Воєнні дії на території України 1915 -1917рр. Посилення економічної та політичної кризи. Початок Української революціїСкачати 196.5 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір196.5 Kb.

10 клас Урок 9-10.

Тема : Воєнні дії на території України 1915 -1917рр.Посилення економічної таполітичної кризи. Початок Української революції.

Мета :- опанувати тему , перебіг подій на Східному фронті 1915-1917рр, розглянути причини посилення економічної кризи в Російській та Австро - Угорській імперіях Розглянути перший етап Української революції та його особливості

- Розвивати в учнів навички аналізу історичних фактів, критичного мислення ,уміння виділяти головне, робити власні висновки та узагальнення ,закріпити вміння працювати з ОС та технологічною карткою

- Формувати навички самостійної роботи ,Сприяти формуванню національної свідомості школярів їх історичної пам’яті, пошани до державних традицій в Україні

Тип уроку – комбінований

Оснащення: підручник С.В.Кульчицький , Ю.Г. Лебедєва « Історія України « К. 2010 , презентація, ТК,Після уроку учні зможуть :

- характеризувати перебіг подій на Східному фронті 1915-1917рр; • називати причини та наслідки економічної кризи в Російській та Австрійсько - Угорській імперіях;

 • давати визначення терміну революція;

 • висловлювати власну думку з приводу історичних подій;


І.Актуалізація опорних знань. Яку тему ми розглядали на попередньому уроці ?

  1. Доповніть схему. ( на екрані)АНТАНТА ТРОЇСТИЙ СОЮЗ

( ? ) ( ? )? - Перша світова війни

З .Визначте характер Першої світової війни.   1. Чому Перша світова війна для українців була особливо трагічною?

   2. Яку долю визначали воюючи сторони українським землям у своїх планах ?

    1. Прокоментуйте «На початку Першої світової війни найбільше постраждало населення етнічних українських територій у складі Австро - Угорської імперії»

    2. Як населення та політики ставилися до війни ?

    3. Коли було засновано Головну Українську Раду ? З якою метою ?

    4. Хто заснував політичну організацію Союз визволення України? Якою була мета діяльності СВУ


Як би ви жили у 1914 році яку позицію ви зайняли б? ( обери позицію)

    1. Розкажіть про події 1914року на Галичині.


Підсумки 30-хв
У 1914 році українські землі стали ареною жорстоких боїв. Населення Галичини зазнало репресій і масової депортації. Водночас відбувається піднесення патріотичного духу , активізація діяльності політичних сил України.

 1. Мотивація учбової діяльності( повідомлення теми ,мети )

 2. Вивчення нового матеріалу. ( використання мультимедійної дошки , за відсутністю робота на звичайній дощці )

План.

  1. Воєнні дії на території України 1915-1917рр

  2. Посилення економічної та політичної кризи

  3. Початок Української революції


І.Воєнні дії на території України 1915-1917рр
Березень 1915р-капітуляція фортеці Перемишль ( показати на карті ) вихід російської армії на основні перевали Карпат ( весна 1915р ) зосередження німецьких військ на Східному фронтізапеклі бої за гору Маківка( показати на карті) Презентація слайд 17—

контрнаступ німецько –австро -угорських союзників відступ російської арміїлінія фронту Кам’янець - Подільський - Тернопіль - Дубно(карта ) окупація Східної Галичини , Північної

Буковини, 5 повітів Волині союзними військами терор проти українського населення.

( робота з технологічною карткою уроку Завдання 1.)

1916р Брусиловський прорив (ПРЕЗЕНТАЦІЯ слайди 25 ,26 ,27 ) виснаження сил воюючих -- позиційна війна (?)

Лютий 1917р — буржуазна революція в Росії прихід до влади ТУ ( гасло «Війна до переможеного кінця!»)— невдалий наступ на Галичині та БуковиніПідсумки 30хв.

Таким чином , військові дії на теренах України остаточно її знесилили , та спровокували революційну кризу в Наддніпрянській Україні( верхи не можуть , а низи не бажають жити по старому )


II Посилення економічної та політичної кризи ( робота з технологічною карткою Завдання 2. )

Україна —арена військових дій остаточна руйнація економічного

потенціалу. ( спираючись на матеріали підручника 32-33 ст , наведіть докази цього твердження )

Енергетична криза , транспортна , занепад с-г , фінансова криза ( інфляція ?) погіршення становища народу ( робочий день збільшився , зарплата зменшилася ) наростання невдоволення активізація політичних сил визрівання революційної ситуації (верхи не можуть , а низине бажають жити по старому )

Як ви вважаєте , чи можлива зміна встановленого політичного , соціального чи економічного порядку ненасильницьким способом ?Ш Початок Української революції( робота з технологічною карткою Завдання 3 ,4 )

Українська революція - національно - демократична революція, наслідок повалення самодержавства в Російській імперії, головною метою якої було створення Української держави та демократизація життя українського суспільства.

Лютнева демократична революція у Росії( повалення самодержавства, зречення царя Миколи II , створення Тимчасового уряду )піднесення українського національно - визвольного руху створення на містах рад народних депутатів формування національних органів влади Української центральної Ради на чолі з М. Грушевським 4 (17) березня 1917р - початок Української революції

УНІЇ + ТУП= Центральна Рада

Термін роботи 4 березня 1917 -29квітня 1918

Склад : УСДРП ( В.Винниченко, С.Петлюра), УПСР( М.Грушевський , П.Христюк), УНГІ(Андрієвський , брати Макаренки ), інші українські партії, громадсько - політичні групи

Мета-здобуття автономії України

Голова УЦР - М. Грушевський

Заступники : Володимир Винниченко , Сергій Єфремов

Програма : тимчасове державне управління , скликання українського. парламенту , формування уряду, вирішення національного питання , досягнення автономії України

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1.Які основні битви Першої світової війни відбулися на території України у 1915-191 брр?

2.Яким чином воєнні дії вплинули на економіку Австро - Угорської та Російської імперій.

3.Яким було життя українського населення під час Першої світової війни?

4.Коли і за яких умов розпочалася Українська революція ?

5.Коли і з якою метою було створено Центральну Раду?

6 .Завдання 5 , 6 технологічної карткиУ Підсумки

Яку тему вивчили на уроці ?

Чому навчилися ?

Які факти історії цього періоду для вас були невідомі ?VІ. Дома : опанувати відповідний матеріал підручника , підготувати повідомлення Члени УЦР.

Експрес-опитування з теми Україна в роки Першої світової війни.

І.Дайте одну правильну відповідь

1.Перша світова війна розпочалася :

А)28 червня 1914р б) 1 серпня 1914р в) жовтень 1914р г) травень 1915р

2.До складу Антанти входили:

А).Франція , Німеччина , Росія Б) Англія , Австро - Угорщина , Італія

В)Росія , Франція , Англія Г) Англія, Франція , Австро - Угорщина

3.До Троїстого союзу входили країни :

А.Франція , Німеччина , Росія Б) Англія , Австро - Угорщина , Італія

В)Австро - Угорщина ,Німеччина , Італія. Г) Англія , Франція , Австро - Угорщина

4.Головну Українську Раду в серпні 1914р очолив :

А) Є. Коновалець; б) К.Левицький ; в) С.Єфремов г) Ю.Романчук

5Назвіть одного із засновників організації Союзу визволення України :

А) Г.Бобринський б) Д.Донцов в) Ю.Лисан г) Д.Вітовський

6.ТУП закликало :

А)підтримати Російську імперію сподіваючись на надання автономії Україні в майбутньому

Б) Підтримати австрійців , які допоможуть перетворити Галичину на центр всіх українських земель;

В)не підтримувати нікого;

ІІ. Знайдіть відповідність

7.

1 .Інтервенція

А. вид матеріальної міжнародно - правової відповідальності, що полягає у відшкодування збитків від агресії державою , що скоїла агресію , державі , що зазнала нападу

2.Анексія

Б. мир або перемир’я , які укладені із противником державою , яка входить до коаліції країн , що веде війну , без відома або згоди своїх союзників

.3.Репарація

В. під час війни - примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, що їх проводять окупаційні війська;

4.Контрибуція

Г. збройне вторгнення іноземних військ на територію держави.

5.Сепаратний

мир


8.Обери причини Першої світової війни.( 4 правильні відповіді )

А)загострення протиріч між провідними державами світу;

Б) бажання провідних країн світу допомогти Україні здобути незалежність;

В)бажання загарбати нові території, встановити контроль над ринками збуту;

Г) вимога продовження Столипінської реформи;

Д) наявність двох ворогуючих блоків Троїстого союзу та Антанти;

Е) посилення процесу мілітаризації внаслідок розвитку НТР ;

Є)особисті стосунки між правлячими колами Сербії та Австро – Угорщини;


9.Про яку подію йдеться ?

« 2 серпня 1914р- об єднання із представників 3 галицьких партій - УНД, УРП , УСДП заснувало на чолі з К.Левицьким...»

10.Яка подія сталася раніше:

А) підписання Брестської мирної угоди чи Галицька битва ?Технологічна картка уроку з теми :

Воєнні дії на території України 1915 -і9і7рр.Посилення економічної та політичної кризи.

Початок Української революції.

План.


1Воєнні дії на території України 1915 -1917рр.

2.Посилення економічної та політичної кризи.

3.Початок Української революції.

Основні поняття : Брусиловський прорив , позиційна війна , економічна криза , революційна ситуація, Українська революція

Основні дати і події:

квітень-серпень 1915р-наступ німецько - австрійських військ у Західній Україні;

Квітень 1915р - бої «усусів» за г.Маківка;

4 червня - 13 серпня 1915р - Брусиловський прорив;

Серпень - вересень 1916р - бої «усусів» на горі Лисоня;

Лютий 1917р- Лютнева революція в Росії - невдалий наступ російських військ.


Завдання 1

Прокоментуйте думку сучасного історика Гунчака:

«З одного боку його мордували росіяни, намагаючись вибити з нього почуття національної свідомості, з іншого - над ним знущалися австрійці та мадяри , звинувачуючи у русофільстві»Завдання 2. Спираючись на різноманітні джерела та матеріали підручника,наведіть докази твердження:

Україна — арена військових дій —» остаточна руйнація економічного потенціалу

Запитання на допомогу:

1 .Яким був рівень забезпеченості продовольством , медикаментами армій Австро - Угорщини і Російської імперії?

2.Що змінилося у становищі робітників у Російської імперії під час Першої світової війни?

З. Яким був рівень цін на продукти і предмети першої необхідності в обох імперіях порівняно з довоєнним періодом ?

4.Яким було становище Українського селянства у роки Першої світової війни ?

5.Назвіть причини страйкового руху, що розгорнувся в обох імперіях.Завдання 3» Склади визначення терміну.

зміни , Революція , у ,- докорінні, суспільстві, докорінніЗавдання 4.Занотуй !!!

Українська революція - національно - демократична революція , наслідок повалення самодержавства в Російській імперії, головною метою якої було створення Української держави та демократизація життя українського суспільства.

Завдання 5. Висловіть власну думку.

Як ви вважаєте , чи можлива зміна встановленого політичного , соціального чи економічного порядку ненасильницьким способом ? Відповідь побудуй за алгоритмом:

  1. Я вважаю , що.. ( викладіть суть вашої точки зору )

  2. Тому що ..( наведіть докази на підтвердження вашої позиції)

  3. Наприклад ...(наведіть факти ,цитати , що підтверджують вашу позицію)

  4. Отже, я вважаю ( узагальніть свою позицію )

Завдання 6..Обери правильну відповідь на запитання

Які події знаменували крах самодержавства в Росії?

1 .економічна криза;

2.невдачі на фронті

3.активізація політичних партій

4.Лютнева революція 1917 р , створення ТУ.


Анотація уроку.


Воєнні дії на території України 1915 -і9і7рр.Посилення економічної та політичної кризи. Початок Української революції .

Розробила:Бондаренко Олена Миколаївна, учитель  історії ЗОШ І-ІІЦ ступенів №2

м. Прилуки Чернігівскої області

Дидактична спрямованість. Матеріали уроку використовують при вивченні теми . Головне завдання. яке вчитель ставить перед собою полягає в тому, щоб не передавати готові знання, певну інформацію, а в тому, щоб навчити школярів учитися, сформувати позитивну мотивацію учіння, різнобічні пізнавальні інтереси, здатність до свідомого і самостійного засвоєння знань і умінь в умовах проблемної ситуації

Методичні рекомендації:  даний матеріал можна використовувати на уроці історії України 10 класу при пояснені , закріплені та перевірці знань та навичок з теми

Презентація може бути використана під час проведення виховних заходів

Урок сприяє розвитку в учнів нестандартного критичного мислення , навичок самостійної роботи , допомагає формувати власну точку зору.

Опорна схема надає можливість чітко виділяти причино-наслідкові зв’язки

обирати головне і другоряднеСтруктура уроку класична , але варіанти уроку передбачають як самостійну роботу так і роботу в парах . групах. Методи контролю усні , письмові. Застосування технологічної картки дає рівні можливості учням при опанування теми. Робота з презентацією розвиває творчі здібності учнів

Урок проходь за системою 3 по 30хв. . що дає широкі можливості не тільки опанувати а й добре закріпити матеріал , об’єктивно оцінити роботу учнів на уроці при необхідності провести корекцію знань та навичок.
Каталог: attachments
attachments -> Здоров'я одна з найбільших цінностей людини вчитель початкових класів Комісаренко Л. М. Мета
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок психологічне дослідження Мета: навчальна
attachments -> Стереотипи поведінки. Поради з культурної адаптації
attachments -> Тема. Вправи на закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів
attachments -> Українська мова природознавство
attachments -> Урок екскурсія Обладнання
attachments -> Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний гімн України. Опрацювання вірша Г. Чубач «Рідна мова»
attachments -> «Топографічна карта» Мета
attachments -> Іван Петрович Котляревський Енеїда [Энеида]


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка