номера}
for і=2 to n do
if A[i]> max
then begin max=A[i]; N_max=i; end;
{Другий прохід по масиву для підрахунку кількості максимальних елементів}
for i=1 to n do
if A[i]= max then count=count+1;
Writeln( Максимум = ‘ ,max);
Writeln(‘Номер першого максимума = ‘ ,N_max);
Writeln(‘Кількість максимумів = ‘,count);
Readkey;
End.
ЗАДАЧА № 356
Умова Дано цілочислову прямокутну таблицю порядку п х т. Усі елементи таблиці, менші за середнє арифметичне її значень, замінити на «-1», а більші — на «1».
Розв ‘язання Щоб виконати задану заміну, необхідно спочатку обчислити середнє арифметичне елементів таблиці. Для цього знайдемо суму всіх елементів, а потім поділимо на їх кількість (елементів у таблиці всього п х т). Після виконання зазначених обчислень необхідно ще раз організувати прохід по масиву, в результаті якого командою розгалуження вибрати додатні та від’ємні елементи і замінити їх відповідно до умови.
Program Example_356;
Uses crt;
Const n = 9; m = 12;
Type Masiv = array[1..n,l..m] of integer;
Var AMasiv; i,jbyte; {i,j — змінні циклу}
Sum,SAreal;
{Sum — сума елементів таблиці, SA — середнє арифметичне}
Begin
Randomize;
Clrscr; Sum=0; {Початкове значення суми}
Writeln(‘Вихідний масив ‘);
For і =1 to n do
Begin
For j =1 to m do
begin
A[i,j]=random(120)-random(65); Write(A[i,j]5);
Sum=Sum+A[і,j]; {Накопичення суми елементів масиву}
end;
writeln;
End;
SA=Sum/(n*m);
Writeln(‘Середнє арифметичне - ‘,SA82);
Writeln(‘Результуючий масив ‘);
For i=1 to n do
Begin
For j=1 to m do
begin
if A[i,j] < SA then A[i,j]=-1;
if A[i,j] > SA then A[i,j]=1;
Write<A[i,j]5);
end;
writeln;
End;
Readkey;
End.
ЗАДАЧА № 358
Умова У даній дійсній матриці розмірністю 6x9 знайти суму елементів рядка, що містить найбільший елемент. Вважається, що такий елемент у матриці єдиний.
Розв’язання Щоб знайти суму елементів заданого рядка, спочатку визначимо, в якому з рядків матриці знаходиться максимальний елемент. Після цього ми повинні запам’ятати номер рядка, в якому він знаходиться. Використаємо для цього додаткову змінну N_max. Після повного проходу по масиву з метою пошуку максимуму, організовуємо новий цикл, але вже не по всьому масиву, а тільки по рядку з номером Njnax для обчислення суми елементів цього рядка. Програма для реалізації описаного алгоритму має наступний вигляд
Program Example_358;
Uses crt;
Type masiv = array[1..6,1..9] of real;
Var A Masiv;
i,jbyte; {i,j - змінні циклу}
Sum,maxreal;
{Sum — сума елементів таблиці, max — махе. елемент таблиці}
N_maxbyte; {Njnax — номер рядка, що містить махс. елемент}
Begin
Randomize;
Clrscr;
Writeln(‘Вихідний масив ‘);
Fox i=1 to 6 do
Begin
For j=1 to 9 do
begin
A[i,j]=random*12-random(65)/ll; Write(A[i,j]82);
end;
writeln;
End;
{Беремо у якості еталону перший елемент масиву}
mах=А[1,1];
Nmax=1; For i=1 to 6 do
For j=1 to 9 do
if A[i,j]>max then
Begin max=A[i,j]; N_max=i; End;
Writeln(‘Максимальний елемент масиву - ‘,max82);
Sum=0; {Початкове значення суми}
For j=1 to n do
Sum =Sum+A [ N_max, j ] ;
Writeln(*Отримана сума - ‘,Sum82); Readkey;
End.
Домашнє завдання
• Задачі № 314, № 321, № 350(2), № 353(1), № 355(2), № 360(1), № 361.

Каталог: download
download -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
download -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
download -> Охорона природи в Україні
download -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
download -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
download -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
download -> Післямова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка