Вступ до клінічної фармації


Клінічна фармація в ревматологіїСкачати 175.41 Kb.
Сторінка6/9
Дата конвертації24.06.2020
Розмір175.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Клінічна фармація в ревматології

Хвора на ревматоїдний полiартрит за призначенням лiкаря приймала нестероїдний протизапальний засiб iндометацин. Через деякий час, у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило вiдмiнити прийом препарату. Яке супутне захворювання стало причиною вiдмiни препарату?

 1. Виразкова хвороба

 2. Iшемiчна хвороба серця

 3. Цукровий дiабет

 4. Гiпертонiчна хвороба

 5. Бронхiальна астма

Хворому на ревматизм лiкар призначив диклофенак-натрiй. Через загострення супутнього захворювання препарат вiдмiнили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення диклофенаку-натрiю?

 1. Виразкова хвороба шлунка

 2. Бронхiт

 3. Стенокардiя

 4. Цукровий дiабет

 5. Гiпертонiчна хвороба

Хворому на ревматоїдний артрит лiкар призначив препарат, при застосуваннi якого можливi наступнi побiчнi ефекти: розвиток "стероїдного дiабету", набряки, остеопороз, артерiальна гiпертензiя. Назвiть цей препарат:

 1. Преднiзолон

 2. Дихлотiазид

 3. Мезатон

 4. Бутадiон

 5. Строфантин

Жiнка 33-х рокiв, яка тривалий час лiкується з приводу хронiчного полiартриту, скаржиться на пiдвищення артерiального тиску, змiни розподiлу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?

 1. Преднiзолон

 2. Iндометацин

 3. Бутадiон

 4. Синафлан

 5. Диклофенак натрiю

У хворого ревматоїдним артритом виявлена гiперглiкемiя. Лiкування яким препаратом могло призвести до цього?

A. Преднiзолон

B. Гiдроксихлорохiн

C. Ацетилсалiцилова кислота

D. Диклофенак натрiюE. Кальцемiн

У хворого, який тривалий час лiкується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гiперглiкемiю. Який препаратiв м її спричинити?

 1. Дексаметазон

 2. Диклофенак натр

 3. Iбупрофен

 4. Делагiл

 5. Левамiзол

У хворого 55-ти рок на 4-й день лiкування iндометацином виникла шлункова кровотеча внаслiдок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дiя препарату пов’язана зменшенням активностi такого фер- менту:

 1. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)

 2. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)

 3. Лiпооксигеназа (ЛОГ)

 4. Тромбоксансинтетаза

 5. Простациклiнсинтетаза

Виберiть лiкарський засiб, що селективно iнгiбуєЦОГ-2:

A. Целекоксиб

B. Диклофенакнатрiю

C. Ацетилсалiциловакислота

D. ПарацетамолE. Iндометацин

Хворiй 57-ми рокiв встановлено дiагноз ревматоїдного артриту, в анамнезi виразкова хвороба. Який препарат групи НПЗП можна рекомендувати данiй хворiй?

 1. Целекоксиб

 2. Диклофенак

 3. Аспiрин

 4. дометацин

 5. Мефенамова кислота

Хворому 45-ти рокiв з дiагнозом: ревматоїдний артрит та пептична виразка шлунку, необхiдно призначити нестероїдний протизапальний засiб. Який препарат є найбiльш доцiльним?

 1. Целекоксиб

 2. Диклофенак натрiю

 3. Ацетилсалiцилова кислота

 4. Iндометацин

 5. Пiроксикам

Пацнтцi з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхiдно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?

 1. Целекоксиб

 2. Ацетилсалiцилова кислота

 3. Парацетамол

 4. Анальг

 5. Диклофенак натр

В аптеку звернулася жiнка похилого вiку з проханням вiдпустити їй лiкарський засiб для зняття болю в суглобах, в анамнезi – пептична виразка шлунка. Який з наведених засобiв найбiльш безпечний у даному випадку?

A. Целекоксиб

B. Ацетилсалiцилова кислота

C. Iндометацин

D. Диклофенак натрiюE. Пiроксикам

У хворого 44-х рок з ревматоїдним полртритом виникло загострення пептичної виразки шлунка. Який з перерахованих засоб необхiдно виключити з комплексної терапiї?

 1. Iндометацин

 2. Димедрол

 3. Уродан

 4. Анаприл

 5. Атроп

Якому перелiчених нестероїдних протизапальних засоб притаманний найслабший пошкоджуючий вплив на слизову оболонку шлунково- кишкового тракту?

 1. Нiмесулiд

 2. Диклофенак

 3. Iндометацин

 4. Пiроксикам

 5. Ацетилсалiцилова кислота

У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лiкування диклофенаком натрію виникла шлункова кровотеча в результатi виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов’язана ульцерогенна дiя препарату?

 1. Зменшення утворення простагландину E2

 2. Зменшення утворення лейкотрiєнiв

 3. Блокування ферменту фосфодiестерази

 4. Зменшення утворення еритроцитiв

 5. Зменшення утворення лейкоцитiв

До аптеки надiйшов препарат нового поколiння нестероїдних протизапальних засобiв "Мелоксикам", який є переважно блокатором циклооксигенази-2. Вкажiть, якi переваги має цей препарат у порiвняннi з iншими нестероїдними протизапальними засобами:

 1. Мiнiмальна побiчна дiя на травний канал

 2. Виразний мiоспазмолiтичний ефект

 3. Наявнiсть iнтерфероногенних властивостей

 4. Мiнiмальна побiчна дiя на кровотворення

 5. Значне пригнiчення активностi протеаз

З метою лiкування важкої форми ревматоїдного артриту пацнту 43-х рок призначено препарат для базової терапiї. Вкажiть його:

 1. Метотрексат

 2. Диклофенак-натр

 3. Нiмесулiд

 4. Преднiзолон

 5. Метилпреднiзолон

Хворий на ревматоїдний артрит починає приймати хiнолiновi похiднi. Коли проявиться лiкувальний ефект цих препаратiв?

 1. Через 2-4 мiсяцi

 2. Через 1-2 мiсяцi

 3. Через 2-4 тижнi

 4. Через 2-4 днi

 5. Через 2-4 години

При якому захворюваннi прийом дiуретичних препаратiв може бути причиноюза гострення болей в суглобах?

A. Подагра

B. Деформуючий остеоартроз

C. Ревматизм

D. Ревматоїдний артрит

E. Системний червоний вовчак


Який з наведених препаратiв показаний хворому на подагру з гiперурикемiєю в амбулаторному перiодi лiкування?

A. Алопуринол

B. Гiпотiазид

C. Аскорутин

D. Дипiридамол

E. Фуросемiд


Лiкар призначив хворiй з остеопорозом у складi комплексної терапiї препарат, який регулює обмiн кальцiю та фосфору. Назвiть препарат:

A. Кальцитонiн

B. Пангамат кальцiю

C. Аскорбiнова кислота

D. Кверцетин

E. Глобiрон

Клінічна фармація в гастроентерології

Який больовий синдром найбiльш характерний для пептичної виразки 12-палої кишки?

 1. "Голодний"бiль у епiгастрiї

 2. "Раннiй"бiль у епiгастрiї

 3. "Оперiзуючий"бiль

 4. Бiль у правому пiдребер’ї

 5. Бiль у лiвому пiдребер’ї

Який середнiй термiн проведення ерадiкацiйної терапiї iнфекцiї Helicobacter pylori при пептичнiй виразцi шлунка та дванадцятипалої кишки?

 1. 7-10 днiв

 2. 1-2 днi

 3. 3-5 днiв

 4. 11-14 днiв

 5. 15-20 днiв

Для ерадикацiї Helicobacter pylori до комбiнованої терапiї хронiчного гастриту доцiльно включити:

 1. Кларитромiцин

 2. Гастроцепiн

 3. Альмагель

 4. Цефтриаксон

 5. Фуросемiд

Пацiєнту з хелiкобактер-асоцiйованою пептичною виразкою призначено курс лiкування. Який з наведених засобiв призначено в якостi етiотропної фармакотерапiї?

A. Кларитромiцин

B. Сукральфат

C. Фамотидин

D. Ранiтидин

E. Алюмiнiю гiдроксид


Хворому, що страждає на виразкову хворобу шлунка, був призначений противиразковий препарат, що має здатнiсть одночасно знижувати секрецiю соляної кислоти i пригнiчувати мiкроорганiзм хелiкобактер пiлорi. Назвiть цей препарат:

A. Омепразол

B. Гастроцепiн

C. Маалокс

D. ФамотидинE. Альмагель

Хворий 32-х рокiв надiйшов на лiкування з дiагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки. Лiкар призначив у комплекснiй терапiї омепразол. Яким лiкарським засобом можна замiнити цей препарат?

 1. Лансопразол

 2. Атропiну сульфат

 3. Метронiдазол

 4. Тетрациклiн

 5. Де-нол

Хворому 56 рокiв з дiагнозом хронiчний гастрит типу А показана патогенетична терапiя, а саме:

 1. Повна замiсна терапiя (вiтамiни, соляна кислота, ферменти)

 2. Антибактерiальна терапiя, спрямована проти хелiкобактер пiлорi та купiрування запалення

 3. Застосування засобiв, що знижують кислотнiсть, iнгiбiторiв ферментiв

 4. Антиоксидантна терапiя

 5. Протизапальна терапiя

Хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки для ерадикацiї хелiкобактерної iнфекцiї була призначена комбiнована терапiя (омепразол, кларитромiцин, метронiдазол). Яка побiчна дiя може виникнути у хворого?

 1. Дисбактерiоз

 2. Кишкова кровотеча

 3. Зниження артерiального тиску

 4. Бронхоспазм

 5. Пiдвищення секрецiї соляної кислоти

Для лiкування пацiєнта з пептичною виразкою шлунка показане застосування препарату з гастроцитопротекторною активнiстю. Оберiть цей препарат:

 1. Сукральфат

 2. Альмагель

 3. Ранiтидин

 4. Метоклопрамiд

 5. Дротаверину гiдрохлорид

У хворого на виразкову хворобу пiд час комбiнованої фармакотерапiї випорожнення набули чорного забарвлення. Назвiть препарат, який мiг спричинити таку змiну:

 1. Вiсмуту субцитрат

 2. Омепразол

 3. Актовегiн

 4. Метронiдазол

 5. Ранiтидин

При проведеннi антихелiкобактерної квадротерапiї у хворого з’явився кал чорного кольору. Який препарат мiг спричинити такий побiчний ефект?

A. Вiсмуту субцитрат

B. Омепразол

C. Амоксицилiн

D. Кларитромiцин

E. Метронiдазол


Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено антихелiкобактерну терапiю. На 3-ю добу хворий вiдмiтив появу стiльця чорного кольору. Який лiкарський засiбє причиною цього?

A. Вiсмуту субцитрат

B. Омепразол

C. Метронiдазол

D. ТетрациклiнE. Тинiдазол

Пацiєнту, який довгий час приймав препарат диклофенак-натрiй, сiмейний лiкар замiсть нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало пiдставою для замiни препарату?

A. Пептична виразка шлунка

B. Бронхiальна астма

C. Сечокам’яна хвороба

D. Артерiальна гiпертензiя

E. Хронiчний гепатит

До лiкаря звернулася хвора на хронiчний панкреатит з вираженими проявами недостатностi зовнньосекреторної функц пшлункової залози. Який з наведених лiкарських засобнайдоцiльнiше призначати в даному випадку?

 1. Панкреатин

 2. Дротаверин

 3. Де-нол

 4. Омепразол

 5. Ацидин-пепсин

До Вас звернулася хвора на хронiчний панкреатит з вираженими проявами недостатностi зовнiшньосекреторної функцiї пiдшлункової залози. Який з наведених лiкарських засобiв найдоцiльнiше призначати в даному випадку?

 1. Панкреатин

 2. Дротаверин

 3. Де-нол

 4. Омепразол

 5. Ацидин-пепсин

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка