Вступ до клінічної фармації


Клінічна фармація в кардіологіїСкачати 175.41 Kb.
Сторінка2/9
Дата конвертації24.06.2020
Розмір175.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Клінічна фармація в кардіології


Хворому на iшемiчну хворобу серця для профiлактики ромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобiв. Що це за лiкарський засiб?

 1. Кислота ацетилсалiцилова

 2. Iбупрофен

 3. Пiроксикам

 4. Кислота мефенамова

 5. Iндометацин

Лiкар прописав хворому антиагрегантний засiб, який впливає на утворення тромбоксану в тромбоцитах. Вкажiть цей препарат:

 1. Кислота ацетилсалiцилова

 2. Вiкасол

 3. Адреналiну гiдрохлорид

 4. Кальцiю хлорид

 5. Преднiзолон

До провiзора звернувся пацнт, якому рекомендовано прийом ацетилсалiцилової кислоти як антиагреганта. Яку добову дозу препарату у грамах слiд рекомендувати для постiйного прийому?

 1. 0,1-0,3

 2. 0,5-1,0

 3. 1,0-2,0

 4. 2,0-3,0

 5. Бiльше 4,0

Хворий 59-ти рокiв перенiс iнфаркт мiокарда. Для попередження тромбоутворення призначена ацетилсалiцилова кислота. Визначте рацiональну добову дозу:

 1. 100 мг

 2. 500 мг

 3. 1000 мг

 4. 2000 мг

 5. 3000 мг

Хворому 60-ти рокiв пiсля перенесеного iнфаркту мiокарда призначили ацетилсалiцилову кислоту як антиагрегант. Вкажiть оптимальну добову антиагрегантну дозу ацетилсалiцилової кислоти:

A. 100 мг

B. 200 мг

C. 300 мг

D. 400 мгE. 500 мг

Який з нижченаведених лiкарських засоб застосовується при iнфарктi мiокарда для проведення тромболiтичної терапiї?

 1. Стрептокiназа

 2. Гепарин

 3. Фенiл

 4. Тиклопин

 5. Ацетилсалiцилова кислота

Який лiкарський зас застосовують при гострому iнфарктi мiокарда з метою тромболичної терапiї?

 1. Альтеплаза

 2. Ацетилсалiцилова кислота

 3. Гепарин

 4. Пентоксифiл

 5. Фраксипарин

Хворому на гiпертонiчну хворобу було призначено лiзиноприл. Вкажiть механiзм гiпотензивної дiї цього препарату:

 1. Iнгiбування ангiотензинперетворюючого ферменту

 2. Блокування α1-адренорецепторiв

 3. Пряма мiотропна дiя

 4. Збудження β2-адренорецепторiв ЦНС

 5. Блокада кальцiєвих каналiв

До аптеки звернувся хворий на гiпертонiчну хворобу, якому лiкар призначив каптоприл. Який механiзм дiї даного препарату?

 1. Пригнiчення_активностi_ангiотензин-_перетворюючого_ферменту'>Пригнiчення активностi ангiотензин- перетворюючого ферменту

 2. Блокада β-адренорецепторiв

 3. Блокада α-адренорецепторiв

 4. Блокада рецепторiв ангiотензину II

 5. Дiуретична дiя

Хворому з гiпертонiчною хворобою призначено каптоприл. Який механiзм дiї даного препарату?

 1. Пригнiчення активностi ангiо- тензинперетворюючого ферменту

 2. Блокада α-адренорецепторiв

 3. Блокада β-адренорецепторiв

 4. Блокада рецепторiв ангiотензину II

 5. Блокада повiльних кальцієвих каналiв

У медикаментозному лiкуваннi хворого 63-х рокiв, який має серцево- судинну патологiю, використовується еналаприл. До якої групи належить цей препарат?

A. Iнгiбiтор АПФ

B. β-блокатор

C. α-блокатор

D. Сечогiнний препарат

E. Антагонiст кальцiю


У хворого на гiпертонiчну хворобу пiдвищений рiвень ренiну в плазмi кровi. Якiй з перерахованих фармакологiчних груп треба вiддати перевагу для лiкування даного хворого?

 1. Iнгiбiтори АПФ

 2. α-адреноблокатори

 3. Дiуретики

 4. Блокатори кальцiєвих каналiв

 5. Симпатолiтики

Хворий 24-х рокiв страждає на цукровий дiабет I типу протягом 8 рокiв. На грунтi дiабетичної нефропатiї розвинулася симптоматична артерiальна гiпертензiя. Який з наведених препаратiв показаний для тривалої терапiї?

 1. Еналаприл

 2. Пропранолол

 3. Клофелiн

 4. Дибазол

 5. Дихлотиазид

У хворого на фонi фармакотерапiї артерiальної гiпертензiї виник сухий кашель. Для якої групи лiкарських засобiв характерна така побiчна дiя?

A. Iнгiбiтори АПФ

B. Антагонiсти кальцiю

C. Нейролептики

D. ТранквiлiзаториE. Антациди

При лiкуваннi еналаприлом можливi наступнi побiчнi ефекти:

 1. Кашель

 2. Слинотеча

 3. Гiпокалiємiя

 4. Закрепи

 5. Набряки гомiлок

Хворому з артерiальною гiпертензiєю призначено iнгiбiтори АПФ. Про який можливий побiчний ефект необхiдно попередити хворого?

 1. Кашель

 2. Слинотеча

 3. Нетримання сечi

 4. Проноси

 5. Набряки нижнiх кiнцiвок

Хворому з артерльною гiпертензiєю було призначено один з антигiпертензивних засобiв. Артерльний тиск у хворого нормалiзувався, однак його почав турбувати постiйний сухий кашель. Який з перерахованих препаратiв має таку побiчну дiю?

 1. Еналаприлу малеат

 2. Анаприл

 3. Клофел

 4. Фуросемiд

 5. Нiфедип

Хворого попередили, що при застосуваннi препарату, який йому призначили, може виникнути кашель. Назвiть цей препарат:

 1. Лiзиноприл

 2. Клофелiн

 3. Фенiгiдин

 4. Дихлотiазид

 5. Метопролол

Хворий, який отримує лiкування з приводу гiпертонiчної хвороби, скаржиться на покашлювання. При обстеженнi пацнта нких змiн з боку легень не виявлено. Який з наведених засоб м викликати кашель?

 1. Каптоприл

 2. Амлодип

 3. Гiпотiазид

 4. Неболол

 5. Клофел

Хвора на гiпертонiчну хворобу звернулася до лiкаря зi скаргою на сухий кашель, що виник на фонi лiкування. Який антигiпертензивний препарат вона використовувала?

 1. Лiзиноприл

 2. Атенолол

 3. Нiфедип

 4. Фуросемiд

 5. Дихлотiазид

Чим обумовлена поява сухого кашлю у хворої, яка тривалий час для лiкування гiпертонiчної хвороби приймала лiзиноприл?

 1. Пiдвищенням концентрацбрадикiнiну

 2. Виснаженням запасiв норадреналiну

 3. Накопиченням ангiотензину II

 4. Пригнiченням ангiотензинових рецептор

 5. Зниженням концентрац ренiну

У хворого з артерiальною гiпертензiєю та хронiчним бронхiтом раптово виник сухий кашель, задишка; температура тiла не змiнилась. Вiдомо, що хворий приймає каптоприл. Вказанi симптоми можна пояснити збiльшеним утворенням:

 1. Брадикiнiну

 2. Ангiотензину-1

 3. Ренiну

 4. Альдостерону

 5. Na-уретичного пептиду

Пiсля тижневої фармакотерапiї артерiальної гiпертензiї лiзиноприлом в дозi 10 мг 2 рази на добу у хворого з’явилися перiодично виникаючi напади сухого кашлю. Чим це може бути зумовлене?

 1. Накопичення в кровi залишку брадикiнiну

 2. Пiдвищення тонусу кашльового центру

 3. Загострення супутньої патологiї

 4. Пригнiчення синтезу альдостерону

 5. Зменшення вмiсту в кровi адреналiну

Хворому 56-ти рокiв для лiкування гiпертонiчної хвороби призначенi iнгiбiтор АПФ (iАПФ) та калiйзберiгаючий дiуретик. Така комбiнацiя:

 1. Нерацiональна, оскiльки збiльшується ризик розвитку гiперкалiємiї

 2. Рацiональна, оскiльки зменшується ризик розвитку гiпокалiємiї

 3. Рацiональна, оскiльки потенцiюється гiпотензивна дiя iАПФ

 4. Нерацiональна, оскiльки знижується гiпотензивна дiя iАПФ

 5. Нерацiональна, оскiльки збiльшується ризик розвитку ортостатичного колапсу

Пацiєнту з артерiальною гiпертензiєю, що отримує каптоприл, призначено калiйзберiгаючий сечогiнний засiб спиронолактон. До якого ускладнення терапiї може призвести така комбiнацiя?

A. Гiперкалiємiя

B. Гiпокальцiємiя

C. Гiпонатрiємiя

D. Гiпоглiкемiя

E. Гiпернатрiємiя


Хвора 60-ти рок страждає на гiпертонiчну хворобу II стадiї, iшемiчну хворобу серця, бронхiальну астму. Пiсля корекцiї фармакотерапiї стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лiкарський зас спричинив ускладнення?

 1. Пропранолол

 2. Нiфедип

 3. Еуфiлiн

 4. Мукалтин

 5. Сальбутамол

У хворої 69 рокiв артерiальна гiпертензiя, спровокована стресом. На момент огляду: АТ – 170/100 мм рт.ст., ЧСС – 90/хв. Який препарат краще призначити в цьому випадку?

 1. Пропранолол

 2. Каптоприл

 3. Фуросемiд

 4. Дибазол

 5. Празозин

Хворому на гiпертонiчну хворобу з метою зниження артерiального тиску було призначено препарат з групи блокаторiв β-адренорецепторiв. Назвiть препарат:

 1. Метопролол

 2. Магнiю сульфат

 3. Еналаприл

 4. Лозартан калiю

 5. Резерпiн

У пацiєнта 54-х рокiв, який страждає на гiпертонiчну хворобу, на тлi фармакотерапiї виникло явище бронхоспазму. Лiкар розцiнив це як ускладнення терапiї, що викликав препарат такої групи:

A. β-адреноблокатори

B. Антагонiсти кальцiю

C. α-адреноблокатори

D. Ганглiоблокатори

E. Дiуретики


Хворому 35-ти рокiв з приводу тахiкардiї був призначений пропранолол. Яка з нижче перерахованих побiчних реакцiй може виникнути при вживаннi в- адреноблокатору?

 1. Бронхоспазм

 2. Лiкарська залежнiсть

 3. Кумуляцiя

 4. Пiдвищення артерльного тиску

 5. Закрепи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка