Вступне словоСторінка12/52
Дата конвертації05.05.2016
Розмір6.3 Mb.
#104
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   52

ОРФОЕПІЯВимова голосних (наголошених і ненаголошених. Вимова приголосних звуків: 1) [дж], [дз], [дз.]; 2) [ґ]; 3) [ж], [ч], [ш], [дж]; 4) груп приголосних (уподібнення, спрощення); 5) м’яких приголосних; 6) подовжених приголосних. Вимова слів з апострофом.
Орфоепія (від грецького orthos — “правильний” та epos — “мова, слово”) — це розділ мовознавства, що вивчає норми літературної вимови.

Орфоепія як наука тісно пов’язана з фонетикою, яка вивчає звуки мови.

Норми вимови необхідні мові для ефективного її функціонування як основного засобу людського спілкування. Відхилення у вимові можуть викликати нерозуміння та спотворення змісту сказаного.

Предметом вивчення орфоепії, отже, є норми літературної вимови голосних та приголосних у різних позиціях, зміна їх якостей залежно від наголошеності чи ненаголошеності позиції, правила вимови різних звукосполучень, слів та сполучень слів.

Порушення правильної літературної вимови окремими носіями мови може бути викликане впливом діалектного оточення тощо.

Н а п р и к л а д, у східних регіонах України часто спостерігається неправомірне оглушення дзвінких приголосних або редукування голосного [о] під впливом російської мови.


Основні правила орфоепії

1. Голосні в українській мові в наголошеному складі вимовляються чітко і виразно.

Н а п р и к л а д: [співати], [кидати], [молоко]

2. Голосні [а], [і] однаково чітко вимовляються в наголошених і ненаголошених складах.

Н а п р и к л а д: галаган [галаган], місто [м’істо], перелісок [пеирел′ісок]

3. Голосний [о], як правило, вимовляється чітко і в наголошених, і в ненаголошених складах. Тільки перед складом з наголошеним [у] голосний [о] отримує призвук [у].

Н а п р и к л а д: голубка [гоулубка], йому [йоуму]

4. У ненаголошеному складі голосний [е] вимовляється то як [еи], то як [ие] (перед складом з наголошеними [и], [у], [і]).

Н а п р и к л а д: перу [пеиру], несла [неисла].

Так само ненаголошений голосний [и] вимовляється то як [ие], то як [еи] (перед складом з наголошеними [е], [а]).

Н а п р и к л а д: [гриеби], [блеизен′’ко].

У кінцевому складі [и] вимовляється майже чітко.

5. Дзвінкі приголосні перед глухими в українській мові вимовляються дзвінко. Не оглушуються дзвінкі приголосні і в кінці слова.

Н а п р и к л а д: [д’ід], а не [д’іт].

Хоча в кількох словах відбувається оглушення (див. розділ Асиміляція)

6. Глухі приголосні перед дзвінкими підлягають асиміляції та вимовляються дзвінко.

7. Приголосні [б], [п], [в], [м], [ф], [г], [к], [х] та [ж], [ч], [ш] завжди вимовляються твердо. Тільки перед і вони злегка підвищують артикуляцію.

Подовжені шиплячі приголосні вимовляються або твердо, або напівпом’якшено.

8. Приголосний [ц’] в кінці слова вимовляється м’яко.

9. Приголосні [д’], [т’], [з’], [с’], [ц’], [н’], [л] перед наступними м’якими приголосними вимовляються м’яко, також м’яко вони вимовляються перед [і].

10. Сполучення -шся в дієсловах 2-ої ос. однини теп. часу вимовляється як [с′:а].

Н а п р и к л а д: смієшся [c’мійес′:а].

11. Сполучення -жся та -чся в дієсловах 2-ої ос. теп. часу нак. способу вимовляються як [зса] та [ц: а].

Н а п р и к л а д: помажся [помаз’с’а], побачся [побац′: а].

12. Сполучення -ться в дієсловах 3-ої ос. однини і множини теп. часу та 2-ої ос. множини нак. спос. вимовляється як [ц:а].

Н а п р и к л а д: думається [думайец:а].

13. Сполучення жч, шч та чц у дав. відм. однини іменників жіночого роду І-ої відм. та в називному відмінку множини іменників чоловічого роду 2-ої відм. перед за­кінченням вимовляються як [зц], [сц] та [ц:].

Н а п р и к л а д: ручці [руц:і], книжці [книзці], дошці [досці].


У словах з апострофом особливу увагу слід звернути на тверду вимову губних приголосних і роздільну вимову йотованих та голосних.

ОРФОГРАФІЯПравопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків на письмі. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови. Особливості написання числівників. Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників, службових частин мови, вигуків)


Написання ненаголошених Е та И


1. У складах із ненаголошеними е та и пишеться та сама літера, що й під наголосом: великий, величезний, бо велич; держу, бо одержати; клекотіти, бо клекіт; несу, бо принесений; шепотіти, бо шепіт; криве, бо криво; тримати, бо отримувати; широкий, бо широко.

У словах із постійним наголосом невиразний звук рекомендується перевіряти за словниками: левада, леміш, кишеня, минулий.

2. Е завжди пишеться:

а) У групі -ере- (повноголосся), а також у групі -еле-: берег, дерево, серед; зелень, пелена, селезень, шелест.

б) У суфіксах -еня-, -ен-, -енк-, -еньк-, -ер(о), -есеньк-, -ечк-, -тель: козеня, доручений, Юхименко, рученька, семеро, малесенький, книжечка, вихователь.

в) Коли е при зміні слова випадає: березень, бо березня; вітер, бо вітру; мітел, бо мітла; справедливий, бо правда; хлопець, бо хлопця.

3. а) И пишеться в ряді слів у групах -ри-, -ли- між приголосними у відкритих складах: бриніти, гриміти, дрижати, кривавий, криниця, стриміти, тривати, тривога; глитати.

б) Інколи ненаголошений и в групах -ри-, -ли- перевіряється наголосом: кришити (крихта, кришка), тримати (стримувати); блищати (блискавка).

Відповідно до вимови в ряді слів не під наголосом пишеться -рі-, -лі-: дрімати, дрімливий, дрімота, тріщати, перебріхувати; злітати.


Каталог: ld
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Філософський факультет
ld -> Методичні рекомендації Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки до
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації»
ld -> Розділ І. Джерела та історіографія
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   52
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка