Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2016 року № з/п Зміст заходу ВідповідальніСторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3
ЗВІТ

про виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС

на перше півріччя 2016 року

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1. Надання письмових консультацій та інформаційно-довідкових послуг

1.1

Надання засобами електронного зв’язку (телефоном, факсом та електронною поштою) інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на Державну фіскальну службу України (далі – ДФС), щодо електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) суб’єктам господарювання та громадянам з використанням Бази знань та інших офіційних джерел інформації

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключівПротягом півріччя

Протягом півріччя за допомогою Бази знань надано 676 088 інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, у тому числі:

телефоном – 656 305 (у т.ч. 2871 щодо електронного цифрового підпису (далі − ЕЦП));

електронною поштою та факсом – 19 669;

по голосових повідомленнях – 114.

За заявами в телефонному режимі протягом кварталу було скасовано 4380 та заблоковано 40 посилених сертифікатів органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам


1.2

Надання суб’єктам господарювання та громадянам письмових консультацій за допомогою Бази знань з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Протягом півріччя суб’єктам господарювання та громадянам за допомогою Бази знань надано 223 письмові консультації з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

1.3

Повідомлення електронною поштою суб’єктів господарювання та громадян про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань податкового, митного законодавства, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Управління організації роботи
Протягом півріччя

Протягом звітного періоду проведено 36 розсилок (надіслано 655 825 повідомлень) платникам, які виявили бажання отримувати інформацію в електронному вигляді про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

1.4

Інформування суб’єктів господарювання та громадян за допомогою інтерактивного голосового автовідповідача про отримання інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Управління Контакт-центр

Управління організації роботи


Протягом півріччя

Протягом півріччя тексти IVR було оновлено 3 рази.

Кількість прослуховувань суб’єктами господарювання та громадянами довідкової інформації з інтерактивного голосового автовідповідача за звітний період становить 112 151 раз1.5

Наповнення та підтримка в актуальному стані Бази знань

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

До Бази знань Інформаційно-комунікаційної системи ІДД ДФС протягом півріччя було внесено 1066 уніфікованих відповідей на запитання, з них:

погоджених в структурних підрозділах ДФС – 415;

напрацьованих на підставі прямих норм законодавства – 651.

Протягом звітного періоду проводилась інвентаризація Бази знань, за результатами якої змінено статус на «Не чинний» для 1128 запитань-відповідей.

Проведено аналіз 253 звернень з типом «Незадоволений» до 144 запитань-відповідей, про що поінформовано керівництво ІДД ДФС
(6 листів).

Відповідно до пункту 5 Порядку формування та підтримки в актуальному стані Бази знань, затвердженого наказом ДФС від 13.01.2015 № 5 (далі – Порядок № 5) та розділу ХІ


Порядку опрацювання звернень суб’єктів господарювання та громадян, які надійшли засобами електронного зв’язку, затвердженого наказом ІДД ДФС від 07.05.2015 № 38 зі змінами (далі – Порядок № 38), протягом півріччя здійснювався моніторинг змін законодавства з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС, проводилась робота щодо вибірки, вилучення з Бази знань та зняття з системного автоматизованого контролю в АІС «Управління документами» проектів запитань-відповідей, направлених на погодження до структурних підрозділів ДФС (вилучено з Бази знань та знято з системного автоматизованого контролю в АІС «Управління документами» 146 таких проектів запитань-відповідей, про що поінформовано відповідні структурні підрозділи ДФС
(надіслано 14 листів)), а також інвентаризація запитань-відповідей Бази знань на відповідність її структурі, чинним нормативно-правовим документам, листам ДФС та з метою уникнення дублювання, про що поінформовано директора ІДД ДФС Романова І.Л. 109-ма службовими листами.

Відповідно до п. 10.5 розділу Х Порядку № 38, здійснено вибірку та вилучення з Бази знань запитання-відповіді, до яких протягом трьох і більше місяців з дати внесення до Бази знань не змінилась кількість звернень або не перевищує трьох (5 службових записок)1.6

Прийняття та реєстрація кореспонденції, яка доставляється до ДФС особисто

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

На виконання Порядку взаємодії структурних підрозділів ДФС щодо отримання кореспонденції, яка доставляється до ДФС особисто, затвердженого наказом ДФС від 11.09.2015
№ 687, приймання кореспонденції здійснювалося згідно із затвердженими директором ІДД ДФС Романовим І.Л. графіками роботи

1.7

Складання звітності, аналітичних та презентаційних матеріалів щодо напрямків діяльності Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – ІДД ДФС), зокрема:

кількості звернень, що надійшли від суб’єктів господарювання та громадян, у т.ч. на сервіс «Пульс» та від державної установи «Урядовий контактний центр»;

стану підготовки проектів відповідей на запитання суб’єктів господарювання і громадян та їх погодження у встановленому порядку;

виконавської дисципліни при розгляді структурними підрозділами ДФС відповідей на запитання платників податків, підготовлених


ІДД ДФС;

кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання та громадян, які виявили бажання отримувати повідомлення про зміни, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФСУправління організації роботи

Управління адміністрування Бази знань

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключівПротягом півріччя

На виконання розпорядження ІДД ДФС
від 12.05.2015 № 5-р «Про підготовку інформації щодо діяльності Інформаційно-довідкового департаменту ДФС» звітність формувалась щомісячно у встановлені терміни.

Крім того, на виконання пункту 2 Протоколу виробничої наради ІДД ДФС від 16.02.2016 № 2-п, директору департаменту Романову І.Л. щотижнево надавались підготовлені аналітичні матеріали щодо основних показників діяльності, проблемних питань та шляхів їх вирішення.

За результатами аналізу оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ІДД ДФС надано 6 доповідних записок директору департаменту Романову І.Л.


1.8

Організація та проведення контролю за дотриманням вимог Порядку опрацювання звернень суб’єктів господарювання та громадян, які надійшли засобами електронного зв’язку

Відділ контролю за якістю

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

Відповідно до наказу ІДД ДФС від 18.04.2015
№ 41 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю опрацювання звернень, які надійшли засобами електронного зв’язку» (далі – наказ № 41), проведено контроль якості відповідей на звернення суб’єктів господарювання та громадян, які були надіслані факсом і електронною поштою та надано директору департаменту Романову І.Л. доповідні записки:

від 11.04.2016 №33/99-95-43-20;

від 08.06.2016 №51/99-95-43-20.

Контроль за дотриманням вимог Порядку № 38 здійснено з використанням даних системи CRM1.9

Забезпечення та здійснення контролю за:

якістю надання суб’єктам господарювання та громадянам інформаційно-довідкових послуг з податкового та митного законодавства, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та консультаційних послуг з питань отримання і використання електронного цифрового підпису;

прийняттям та опрацюванням інформації, яка надходить на сервіс «Пульс»


Відділ контролю за якістю

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

Відповідно до наказу № 41 було здійснено контроль за якістю наданих інформаційно-довідкових послуг та інформації, отриманої сервісом «Пульс», за результатами якого надано 11 доповідних записок керівництву ІДД ДФС.

Окрім того, контроль за якістю надання відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян, прийняттям і опрацюванням інформації, яка надходить від заявників щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників ДФС та її територіальних органів, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб ДФС, здійснювався шляхом прослуховування 4120 розмов за допомогою системи RS Supervizor та з використанням даних системи CRM IDD.

Протягом півріччя систематично здійснювався контроль адміністраторів реєстрації відділів реєстрації користувачів при ГУ ДФС у областях та м. Києві за якістю надання інформаційно-довідкових послуг суб’єктам господарювання та громадянам з питань отримання ЕЦП через вибірку даних «Оцінка якості» відділу безпеки, захисту інформації та адміністрування ПТК. У зв’язку з великою кількістю дзвінків, які надходили до АЦСК ІДД ДФС з приводу скасування та блокування посилених сертифікатів, підготовлено доповідну записку від 04.02.2016 № 27/99-95-44-25 директору ІДД ДФС Романову І.Л. щодо якості надання консультацій


1.10

Здійснення контролю за дотриманням вимог розпорядчих документів щодо наповнення та підтримки в актуальному стані Бази знань з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, а також з питань отримання та використання ЕЦП

Відділ контролю за якістю


Протягом півріччя

На виконання п. 2.1.5 розділу 2 Порядку здійснення контролю за якістю опрацювання звернень, які надійшли засобами електронного зв’язку (далі – Порядок № 41), затвердженого наказом № 41, щодо контролю за дотриманням вимог розпорядчих документів ІДД ДФС, здійснено перевірку дотримання вимог розпорядчих документів ІДД ДФС та надано доповідну записку директору департаменту Романову І.Л.: від 14.03.2016 №21/99-95-43-20

1.11

Здійснення контролю за якістю опрацьованих запитань суб’єктів господарювання та громадян, своєчасним внесенням відповідей до Бази знань та опрацюванням звернень платників з типом «Незадоволений»

Відділ контролю за якістю

Протягом півріччя

На виконання п. 2.1.6 розділу 2 Порядку № 41 здійснено перевірку якості опрацьованих запитань працівниками управління адміністрування Бази знань та надано доповідні записки директору департаменту Романову І.Л.:

від 03.02.2016 №6/99-95-43-25;

від 29.06.2016 №60/99-95-43-25


1.12

Забезпечення постійної підтримки в актуальному стані Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – ЗІР), який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС, шляхом наповнення його запитаннями-відповідями, письмовими консультаціями на типові звернення суб’єктів господарювання та громадян, нормативно-правовими актами з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС тощо

Управління адміністрування Бази знань

Управління організації роботиПротягом півріччя

На виконання вимог Порядку № 38,
за погодженням з директором ІДД ДФС Романовим І.Л. протягом звітного періоду здійснювалась постійна підтримка в актуальному стані та наповнення розділів ЗІР:

«Нормативні та інформаційні документи» (внесено/оновлено/переведено в «Не чинні» −


210 документів);

«Необхідно знати» (9 повідомлень розміщено та 6 видалено у зв’язку із втратою актуальності);

«Посібник користувача» та «Про ресурс»
(2 пропозиції щодо зміни інформації про розділ «Необхідно знати» та щодо запровадження нового розділу «Інтерактивна мапа»);

у розділ «Останні зміни в законодавстві» внесено 30 повідомлень про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, які також були направлені на електронні адреси суб’єктів господарювання та громадян відповідно до вимог ХІІІ Порядку № 38.

Надано пропозиції директору ІДД ДФС
Романову І.Л. щодо оптимізації пошукової системи ЗІР (доповідна записка від 06.05.2016 №347/99-95-42-03-25)


1.13

Опрацювання повідомлень від користувачів щодо вдосконалення роботи ЗІР та його інформаційного наповнення, отриманих за допомогою «форми зворотного зв’язку», та коментарів до запитань-відповідей, розміщених у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань»

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду від користувачів ЗІР за допомогою «форми зворотного зв’язку» надійшло 12 повідомлень, з яких: 8 залишено без розгляду, у зв’язку із тим, що не містило пропозиції щодо вдосконалення роботи ЗІР, а 4 щодо технічних питань стосовно використання ЗІР були розглянуті та користувачам ЗІР надано відповідні роз’яснення.

Опрацьовано 1 коментар користувача ЗІР до запитання-відповіді, розміщеного у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань». Зазначений коментар доступний для перегляду авторизованим користувачам також у розділі «Коментарі та пропозиції» ЗІР1.14

Надання органам ДФС, суб’єктам господарювання та громадянам довідкової інформації щодо використання ЗІР

Управління адміністрування Бази знань

Управління організації роботи

Управління Контакт-центр


Протягом півріччя

Протягом звітного періоду, у зв’язку із наповненням ЗІР новою інформацією та з метою роз’яснення органам ДФС, суб’єктам господарювання та громадянам порядку використання електронного ресурсу, підготовлено пропозиції щодо внесення змін до розділів ЗІР «Посібник користувача» та «Про ресурс» (службові записки на ім’я директора ІДД ДФС Романова І.Л. від 15.02.2016 № 127/99-95-42-03-25 та від 17.02.2016 № 132/99-95-42-03-25).

У зв’язку із реорганізацією ДФС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2015 року № 892 «Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби», наказу ДФС від 30.12.2015 № 1022


«Про скорочення чисельності та введення в дію Структури апарату Державної фіскальної служби України», з метою підвищення ефективності консультативно-роз’яснювальної роботи при наданні відповідей на звернення суб’єктів господарювання та громадян з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, електронного цифрового підпису та інших питань законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС, та на виконання пункту 3 наказу ДФС від 13.01.2015 № 5 «Про затвердження Порядку формування та підтримки в актуальному стані Бази знань»,
структурним підрозділам ДФС та її територіальним органам надіслано 77 листів з оновленими правами доступу (логін та пароль) до ЗІР

2. Організація роботи з надання послуг електронного цифрового підпису

2.1

Адміністрування та забезпечення обслуговування програмно-технічного комплексу Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС (далі − АЦСК ІДД ДФС)

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя

Протягом півріччя в телефонному режимі постійно надавались консультації адміністраторам реєстрації віддалених пунктів реєстрації та здійснювалась координація їх дій стосовно роботи зі спеціальним програмним забезпеченням
«ІІТ ЦСК-1. Віддалений адміністратор реєстрації».

Здійснювався моніторинг функціонування програмно-технічного комплексу (далі – ПТК) АЦСК ІДД ДФС та перевірка його компонентів, журналів аудиту тощо.

Здійснювалось резервне копіювання актуальної бази даних сертифікатів та системних журналів ПТК АЦСК ІДД ДФС. Проведено роботи щодо блокування небажаного вхідного мережного трафіку ПТК АЦСК ІДД ДФС. Проведено антивірусну перевірку робочих станцій та серверів ПТК.

Актуалізовано базу даних сертифікатів


LDAP-каталогу на внутрішньому інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (IP-адреса 10.80.42.164), розміщеного в корпоративній мережі ДФС.

Проводився аналіз бази даних на наявність помилок у сертифікатах клієнтів АЦСК ІДД ДФС. Надавались керівництву зведені статистичні дані щодо кількості сформованих сертифікатів та зареєстрованих клієнтів АЦСК ІДД ДФС2.2

Реалізація заходів щодо надання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), у тому числі підготовка роз’яснень, відповідей на листи, блокування та скасування посилених сертифікатів, підготовка та надання копій документів, на підставі яких надавались послуги ЕЦП

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя


Протягом звітного періоду підготовлено та надано:

30 роз’яснень щодо надання послуг ЕЦП органам державної влади, підприємствам та організаціям;

17 листів щодо формування, блокування та скасування посилених сертифікатів ГУ ДФС у областях та м. Києві;

14 листів з копіями документів, на підставі яких надавались послуги ЕЦП органам державної влади, ГУ ДФС у областях та м. Києві, підприємствам та організаціям;

37 відповідей на листи органам державної влади, ГУ ДФС у областях та м. Києві, підприємствам та організаціям


2.3

Забезпечення електронного документообігу центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом надання необхідного об’єму послуг ЕЦП

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя


За результатами розгляду листа Міністерства юстиції України від 25.01.2016 № 13.0.1-47/56 надіслано лист Міністерству юстиції України
від 27.01.2016 № 10/5/99-95-44-15 про кількість пунктів реєстрації, які будуть задіяні у надані послуг ЕЦП у 2016 році;

за результатами розгляду листа Міністерства юстиції України від 11.04.2016 №2871/13.0.1/17-16 «Про погодження проекту спільного наказу Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України» направлено лист Міністерству юстиції України від 22.04.2016 № 7037/5/99-95-44-16 щодо затвердження графіків надання послуг ЕЦП;

за результатами розгляду листа Міністерства юстиції України від 28.04.2016 №3562/13.0.1/17-16 «Про погодження проекту спільного наказу Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України» направлено лист Міністерству юстиції України від 13.05.2016
№ 8148/5/99-95-44-16 з підписаними примірниками зазначеного проекту наказу


3. Забезпечення ефективного функціонування сервісу «Пульс»

3.1

Прийняття, опрацювання та направлення до структурних підрозділів ДФС та/або її територіальних органів інформації, отриманої від суб’єктів господарювання та громадян щодо: неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів ДФС, проблем, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Прийнято та опрацьовано 3196 інформаційних карток від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, проблем, які виникають під час здійснення контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів ДФС, та направлено їх до структурних підрозділів ДФС та/або її територіальних органів (відповідно до компетенції).

Платників податків поінформовано щодо результатів розгляду звернень в режимі call-back.

З метою оптимізації роботи та для забезпечення єдиного підходу до прийняття інформації на Пульс розроблено Пам’ятки:

щодо опрацювання дзвінків платників з питаннями стосовно виникнення проблем при визначенні митної вартості;

щодо опрацювання дзвінків платників з питаннями стосовно виникнення проблем при поданні звітності в електронному вигляді та при реєстрації податкових накладних в ЄРПН;

щодо опрацювання дзвінків платників з питаннями стосовно виникнення проблем при проведенні нарахувань в ІКП (службова записка від 06.04.2016 №88/99-95-41-25);

щодо опрацювання дзвінків платників з питаннями стосовно виникнення проблем при укладенні договорів про визнання звітності в електронному вигляді, при поданні звітності в електронному вигляді (службова записка від 18.05.2016 №122/99-95-41-25)


Каталог: data -> material -> 000 -> 190
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
190 -> Звіт про виконання Плану роботи Енергетичної митниці дфс на перше півріччя 2016 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
190 -> План роботи Енергетичної митниці дфс на друге півріччя 2016 року № з/п Зміст заходу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка