Вкажіть формулу для визначення електричного опору провідникаСторінка1/6
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6

1.

Вкажіть формулу для визначення електричного опору провідника:


A.B.C.D. *E.2.

Упорядкований рух електричних зарядів – це:


A. *

електричний струм;


B.

сила струму;


C.

густина струму;


D.

джерело струму;


E.

електрорушійна сила;


3.

Заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу, - це:


A.

електричний струм;


B. *

сила струму;


C.

густина струму;


D.

джерело струму;


E.

електрорушійна сила джерела;


4.

Вкажіть одиниці вимірювання сили струму:


A. *

A;


B.

B;


C.

Вт;


D.

Ом;


E.

Кл;


5.

Вкажіть одиниці вимірювання сили струму:


A.

В;


B.

Вт;


C.

Ом;


D.

Кл;


E. *

Кл/с;


6.

Фізична величина, чисельно рівна відношенню сили струму, який проходить через малий елемент поверхні, нормальний до напряму руху заряджених частинок, до площі цього елемента, - це:


A.

електричний струм;


B.

сила струму;


C. *

густина струму;


D.

джерело струму;


E.

імпеданс;


7.

Вкажіть одиниці густини струму:


A.

A;


B.

Кл/с;


C. *

А/м2;


D.

Ом;


E.

Ом*м;


8.

Сила струму – це:


A.

упорядкований рух електричних зарядів;


B. *

заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу;


C.

фізична величина, чисельно рівна відношенню сили струму, який проходить через малий елемент поверхні, нормальний до напряму руху заряджених частинок, до площі цього елемента;


D.

відношення роботи сторонніх сил до величини додатного заряду q, який переміщують сторонні сили між полюсами джерела;


E.

величина, обернена до питомого опору;


9.

… - це скалярна величина, одиницею вимірювання якої є 1 А=1 Кл/с.


A.

електричний струм;


B. *

сила струму;


C.

густина струму;


D.

джерело струму;


E.

.електрорушійна сила джерела


10.

Густина струму – це:


A.

упорядкований рух електричних зарядів;


B.

заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу;


C. *

фізична величина, чисельно рівна відношенню сили струму, який проходить через малий елемент поверхні, нормальний до напряму руху заряджених частинок, до площі цього елемента;


D.

відношення роботи сторонніх сил до величини додатного заряду q, який переміщують сторонні сили між полюсами джерела;


E.

величина, обернена до питомого опору;


11.

Електрорушійна сила джерела… ;


A.

величина, обернена до питомого опору


B.

це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу;


C.

це упорядкований рух електричних зарядів;


D.

це фізична величина, чисельно рівна відношенню сили струму, який проходить через малий елемент поверхні, нормальний до напряму руху заряджених частинок, до площі цього елемента;


E. *

визначається відношенням роботи сторонніх сил до величини додатного заряду q, який переміщують сторонні сили між полюсами джерела;


12.

… визначається відношенням роботи сторонніх сил до величини додатного заряду q, який переміщують сторонні сили між полюсами джерела.


A.

електричний струм;


B.

сила струму;


C.

густина струму;


D.

робота сторонніх сил;


E. *

електрорушійна сила джерела;


13.

Різницю потенціалів на полюсах джерела, замкненого на зовнішнє коло, називають…


A.

електричним струмом;


B.

силою струму;


C.

джерелом струму;


D.

роботою сторонніх сил;


E. *

напругою на полюсах;


14.

Вкажіть одиниці вимірювання напруги:


A.

A;


B.

Ом;


C. *

В;


D.

Вт;


E.

Кл;


15.

Величина, обернена до електропровідності, називається:


A.

електричним струмом;


B.

густиною струму;


C.

роботою сторонніх сил;


D.

напругою на полюсах джерела;


E. *

електричним опором;


16.

Вкажіть правильне формулювання закону Ома для ділянки кола:


A.

сила струму в провіднику прямо пропорційна опорові провідника і обернено пропорційна прикладеній напрузі;


B. *

сила струму в провіднику прямо пропорційна прикладеній напрузі і обернено пропорційна опорові провідника;


C.

внаслідок швидкого замикання або розмикання електричного кола сила струму швидко зростає, і навпаки;


D.

якщо полюси джерела розімкнені, то робота сторонніх сил дорівнює нулеві;


E.

носіями електричного струму в металевих провідниках є вільні електрони;


17.

У формулі для визначення електричного опору провідника величина - це:


A.

електропровідність провідника;


B.

середня швидкість напрямленого руху частинок в провіднику;


C.

довжина провідника;


D. *

питомий опір провідника;


E.

площа поперечного перерізу провідника;


18.

У формулі для визначення електричного опору провідника величина - це:


A.

електропровідність провідника;


B.

середня швидкість напрямленого руху частинок в провіднику;


C. *

довжина провідника;


D.

питомий опір провідника;


E.

площа поперечного перерізу провідника;


19.

У формулі для визначення електричного опору провідника величина S - це:


A.

електропровідність провідника;


B.

середня швидкість напрямленого руху частинок в провіднику;


C.

довжина провідника;


D.

питомий опір провідника;


E. *

площа поперечного перерізу провідника;


20.

Вкажіть одиниці вимірювання електричного опору:


A.

A;


B. *

Ом;


C.

В;


D.

Вт;


E.

Кл;


21.

Вкажіть одиниці вимірювання питомого опору:


A.

А;


B.

В;


C.

Вт;


D.

Ом/м;


E. *

Ом*м;


22.

Величина, обернена до питомого опору, називається…


A.

електричним струмом;


B.

силою струму;


C.

електрорушійною силою джерела;


D.

напругою;


E. *

питомою електропровідністю;


23.

У формулі закону Ома для замкненого кола величина ε - це:


A.

сила струму;


B.

густина струму;


C.

робота сторонніх сил;


D. *

електрорушійна сила джерела;


E.

внутрішній опір джерела;


24.

У формулі закону Ома для замкненого кола величина r - це:


A.

сила струму;


B.

густина струму;


C.

робота сторонніх сил;


D.

електрорушійна сила джерела;


E. *

внутрішній опір джерела;


25.

Електроліти – це:


A.

хімічні подразники клітин і тканин організму;


B.

носії електричного струму в металевих провідниках;


C. *

речовини, розчини яких у воді або інших діелектричних рідинах проводять електричний струм;


D.

ультрависокочастотні електричні поля;


E.

імпульсні струми, які спричиняють скорочення м’язів ;


26.

Молекули електроліту дисоціюють на іони і під впливом електричного поля набувають упорядкованого руху: аніони рухаються до … , а катіони – до … .


A.

анода, анода;


B.

катода, катода;


C. *

анода, катода;


D.

катода, анода;


E.

немає правильної відповіді;


27.

Молекули електроліту дисоціюють на іони і під впливом електричного поля набувають упорядкованого руху: … рухаються до анода, а … – до катода.


A.

аніони; аніони;


B.

катіони; катіони;


C. *

аніони; катіони;


D.

катіони; аніони;


E.

немає правильної відповіді;


28.

Із підвищенням температури опір металевих провідників:


A. *

збільшується;


B.

зменшується;


C.

спочатку збільшується, потім зменшується;


D.

спочатку зменшується, потім збільшується;


E.

не змінюється;


29.

Із підвищенням температури опір розчинів електролітів:


A. *

зменшується;


B.

збільшується;


C.

спочатку зменшується, потім збільшується;


D.

спочатку збільшується, потім зменшується;


E.

не змінюється;


30.

Питомий опір крові становить:


A.

1,02 Ом*м;


B.

1,1 Ом*м;


C.

1,44 Ом*м;


D. *

1,66 Ом*м;


E.

2 Ом*м;


31.

Питомий опір м’язів становить:


A.

0,99 Ом*м;


B.

1,29 Ом*м;


C.

1,44 Ом*м;


D.

1,66 Ом*м;


E. *

2,0 Ом*м;


32.

В атмосфері Землі завжди є іони, зумовлені впливом космічного випромінювання і сонячної радіації. Вони називаються … .


A.

електрони;


B.

нейтрони;


C.

протони;


D. *

аероіони;


E.

немає правильної відповіді;


33.

Метод фізіотерапії, в якому застосовують дію легких газових аерофонів, називають:


A. *

аероіонотерапія;


B.

реографія;


C.

електроанальгезія;


D.

електроенцефалографія;


E.

електроміографія;


34.

Метод фізіотерапії, в якому застосовують дію легких газових aероіонів, називають:


A.

електроанальгезія;


B. *

аероіонотерапія;


C.

електроенцефалографія;


D.

електрокардіографія;


E.

електроміографія;


35.

Частота зміни напруги в мережі змінного струму становить:


A.

30 Гц;


B.

40 Гц;


C. *

50 Гц;


D.

60 Гц;


E.

70 Гц;


36.

Вміст NaCl у плазмі крові становить:


A.

0,09%;


B.

0,25%;


C. *

0,32%;


D.

0,4%;


E.

0,55%;


37.

До систем організму, що найкраще проводять електричний струм, належать:


A.

спинномозкова рідина, кров, м’язи ;


B.

спинномозкова рідина, кров, кісткова тканина;


C. *

спинномозкова рідина, кров, лімфа;


D.

м’язи, печінка, серцевий м’яз, легенева тканина;


E.

жирова, кісткова тканини, шкіра;


38.

До систем організму, що найгірше проводять електричний струм, належать:


A.

спинномозкова рідина, кров, лімфа;


B.

м’язи, печінка, серцевий м’яз, легенева тканина;


C.

м’язи, печінка, серцевий м’яз, лімфа;


D. *

жирова, кісткова тканини, шкіра;


E.

жирова, кісткова тканини, кров, лімфа;


39.

Питомий опір м’язової тканини становить:


A.

4,5*10?? Ом*м;


B.

5,5*10?? Ом*м;


C.

7,1*10?? Ом*м;


D. *

2,0 Ом*м;


E.

10 Ом*м;


40.

Питомий опір печінки становить:


A.

4,5*10α Ом*м;


B.

5,5*10α Ом*м;


C.

7,1*10α Ом*м;


D.

2,0 Ом*м;


E. *

10 Ом*м;


41.

Питомий опір нервової тканини становить:


A.

5,5*102 Ом*м;


B.

7,1*102 Ом*м;


C.

2,0 Ом*м;


D.

10 Ом*м;


E. *

25 Ом*м;


42.

Питомий опір цитоплазми перебуває в межах:


A.

від 0,1 до 100 Ом*м;


B.

від 0,1 до 200 Ом*м;


C. *

від 0,1 до 300 Ом*м;


D.

від 100 до 200 Ом*м;


E.

від 100 до 300 Ом*м;


43.

Якщо до живої тканини прикласти сталу різницю потенціалів, то сила стуму … в часі, а напруга … .


A.

збільшується; не змінюється;


B. *

зменшується; не змінюється;


C.

збільшується; зменшується;


D.

зменшується; збільшується;


E.

не змінюється; зменшується;


44.

Якщо до живої тканини прикласти сталу різницю потенціалів, то сила стуму … в часі, а напруга … .


A. *

зменшується; не змінюється;


B.

збільшується; не змінюється;


C.

зменшується; збільшується;


D.

не змінюється; зменшується;


E.

не змінюється; збільшується;


45.

У формулі закону Ома для біологічних систем величина E - це:


A.

сила струму;


B.

густина струму;


C.

робота сторонніх сил;


D. *

електрорушійна сила поляризації;


E.

питома електропровідність;


46.

Зміщення зв’язаних зарядів під впливом електричного поля і виникнення внаслідок цього різниці потенціалів називають:


A.

електричним струмом;


B.

силою струму;


C.

електрорушійною силою джерела;


D.

напругою на полюсах джерела;


E. *

поляризацією;


47.

Поляризація – це:


A.

відношення роботи сторонніх сил до величини додатного заряду q, який переміщують сторонні сили між полюсами джерела;


B. *

зміщення зв’язаних зарядів під впливом електричного поля і виникнення внаслідок цього різниці потенціалів;


C.

упорядкований рух електричних зарядів;


D.

заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу;


E.

фізична величина, чисельно рівна відношенню сили струму, який проходить через малий елемент поверхні, нормальний до напряму руху заряджених частинок, до площі цього елемента;


48.

Під впливом зовнішнього електричного поля заряди неполярних молекул зміщуються в протилежні боки і молекула набуває дипольного моменту. Така поляризація називається … .


A. *

електронною;


B.

дипольною;


C.

орієнтаційною;


D.

іонною;


E.

макроструктурою;


49.

Для замкненого кола, в якому наявне джерело струму, закон Ома записують так:Каталог: data -> kafedra -> test4 -> Укр -> Медичний%20факультет -> 2%20курс%20НТН
Медичний%20факультет -> В яких реакціях циклу Кребса відбувається утворення вуглекислого газу?
Медичний%20факультет -> Із перелічених захворювань облігатним передраком нижньої губи вважається
2%20курс%20НТН -> ?Одиницею рівня гучності звуку є
2%20курс%20НТН -> Який з вказаних м'язів здійснює поворот плеча до середини, приведення його до тулуба і частково розгинає?
2%20курс%20НТН -> Схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецесивною, називається
2%20курс%20НТН -> Значення рН розчину, при якому білок знаходиться в ізоелектричному стані, називають


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка