Вступ до клінічної фармаціїСкачати 175.41 Kb.
Сторінка3/9
Дата конвертації24.06.2020
Розмір175.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Хворому 35-ти рок з приводу

тахiкардiї був призначений пропранолол.Яка з нижче

перерахованих побiчних реакц

може виникнути

при вживаннi β-адреноблокатору?

 1. Бронхоспазм

 2. Лiкарська залежнiсть

 3. Кумуляц

 4. Пiдвищення артерльного тиску

 5. Закрепи

Яка побiчна дiя часто спостерiгається у хворих на стенокардiю, якi приймають анаприлiн?

A. Брадикардiя

B. Тахiкардiя

C. Пронос

D. Закреп

E. Здуття живота


Хворiй, яка страждає на бронхiальну астму, встановлено дiагноз гiпертонiчної хвороби. Який гiпотензивний препарат протипоказаний данiй пацiєнтцi?

A. Анаприлiн

B. Каптоприл

C. Амлодипiн

D. Гiпотiазид

E. Верапамiл


Яка з вказаних фармакологiчних груп препарат антигiпертензивної д протипоказана для хворих з бронхiальною астмою?

 1. β-адреноблокатори

 2. Iнгiбiтори АПФ

 3. Антагонiсти кальц

 4. Блокатори ангiотензинових рецепторiв

 5. Дiуретики

У жiнки 50-ти рокiв симптоматична гiпертензiя та супутнє хронiчне обструктивне захворювання легенiв. Приймання якої групи лiкарських засобiв у хворої буде обмежено?

 1. β-адреноблокатори

 2. Блокатори кальцiєвих каналiв

 3. Iнгiбiтори ангiотензинперетворюючого ферменту

 4. Блокатори ангiотензинових рецепторiв

 5. Дiуретики

У хворої 52-х рокiв пiдвищений артерiальний тиск протягом мiсяця. З анамнезу вiдомо, що останнi 5 рокiв хворiє на бронхiальну астму. Яка група гiпотензивних препаратiв НЕБАЖАНА для хворої?

 1. Блокатори β-адренорецепторiв

 2. Блокатори кальцiєвих каналiв

 3. Транквiлiзатори

 4. Блокатори ангiотензинових рецепторiв

 5. Дiуретики

Лiкар призначив пацiєнту лiкарський препарат метопролол, який допомiг зменшити пiдвищений артерiальний тиск. До якої фармакологiчної групи належить цей засiб?

A. β-адреноблокатори

B. α-адреноблокатори

C. М-холiнолiтики

D. Н-холiнолiтики

E. СимпатолiтикиХворому 56-ти рокiв, який хворна IХС, було призначено метопролол. Який механiзм дiї його при IХС?

 1. Зменшує потребу мiокарда в киснi

 2. Збiльшує потребу мiокарда в киснi

 3. Розширює коронарнi судини

 4. Зменшує тонус периферичних судин

 5. Звужує коронарнi судини

Хвора 62 рокiв страждає на гiпертонiчну хворобу II ст. (нефротичну фому), хронiчний обструктивний бронхiт та виразкову хворобу 12-палої кишки. Якi гiпотензивнi препарати слiд призначити в даному випадку?

 1. Блокатори кальцiєвих каналiв

 2. β-адреноблокатори

 3. α-адреноблокатори

 4. Центральнi симпатолiтики

 5. Iнгiбiтори АПФ

Для лiкування артерiальної гiпертензiї призначив хворому препарат з групи блокаторiв кальцiєвих каналiв похiдне дигiдропiридину II поколiння. З нижченаведених лiкарських засобiв виберiть такий препарат:

 1. Амлодипiн

 2. Верапамiл

 3. Кордарон

 4. Дiлтiазем

 5. Нiфедипiн

Закреп – побiчна дiя, розвиток якої нерiдко спостерiгається пiд час курсового лiкування антигiпертензивними препаратами з групи:

 1. Блокаторiв кальцiєвих каналiв

 2. Дiуретикiв

 3. Iнгiбiторiв АПФ

 4. α-адреноблокаторiв

 5. Блокаторiв ангiотензинових рецепторiв

Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепу в хворого, який отримує комбiновану терапiю артерiальної гiпертензiї?

 1. Верапамiл

 2. Фуросемiд

 3. Триметазiдiн

 4. Панангiн

 5. Ацетилсалiцилова кислота у малих дозах

Хворому 45-ти рокiв з дiагнозом артерiальної гiпертензiї призначено в комплекснiй терапiї еналаприл, амлодипiн, гiдрохлортiазид, аторвастатин, ацетилсалiцилову кислоту. На 5 добу лiкування з’явилися набряки нижнiх кiнцiвок. Який препарат мiг спричинити такий побiчний ефект?

A. Амлодипiн

B. Еналаприл

C. Гiдрохлортiазид

D. Аторвастатин

E. Ацетилсалiцилова кислота


При лiкуваннi артерiальної гiпертензiї з метою збiльшення виведення натрiю та води доцiльно застосовувати препарати такої групи:

A. Дiуретики

B. Агонiсти β2-адренорецепторiв

C. Симпатолiтики

D. Селективнi α1-адреноблокатори

E. Прямi вазодилятатори


Хворий 50-ти рокiв протягом 20-ти рокiв хворiє на гiпертонiчну хворобу з набряками та зменшенням дiурезу. Який препарат необхiдно призначити хворому для зниження артерiального тиску i усунення набрякiв?

A. Фуросемiд

B. Резерпiн

C. Еналаприл

D. Празозин

E. Метилдофа


Який з наведених дiуретичних лiкарських засобiв НЕ БАЖАНО призначати хворому зi зниженою функцiєю слуху?

A. Фуросемiд

B. Спiронолактон

C. Клопамiд

D. Iндапамiд

E. Хлорталiдон


Хворий 65-ти рокiв з хронiчною серцевою недостатнiстюре регулярно приймає фуросемiд по 40 мг натщесерце 3 рази на тиждень. У зв’язку з позалікарняною пневмонією лiкар призначив комбiновану фармакотерапiю. Через 3 доби хворий почав втрачати слух. Назвiть лiкарський засiб, який при взаємодiї з фуросемiдом викликає глухоту:

 1. Амiкацин

 2. Лiнекс

 3. Тавегiл

 4. Нiстатин

 5. Розчин йодистого калiю

У хворого, який приймає фуросемiд впродовж тривалого часу, спостерiгається зменшення набрякiв, посилення дiурезу, однак при цьому з’явилась слабкiсть у м’язах, втрата апетиту, болi в серцi. Чим можна пояснити розвиток названих симптомiв?

A. Гiпокалiємiя

B. Гiпермагнiємiя

C. Гiпокальцiємiя

D. ГiперкальцiємiяE. Гiперкалiємiя

Хворий звернувся в аптеку з проханням порадити, якi препарати йому необхiдно приймати для попередження побiчної дiї фуросемiду:

 1. Калiю

 2. Натрiю

 3. Магнiю

 4. Залiза

 5. Кальцiю

Чолов 59-ти рокiв тривалий час застосовує фуросемiд для лiкування серцевої недостатностi. Який лiкарський засiб для профактики гiпокалiєм необхiдно застосувати в даному випадку?

 1. Панангiн

 2. Тiотриазолiн

 3. Ацетилсалiцилова кислота

 4. Триметазидин

 5. Еналаприл

Хвора 68-ми рок тривалий час застосовує фуросемiд для лiкування серцевої недостатностi. Вкажiть лiкарський зас для профiлактики гiпокалм при прийомi фуросеміду:

 1. Пананг

 2. АТФ-лонг

 3. Мiлдронат

 4. Триметазидин

 5. Сустакорте

Хворому74-х рокiв призначено тривалий прийом фуросемiду з метою лiкування хронiчної серцевої недостатностi. Який препарат доцiльно призначити йому з метою запобiгання гiпокалiємiї?

A. Аспаркам

B. Триметазидин

C. Нiфедипiн

D. Корвалтаб

E. Веропамiл


У хворої з гiпертонiчною хворобою II ст. пiсля тривалого приймання пропранололу, нiфедипiну та дихлотiазиду з’явилися судоми у м’язах нижнiх кiнцiвок, порушення серцевого ритму. Яким препаратом мiг бути спричинений цей стан?

 1. Дихлотiазидом

 2. Пропранололом

 3. Дихлотiазидом та пропранололом

 4. Пропранололом та нiфедипiном

 5. Не пов’язаний з прийманням цих лiкiв

Хворому на гiпертонiчну хворобу у комплекснiй терапiї було призначено дiуретичний засiб, що викликав гiпокалiємiю. Визначте цей препарат:

 1. Гiдрохлортiазид

 2. Амiлорид

 3. Спiронолактон

 4. Алопуринол

 5. Трiамтерен

Хворому на артерiальну гiпертензiю призначили дiуретик гiпотiазид по 0,025 двiчi на добу в першу половину дня. Через тиждень хворий почав вiдчувати бiль в дiлянцi серця, м’язову слабкiсть та тремор кiнцiвок. Яка побiчна дiя препарату спостерiгається?

A. Гiпокалiємiя

B. Артерiальна гiпотензiя

C. Гiперкалiємiя

D. Гiперкальцiємiя

E. Гiпомагнiємiя


Для лiкування гiпертонiчної хвороби призначають дiуретики. Який дiуретик НЕ ВИМАГАЄ поєднання з препаратами калiю?

 1. Триамтерен

 2. Клопамiд

 3. Дихлотiазид

 4. Фуросемiд

 5. Етакринова кислота

Який з наведених антигiпертензивних препаратiв має калiйзберiгаючу дiю?

 1. Триамтерен

 2. Фуросемiд

 3. Празозин

 4. Метопролол

 5. Дилтiазем

Пацiєнтку 49-ти рокiв турбують перiодичний стискаючий бiль голови в потиличнiй дiлянцi, запаморочення, пiдвищення артерiального тиску. В анамнезi цукровий дiабет II типу. Який дiуретичний засiб НЕ ВПЛИВАЄ на рiвень глюкози кровi

A. Iндапамiд

B. Фуросемiд

C. Гiпотiазид

D. Етакринова кислота

E. Сечовина


З якою групою дiуретикiв НЕ МОЖНА одночасно призначати гiпотензивнi засоби, що вiдносяться до групи iнгiбiторiв ангiотензинперетворюючого ферменту?

A. Калiйзберiгаючi

B. Тiазиднi

C. Петльовi

D. Ксантини

E. Осмотичнi


Хворий страждає на iшемiчну хворобою серця з серцевою недостатнiстю II ст. З якої комбiнацiї препаратiв слiд починати лiкування цього хворого?

 1. Iнгiбiтори АПФ та дiуретики

 2. Iнгiбiтори АПФ та антагонiсти кальцiю

 3. Нiтрати та дiуретики

 4. β-блокатори та дiуретики

 5. Iнгiбiтори АПФ та нiтрати

Яка група гiпотензивних препаратiв протипоказана хворим на гiпертонiчну хворобу з гiперурiкемiєю?

A. Тiазиднi дiуретики

B. α-адреноблокатори

C. Iнгiбiтори ангiотензин перетворюючого ферменту

D. АнтагонiстикальцiюE. β-адреноблокатори

Хворому 46 рокiв з пiдвищенним рiвнем холестерину, трiглiцеридiв, β-лiпопротеїдiв призначено аторвастатин по 10 мг на добу. Хворий звернувся до провiзора з проханням дати пояснення про час прийому препарату. Коли краще приймати цей препарат?

 1. На нiч

 2. Вранцi натщесерце

 3. Вранцi пiсля снiданку

 4. Пiд час обiду

 5. Пiд час вечерi

Для лiкування атеросклерозу хворий в аптецi придбав гiполiпiдемiчний препарат з групи фiбратiв. Назвiть цей препарат:

 1. Фенофiбрат

 2. Дротаверину гiдрохлорид

 3. Бiсакодил

 4. Спiронолактон

 5. Силiбор

Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засiб. Вкажiть який цей препарат:

 1. Фенофiбрат

 2. Аскорбiнова кислота

 3. Пiрацетам

 4. Дексаметазон

 5. Бутадiон

У хворого 60-ти рок пiсля емоцiйного перенапруження з’явився бiль за грудниною з iррадiацiєю в лiву руку. Назвiть лiкарський засiб, який тамує больовий синдром у даному випадку:

 1. Нроглiцерин

 2. Нiфедипин

 3. Дилтiазем

 4. Пропранолол

 5. Метопролол

Пацнту 55-ти рок з гострим нападом стенокардiї для його швидкого усунення було призначено препарат з групи органiчних нратiв. Визначте цей препарат:

 1. Нроглiцерин

 2. Октадин

 3. Нiфедип

 4. Празозин

 5. Лабеталол

Жiнка 53-х рокiв хворiє на iшемiчну хворобу серця, стенокардiю. Який лiкарський засiб слiд використовувати для зняття нападу стенокардiї?

 1. Нiтроглiцерин

 2. Дротаверину гiдрохлорид

 3. Пропранолол

 4. Дипiридамол

 5. Ацетилсалiцилова кислота

Хвору 53-х рокiв пiсля фiзичного навантаження почав турбувати бiль за грудниноюз iррадiацiєю в лiву руку. Який препарат слiд призначити для усунення больового нападу?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка