Вступне слово


Три крапки в простому та складному реченніСторінка19/52
Дата конвертації05.05.2016
Розмір6.3 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   52

Три крапки в простому та складному реченні

Т р и к р а п к и (...) с т а в л я т ь с я в таких випадках:


Таблиця

Правила Приклади

1. У кінці речен- Шум акацій… Посьолок і гони…

ня, якщо думка Ми на гору йдемо через гать…

не закінчена. А внизу пролітають вагони,

І колеса у тьму цокотять…

(В. Сосюра).

2. Для передачі Напишеш, рвеш… і пишеш знову!

хвилювання та І знов не так… і знов не те…

уривчастості мови. (Є. Плужник).

Молитва ранку до останніх зір...

Коріння тиші, врослі в глину ночі...

(Б.-І. Антонич)

3. У середині цита- “Усе життя на еміграціі

ти, якщо частина Маланюк пильно стежив за

цитати пропуска- подіями на окупованій батьків-

ється. щині… тому творчість Маланюка

позначена духовним зв’язком з

літературними досягненнями

в Україні” (З журналу).Лапки (“ ”)

Л а п к и с т а в л я т ь с я у таких випадках:


Таблиця
Правила Приклади
1. При цитатах. Василь Гришко пише, що “в

українській підсовєтській літерату-

рі найцікавішою людською постат-

тю лишився, безперечно, Володи-

мир Сосюра” (З журналу).
2. Для виділення Дійсно – вся ця т. зв. “справа Со-

слів, що належать сюри” в зв’язку з віршем “Любіть

комусь іншому, Україну” звучить сьогодні справді

не мовцеві. трагічним “мементо” для України

в СРСР (В. Гришко).
3. Для виділення Такий собі “мудрець” знайшовся –

слів, що вжива- не второпаєш, що і говорить! (З газети)

ються з відтінком

іронії чи презир-

ства.
4. У назвах заводів, Газета “Столичні відомості”,

фабрик, газет, кінофільм “Роксолана”,

журналів, орга- роман “Людина і зброя”,

нізацій, паро- вірш “Любіть Україну”.

плавів, кіно-

фільмів тощо.


Окремо слід також розглянути розділові знаки в деяких випадках у простому реченні та розділові знаки в складному безсполучниковому реченні.

Розділові знаки при відокремлених членах речення
Розділові знаки при відокремлених означеннях


1. К о м а м и в и д і л я є т ь с я узгоджене означення, виражене прикметниковим чи дієприкметниковим зворотом, що стоїть після означуваного слова.

Н а п р и к л а д: У неї були прекрасні очі, трохи сумні від пережитого страждання. Над головами плавали рожеві хмарки, схожі на медуз (П. Панч). Це була перша мирна ніч, наповнена стомленою тишею і спогадами (З журналу).

2. К о м о ю в и д і л я ю т ь с я прикметниковий та дієприкметниковий зворот у позиції перед означуваним словом, якщо вони мають додаткове обставинне значення.

Н а п р и к л а д: Осяяні першим промінням сонця, вони почували себе справді щасливими (З журналу).

3. К о м о ю в и д і л я ю т ь с я два і більше одиничних означень у позиції після означуваного слова, якщо перед ним уже є інше означення.

Н а п р и к л а д: Батько дивиться на посаджену того року маленьку ялинку, зелену, трохи засніжену (М. Коцюбинський).

4. Виділяються або не виділяються комою одиничні означення в позиції після означуваного слова, якщо перед ним немає іншого означення.

Н а п р и к л а д: На тракторі сиділа дівчина, кругловида, закітюжена… (О. Гончар.)

5. Т и р е с т а в и т ь с я за необхідності підкреслити відокремлення.

Н а п р и к л а д: Вразили Якова в ту хвилину її очі – сміливі, чіпкі, променисті, мов зорі (А. Шиян).

6. К о м о ю в и д і л я є т ь с я означення, що стоїть не безпосередньо біля означуваного слова.

Н а п р и к л а д: Жінка сіла на лавочку, згорблена, мовчазна. Весела, усміхнена, з цієї фотографії на мене завжди дивитиметься мати (А. Шиян).

7. Комою, як правило, не виділяються неузгоджені означення. Вони можуть відокремлюватись тільки в тих випадках, коли несуть на собі особливе смислове навантаження.

Н а п р и к л а д: Жвава дівчинка, з ямочками на щоках, намагалась щось пояснити іншим дітям (З журналу).

Розділові знаки при відокремлених прикладках

1. Прикладка виділяється комами:

— якщо вона стоїть після пояснювального іменника.

Н а п р и к л а д: До нас підійшов учитель, приземкуватий чорнявий чоловік з привітними добрими очима (З газети);

— якщо вона, стоїть у позицїї перед пояснюваним іменником і має причиновий відтінок значення.

Н а п р и к л а д: Вдумлива людина, він не міг не зрозуміти цих тонкощів поведінки інших. Природний співак, він любив пісні і в душі пишався своїм артистичним хистом (І. Дяченко);

— якщо вона стосується особового займенника.

Н а п р и к л а д: Гарна мати і дружина, вона завжди прокидалася вранці першою – треба стільки справ переробити (М. Мушенко);

— якщо вона має причиновий відтінок і вживається із сполучником як.

Н а п р и к л а д: Іван Семенович, як класний керівник 7-Г класу, вирішив повести своїх дітей на екскурсію (З журналу);

— коли вона приєднується за допомогою слів наприклад, особливо, в тому числі, зокрема, як-от, а саме, так званий, навіть, на ім’я, родом, походження.

Н а п р и к л а д: Треба обережно збирати гриби, тому що деякі з них, наприклад, мухомори та поганки, можуть бути шкідливими (З газети).

2. Тире виділяються прикладки:

— що стоять у кінці речення.

Н а п р и к л а д: Зоя мовби стає на певний час тим осередком, де схрещуються розбурхані пристрасті багатьох розпалених працею людей – бригадирів, механіків, обліковців (О. Гончар);

— що мають всередині розділові знаки.

Н а п р и к л а д: Дівчина – білолиця красуня, котра когось мені нагадувала, — все озиралася на той будинок у степу (М. Мушенко).

Розділові знаки при відокремлених обставинах

1. Комами виділяється обставина:

— виражена дієприслівниковим зворотом.

Н а п р и к л а д: Зимовими вечорами, сидячи за прядкою чи ткацьким верстатом, вона співала тихо й сумно, ніби в піснях розмовляла сама з собою (Б. Олійник);

— виражена одиничним дієприслівником, якщо вона має значення часу, причини, умови або способу дії.

Н а п р и к л а д: Ішов, хитаючись, та старався нікому не потрапляти на очі: ще подумають, що п’яний (М. Мушенко);

— виражена дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом, що стоїть після сполучника, який стосується інших членів речення.

Н а п р и к л а д: Два вершники під’їхали непомітно до хати і, пригинаючись, пройшли подвір’ям (М. Мушенко);

— вживана зі словами незважаючи на, у зв’язку з, згідно з, завдяки, відповідно до, на відміну від, залежно від, вна­слідок, наперекір, всупереч тощо.

Н а п р и к л а д: Всупереч власним бажанням, він все ж відправився на зустріч із цим старим знайомим (З газети).Розділові знаки при відокремлених додатках

Додатки відокремлюються досить рідко. Як правило, при цьому вони вживаються з прийменниками замість, крім, опріч, за винятком; прислівниками особливо, зокрема, часом, часто, завжди; частками навіть, аж; сполучниками хоч, не тільки…але й.

Н а п р и к л а д: Всі, окрім мене, були цілком задоволені (З газети).

Розділові знаки при уточнюючих членах речення

1. Уточнюючі члени речення виділяються комами. Уточнюючими можуть бути додатки, обставини, означення.

Н а п р и к л а д: А біля хати, попід самими вікнами, буяли квіти.

2. Уточнюючі члени речення можуть виділятися також тире.

Н а п р и к л а д: Бо тільки так – верхи – можна було добутися сюди… (О. Гончар). Живемо, як і хотіли – весело. Гете був і є такий же, як Шекспір, — байдужий серед людського горя (Т. Осьмачка)


Каталог: ld
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Філософський факультет
ld -> Методичні рекомендації Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки до
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації»
ld -> Розділ І. Джерела та історіографія
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   52


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка