Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразуСторінка1/15
Дата конвертації03.11.2016
Розмір1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.

Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:


A.

=КОРЕНЬ(9)


B.

=СТЕПЕНЬ(9;3)


C.

=КОРЕНЬ(9;3)


D. *

=СТЕПЕНЬ(9;(1/3))


E.

=КОРЕНЬ(3;9)


2.

Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:


A.

=СТЕПЕНЬ(12;5)


B.

=КОРЕНЬ(12)


C. *

=12^(1/5)


D.

=КОРЕНЬ(12;5)


E.

=КОРЕНЬ(5;12)


3.

Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:


A.

=1/КОРЕНЬ(7)


B. *

=1/СТЕПЕНЬ(7;4)


C.

=1/КОРЕНЬ(7;4)


D.

=1/СТЕПЕНЬ(7;(1/4))


E.

=1/КОРЕНЬ(4;7)


4.

Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:


A.

=СТЕПЕНЬ(7;(1/4))


B.

=КОРЕНЬ(7)


C. *

=СТЕПЕНЬ(7;4)


D.

=КОРЕНЬ(7;4)


E.

=КОРЕНЬ(4;7)


5.

При перевірці статистичних гіпотез для вибору методу перевірки слід в першу чергу:


A.

використати підпрограму "Регресія"


B.

розрахувати коефіцієнти ассиметрії та ексцесу вибірок


C.

визначити кількість змінних та тип шкал вимірювань змінних


D.

встановити зв'язок між змінними величинами


E. *

визначити статистичне формулювання задачі, встановити закон розподілу вибірок


6.

Статистичні гіпотези це:


A.

гіпотези, що використовуються для встановлення зв'язку між змінними


B.

гіпотези, що описують стохастичні сигнали


C. *

гіпотези, що описують вид чи окремі параметри розподілу випадкової величини


D.

гіпотези, що ілюструють процес та використання вбудованих статистичних функцій


E.

гіпотези, що описують випадкові процеси


7.

Регресійний аналіз призначений для:


A.

регресійний аналіз призначений для перевірки вибірки на нормальний закон розподілу


B.

проведення розрахунків обсягів реалізації фармапрепарату по місяцях


C. *

одержання по експериментальним даним математичних моделей, що описують поводження деякого процессу


D.

прогназування даних експерементів


E.

побудови ліній тренду, що описують даний процесс


8.

Перелічіть всі можливі методи виконання регресійного аналізу в EXCEL:


A.

використання підпрограми "Регресія"


B. *

побудова ліній тренду; використання вбудованих статистичних функцій; використання підпрограми "Регресія"


C.

використання команди"Аналіз даних"


D.

побудова діаграми, що ілюструє процес та використання вбудованих статистичних функцій


E.

використання ліній тренду


9.

Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:


A.

=КОРЕНЬ(1/5)


B.

=СТЕПЕНЬ((1/5);3)


C.

=1/КОРЕНЬ(5;3)


D. *

=1/СТЕПЕНЬ(5;3)


E.

=1/(КОРЕНЬ(5))


10.

До якого типу мов програмування відноситься мова програмування PASCAL:


A. *

Мова програмування високого рівня;


B.

Двійкові (машинні) коди;


C.

Мова програмування низького рівня (машинно-орієнтована);


D.

Мова побудови сценаріїв;


E.

Такої мови програмування не існує.


11.

Абсолютне посилання це .....


A.

посилання, яке отримується в результаті копіювання формули


B.

електронне посилання


C. *

коли адреса, на яку посилається формула при копіюванні не змінюється


D.

адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення


E.

коли адреса, на яку посилається формула змінюється при копіюванні формули


12.

В клітинці C2 знаходиться формула, яка має ссилку на постійну величину в комірці D2 (для всіх формул стовпця C). Як розмножити з клітинки C2, щоб її копії (С3.....С8) використовували ссилку на D2?


A. *

змінити в оригіналі формули адресу D2 на адресу $D$2 і скопіювати формулу в потрібні клітинки


B.

скопіювати формулу в потрібні клітинки і відредагувати кожну копію


C.

скопіювати формулу в потрібні клітинки використавши команду "правка - вырезать"


D.

виконати дану операцію коректно неможливо


E.

захистити клітинку D2 від змін і скопіювати формулу в потрібні клітинки


13.

Для знищення стовпця (рядка) з непотрібними даними і формулами необхідно:


A.

вибрати команду - "Правка" " очистить форматы"


B.

виділити, натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню вибрати команду - "вырезать"


C.

виділити дані, вибрати команду - "форматирование" "удалить"


D.

клацнути правою кнопкою миші. В контекстному меню вибрати команду " очистить содержимое"


E. *

виділити ствбець (рядок) і використати команду "правка - удалить"


14.

При створенні формул для задання їх аргументів використовуються:


A.

абсолютні та відносні посилання


B.

букви і цифри, які визначають адреси комірок


C. *

адреси комірок, які зберігакють вихідні дані


D.

тільки російські букви і цифри, які зберігакють вихідні дані


E.

числа. які знаходяться в комірках з декількома даними


15.

Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовується: Виберіть найбільш повну відповідь!


A.

тільки російські букви і цифри


B. *

букви латинського алфавіту для позначення стовбця та цифри для позначення рядка


C.

цифри, які вказують в якому рядку знаходиться комірка


D.

абсолютні та відносні посилання


E.

букви для вказівки імені стовпця


16.

Ви побудували діаграму за даним таблиці, а через деякий час змінили ці дані. Як побудувати діаграму для нових даних таблиці?


A. *

перерахунок діаграми в стандартному режимі відбудеться автоматично


B.

діаграму для нових даних в стандартному режимі змінити неможливо


C.

створити нову діаграму


D.

достатньо двічі клацнути мишею по діаграмі


E.

достатньо один раз клацнути мишею по діаграмі


17.

Відносне посилання це .....


A.

Відносне посилання це адреса комірки


B.

Адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення


C.

Посилання, отримане в результаті копіювання формули


D.

Коли адреса, на яку посилається формула, не змінюється при копіюванні


E. *

Коли адреса комірки, на яку посилається формула, змінюються при копіюванні формули


18.

За звичай, при написанні статистичних формул використовуються дані, які розташовані в декількох комірках, тобто "Диапазон ячеек", який має наступний вигляд у рядку формул:


A.

A1/B3


B.

A1-B3


C. *

A1:B3


D.

A1+B3


E.

A1\B3


19.

Як пропорційно змінити розміри вставленого в Excel малюнка?


A.

Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд пісочного годинника) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.


B.

Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд пісочного годинника) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.


C. *

Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд хрестика) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.


D.

Виконати команду "ФОРМАТ" -"Объект", і в діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри. Використовується вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат рисунка"


E.

Виконати команду "Вид"- "Объект". В діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри встановленого малюнка


20.

Що означає якщо в комірці в результаті обчислень за формулою з'явився вираз " #ЗНАЧ!" ?


A.

Це означає, що необхідно змінити формат комірок, які містять аргументи функції (наприклад, "текстовий" формат замінити на "числовий").


B.

Вибрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень


C.

Число, отримане в результаті обчислень за формулою перевищує задані розміри комірки


D. *

Один з аргументів функції містить недопустиму змінну (наприклад, текст)


E.

Комп'ютер виконав недопустиму операцію


21.

Що означає формула в одній з комірок? =СУММ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)


A.

Сума всіх чисел, які знаходяться на Листі 1 і Листі 2


B.

Сума чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 Листа 2 буде розташована в комірки А1:А11 Листа 2


C.

Сума чисел (Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11), які знаходяться на Листі 1


D.

Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:10 Листа 1 буде розташована в комірки В1:В11 Листа 2


E. *

Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:А10, на Листі1 і чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 на Листі 2


22.

Для чого використовується розрахунок коефіцієнтів ассиметрії (As) і ексцесу (Ex) вибірки?


A.

Для подальшого розрахунку критерія Стьдента.


B.

Для визначення зони розсіювання показників вибірки


C.

Для визначення характеру графіка функції вибірки.


D. *

Для перевірки вибірки на відповідність нормальному закону розподілу.


E.

Для розрахунку середнього арифметичного значення


23.

Як встановити новий стовпчик в таблиці в потрібному місці ?


A.

Встановити курсор на ту комірку таблиці, правіше якої має бути встановлений новий стовбець. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец".


B.

Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец" "Со здвигом вверх"


C.

Виконати команду "Добавить - Столбец"


D. *

Встановити курсор на ту комірку таблиці, лівіше якої має бути встановлений новий стовбець. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец".


E.

Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец"


24.

Який список аргументів функції СРЗНАЧ (A3:A5;С3:С5) вірний: ?


A. *

Клітинки А3,А4,А5,С3,С4,С5.


B.

Клітинки А3,А4,А5:В3,В4,В5:С3,С4,С5


C.

Клітинки А3,А5,С3,С5


D.

Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5


E.

Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5,С3,С4,С5


25.

Як вивести на екран додаткову панель інструментів (наприклад, Форматирование")?


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Звіт це A. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях і запитах B. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі C
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка