Вступ до клінічної фармаціїСкачати 175.41 Kb.
Сторінка9/9
Дата конвертації24.06.2020
Розмір175.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Фармацевтична опіка

Виберiть iз перерахованих захворювань тi, якi можуть лiкуватися за допомогою ОТС-препаратiв при консультативнiй допомозi провiзора:

 1. Гостре респiраторне захворювання

 2. Рак легень

 3. Ексудативний плеврит

 4. Бронхiальна астма

 5. Гостра пневмонiя

Дитинi 10 рокiв з респiраторним захворюванням призначили парацетамол для зменшення лихоманки. До якого виду фармакотерапiї слiд вiднести таке призначення?

 1. Симптоматичне

 2. Етiотропне

 3. Патогенетичне

 4. Адаптацiйне

 5. Замiсне

Який жарознижувальний засiб можна використовувати для дитини 3-х мiсяцiв?

 1. Парацетамол

 2. Диклофенак натрiю

 3. дометацин

 4. Ацетилсалiцилова кислота

 5. Нiмесулiд

В аптеку звернулася мама 2-мiсячної дитини з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат слiд порекомендувати?

 1. Парацетамол

 2. Нiмесулiд

 3. Ацетилсалiцилова кислота

 4. Iндометацин

 5. Диклофенак натрiю

Який препарат можна порекомендувати для симптоматичного лiкування м’язового болю у дитини 5-ти рокiв?

 1. Парацетамол

 2. Ацетилсалiцилова кислота

 3. Диклофенак натр

 4. Iндометацин

 5. Целекоксиб

До провiзора в аптецi звернулась жiнка з проханням вiдпустити жарознижуючий зас для дитини 8-ми мiсяцiв. Який препарат сл порадити?

 1. Парацетамол

 2. Ацетилсалiцилова кислота

 3. Iндометацин

 4. Диклофенак-натр

 5. Пiроксикам

Вагiтна жiнка 26-ти рокiв (III триместр вагiтностi) скаржиться на пiдвищення температури тiла до 39oC. Який жарознижуючий лiкарський засiб можна запропонувати в данiй ситуацiї?

 1. Парацетамол

 2. Аспiрин

 3. Диклофенак натрiю

 4. Анальгiн

 5. Iндометацин

Жiнка у III триместрi вагiтностi захворiла на ГРВI з пiдвищенням температури тiла до 39oC. Який лiкарський зас доцiльно їй запропонувати?

 1. Парацетамол

 2. Целекоксиб

 3. Iндометацин

 4. Ацетилсалiцилова кислота

 5. Диклофенак натр

В аптеку звернулася вагiтна жiнка з гарячкою. Порекомендуйте найбiльш безпечний препарат:

 1. Парацетамол

 2. Диклофенак

 3. Ацетилсалiцилова кислота

 4. Iбупрофен

 5. Iндометацин

Побiчна дiя у виглядi синдрому Рея (енцефалопатiя, ураження печiнки у виглядi жирової дистрофiї) виникає у дiтей на тлi лихоманки вiрусного походження при прийомi такого препарату:

A. Ацетилсалiцилова кислота

B. Целекоксиб

C. Iбупрофен

D. Метамiзол натрiю

E. Парацетамол

Ви – провiзор аптеки, що розташована у жiночiй консультацiї. Дайте вiдповiдь на питання лiкаря-iнтерна, який з наявних препаратiв антимiкробної дiї можна призначити вагiтнiй?

 1. Ампiцилiн

 2. Ко-тримоксазол

 3. Доксициклiн

 4. Окситетрациклiн

 5. Гентамiцин

Хворiй 25-ти рокiв для лiкування нападiв мiгренi лiкар призначив суматриптан. Вкажiть механiзм дiї даного препарату:

 1. Селективний агонiст 5-НТ1- серотонiнових рецепторiв

 2. Селективний антагонiст 5-НТ1- серотонiнових рецепторiв

 3. Неселективний β- адреноблокатор

 4. Стимулятор β-адренорецепторiв

 5. Похiдний бензодiазепiну

Який найбiльш рацiональний препарат можна порекомендувати для лiкування ринiту при ГРВI дитини у вiцi 7-ми мiсяцiв?

 1. 0,9% розчин повареної солi в теплiй водi

 2. Нафтизин

 3. Галазолiн

 4. Пiносол

 5. Мазь "Бороментол"

Пiд час вiдпуску безрецептурного препарату для симптоматичного лiкування ринiту хворому з артерiальною гiпертензiєю для максимального зниження вiрогiдностi розвитку небажаної системної судинозвужувальної дiї слiд рекомендувати таку лiкарську форму:

 1. Мазь

 2. Гель

 3. Краплi

 4. Аерозоль

 5. Таблетки

В аптеку звернувся чоловiк 74-х рокiв, якому з приводу дизентерiйного гастроентероколiту призначено антибiотикотерапiю ампiцилiном. Оберiть групу лiкарських засобiв для попередження дисбактерiозу:

A. Пробiотики

B. Антациднi засоби

C. Ферментнi засоби

D. Сорбенти

E. Iмуносупресори


Хвора 25-ти рокiв протягом 7-ми днiв отримувала антибiотикотерапiю, яка ускладнилася розвитком дисбактерiозу кишечника. Яку з груп лiкарських засобiв слiд використати для лiкування даного ускладнення?

 1. Пробiотики

 2. Спазмолiтики

 3. Жовчогiннi

 4. Антациди

 5. Адаптогени

Пiд час вiдпуску в аптецi антибактерiальних препаратiв для лiкування позашпитальної пневмонiї, дайте додатковi рекомендацiї хворому з приводу профiлактики у нього можливого кишкового дисбактерiозу:

A.Лiнекс

B.Тавегiл

C.Амброксол

D.Карсiл


E.Ко-тримоксазол

Хворому з метою попередження кишкового дисбактерiозу, внаслiдок тривалої антибiотикотерапiї, доцiльно призначити:

 1. Протигрибковi препарати одночасно з антибiотиком, опiсля – живi культури "корисних"бактерiй

 2. Протигрибковi препарати одночасно з антибiотиком

 3. Живi культури "корисних"бактерiй одночасно з антибiотиком

 4. Живi культури "корисних"бактерiй пiсля антибiотикотерапiї

 5. Вiдповiдна дiєта

Який антацидний лiкарський засiб при тривалому застосуваннi може провокувати розвиток закрепу, остеопорозу, енцефалопатiї?

A. Алюмiнiю гiдроксид

B. Натрiю гiдрокарбонат

C. Кальцiю карбонат

D. Альгiнат натрiю

E. Магнiю оксид


При тривалому прийомi антацидiв, що мiстять алюмiнiй, вiдзначається:

 1. Ураження кiсткової тканини

 2. Зниження слуху

 3. Полiурiя

 4. Слинотеча

 5. Гiперхолестеринемiя

Виберiть препарат для симптоматичного лiкування печiї:

A. Антациди

B. Анальгетики

C. Спазмолiтики

D. Блокатори протонової помпи

E. Жовчогiннi


Про який найбiльш частий побiчний ефект необхiдно iнформувати пацiєнтiв при вiдпуску антацидних засобiв на основi сполук алюмiнiю?

A. Закреп

B. Дiарея

C. Печiя

D. ДисбактерiозE. Утруднення сечовидiлення

Хворому 54-х рокiв, який кiлька рокiв страждає на хронiчний гiперацидний гастрит, призначений альмагель. Якi ускладнення фармакотерапiї з боку органiв травлення можуть виникнути перш за все?

 1. Закреп

 2. Нудота

 3. Анорексiя

 4. Блювання

 5. Дiарея

Хворому призначено антацидний засiб, що мiстить алюмiнiю гiдроокис. Про яку небажану реакцiю, що виникає найчасте, необхiдно попередити хворого?

 1. Закреп

 2. Метеоризм

 3. Дiарея

 4. Зниження апетиту

 5. Нудота

Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологiчних властивостей препарату використовується для лiкування цiєї патологiї?

 1. Нейтралiзацiя HCl

 2. Мiсцевоанестезуюча дiя

 3. Блокада H2-гiстамiнорецепторiв

 4. Блокада M-холiнорецепторiв

 5. Протизапальна дiя

Який препарат, що вiдноситься до групи послаблюючих, НЕ МОЖНА призначати при отруєннях засобами, що пригнiчують ЦНС?

 1. Магнiю сульфат

 2. Натрiю сульфат

 3. Вазелiнова олiя

 4. Бiсакодил

 5. Гуталакс

Препарати якої групи використовують для зв’язування у кишечнику газiв, токсинiв та бактерiальних клiтин?

A. Ентеросорбенти

B. Антибiотики

C. Спазмолiтики

D. Антисекреторнi

E. Ферментнi


Дитинi 4-х рокiв з метою лiкування ангiни був призначений антибактерiальний препарат. Через тиждень пiсля проведеного лiкування дитина поскаржилась на шум у вухах, погiршення слуху. Який антибiотик мiг спричинити такий побiчний ефект?

A. Гентамiцин

B. Азитромiцин

C. Метронiдазол

D. Цефтриаксон

E. Ампiцилiн


Дитина, яка отримувала антибiотики протягом 7 днiв стала скаржитися на запаморочення, погiршення слуху. Антибiотики якої групи можуть викликати цей побiчний ефект?

 1. Амiноглiкозиди

 2. Пенiцилiни

 3. Макролiди

 4. Тетрациклiни

 5. Цефалоспорини

Який мiсцевий анестетик краще придбати в аптецi для знеболення при екстракцiї зуба?

 1. Лiдокаїн

 2. Дикаїн

 3. Анестезин

 4. Совкаїн

 5. Кокаїн

В аптеку звернулась жiнка 35-ти рок з метою придбання препарату для профiлактики грипу. Який з перерахованих лiкарських засоб можна їй порекомендувати?

 1. Ремантадин

 2. Ацикловiр

 3. Рибавiрин

 4. Ганцикловiр

 5. Ламiвудин

До провiзора звернулась жiнка iз проханням порекомендувати лiкарський засiб для профiлактики грипу у її дитини вiком 2 роки у виглядi крапель у нiс. Таким засобом є:

A. Iнтерферон

B. Оксолiн

C. Ремантадин

D. Ацикловiр

E. Парацетамол


У пацiєнта пiсля переохолодження у дiлянцi крил носа та верхньої губи з’явились герпетичнi висипання. Який препарат можна порекомендувати пацiєнту?

A. Ацикловiр

B. Клотримазол

C. Азитромiцин

D. Дексаметазон

E. Амоксицилiн


У пацiєнта пiсля переохолодження на нижнiй губi з’явилися герпетичнi висипання. Який препарат можна порекомендувати?

A. Ацикловiр

B. Iтраконазол

C. Амоксицилiн

D. ПреднiзолонE. Азидотимiдин

Iз запропонованих хiмiотерапевтичних засоб оберiть препарат для лiкування хворого, що страждає на простий герпес:

 1. Ацикловiр

 2. Рифампiцин

 3. Доксициклiну грохлорид

 4. Хiнгамiн

 5. Метронiдазол

Хворий з загостренням хронiчного бронхiту приймає амброксолу гiдрохлорид, калiю йодид, аскорутин, теофiлiн, бiсептол. Через 8 днiв у нього з’явилася вугреподiбна висипка на шкiрi, гострий ринiт та болiсний набряк слинних залоз. Проконсультуйте лiкаря, який iз препаратiв мiг викликати вказанi симптоми:

A. Калiю йодид

 1. Амброксолу гiдрохлорид

 2. Бiсептол

 3. Аскорутин

 4. Теофiлiн

Пiсля пйому вантажу у хворого виник рiзкий бiль у попереку, який посилюється при рухах, iррадiює в лiву ногу. Дiагностовано попереково-крижовий радикулiт. Який зас можна порекомендувати хворому?

 1. Диклофенак-натр

 2. Дротаверин

 3. Платифiл

 4. Тiамiну бромiд

 5. Цнокобалам
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка