Вступ до клінічної фармаціїСкачати 175.41 Kb.
Сторінка4/9
Дата конвертації24.06.2020
Розмір175.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Нiтроглiцерин

 • Iзосорбiду 5-мононiтрат

 • Нiфедипiн

 • Метопролол

 • Дилтiазем

 • Вiдвiдувач аптеки поскаржився на стискаючий бiль за грудиною з iррадiацiєю в лiву руку, страх смертi. Вiдомо, що бiль виник раптово пiсля фiзичного навантаження. Назвiть засiб невiдкладної допомоги:

  A. Нiтроглiцерин

  B. Метациклiн

  C. Нафтизин

  D. Панангiн

  E. Рибоксин


  У хворого в анамнезi IХС, стенокардiя напруги. Пiд час фiзичного навантаження з’явилися стискаючi пекучi болi за грудниною з iррадiацiєю в лiву руку. З чого необхiдно почати надання невiдкладної допомоги?

  A. Таблетки нiтроглiцерину пiд язик

  B. Введення анальгiну в/м

  C. Введення димедролу в/м

  D. Введення промедолу в/м

  Е. Подача зволоженого кисню


  У хворого 63-х рокiв з iшемiчною хворобою серця дiагностовано закритокутову глаукому. Яка з наведених груп препаратiв ПРОТИПОКАЗАНА в даному випадку?

  A. Нiтрати

  B. β-адреноблокатори

  C. Антагонiсти кальцiю

  D. Антикоагулянти

  E. Статини


  Для усунення нападу стенокардiї хворий використовує нiтроглiцерин у капсулах. Який рацiональний шлях введення цього препарату?

  1. Сублiнгвальний

  2. Пероральний

  3. Ректальний

  4. Iнгаляцiйний

  5. Пiдшкiрний

  Хворий придбав в аптецi нiтроглiцерин. Про який найбiльш поширений побiчний ефект даного препарату повинен попередити провiзор хворого?

  1. Головний бiль

  2. Гiпертензiя

  3. Дизурiя

  4. Сухiсть у ротi

  5. Гiперглiкемiя

  Хворий зi стенокардiєю 70-ти рокiв прийшов з претензiєю в аптеку, що йому вiдпустили засiб, який спричинив сильний розпираючий бiль голови, хоча напад стенокардiї був усунений. Для якого антиангiнального засобу характерний такий побiчний ефект?

  A. Нiтросорбiд

  B. Амлодипiн

  C. Нiфедипiн

  D. Триметазидин

  Е. Метопролол  Хворому, який страждає на напади стенокардiї, показано застосування нiтратiв тривалої дiї. Вкажiть цей препарат серед перелiчених:

  1. Iзосорбiду мононiтрат

  2. Дiазепам

  3. Амiназин

  4. Леводопа

  5. Прозерин

  Жiнка 48-м рокiв надiйшла до кардiологiчного вiддiлення з дiагнозом: IХС, стенокардiя. Напади виникають 1-2 рази на день. Який препарат найбiльш доцiльно рекомендувати для лiкування?

  1. Iзосорбiду динiтрат

  2. Еуфiлiн

  3. Но-шпа

  4. Папаверин

  5. Дипiридамол

  Пiсля довготривалого прийому iзосорбiду для профiлактики нападiв стенокардiї хворий вiдмив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало мiсце у хворого?

  1. Толерантнiсть

  2. Кумуляц

  3. Фiзична залежнiсть

  4. Алерг

  5. Потенцiювання

  У хворого на IХС через 6 мiсяцiв лiкування розвинулася толерантнiсть до нiтратiв пролонгованої дiї. Який лiкарський препарат з нiтратоподiбним ефектом необхiдно рекомендувати у цьому випадку?

  1. Молсидомiн

  2. Нiфедипiн

  3. Празозин

  4. Верапамiл

  5. Метопролол

  До лiкаря звернувся хворий 70-ти рокiв з приводу пiдвищеного артерiального тиску. В анамнезi: доброякiсна гiперплазiя передмiхурової залози. Який лiкарський засiб бажано призначити даному хворому?

  1. Доксазозин

  2. Еналаприл

  3. Пропранолол

  4. Дилтiазем

  5. Лозартан

  Який препарат вибору при лiкуваннi хворих на артерльну гiпертенз та аденому передмiхурової залози?

  1. Доксазозин

  2. Еналаприл

  3. Каптоприл

  4. Верошпiрон

  5. Верапам

  Хворому на хронiчну серцеву недостатнiсть та хронiчну ниркову недостатнiсть призначено дигоксин. Через тиждень виникли брадикардiя, екстрасистолiя, погiршення гостроти зору, порушення колiрного сприймання. Як Ви трактуватимете змiни у клiнiчнiй картинi?

  1. Дигiталiсна iнтоксикацiя

  2. Ускладнення хронiчної серцевої недостатностi

  3. Ускладнення хронiчної ниркової недостатностi

  4. Артерiальна гiпотензiя

  5. Iпохондричний синдром

  Хворий 65-ти рок звернувся зi скаргами на нудоту, блювання, загальмованiсть, появу жовтих к перед очима. Приймає щоденно дигоксин 0,25 мг, аспекард 100 мг, метопролол 50 мг. Для якого патологiчного стану характерний такий симптомокомплекс?

  1. Глiкозидна iнтоксикац

  2. Харчове отруєння

  3. Синдром вiдмiни

  4. Тахiфiлакс

  5. Реакц гiперчутливостi

  Хворий 67-ми рокiв з хронiчною серцевою недостатнiстю отримує дигоксин. Для зменшення побiчної дiї дигоксину лiкар порадив його комбiнувати з наступним препаратом:

  A. Панангiн

  B. Глюконат кальцiю

  C. Еуфiлiн

  D. Дихлотiазид

  Е. Кальцiю хлорид


  Хворий на гiпертонiчну хворобу тривалий час приймав антигiпертензивний препарат, який раптово припинив вживати. Пiсля цього стан хворого погiршився, розвинувся гiпертензивний криз. До якої категорiї належить ця побiчна дiя?

  1. Синдром вiдмiни

  2. Кумуляцiя

  3. Толерантнiсть

  4. Сенсибiлiзацiя

  5. Залежність

  Хворому, який страждає атеросклерозом судин головного мозку, було призначено перпарат, який вiдноситься до групи блокаторiв кальцiєвих каналiв. Назвiть цей препарат:

  1. Цинаризин

  2. Кавiнтон

  3. Пентоксифiлiн

  4. Пiрацетам

  5. Ксантинолу нiкотiнат

  Хвора доставлена до стацiонару iз гiпертензивним кризом. Який препарат слiд їй призначити для його усунення?

  1. Магнiю сульфат

  2. Дiгоксин

  3. Нiтроглiцерин

  4. Спiронолактон

  5. Промедол

  При артерльн гiпертенз прийом лозартану протипоказаний при наступних станах:

  1. Вагiтнiсть

  2. Гiперглiкем

  3. Сечокислий дiатез

  4. Гiперлiпiдем

  5. Гіпокаліємія

  Хворий страждає на iшемiчну хворобою серця з серцевою недостатнiстю II ст. З якої комбiнацiї препаратiв слiд почiнати лiкування цього хворого?

  A. Iнгiбiтори АПФ та дiуретики

  B. Iнгiбiтори АПФ та антагонiсти кальцiю

  C. Нiтрати та дiуретики

  D. β-блокатори та дiуретики  E. Iнгiбiтори АПФ та нiтрати


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка