Вимоги до складання інструкцій з охорони праціСкачати 163.16 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір163.16 Kb.
Вимоги до складання інструкцій з охорони праці
Інструкція з охорони праці (далі — інструкція) є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у приміщеннях, на території дошкільного навчального закладу або в інших місцях, де за дорученням керівника виконують ці роботи, трудові обов’язки.

Інструкція, що діє у дошкільному навчальному закладі, належить до нормативно-правових актів про охорону праці, чинних у межах конкретного дошкільного навчального закладу.

Інструкцію затверджує керівник дошкільного навчального закладу.

Інструкцію обов’язково повинні дотримуватися працівники відповідних професій під час виконання робіт у дошкільному навчальному закладі.

Інструкція має містити лише ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов’язкове відповідними працівниками.

Кожній інструкції присвоюють назву і скорочене позначення (порядковий номер).

У назві інструкції стисло вказують, для якої професії або виду робіт вона призначена, наприклад: Інструкція з охорони праці для кухаря, Інструкція з охорони праці під час роботи з ручним електроінструментом.

Інструкція має містити такі розділи: загальні положення; вимоги безпеки перед початком роботи; вимоги безпеки під час виконання роботи; вимоги безпеки після закінчення роботи;вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Розділ «Загальні положення» має містити таку інформацію: відомості про сферу застосування інструкції; загальні відомості про об’єкт розробки: визначення робочого місця працівника даної професії (виду робіт) залежно від тривалості його перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне); коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що застосовують на робочому місці; умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання відповідного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров’я, проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів, навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань тощо); вимоги правил внутрішнього розпорядку, що стосуються питань охорони праці для певного виду робіт або професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці і технологічних процесів та про коло трудових обов’язків працівників відповідної професії (що виконують певний вид робіт); характеристика основних небезпечних та шкідливих виробничих чинників для відповідної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника; перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що належно видавати працівникам відповідної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на них; вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватися працівник під час виконання роботи.

Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» має містити таку інформацію: порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, зокрема й у разі порушення режиму роботи виробничого обладнання або технологічного процесу; порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту; порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо; порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів); порядок інформування керівника дошкільного навчального закладу про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.

Розділ «Вимоги безпеки під час роботи» має містити таку інформацію: відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати; правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що становлять небезпеку для працівників; правила безпечної експлуатації транспортних і вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари; вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажу; вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані; можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та технологічного регламенту і способи їх усунення;

вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих чинників; умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо); вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки; порядок інформування керівника дошкільного навчального закладу про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту та про інші небезпечні та шкідливі виробничі чинники, що загрожують життю і здоров’ю працівників.Розділ «Вимоги безпеки після закінчення роботи» має містити таку інформацію:

порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащування обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а за безперервного процесу — порядок передачі їх черговій зміні; порядок здавання робочого місця; порядок прибирання відходів виробництва;

вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватися працівник після закінчення роботи;

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» має містити таку інформацію:

відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо); відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;

порядок дій, особисті обов’язки та правила поведінки працівника у разі виникнення аварії згідно з планом її ліквідації, зокрема й під час передачі-приймання зміни за безперервної роботи; порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;

відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;

порядок дій щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії.

Текст інструкції має бути стислим, зрозумілим і не допускати різних тлумачень.

Інструкція не має містити посилань на нормативні акти, вимоги яких враховано під час її розроблення. За необхідності ці вимоги відтворюють дослівно.

У тексті інструкції не можна застосовувати звороти розмовної мови, довільні словосполучення, скорочення слів, різні терміни одного поняття, а також іноземні слова чи терміни, що мають рівнозначні відповідники в українській мові.

У тексті інструкції допустимо застосовувати лише загальноприйняті скорочення та абревіатури, а також замінювати застосовані в інструкції словосполучення скороченням або абревіатурою за умови повного відтворення цього словосполучення за першого згадування в тексті із зазначенням у дужках відповідного скорочення чи абревіатури.

У тексті інструкції слід уникати викладу вимог у формі заборони, а за необхідності слід давати пояснення, чим викликана заборона; не повинні застосовуватися слова «категорично», «особливо», «обов’язково», «суворо» та ін., оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов’язковими.

Окремі вимоги інструкції можуть бути ілюстровані малюнками, схемами, кресленнями тощо. Якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней, напруги тощо), то вони повинні бути наведені в інструкції.

Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють у дошкільному навчальному закладі, здійснює безпосередній керівник робіт, який несе відповідальність за їх своєчасне виконання.

Інструкція набуває чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачене наказом керівника дошкільного навчального закладу.Інструкцію, яку вводять у дію в дошкільному навчальному закладі, реєструє відповідальна особа в журналі реєстрації.

Інструкцію видають працівникові на руки під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішують її на його робочому місці.
Каталог: download -> version
version -> Охорона природи в Україні
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка