Вступ до клінічної фармації


Клінічна фармація в пульмонологіїСкачати 175.41 Kb.
Сторінка5/9
Дата конвертації24.06.2020
Розмір175.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Клінічна фармація в пульмонології

Оберiть оптимальний антибактерльний препарат для лiкування мiкоплазмової пневмонiї:

 1. Ровамiцин

 2. Гентамiцин

 3. Пенiцил

 4. Ампiцил

 5. Амоксиклав

У хворої 26-ти рок дiагностовано позагоспiтальну пневмонiю, спричинену мiкоплазмою. Виберiть необхiдний протимiкробний лiкарський зас для лiкування хворої:

 1. Ровамiцин

 2. Амоксицил

 3. Гентамiцин

 4. Бензилпенiцил

 5. Амоксиклав

У хворого 32 рокiв дiагностовано атипову нозокомiальну пневмонiю, яка викликана легеневою мiкоплазмою. Якi антибактерiальнi засоби найефективнiшi в даному випадку?

 1. Макролiди другого поколiння

 2. Природнi пенiцилiни

 3. Цефалоспорини третього поколiння

 4. Амiноглiкозиди

 5. Сульфанiламiди

У хворої 36 рокiв виявлено атипову позагоспiтальну пневмонiю, яка викликана хламiдiйною iнфекцiєю. Який антибактерiальний засiб доцiльно рекомендувати у даному випадку?

 1. Рокситромiцин

 2. Ампiцилiн

 3. Пенiцилiн

 4. Цефуроксим

 5. Ванкомiцин

У процесi фармакотерап бронхiту у хворого виникли диспептичнi розлади, фотодерматит, порушення функцпечiнки. Який препарат призначених хворому м спричинити цi явища?

 1. Доксицикл

 2. Парацетамол

 3. Кислота аскорбiнова

 4. Ацетилцистеїн

 5. Кодеїну фосфат

У хворого похилого вiку дiагностовано госпiтальну пневмонiю. Лiкується гентамiцином. Яка побiчна дiя найбiльш часто зустрiчається при використаннi антибiотикiв цiєї групи?

 1. Ототоксична дiя

 2. Гематотоксична дiя

 3. Псевдомембранозний колiт

 4. Ураження печiнки

 5. Тромбофлебiт

Хлопчику 8-ми рокiв з приводу пневмонiї був призначений антибiотик. Пiсля лiкування ввтратив слух. Яка група антибiотикiв могла викликати дане ускладнення?

 1. Амiноглiкозиди

 2. Цефалоспорини

 3. Пенiцилiни природнi

 4. Макролiди

 5. Пенiцилiни напiвсинтетичнi

Дитина 6-ти рокiв захворiла на пневмонiю, з приводу якої був призначений антибiотик. Пiсля лiкування дитина втратила слух. Яка група антибiотикмогла викликати це ускладнення?

 1. Амiноглiкозиди

 2. Цефалоспорини

 3. Макролiди

 4. Пенiцилiни природнi

 5. Пенiцилiни напiвсинтетичнi

Для етiотропного лiкування вогнищевої пневмонiї у хворої 63-х рокiв iз супутньою дiабетичною нефропатiєю з порушенням функцiї нирок ПРОТИПОКАЗАНЕ призначення:

A. Амiноглiкозидiв

B. Природних пенiцилiнiв

C. Синтетичних пенiцилiнiв

D. Макролiдiв

E. Захищених пенiцилiнiв


У хворої 27-ми рокiв дiагностовано позашпитальну пневмонiю. Ранiше у хворої спостерiгалась алергiчна реакцiя на ампiцилiн. Який антибактерiальний засiб доцiльно їй призначити?

A. Азитромiцин

B. Пенiцилiн

C. Цефобiд

D. ЦефазолiнE. Цефтрiаксон

У вагiтної жiнки винила гостра стрептококова пневмонiя. Який з наведених антибактерiальних засобiв можна призначати в перiод вагiтностi?

 1. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

 2. Гентамiцин

 3. Стрептомiцин

 4. Тетрациклiн

 5. Офлоксацин

Вагна жiнка захворiла на пневмонiю; термiн вагiтностi 20 тижнiв. Який хiмiотерапевтичний препарат можна порадити лiкарю для призначення хвор без загрози для розвитку плоду?

 1. Бензилпенiцил

 2. Гентамiцин

 3. Сульфален

 4. Левомiцетин

 5. Офлоксацин

Вагiтна жiнка захворiла на пневмонiю тяжкого перебiгу. Який з названих антибактерiальних препаратiв доцiльно їй призначити?

 1. Цефотаксим

 2. Гентамiцину сульфат

 3. Тетрациклiну гiдрохлорид

 4. Офлоксацин

 5. Бiсептол

Вагiтна захворiла на пневмон з важким перебiгом. Який з названих антибактерльних препаратiв доцiльно їй призначити?

 1. Цефотаксим

 2. Гентамiцину сульфат

 3. Тетрациклiну грохлорид

 4. Офлоксацин

 5. Бiсептол

Якi лiкарськi засоби використовують для усунення бронхоспазму?

 1. β-адреномiметики

 2. β-адреноблокатори

 3. α-адреномiметики

 4. Iнгiбори холiнестерази

 5. М-холiномiметики

З чого найбiльш доцiльно починати лiкування хворого, у якого вперше розвинувся напад бронхiальної астми?

 1. Iнгаляц β2-адреномiметика

 2. Iнгаляцглюкокортикостероїдiв

 3. Адреномiметики парентерально

 4. M холiнолики

 5. Н2-гістаміноблокатори

Бронхорозширюючий ефект при призначеннi β2-агонiсту короткої дiї – сальбутамолурозвивається через:

 1. 5-10 хвилин

 2. 20-30 хвилин

 3. 45-60 хвилин

 4. 2-3 годин

 5. 4-6 годин

Хворому для лiкування бронхiальної астми лiкар призначив препарат з групи β-адреномiметикiв. Вкажiть цей препарат:

 1. Сальбутамол

 2. Дiазепам

 3. Доксициклiну грохлорид

 4. Нроглiцерин

 5. Дигоксин

Яким препаратом групи бронхоселективних β2-адреномiметик можна замiнити фенотерол в iнгаляцiях за вiдсутностi його в аптецi?

 1. Сальбутамол

 2. Iзадрин

 3. Метацин

 4. Ефедрин

 5. Еуфiл

Порекомендуйте пацiєнту, хворому на бронхiальну астму, iнгаляцiйний агонiст β2- адренорецепторiв пролонгованої дiї:

A. Сальметерол

B. Клемастин

C. Теофiлiн

D. Кромолiн-натрiйE. Iпратропiю бромiд

Хворий в комплекснiй терапiї бронхiальної астми отримує сальбутамол. Якi побiчнi ефекти можуть розвинутись на тлi прийому цього лiкарського засобу?

A. Тремор

B. Дизбактерiоз

C. Гiпертермiя

D. Нефротоксичнiсть

E. Гепатотоксичнiсть

Хворий 40-ка рок страждає на бронхiальну астму i порушення серцевого ритму у виглядi брадиаритмiї. Препарати якої фармакологiчної групи доцiльно призначити для усунення бронхоспазму?

 1. М-холiноблокатори

 2. β-адреноблокатори

 3. М-холiномiметики

 4. Антихолiнестеразнi засоби

 5. Мiорелаксанти

Хворий 40-ка рокiв страждає на бронхiальну астму i порушення серцевого ритму у виглядi брадиаритмiї. Препарати якої фармакологiчної групи доцiльно призначити для усунення бронхоспазму?

 1. М-холiноблокатори

 2. Бета-адреноблокатори

 3. М-холiномiметики

 4. Антихолiнестеразнi засоби

 5. Мiорелаксанти

Хворому з бронхiальноюа стмою призначений у виглядi аерозолю М-холiноблокатор, що погано всмоктується зi слизової оболонки бронхiв. Вкажiть цей препарат:

 1. Iпратропiю бромiд

 2. Атропiну сульфат

 3. Гоматропiн

 4. Скополамiн

 5. Фiзостигмiн

Хворому на бронхiальну астму при нападi ядухи було довенно введено препарат, пiсля чого у нього виникли нудота, бiль голови, збудження та серцебиття. Який з перелiчених препаратiв мiг викликати таку реакцiю?

A. Еуфiлiн

B. Преднiзолон

C. Амброксол

D. Супрастин

E. Папаверину гiдрохлорид


У хворої 67-ми рокiв, яка лiкується з приводу бронхiальної астми, виникли тремор кiнцiвок, бiль голови, безсоння, екстрасистолiя. Який засiб мiг зумовити такi симптоми?

 1. Теофiлiн

 2. Преднiзолон

 3. Тавегiл

 4. Iнтал

 5. Ацетилцистеїн

У хворого дiагностували астматичний статус. Який засiб показаний в першу чергу?

A. Преднiзолон

B. Амброксол

C. Папаверин

D. МукалтинE. Супрастин

Хворiй 48-ми рокiв для зняття важкого нападу бронхiальної астми внутрiшньовенно ввели розчин преднiзолону. До якої групи гормональних препаратiв належить преднiзолон?

 1. Глюкокортикоїди

 2. Гестагеннi препарати

 3. Естрогени

 4. Мiнералокортикоїди

 5. Анаболiчнi стероїди

Який з нижченаведених лiкарських засоб є препаратом вибору для профiлактики виникнення нападiв бронхiальної астми?

 1. Кромолiн-натр

 2. Сальбутамол

 3. Дротаверин

 4. Димедрол

 5. Амброксол

З якою метою хворому, що страждає на бронхiальну астму, призначається iнтал (кромолiн-натрiй)?

 1. Для попередження розвитку нападу бронхiальної астми

 2. Для усунення астматичного статусу

 3. Для усунення нападу бронхiальної астми

 4. Для полiпшення вiдходження харкотиння

 5. Для придушення кашлю

Порадьте хворому з гострим бронхiтом муколичний препарат, який полегшує вiдхаркування:

 1. Ацетилцистеїн

 2. Глауцин

 3. Лоратадин

 4. Диклофенак натр

 5. Дротаверину гiдрохлорид

Чоловiк 46-ти рокiв, хворий на хронiчний бронхiт, звернувся в аптеку. Який лiкарський засiб можна порекомендувати йому для полегшення вiдходження густого та в’язкого харкотиння?

 1. Амброксол

 2. Фалiмiнт

 3. Лiбексин

 4. Глаувент

 5. Сальбутамол

Вiдвiдувач аптеки 46-ти рокiв, хворий на хронiчний бронхiт, звернувся з приводу придбання препарату для полегшення вiдходження густого в’язкого харкотиння. Який лiкарський засiб показаний у даному випадку?

A. Амброксол

B. Окселадин

C. Сальбутамол

D. БутамiратE. Кодеїну фосфат

Хворий з загостренням хронiчного бронхiту приймає амброксолу гiдрохлорид, калiю йодид, аскорутин, теофiлiн, бiсептол. Через 8 днiв у нього з’явилася вугреподiбна висипка на шкiрi, гострий ринiт та болiсний набряк слинних залоз. Проконсультуйте лiкаря, який iз препаратiв мiг викликати вказанi симптоми:

 1. Калiю йодид

 2. Амброксолу гiдрохлорид

 3. Бiсептол

 4. Аскорутин

 5. Теофiлiн

В аптеку звернувся хворий iз сильним сухим кашлем. Який лiкарський засiб Ви порекомендуєте вжити хворому з метою пригнiчення непродуктивного кашльового рефлексу?

 1. Лiбексин

 2. Трипсин

 3. Ацетилцистеїн

 4. Калiю йодид

 5. Натрiю гiдрокарбонат

В аптеку звернувся хворий iз сильним сухим кашлем. Який лiкарський засiб Ви порекомендуєте вжити хворому з метоюпригнi чення непродуктивного кашльового рефлексу?

 1. Лiбексин

 2. Трипсин

 3. Ацетилцистеїн

 4. Калiюйод ид

 5. Натрію гiдрокарбонат

Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дiї можна застосовувати при сухому кашлi?

 1. Глауцин

 2. Кодеїн

 3. Ацетилцистеїн

 4. Амброксол

 5. Мукалтин

В аптецi хворому на хронiчний бронхiт вiдпускають глауцину грохлорид. Про який типовий побiчний ефект препарату сл застерегти хворого?

 1. Зниження артерльного тиску

 2. Збудження центральної нервової системи

 3. Порушення серцевого ритму

 4. Пiдвищення внутрiшньоочного тиску

 5. Алергiчнi висипи на шкiрi


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка