Вступ до клінічної фармаціїСкачати 175.41 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації24.06.2020
Розмір175.41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Вступ до клінічної фармації

Який iз наведених препаратiв є антидотом при невiдкладн допомозi при гострих отруєннях сполуками миш’яку, ртутi, хрому, вiсмуту?

 1. Унiтiол

 2. Преднiзолон

 3. Атропiн

 4. Адреналiн

 5. Морф

Який iз наведених препаратів повинен входити в якостi антидоту до аптечки невiдкладної допомоги на пiдприємствах, де можливi гострi отруєння сполуками миш’яку, ртутi, хрому, вiсмуту?

 1. Унiтiол

 2. Адреналiн

 3. Атропiну сульфат

 4. Морфiн

 5. Дроперидол

Хворий 74-х рокiв тривалий час застосовує для лiкування серцевої недостатностi дигоксин. З’явилися скарги на нудоту, блювання, пронос, погiршення зору. Лiкар подумав про можливу iнтоксикацiю препаратом. Який антидот слiд рекомендувати для призначення?

 1. Унiтiол

 2. Кальцiю хлорид

 3. Протамiну сульфат

 4. Прозерин

 5. Атропiну сульфат

Пiд час лiкування хронiчної серцевої недостатностi дигоксином у хворого виникли брадикардiя, нудота, блювання, погiршення зору. Який з препаратiв є антидотом у цьому випадку?

 1. Унiтiол

 2. Тетацин-кальц

 3. Дипiроксам

 4. Амiлнрит

 5. Атропiну сульфат

У хворого з хронiчною серцевою недостатнiстю на тлi застосування серцевих глiкозидiв виникли ознаки глiкозидної iнтоксикацiї. Який антидот доцiльно застосовувати?

A. Унiтiол

B. Вiкасол

C. Протамiн

D. НалоксонE. Метiонiн

У хворої 45-ти рокiв, яка впродовж двох тижн приймає неодикумарин з приводу тромбофлебу, при черговому обстеженнi у кровi виявлено зниження вмiсту протромбiну, в сечi мiкрогематурiю. Який лiкарський зас необхiдно застосувати як антагонiст неодикумарину?

 1. Вiкасол

 2. Протамiну сульфат

 3. Натр цитрат

 4. Гепарин

 5. Кислота амiнокапронова

На тлi тривалого введення гепарину у хворого розвинулась шлункова кровотеча. Назвiть специфiчний антидот гепарину, який треба негайно застосувати:

 1. Протамiну сульфат

 2. Дипiроксим

 3. Вiкасол

 4. Бемегрид

 5. Натрiю цитрат

У хворої на варикозну хворобу нижнiх кiнцiвок спостерiгаються ознаки передозування гепарину. Який препарат доцiльно використати як антидот?

A. Протамiну сульфат

B. Аскорбiнова кислота

C. Дипiридамол

D. Пентоксифiлiн

E. Ацетилсалiцилова кислота


Хворий отримує гепарин з приводу гострого iнфаркту мiокарда. На 3-й день з’явилася гематурiя, пiдшкiрнi гематоми. Який препарат потрiбно призначити хворому в якостi антидоту?

A. Протамiну сульфат

B. Вiкасол

C. Стрептокiназа

D. КлопiдогрельE. Ацетилсалiцилова кислота

У хворого на тромбофлебiт нижнiх кiнцiвок виникли ознаки передозування гепарину. В цiй ситуацiї показано введення:

 1. Протамiну сульфату

 2. Фенiлiну

 3. Вiкасолу

 4. Пентоксифiлiну

 5. Дипiридамолу

Хворий на гострий iнфаркт мiокарда в складi комплексної терапiї отримував препарат-антикоанулянт. Через деякий час з’явилася гематурiя. Для усунення цього ускладнення призначили протамiну сульфат. Який антикоагулянт отримував хворий?

 1. Гепарин

 2. Амiнокапронова кислота

 3. Тромбiн

 4. Фiбриноген

 5. Вiкасол

Хворий на гострий iнфаркт мiокарда в складi комплексної терапiї отримував препарат-антикоанулянт. Через деякий час з’явилася гематурiя. Для усунення цього ускладнення призначили протамiну сульфат. Який антикоагулянт отримував хворий?

 1. Гепарин

 2. Амiнокапронова кислота

 3. Тромбiн

 4. Фiбриноген

 5. Вiкасол

Який препарат є специфiчним антидотом п час отруєння препаратами залiза?

 1. Дефероксам

 2. Протамiну сульфат

 3. Бемегрид

 4. Атропiну сульфат

 5. Пенiцилам

В аптеку звернулася жiнка з дитиною 5-ти рокiв, яка випила флакон очних крапель. Через 30 хвилин пiсля цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, осиплiсть, розширення зiниць, гiпертермiя. Отруєння яким препаратiв могло спричинити зазначенi прояви?

 1. Атроп

 2. Адренал

 3. Мезатон

 4. Пiлокарп

 5. Новокаїн

Хвора36-ти рокiв, з метою симптоматичного лiкування гiпертермiї на фонi застудного захворювання, протягом доби прийняла 7 таблеток парацетамолу. Який лiкарський засiб слiд застосувати в даному випадку як антидот?

A. Ацетилцистеїн

B. Бемегрид

C. Метиловий спирт

D. Протамiну сульфат

E. Етиловий спирт


При виникненнi симптомiв iнтоксикацiї парацетамолом, як антидот слiд використовувати:

A. Ацетилцистеїн

B. Глюкозу

C. Хлористий натрiй

D. Фуросемiд

Е. Реополiглюкiн


Пацiєнт, що отримує непрямий антикоагулянт варфарин, у зв’язку з пiдвищенням температури тiла застосував ацетилсалiцилову кислоту. Така комбiнацiя є небезпечною, бо пiдвищується ризик:

A. Кровотечi

B. Остеопорозу

C. Нейротоксичностi

D. КардiотоксичностiE. Дизбактерiозу

Бензилпенiцилiну натрiєву сiль НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ перорально, оскiльки цей препарат:

 1. Руйнується HCl шлунка

 2. Погано всмоктується в кишечнику

 3. Подразнює слизову оболонку шлунка

 4. Зменшує утворення HCl шлунка

 5. Руйнується пенiцилiназою

При тривалому застосуваннi фенобарбiталу в хворого з епiлепсiєю розвинулася толерантнiсть до препарату. Що лежить в основi розвитку даного явища?

 1. Прискорення бiотрансформац

 2. Послаблення процесу всмоктування

 3. Пiдвищення чутливостi рецептор

 4. Пригнiчення бiотрансформац

 5. Накопичення речовини в органiзм

Пояснiть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуваннi його з фенобарбiталом:

 1. Фенобарбiтал активує мiкросомальнi ферменти печiнки

 2. Фенобарбiтал iнгiбує мiкросомальнi ферменти печiнки

 3. Розвивається алергiя до синкумару

 4. Проявляється антагонiзм цих препаратiв

 5. Вiдбувається взаємна iнактивац

Вiдпускаючи з аптеки препарат залiза для приймання внутрiшньо – фероплекс, слiд попередити хворого, що цей препарат не можна запивати молоком i вживати разом з ним молочнi продукти, оскiльки при цьому:

 1. Утворюються малорозчиннi хелатнi комплекси

 2. Пролонгується дiя препаратiв залiза

 3. Пiдсилюється активнiсть препарату

 4. Швидше всмоктується препарат

 5. Прискорюється виведення препарату

Для препаратiв з високою ліофільністю НЕ характерно:

 1. Погане всмоктування в шлунково-кишковому трактi

 2. Добре всмоктування в шлунково-кишковому трактi

 3. Добре проникнення через гемато-енцефалiчний бар’єр

 4. Метаболiзм у печiнцi

 5. Добре проникнення через плацентарний бар’єр

Якi патологiчнi стани органiзму сприяють кумуляцiї лiкiв?

 1. Захворювання печiнки i нирок

 2. Захворювання дихальних шляхiв

 3. Захворювання центральної нервової системи

 4. Захворювання сполучної тканини

 5. Захворювання опорно-рухового апарату

Хворому, який тривалий час приймає фенобарбiтал, лiкар призначив диклофенак натрiю. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявився слабшим вiд очiкуваного внаслок фармакокiнетичної взаємодiї цих препаратiв. Результатом яких процес могла бути така взаємодiя препаратiв?

 1. Збiльшення швидкостi метаболiзму препарату в печiнцi

 2. Зниження швидкостi метаболiзму препарату в печiнцi

 3. Зниження концентрац бiлку в плазмі

 4. Зміна чутливості рецепторів

 5. Збульшення дози лікарських засобів

Проконсультуйте лiкаря- iнтерна, чому одночасно з препаратами залiза не доцiльно застосовувати антациднi засоби?

 1. Погiршується всмоктування препаратiв залiза

 2. Збiльшується зв’язування з бками кровi

 3. Порушується депонування залiза в органiзмi

 4. Пiдсилюється iнтоксикацiя препаратами залiза

 5. Прискорюється елiмiнацiя препаратiв залiза

П час вiдпуску доксициклiну провiзор порадив пацнту утриматися вiд вживання молочних продуктiв. Провiзор дав таку рекомендацiю, оскiльки молочнi продукти:

 1. Сповiльнюють всмоктування антибiотика

 2. Збiльшують токсичнiсть антибiотика

 3. Збiльшують ризик дисбактерiозу

 4. Погiршують процес травлення їжi

 5. Не засвоюються при прийомi антибiотика

Для лiкування iнфекц сечовидiльних шляхiв лiкар-iнтерн призначив хворому препарат з групи нрофуран нiфуроксазид. Лiкарем допущена помилка, оскiльки препарат:

 1. Не всмоктується з травного каналу

 2. Виводиться з сечею в неактивному станi

 3. Має нефротоксичний ефект

 4. Має бактерiостатичний ефект

 5. Повiльно виводиться з органiзму

Для лiкування тромбозу лiкар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтiв прямої дiї. Який це препарат?

A. Гепарин

B. Цiанокобаламiн

C. Кальцiю хлорид

D. АцетилцистеїнE. Вiкасол

Всмоктуванiсть лiкарських речовин пiд час нанесення на шкiрнi покриви у дитини першого року життя:

 1. Вище, нiж у дорослого

 2. Не вiдрiзняється вiд пiдлiткiв до 17 рокiв

 3. Не вiдрiзняється вiд дорослого

 4. Нижче, нiж у дорослого

 5. Не вiдрiзняється вiд дiтей перших 10 рокiв життя

Для препаратiв з високою ліпофільністю НЕ характерно:

 1. Погане всмоктування в шлунково-кишковому трактi

 2. Добре всмоктування в шлунково-кишковому трактi

 3. Добре проникнення через гемато-енцефалiчний бар’єр

 4. Метаболiзм у печiнцi

 5. Добре проникнення через плацентарний бар’єр

При одночасному застосуваннi гентамiцину та ацикловiру в таблетках збiльшується ризик:

 1. Нефротоксичностi

 2. Гепатотоксичностi

 3. Кардiотоксичностi

 4. Нейротоксичностi

 5. Iмовiрностi алергiчних реакц

При одночасному застосуваннi метронiдазолу та пероральних антикоагулянтiв кумаринового ряду пацнта необхiдно попередити про наступний побiчний ефект:

 1. Посилення дiї антикоагулянтiв та ризик кровотечi

 2. Зниження дiї антикоагулянтiв

 3. Посилення ефекту метронiдазолу

 4. Зниження ефекту метронiдазолу

 5. Посилення нейротоксичностi

При одночасному застосуваннi гентамiцину та ацикловiру в таблетках збiльшується ризик:

 1. Нефротоксичностi

 2. Гепатотоксичностi

 3. Кардiотоксичностi

 4. Нейротоксичностi

 5. Iмовiрностi алергiчних реакц

При одночасному застосуваннi доксициклiну гiдрохлориду та перорального контрацептиву спостерiгається:

 1. Зниження ефективностi пероральних контрацептив

 2. Збiльшення ефективностi пероральних контрацептив

 3. Збiльшення антибактерiального ефекту доксициклiну

 4. Зменшення антибактерiального ефекту доксициклiну

При одночасному застосуваннi парацетамолу та ацетилцистеїну вiдбувається:

 1. Зниження гепатотоксичної дiї парацетамолу

 2. Зменшення протизапальної дiї парацетамолу

 3. Гальмування всмоктування парацетамолу

 4. Збiльшення муколичної дiї ацетилцистеїну

 5. Збiльшення нефротоксичностi парацетамолу

При одночасному застосуваннi метронiдазолу та пероральних антикоагулянт кумаринового ряду пацiєнта необхiдно попередити про наступний побiчний ефект. Пiд час вiдпуску доксициклiну провiзор порадив пацiєнту утриматися в вживання молочних продуктiв. Провiзор дав таку рекомендацiю, оскiльки молочнi продукти:

 1. Сповiльнюють всмоктування антибiотика

 2. Збiльшують токсичнiсть антибiотика

 3. Збiльшують ризик дисбактерiозу

 4. Погiршують процес травлення їжi

 5. Не засвоюються при прийомi антибiотика

Пiд час вiдпуску лiкарських засобiв в аптецi провiзор звернув увагу хворого на недоцiльнiсть одночасного застосування цiанокобаламiну та тiамiну хлориду. Як називають тип взаємодiї цих лiкiв?

 1. Фармацевтичний

 2. Фармакодинамiчний

 3. Фармакокiнетичний

 4. Синергiзм

 5. Антагонiзм

Зменшення всмоктування препаратiв групи тетрациклiну при їх одночасному застосуваннi з антацидними засобами є прикладом:

 1. Фармакокiнетичної несумiсностi

 2. Фармацевтичної несумiсностi

 3. Фармакодинамiчної несумiсностi

 4. Синергiзму препаратiв

 5. Функцiонального антагонiзму препаратiв

Приймання вагiтною жiнкою (I триместр) великих доз ретинолу призвело до гiпервiтамiнозу. У подальшому вагiтнiсть протiкала нормально, але дитина народилася з аномалiями розвитку. Як називається ця негативна дiя лiкiв?

 1. Тератогенна

 2. Кумуляцiя

 3. Дисбактерiоз

 4. Звикання

 5. Канцерогенна

У вагiтної 25-ти рокiв у третьому триместрi вагiтностi при черговому УЗД обстеженнi встановлено ваду розвитку дитини. З анамнезу вiдомо, що жiнка без призначення лiкаря приймала впродовж строку вагiтностi у великих дозах дiазепам. Який вид побiчної дiї має мiсце?

A. Тератогенний

B. Ембрiотоксичний

C. Фетотоксичний

D. Канцерогенний

E. Мутагенний


Хворому на виразкову хворобу шлунка було призначено ранiтидин (150 мг 2 рази на день), пiсля дообстеження було виявлено хронiчну ниркову недостатнiсть (клiренс креатинiну менше 50 мл/хв). Яку корекцiю слiд внести в лiкування даного хворого?

A. Зменшити дозування ранiтидину вдвiчi та продовжити лiкування

B.Збiльшити дозування ранiтидину вдвiчi та продовжити лiкування

C.Вiдмiнити ранiтидин, призначити циметидин

D.Вiдмiнити ранiтидин, призначити фамотидин

E.Ранiтидин не вiдмiняти, призначити дiуретики


Хворому було проведено курс палiативної терапiї морфiном гiдрохлоридом протягом тижня, пiсля чого вiн став вимагати й надалi вводити препарат. Про яке явище в даному випадку йдеться?

A. Залежнiсть

B. Толерантнiсть

C. Кумуляцiя

D. Потенцiювання

E. Сумацiя


Хворому 30-ти рокiв з дiагнозом гострого остеомiєлiту призначили антибiотик, який добре проникає в кiсткову тканину. Який засiб було обрано?

A. Лiнкомiцин

B. Бiцилiн-3

C. Бензилпенiцилiн

D. Полiмiксин-М

E. Ампiцилiн


Жiнцi 36-ти рокiв для лiкування кишкової iнфекцiї було призначене похiдне нiтрофуранiв, яке погано всмоктується в кишечнику та здiйснює дiю по ходу кишечника. Визначте ЛЗ:

A. Нiфуроксазид

B. Фурацилiн

C. Нiтроксолiн

D. Фурадонiн

E. Налiдиксова кислота


Хворому призначили препарат, на фонi застосування якого виникли наступнi побiчнi ефекти: розвинувся стероїдний дiабет, набряки, остеопороз, артерiальна гiпертензiя. До якої фармакологiчної групи належить цей лiкарський засiб?

A. Глюкокортикоїди

B. Антигiстамiннi засоби

C. Антибiотики

D. Нестероїднi протизапальнi засоби

E. Протипухлиннi засоби


На стацiонарному лiкуваннi в протитуберкульозному диспансерi знаходиться жiнка з вiдкритою формою туберкульозу. Який засiб призначив лiкар для етiотропного лiкування?

A. Iзонiазид

B. Ацикловiр

C. Метронiдазол

D. Доксициклiну гiдрохлоридE. Бензилпенiцилiн

Хворий 32-х рокiв приймає протитуберкульознi препарати. Через деякий час вiн помiтив, що сеча набула червоно-помаранчевого кольору. Прийом якого препарату є причиною цього?

 1. Рифампiцин

 2. Iзонiазид

 3. Пiразiнамiд

 4. Етамбутол

 5. Стрептомiцину сульфат

В аптеку звернулася жiнка зi скаргами на змiну забарвлення сечi на червоне. Який протитуберкульозний препарат спричинив цю змiну?

 1. Рифампiцин

 2. Iзонзид

 3. Стрептомiцин

 4. Доксициклiну грохлорид

 5. Хiнгамiн

Хворому 30-ти рокiв з дiагнозом гострого остеомiєлiту призначили антибiотик, який добре проникає в кiсткову тканину. Який засiб було обрано?

 1. Лiнкомiцин

 2. Бiцилiн-3

 3. Бензилпенiцилiн

 4. Полiмiксин-М

 5. Ампiцилiн

У жiнки, яка тривалий час лiкується з приводу iнфiльтративно-вогнищевого туберкульозу, рiзко знизився слух. Який з перерахованих препаратiв мiг викликати таку побiчну дiю?

 1. Стрептомiцин

 2. Iзонзид

 3. Етамбутол

 4. Рифампiцин

 5. Етiонам


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка