Вступ. Сучасні аспекти проблеми профілактики стоматологічних захворюваньСторінка1/9
Дата конвертації17.04.2020
Розмір2.17 Mb.
#9191
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
мет роз лекій
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ШЕПЕТІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ

з навчальної дисципліни : "Профілактика стоматологічних захворювань»ТЕМА: Вступ. Сучасні аспекти проблеми профілактики стоматологічних захворювань
Кількість годин : 2

Для студентів

зі спеціальності 5.12010104 «Стоматологія»


Викладач: О.В.Захарчук


 1. Нуково-методичне обґрунтування теми:

Профілактика стоматологічних захворювань – це важлива задача охорони здоров’я. В теперішній час в світовій літературі накопичено достатньо багато інформації про питання етіології, патогенезу хвороб зубів і пародонта. Це вплинуло на створення ефективних методів їх профілактики.

Сьогодні всі зусилля охорони здоров'я направлені на розробку і впровадження ефективних мір попередження захворювання і задоволення потреб населення у висококваліфікованій медичній допомозі.


 1. Навчальні цілі лекції

студент повинен знати:

- що включає профілактика;

- історію виникнення профілактики;

- аспекти профілактики;

- види профілактичних програм;3. Цілі розвитку особистості майбутнього фахівця
- виробити у студентів аналітично- логічне мислення в процесі вивчення;

- тактовне і доброзичливе відношення до пацієнтів;

- виховування відповідальності за свої професійні дії;

- сформувати вміння знаходити деонтологічний підхід до колег.

4 Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліна

Знати

Вміти

1 Попередні:

Анатомія


Будова щелеп

Характеризувати будову

щлеп.


Фізіологія

Фізіологічні особливості

слини


Характеризувати властивості

слини.


2. Внутрішньо-

предметна інтеграція

Фантомний курс


Будову пародонта


Характеризувати будову

пародонта
5. План та організаційна структура лекції.

Основні етапи лекцій та їх зміст

Цілі

рівні


Типи лекцій, методи і засоби активізації стедентів, обладнання.

Розподіл

часу


I.

1.


Підготовчий етап

Організація заняття.
2.

Визначення навчальних цілей і їх мотивація
лекція

2 хв.

II.

Основний етап.

План викладання лекційного матеріалу:

 1. Визначення профілактики

2. Історія виникнення профілактики;

3. Аспекти профілактики;

4. Види профілактичних програм;


II

II

IIII

таблиці :

- „Види профілактики”85-90%

III

Заключний етап

1. Резюме лекцій, закріплення основних положень лекцій.


питання

8 хв.
2. Відповіді на запитання
питання , завдання.3. Завдання для самопідготовки студентів.
література.

Т.І. Заяць, Л.О.Жуковська « Профілактика стоматологічних захворювань» навчальний посібник видавництво « Новий світ-2000» Львів- 2008.

Ст. 15-19.


6. Зміст лекційного матеріалу:
Вступ. Сучасні аспекти проблеми профілактики стоматологічних захворювань.

Стоматологічна допомога відноситься до одного з самих масових видів медичної допомоги Ще лікарі стародавнього світу сформулювали істину, що захворювання легше попередити, ніж вилікувати. « Майбутнє належить медицині попереджувальній» - говорив видатний хірург М.І. Пірогов.

Ще в роботах Гіппократа згадується про полоскання для видалення „ дурного” запаху. Для чистки зубів використовували смоли, розмолоті зерна какао, тальк, пемзу, кораловий порошок. Перше трактування по гігієні порожнини рота належить П’єру Фошару, який видав в 1728 році працю

„ Хірург – стоматолог, чи тракт про зуби”, де аргументував роль гігієни порожнини рота як попередження „ хвороб зубів” і навіть описав засоби для чистки зубів, в тому числі і зубні щітки

Історія розвитку стоматології на Україні сягає у давнє минуле 16 ст,, це робили цирульники, а перші зуболікарські школи були засновані у першій половині 19 ст. Виділення стоматології в окрему медичну науку відбулося в кін. 19 — на поч. 20ст. Перші праці українських медиків зі стоматології . були написані у18 ст: Г. Мокринець, Д. Писчеков й ін. У 19 ст над проблемами стоматології працювали такі українці: І. Буяльський, П. Заблоцький-Десятовський (1856 видав перший підручник про хвороби рота та суміжних частин), Ю. Шимановський та ін.

Наприкінці 19 ст були відкриті на Україні перші зуболікарські школи: в Одесі (1892), Києві (1897), Харкові (1897) і засновані перші зуболікарські товариства. 1919 у Києві створено Державний Зуболікарський Інститут; 1920 — одонтологічний факультет в Києві, 1921 — при Харківському та кафедра одонтології при Одеському медичних інститутах, 1928 — кафедри стоматології при Київському, Харківському, Одеському інститутах вдосконалення лікарів; 1927 засновано  Державний Інститут Стоматології в Одесі, який діє як установа Міністерства Охорони Здоров'я УРСР.

У розвитку профілактичної стоматолології значну роль відіграли вчені радянської доби. Павло Георгієвич Дауге, який очолював секцію стоматології в Наркомздраві (народний комісар – Н.А.Семашко), у 1923 році заклав початок профілактичного напрямку радянської стоматології. У 20- 30 роках XX століття Н.І.агапов обґрунтував новий метод профілактичної санації у дітей і довів, що санація повинна включати тимчасові зуби і постійні, а також попередження аномалій прикусу.

Питання планової санації і напрямки профілактики розглядалися на I і II Всеросійському одонтологічному з’їзді у 1923 і 1925 роках. Чимало постанов уряду та наказів МОЗ, які видані нв їх основі, - у 1961, 1976, 1981 роках націлили стоматологів на профілактику.

Видатну роль у цьому напрямку відіграв засновник дитячої стоматології в Україні – І. Й. Новик.

Значний вклад у розвиток системи профілактики внесли радянські вчені:

- росіянин – А.І. Євдокимов, Е.В.Боровський, Г.Ф. Віноградова, А.І.Рибаков,В.Г.Овруцкий, А.Г. Колеснік, В.К, Леонтьєв, ЕМє. Кузьміна, Г.Н, Пахомов, Л.С. персін, Ю.А.Федоров, В,Г, Сунцов;

- українські вчені – М.А, Кодола, В.Р.Окушко, Н.І. Смоляр, О.В.Удовицька.

А.М.Політун, І.П. Горзов, Л.О.Хоменко, О.В. Деньга, Р.В. Казакова;

- білоруські вчені- П.А. Леус, І.К. Луцкая, Е. М. Мельниченко.

Над проблемами стоматології на Україні, крім згаданих вище лікарів, працювали і працюють: Ю. Гофунґ, М. Фабрикант, І. Новик, О. Марченко, С. Вайсблат, А. Дудукало, П. Стеценко, О. Даценко, В. Маслов, Л. Білейкін, В. Лисенко, І. Гілула, В. Петренко та ін

Перші наукові дослідження по створенню засобів гігієни порожнини рота належать інстититу стоматології АМН України на базі Одеського інституту стоматології створена перша спеціалізована лабораторія, яка займається розробкою і дослідженням засобів гігієни . В цій лабораторії створені такі вітчизняні зубні пасти „ Жемчуг”, „ Лесная”, „ Ромашка”, „ Чародейка”, „ Зодіак”. „ Арбат”.

До 2000 року в нашій країні реалізувався наказ „ Про міри по покращенню профілактики стоматологічних захворювань в організованих дитячих колективах” . З метою підготовки дитячих стоматологів, ортодонтів, було прийняте рішення про відкриття дитячих відділень на стоматологіних факультетах – з 1 вересня 1989 року – в Московському медичному стоматологічному інституті ім Н.А Семашко , Полтавському медичному інституті ім А.А, Богомольця , Львівському медичному інституті.

В останні роки спостерігаються зміни щодо організації стоматологічної допомоги населенню України, що обумовлено перебудовами у сфері соціальних та економічних взаємовідносин у країні. Це привело до зростання основної стоматологічної захворюваності та значній розповсюдженості інших видів стоматологічної патології: запальні захворювання пародонту, зубощелепові аномалії, флюороз зубів у ряді регіонів України, виявлення дисбактеріозів ротової порожнини.

До основних причин , що привели до зростання стоматологічної захворюваності серед дітей України, можна віднести:


 • Локальний підхід до вирішення проблем профілактики стоматологічних захворювань без урахування ролі загально соматичної патології, фізіологічного стану організму, особливостей харчування та екологічних обставин.

 • Переоцінка ролі медикаментозних засобів і явна недооцінка можливостей захисних, адаптаційно – трофічних та компенсаторних систем організму.

 • Недостатня увага населення до виховання гігієнічних навиків.

 • Відсутність контролю та регулювання вмісту фтору у питній воді.

Дослідження показали, що у зонах з оптимальним вмістом фтору у питній воді розповсюдженість та інтенсивність карієсу значно нижчі.

 • Відсутність виконання існуючих стандартних профілактичних програм.

Педагоги та вихователі дитячих дошкільних і шкільних закладів, медичні працівники не займаються виховною та просвітницькою роботою з профілактики стоматологічних захворювань.

 • Неузгодженість у проведенні регіональних профілактичних програм.

Україна по геохімічним показникам умовно поділена на декілька регіонів, які відрізняються за кількісним та якісним складом мікроелементів у навколишньому середовищі. Цей фактор є ведучим відносно визначення популяційної епідеміології карієсу зубів.

- Відсутність належного контролю за засобами гігієни порожнини рота

Спостереження свідчать про те , що засоби гігієни порожнини рота, які призначені для масового застосування з метою профілактики основних стоматологічних захворювань, не завжди виявляють очікуваний ефект, тому що їх лікувально профілактична ефективність часто має лише рекламний характер.

Все вищевикладене обумовлює необхідність вирішення проблеми, пов'язаної з ростом стоматологічної захворюваності шляхом розробки та виконання державної цільової програми на 2008-2012 роки « Профілактика основних стоматологічних захворювань дитячого населення України»Профілактика складається із двох основних аспектів:

- немедичний ( соціальний, державний);

- медичний (медичні та гігієнічні заходи);

Із цього випливає, що лише стараннями медичних працівників проблеми профілактики не можуть бути вирішеними, бо потрібні зусилля державних і соціальних інституцій.Стоматологічна профілактика- це система заходів попередження, виникнення і розвитку стоматологічних захворювань і є загальнодержавною справою. Експерти ВООЗ стверджують: « Якщо кожен з нас сповна використовував би вже всі відомі засоби, через одне – два покоління карієс був би ліквідований»

Стоматологічна профілактика складається з комплексу міроприємств організаційного і лікувально – профілактичного характеру : правильного гігієнічного режиму, повноцінного харчування, виконання лікарських рекомендацій, організації своєчасних оглядів, лікування зубів. Важливе значенн відводиться гігієні порожнини рота.Мета стоматологічної профілактики- забезпечення стоматологічного здоров’я людини.

Зздійснення профілактики стоматологічних захворювань є складним заходом, який повинен заздалегідь готуватися і плануватися, тому необхідна певна організаційна структура. В якості такої структури ВООЗ рекомендує розробку програм профілактики.

Залежно від рівня втілення профілактичних програм розрізняють такі види профілактичних програм: міжнародні, державні, регіональні, групові, сімейні, індивідуальні, приватні.

Міжнародна програма стоматологічної профілактики- найвищий рівень планування. Такі глобальні програми були розроблені ВООЗ у 1984 році і ставили завдання поліпшення стоматологічного здоров’я до 2000 року; у 1993 – до 20010 року; у 1994- до 2015 року, пізніше – до 2020 року.

Державні програми конкретизують глобальні завдання ВООЗ в окремо взятих країнах. Це – система етіологічно і патогенетично обґрунтованих профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення організму і ротової порожнини шляхом комплексного впливу з метою підвищення рівня їх резистентності і зниження впливу несприятливих факторів.

21 травня 2002 Президентом України Л.Д.Кучмою був виданий указ

№ 475/2002 « Про Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002 – 2007 роки», де передбачалися такі заходи первинної профілактики:


 1. придбати засоби для профілактики у дітей – сиріт;

 2. науково обґрунтувати і впровадити фторування води, солі і молока;

 3. підготувати відповідні методичні рекомендації для лікарів і вчителів;

 4. створити у кожній області реєстр стоматологічної захворюваності дітей для викорінення основних чинників захворюваності;

 5. створити у лікувально- профілактичних закладах, які надають стоматологічну допомогу, кабінети професійної гігієни;

 6. висвітлювати в засобах масової інформації питання первинної профілактики стоматологічних захворювань;

 7. розробити навчальну програму для дошкільних і шкільних закладів щодо індивідуальної профілактики стоматологічних захворювань та гігієни.

Регіональна програма профілактики розробляється з урахуванням місцевих особливостей зовнішнього середовища, соціальних умов, рівня здоров’я населення. Ця програма повинна мати такі розділи:

 1. соціальний розділ - включає організаційні адміністративно- господарські і виховні питання. Він забезпечується спільним рішенням органів охорони здоров’я і народної освіти щодо заходів про гігієнічну освіу і виховання населення, особливо в школах і дошкільних закладах. Це здійснюється за допомогою засобів масової пропаганди і агітації, видання науково- популярної літератури, лекцій, введення у програму і розклад шкіл уроків здоров’я ( 4-8 годин на рік) .

 2. адміністративно- господарські заходи передбачають створення матеріальної бази профілактики в школах і садках, за необхідності- вирішення проблеми фторування води.

 3. медичний розділ вирішує питання етіологічної і патогенетичної обґрунтованості спеціальних заходів із попередження стоматологічної захворюваності. Він включає:

  • епідеміологічні заходи( для з’ясування поширеності карієсу зубів і хвороб пародонта);

  • медико- географічні заходи ( для вивчення сукупності факторів зовнішнього середовища, які впливають на стоматологічний статус, для робки відповідних заходів);

  • чисто медичні заходи ( включають відомості про особливості клініки основних стоматологічних захворювань у даному регіоні; обґрунтований доцільний підбір методів і засобів профілактичного впливу) розподіл обов’язків медичного персоналу).


7.. Матеріали активізації студентів під час викладання лекції:
Питання.

 1. Дати визначення „ Профілактика”;

2. Історія виникнення профілактики;

3. Причини зростання стоматологічної захворюваності;

4. Аспекти профілактики;

5.Мета профілактики;

6. Види програм профілактики.
8. Матеріали для самопідготовки студентів.
А .Дати відповіді на запитання:
1. Що таке профілактика стоматологічних захворювань?

2. Історія виникнення профілактики;

3. Мета профілактики;

4. Програми профілактики.


Б.

Питання.


1. Види профілактики;

2. Засоби прфілатики.


Література
Основн: 1. Г.Н. Пахомов „ Первичная профилактика в стоматологии”

Медицина Москва 1982.

2. Э.М. Мельниченко « Профилактика стоматологических

заболеваний» Минск «Вышейшая школа» 1990.

3. К.Н. Косенко Т.П. Терешина « Профилактическая гигиена

полости рта» Изд- во КП ОГТ Одесса, 2003.

4. Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко « Современные средства экзогенной

профилактики заболеваний полости рта».Киев « Книга плюс»

2001.

5.. Т.І. Заяць, Л.О.Жуковська « Профілактикастоматологічних захворювань» навчальний посібник

видавництво « Новий світ-2000» Львів- 2008

Допоміжну: 1. Ж.Г. Муравянникова „ Профилактика стоматологических

заболеваний” Ростов – на Дону „ Феникс”

2. С.Б. Улитовский „ Гигиена полости рта в ортодонтии и

ортопедической стоматологии” .Москва, „ Медицинская Книга”

2003


3. Н.В. Головко „ Профілактика зубощелепових аномалій” Вінниця,

Нова Книга – 2005.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ШЕПЕТІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ

з навчальної дисципліни : "Профілактика стоматологічних захворювань»ТЕМА: Види, засоби та методи профілактики стоматологічних захворювань
Кількість годин : 2

Для студентів

зі спеціальності 5.12010104 «Стоматологія»

Викладач: О.В.Захарчук

1. Науково- методичне обґрунтування теми:
Профілактика стоматологічних захворювань – це важлива задача охорони здоров’я. В теперішній час в світовій літературі накопичено достатньо багато інформації про питання етіології, патогенезу хвороб зубів і пародонта. Це вплинуло на створення ефективних методів їх профілактики.

Сьогодні всі зусилля охорони здоров'я направлені на розробку і впровадження ефективних мір попередження захворювання і задоволення потреб населення у висококваліфікованій медичній допомозі.


2. Навчальні цілі лекції .
Студент повинен знати:

- що включає профілактика;

- задачі профілактики;

- види профілактики;

- програму профілактики.

3. Цілі розвитку особистості майбутнього фахівця
- виробити у студентів аналітично- логічне мислення в процесі вивчення;

- тактовне і доброзичливе відношення до пацієнтів;

- виховування відповідальності за свої професійні дії;

- сформувати вміння знаходити деонтологічний підхід до колег.

4 Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліна

Знати

Вміти

1 Попередні:

Анатомія


Будова щелеп

Характеризувати будову

щлеп.


Фізіологія

Фізіологічні особливості

слини


Характеризувати властивості

слини.


2. Внутрішньо-

предметна інтеграція

Фантомний курс


Будову пародонта


Характеризувати будову

пародонта
5. План та організаційна структура лекції.

Основні етапи лекцій та їх зміст

Цілі

рівні


Типи лекцій, методи і засоби активізації стедентів, обладнання.

Розподіл

часу


I.

1.


Підготовчий етап

Організація заняття.
2.

Визначення навчальних цілей і їх мотивація
лекція

2 хв.

II.

Основний етап.

План викладання лекційного матеріалу:

 1. Визначення профілактики

 2. Задачі профілактики;

 3. Первинна профілактика

 4. Вторинна профілактика.

 5. Третинна профілактика

 6. Комплексна система профілактики..

II

таблиці :

- „Види профілактики”85-90%

III

Заключний етап

1. Резюме лекцій, закріплення основних положень лекцій.


питання


2. Відповіді на запитання
питання , завдання.3. Завдання для самопідготовки студентів.
Література:

Т.І. Заяць, Л.О.Жуковська

« Профілактика стоматологічних захворювань» навчальний посібник видавництво« Новий світ-2000»

Ст 9-15.

Львів- 2008.

ітература.6. Зміст лекційного матеріалу.

Види, засоби та методи профілактики стоматологічних захворювань.
Профілактика - це комплекс державних, соціальних, гігієнічних і медичних заходів, спрямовані на своєчасне усунення причини та умов виникнення і розвитку захворювання. А також підвищення стійкості організму людини до впливу несприятливих чинників навколишнього середовища.

Види профілактики:

I .Первинна( соціальна)- це система державних , соціальних, гігієнічних і медичних заходів, спрямованих на попередження стоматологічних захворювань через усунення причин і умов їх виникнення, а також підвищення стійкості організму до дії несприятливих факторів навколишнього природного, виробничого і побутового середовища.

( Наприклад попередження розвитку карієсу зубів належить до первинної профілактики)

Основні завдання первинної профілактики:

1. Створення умов для нормального формування і первинної мінералізації твердих тканин зубів.

2. Забезпечення дозрівання твердих тканин зубів.

3. Попередження чи усунення карієсогенної ситуації в ротовій порожнині.

4. Виявлення факторів ризику виникнення стоматологічних захворювань та їх усунення.

Первинна профілактика включає:

> гігієнічне виховання та навчання гігієні ротової порожнини;

> нормалізація харчування;

> покращання житлово-побутових умов;

> диспансерне спостереження населення.

Види первинної профілактики:


 1. Антенатальна профілактика стоматологічних захворювань є комплексом заходів, які здійснюються у вагітних жінок для попередження розвитку у плода , а в подальшому у дитини, патології органів і тканин ротової порожнини.

 2. Постнатальна профілактика є комплексом заходів, які здійснюються після народження дитини, щоб попередити розвиток у неї патології органів і тканин ротової порожнини.

Згідно ВООЗ первинну профілактику поділяють на оздоровчу, етіологічну і патогенетичну.

 1. Оздоровча профілактика- формування у населення поняття

« здоровий спосіб життя», посилення адаптаційних механізмів організму підвищення загальної резистентності до будь-яких несприятливих впливів.

 1. Етіологічна профілактика- впливає на причину, яка викликає захворювання, але не усуває її і має такі напрямки:

а) боротьба з патогенною мікрофлорю ротової порожнини, (спрямована на зниження її кількості та зміну її якісного складу);

б) видалення м’якого зубного нальоту;

в) професійна гігієна ротової порожнини;

г) поліпшення самоочищення ротової порожнини.

Етіологічна профілактика здійснюється серед населення через санітарну освіту (формування у людей потреби бути здоровими, вести здоровий спосіб життя, бути гармонійно розвинутими, роз’яснювати важливість правильного догляду за порожниною рота, вмінням підбирати засоби гігієни для догляду за порожниною рота і рекомендувати їх використання)

санітарно-гігієнічні заходи( гігієнічне вчення повинно бути направлене на розвиток навиків і звичок регулярно і правильно вести догляд за зубами, розробки програм харчування, направлених на раціональне харчування, періодичне обстеження порожнини рота лікарем- стоматологом для попередження захворювання.)


 1. Патогенетична профілактика –спрямована на попередження патогенетичних змін у ротовій порожнині, і має :

а) загальнооздоровчий характер, метою якого є підвищення резистентності організму і зубів до дії несприятливих факторів;

б) цільовий характер, метою якого є попередження конкретної патології, виявлення та усунення факторів ризику на основі знань етіології і патогенезу захворювань.Патогенетична профілактика включає:

а) загальну і місцеву фтор профілактику;

б) ремінералізуючу профілактику;

в) профілактику біологічно активними речовинами;

г) герметизацію фісур;

д) нормалізацію і поліпшення функції слинних залоз шляхом зміни складу і властивостей слини.Основні контингенти населення для первинної профілактики:

 1. вагітні – для здійснення антенатальної профілактики;

 2. діти і підлітки;

 3. доросле населення.


II Вторинна профілактика(соціально-медична)- комплекс заходів, спрямованих на раннє виявлення захворювання, попередження ускладнень, прогресування і рецидивів стоматологічних захворювань.

( Наприклад : попередження розвитку ускладнень карієсу зубів – пульпіту і періодонтиту- своєчасне лікування карієсу)

Вторинна профілактика вважається ефективною, якщо патологічний процес стабілізувався, зменшився ступінь важкості хвороби, зменшилось кількість ускладнень.Завдання вторинної профілактики:

 1. Раннє виявлення захворювань і попередження їх прогресування.

 2. Попередження чи зниження кількості ускладнень карієсу зубів ( пульпіту, періодонтиту) і розвиток пародонтиту.

 3. Попередження виникнення рецидивів захворювання.

 4. Зменшення приросту карієсу зубів і захворювань пародонта.

 5. Планова профілактична санація ротової порожнини в різних організованих колективах і групах населення (дошкільнятам, школярам, старшим учням, дорослому населенню, організованому контингенту населення).

III Третинна профілактика - це комплекс заходів, спрямованих на збереження функціональних можливостей органів і тканин щелепно- лицевої ділянки, методом заміщення.

Ці заходи на практиці здійснюються, в основному, ортопедами і хірургами- стоматологами.( Наприклад : якщо ж у результаті невдалого лікування періодонтиту і його ускладнень довелося видалити зуб і замінити його протезом, ( відновлення функції через заміщення), то це – третинна профілактика.)
Профілактичні заходи є :

- Державні: охорона здоров'я матері та дитини, охорона на­вколишнього середовища. Спрямовані на антенатальну профілак­тику захворювань, формування та розвиток здорової дитини, підтримання здоров'я дорослої людини.- Соціальні: забезпечення здорового способу життя - дотри­мання раціонального режиму праці, відпочинку, науково обгрун­тованих норм харчування, особистої гігієни.

- Гігієнічні: гігієнічне виховання населення з питань стомато­логії, контроль за станом навколишнього середовища та харчу­вання.

- Виховні: поширення знань про здоровий спосіб життя, вихо­вання навичок догляду за органами ротової порожнини і підтри­мання їх у здоровому стані.

- Медичні: розробка та запровадження етіологічно і патоге­нетично обгрунтованих засобів та методів впливу на організм і органи порожнини рота для підвищення їх стійкості до карієсу, а також на зниження карієсогенності несприятливих чинників нав­колишнього середовища на порожнину рота.

За способом застосування профілактичних засобів профілактика буває:

І. Безлікарська.

Ендогенна (загальна):

- зміцнення загального соматичного здоров'я дитини;

- лікування хронічних захворювань внутрішніх органів та си­стем;

- раціональне харчування з обмеженим вживанням вуглеводів.Екзогенна (місцева):

- інтенсивне жування твердих продуктів;

- раціональна гігієна порожнини рота:

- полоскання порожнини рота різними розчинами (сода, ку­хонна сіль, ксиліт, мінеральні води, чай);

- повільне пиття молока, чаю, мінеральної води.

II. Лікарська.

Ендогенна (загальна):

- прийом препаратів фтору, кальцію, фосфору, мікроелементів;

- прийом вітамінів групи А, Д,С,В;

- призначення препаратів, що підвищують імунітет організму (нуклеат натрію, оротат калію, метацил та ін.)Екзогенна (місцева):

- місцеве застосування препаратів Са, Р, F (аплікації, полос­кання) ;

- використання препарату "Ремодент " та інших ремінерал­ізуючих розчинів;

- застосування Са - Р- вмісних гелів;

- герметизація фісур.

Методи гігієни порожнини рота:


  • індивідуальна;

  • профе­сійна.

Індивідуальна гігієна - це регулярне, видалення залишків їжі і зубного нальоту з поверхонь зубів і ясен за допомогою засобів спеціального призначення.

Предмети, пристосування індивідуальної гігієни:

- зубні щітки (мануальні, електричні);

- зубні нитки (флоси), флосети; ^г- зубочистки;

- щітки- "йоржики ";

- моно- і малопучкові зубні щітки;

- міжзубні стимулятори;

- іригатори порожнини рота;

Засоби індивідуальної гігієни:

- зубні порошки;

-зубні пасти;

- рідкі засоби гігієни;

- жувальні гумки.

Професійна гігієна - проводиться стоматологами, асис­тентами стоматологів, гігієністами. Забезпечує видален­ня м 'яких і твердих зубних відкладень з поверхні зубів за допомогою інструментів, апаратів, пристосувань і меди­каментів.

Професійна гігієна забезпечує:

- контроль за якістю індивідуальної гігієни;

- виявлення ранніх стадій карієсу, захворювань пародонту, зубощелепних аномалії і деформації;

- видалення зубних відкладень з поверхні коронок, пришийко-вих ділянок і коренів зубів;

- здійснення гігієнічного навчання і виховання населення в сто­матологічному кабінеті.

7. Матеріали активізації студентів під час викладання лекції
Питання.


 1. Дати визначення „ Профілактиці”;

 2. Які задачі включає профілактика;

 3. Дати визначення первинній профілактиці , що вона включає;

 4. Вторинна профілактика, задачі вторинної профілактики;

 5. Третинна профілактика.

 6. Екзогенна профілактика, охарактеризувати.

 7. Ендогенна профілактика, охарактеризувати.

 8. Комплексна система профілактики..


8. Матеріали для самопідготовки студентів.
А .Дати відповіді на запитання:
1. Задачі профілактики;

2.Види профілактики;

3. Екзогенна і ендогенна профілактика.

4. Комплексна система профілактики.

5. Основні і допоміжні методи профілактики.
Б .Література:
Основна: 1. Г.Н. Пахомов „ Первичная профилактика в стоматологии”

Медицина Москва 1982.

2. Э.М. Мельниченко « Профилактика стоматологических

заболеваний» Минск «Вышейшая школа» 1990.

3. К.Н. Косенко Т.П. Терешина « Профилактическая гигиена

полости рта» Изд- во КП ОГТ Одесса, 2003.

4. Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко « Современные средства экзогенной

профилактики заболеваний полости рта».Киев « Книга плюс»

2001.

5.. Т.І. Заяць, Л.О.Жуковська « Профілактикастоматологічних захворювань» навчальний посібник

видавництво « Новий світ-2000» Львів- 2008

Допоміжна: 1. Ж.Г. Муравянникова „ Профилактика стоматологических

заболеваний” Ростов – на Дону „ Феникс”

2. С.Б. Улитовский „ Гигиена полости рта в ортодонтии и

ортопедической стоматологии” .Москва, „ Медицинская Книга”

2003


3. Н.В. Головко „ Профілактика зубощелепових аномалій” Вінниця,

Нова Книга – 2005.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ШЕПЕТІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ

з навчальної дисципліни : "Профілактика стоматологічних захворювань»Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка