Виконання Плану роботи Головного управління дфс у м. Києві на друге півріччя 2015 рокуСторінка1/6
Дата конвертації08.05.2016
Розмір1.38 Mb.
ТипВиконання плану
  1   2   3   4   5   6
Звіт про виконання Плану роботи

Головного управління ДФС у м. Києві на друге півріччя 2015 року
з/п

Зміст заходу


Відповідальні виконавці


Термін виконання

Інформація про виконання

1.

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів

до бюджетів, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів


1.1.

Визначення прогнозних показників надходжень податків, зборів та інших платежів (далі – платежі) до загального та спеціального фондів державного бюджету, місцевого бюджету в розрізі платежів, підпорядкованих державних податкових інспекцій (далі – підпорядковані ДПІ), бюджетоутворюючих платників податків.

Прогнозування надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

У разі виникнення ризиків з виконання встановлених завдань – надання відповідних пропозицій керівництву ГУ ДФС у м. Києві (далі – ГУ ДФС) та ДФС України (далі – ДФС)


Координаційно-моніторингове управління,

структурні підрозділиЩомісячно

Постійно здійснювався щоденний і щомісячний контроль за станом виконання індикативних показників доходів, встановлених наказами ДФС, розписом доходів Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА), з надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів у розрізі податків та платежів і підпорядкованих ДПІ. Аналітичні матеріали надавались керівництву ГУ ДФС. У разі наявності ризику невиконання доведених показників готувались відповідні листи та телеграми до підпорядкованих ДПІ (підготовлено 11 документів).

На виконання вимог наказу ДФС від 11.11.2014 № 262 «Про організацію діяльності ДФС України із прогнозування та забезпечення надходжень платежів» у відповідні терміни структурними підрозділами ГУ ДФС та підпорядкованими ДПІ надавався розрахунок прогнозних надходжень платежів до загального і спеціального фондів державного та місцевого бюджетів та єдиного внеску в розрізі визначальних платників податків. Аналітичні матеріали щодо прогнозних надходжень протягом звітного періоду в терміни, визначені цим наказом, надсилались до ДФС.

Індикативний показник з надходжень до загального фонду Державного бюджету на друге півріччя 2015 року доведено у розмірі 19,9 млрд. грн., фактичне виконання 19,1 млрд. гривень.

Індикативний показник з надходжень до місцевого бюджету


на друге півріччя 2015 року доведено у розмірі 6,1 млрд. грн., фактичне виконання 6,6 млрд. грн., що на 9 відс. більше доведеного індикативу.

На виконання вимог наказу ДФС від 15.04.2015 № 277 «Про внесення змін до наказу ДФС України від 11.11.2014 № 262» до ДФС направлено 6 листів щодо виконання індикативних показників1.2.

Розробка та доведення до підпорядкованих ДПІ індикативних показників доходів державного та місцевого бюджетів за основними напрямами роботи та сплати єдиного внеску

Координаційно-моніторингове управління,

структурні підрозділиЩомісячно

Протягом звітного періоду ГУ ДФС розроблено та доведено до структурних підрозділів ГУ ДФС та підпорядкованих ДПІ 10 наказів про індикативні показники доходів державного та місцевого бюджетів за основними напрямами роботи та сплати єдиного внеску

1.3.

Аналіз стану забезпечення надходжень платежів до бюджетів у розрізі платежів, підпорядкованих ДПІ, бюджетоутворюючих платників податків за видами економічної діяльності тощо.

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів органам виконавчої влади, керівництву ГУ ДФС, на засідання колегій ДФС та ГУ ДФС, апаратні наради (наради) тощоКоординаційно-моніторингове управління,

структурні підрозділиПротягом

півріччя


У звітному періоді забезпечено надходжень до загального фонду Державного бюджету України на суму 19,1 млрд. грн., що склало 140 відс. до відповідного періоду 2014 року. До місцевих бюджетів – 6,6 млрд. грн., що на 2,2 млрд. грн., або на 51 відс., більше, ніж за друге півріччя 2014 року.

Індикативний показник надходжень до бюджету міста Києва в розмірі 6,1 млрд. грн. виконано на 109 відс., до бюджету столиці додатково надійшло 0,5 млрд. гривень.

Щомісяця проводився моніторинг економічного стану і розрахунків з бюджетом у розрізі секторів економіки та визначальних платників податків. Також здійснювались аналіз відповідності динаміки розвитку економіки міста темпам змін обсягів сплачених податків за галузями економіки з метою розробки заходів із запобігання скороченню податкової бази та випадкам ухилення від оподаткування; аналіз загальних макроекономічних показників м. Києва, виявлення основних тенденцій для здійснення прогнозування бази оподаткування на наступний звітний період.

Забезпечено щоденну підготовку керівництву ГУ ДФС  оперативної інформації щодо надходжень платежів до бюджетів у розрізі платежів.

Підготовлено відповідні аналітичні матеріали керівництву ГУ ДФС  для участі у 1 засіданні Колегії ДФС, 1 засіданні колегії ГУ ДФС, 18 апаратних нарадах ГУ ДФС, 9 засіданнях (заслуховуваннях) підпорядкованих ДПІ з питань забезпечення надходжень до загального та спеціального фондів державного бюджету


1.4.

Організація та координація роботи підпорядкованих ДПІ щодо рівномірного забезпечення збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету, виконання доведених індикативних

показників доходів та інших завдань, встановлених відповідними наказами ДФС та ГУ ДФСУправління оподаткування юридичних осіб,

управління доходів і зборів з фізичних осіб (управління оподаткування фізичних осіб),

управління податкового та митного аудиту,

управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів (управління адміністрування акцизного податку та ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами),

управління погашення заборгованостей (управління погашення боргів)


Протягом

півріччя


З метою організації роботи підпорядкованих ДПІ щодо виконання доведених завдань із забезпечення своєчасності й правильності обчислення, повноти нарахування та сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та виконання завдань, установлених відповідними наказами ДФС та ГУ ДФС, постійно проводився моніторинг надходжень, аналіз стану виконання завдань з мобілізації коштів та пошук додаткових резервів.

З метою встановлення дієвого контролю за виконанням наказів із забезпечення надходжень до бюджету, за повнотою та своєчасністю сплати податків до підпорядкованих ДПІ надіслано 22 контрольних завдань та 10 оглядових листів щодо адміністрування податку на прибуток.

Зокрема, надавались контрольні доручення щодо:

повноти надходжень податку на прибуток, авансових внесків з податку на прибуток та очікуваних сум надходжень податку на прибуток (на виконання циклічного контрольного завдання від 04.02.2015 № 2731/7/26-15-15-03-10 інформація надається щоп’ятниці та протягом п’яти останніх робочих днів місяця);

очікуваних надходжень податку на прибуток у вересні-грудні 2015 року –1 (від 07.09.2015 № 20782/7/26-15-15-03-10);

очікуваних надходжень частини чистого прибутку (доходу) у 2015 році - 1 (від 29.10.2015 № 24389/7/26-15-15-03-10);

встановлення причин декларування збиткової (безприбуткової) діяльності з податку на прибуток – 1 (від 19.11.2015
№ 26024/7/26-15-15-03-10);

відпрацювання податкової та фінансової звітності – 2 (від 20.10.2015 № 23627/7/26-15-15-03-10; від 19.11.2015 №26022/7/26-15-15-03-10);

подання звітності за три квартали 2015 року – 2 (від 18.11.2015 № 25955/7/26-15-15-03-10; від 11.12.2015 № 27482/7/26-15-15-03-10);

відпрацювання уточнюючої звітності - 1 (від 07.09.2015 № 20700/7/26-15-15-03-10);

проведення камеральних перевірок та повноти застосування штрафних санкцій - 3 (від 19.08.2015 № 19367/7/26-15-15-03-10; від 11.09.2015 № 21201/7/26-15-15-03-10; від 21.09.2015 № 21846/7/26-15-15-03-10);

поданих декларацій з податку на прибуток у 2015 році - 2 (від 14.09.2015 № 21278/7/26-15-15-03-10; від 10.11.2015 № 25201/7/26-15-15-03-10);

аналізу виникнення надміру внесених сум з податку на прибуток -
2 (від 03.07.2015 № 15401/7/26-15-15-03-10; від 10.08.2015 № 18519/7/26-15-15-03-10);

проблемних питань, які виникають під час адміністрування неприбуткових організацій - 1 (від 09.07.2015


№ 15867/7/26-15-15-03-10);

деяких питань реалізації наказу Мінфіну від 20.07.2015 № 651 - 1 (від 23.09.2015 № 22015/7/26-15-15-03-10);

інвентаризації проведених протягом 2015 року коригувань показників в індивідуальній картці платника податку з податку на прибуток - 1 (від 30.09.2015 № 22410/7/26-15-15-03-10);

забезпечення сплати задекларованих податкових зобов’язань по деклараціях з податку на прибуток - 1 (від 10.11.2015


№ 25168/7/26-15-15-03-10);

забезпечення повноти декларування доходів по контрольованих операціях - 1 (від 10.11.2015 № 25224/7/26-15-15-03-10);

забезпечення надходжень податку на прибуток у листопаді 2015 року - 1 (від 27.11.2015 № 26711/7/26-15-15-03-10).

Оглядові листи щодо:

звітності з податку на прибуток у 2015 році - 2 (від 07.07.2015 № 15601/7/26-15-15-03-10; від 04.09.2015 №20640/7/26-15-15-03-10);

щодо пільг з податку на прибуток - 1 (від 28.07.2015


№ 17573/7/26-15-15-03-10;

щодо моніторингу податкових декларацій з податку на прибуток та повноти відображення податкових зобов’язань – 1 (від 06.08.2015 № 18305/7/26-15-15-03-10);

частини чистого прибутку (доходу) - 2 (від 07.09.2015 № 20783/7/26-15-15-03-10; від 23.11.2015 № 26193/7/26-15-15-03-10);

стану проведення камеральних перевірок, застосування штрафних санкцій за порушення правил сплати податку на прибуток та своєчасності подання податкової звітності - 1 (від 11.09.2015 № 21201/7/26-15-15-03-10);

подання звітності за три квартали 2015 року – 1 (від 18.11.2015 № 25955/7/26-15-15-03-10);

відпрацювання звітності з податку на прибуток за три квартали 2015 року - 1 (від 11.12.2015 № 27483/7/26-15-15-03-10);

надміру сплачених сум податку на прибуток - 1 (від 24.12.2015 № 28421/7/26-15-15-03-10).

Протягом другого півріччя 2015 року на адресу підпорядкованих ДПІ було направлено 40 оглядових листів щодо адміністрування платежів.

Зокрема, контрольні доручення «Про надання інформації» щодо:

проведення камеральних перевірок - 2 (від 10.07.15 № 15978/7/26-15-15-01-17, від 29.07.15 № 17686/7/26-15-15-01-17);

адміністрування ПДВ – 3 (від 03.08.15 № 17976/7/26-15-15-01, від 06.08.15 № 18297/7/26-15-15-01-08, від 10.08.15 № 18626/7/26-15-15-01-08);

відпрацювання залишків від’ємного значення – 6;

якісного забезпечення функціонування електронного адміністрування ПДВ – 1 (від 05.10.15 № 22737/7/26-15-15-01-08);

відпрацювання сум переплати – 6;

встановлення контролю за формуванням податкових зобов’язань та податкового кредиту - 1 (від 08.07.15 № 15652/7/26-15-15-01-08);

контролю за правомірністю декларування сум ПДВ - 1 (від 09.07.15 № 15839/7/26-15-15-01-17);

згортання позитивних нарахувань – 6;

виконання індикативних показників зі збору ПДВ - 2 (від 24.07.15 № 17320/7/26-15-15-01-17; від 26.11.15 № 26642/7/26-15-15-01-17);

застосування штрафних санкцій – 7;

платників, які подали заяви – скарги (додаток 8) на підприємств – продавців - 1 (від 29.07.15 № 17667/7/26-15-15-01-17)

відпрацювання уточнюючих розрахунків з ПДВ – 1 (від 02.12.15 № 26941/7/26-15-15-01-17);

упередження формування сумнівного податкового кредиту - 1 (від 29.07.15 № 17664/7/26-15-15-01-17);

недопущення приросту податкового боргу по деклараціях за червень 2015 року -1 (від 27.07.15 № 17477/7/26-15-15-01-17);

відпрацювання підприємств - 2 (від 25.12.15


№ 28437/7/26-15-15-01-17; від 25.12.15 № 28440/7/26-15-15-01-17);

Протягом звітного періоду направлено до підпорядкованих ДПІ 14 контрольних завдань, 4 оглядових листа з питань організації роботи та 6 листів з інших питань.

Управлінням доходів і зборів з фізичних осіб (управлінням оподаткування фізичних осіб) протягом другого півріччя до підпорядкованих ДПІ направлено 2 листи щодо організації роботи з виконання доведених завдань із забезпечення збору платежів до бюджетів всіх рівнів (від 01.09.2015 № 20306/7/26-15-17-01-11, від 09.11.2015 № 25022/7/26-15-17-01-11)


1.5.

Аналіз стану організації роботи підпорядкованих ДПІ щодо:

виконання доведених індикативних показників доходів та інших завдань з надходження коштів до бюджетів, встановлених відповідними наказами ДФС та ГУ ДФС, з метою виявлення резервів їх збільшення;

проведення прогнозно-аналітичної роботи у частині визначення показників очікуваних надходжень до бюджетів;

динаміки основних показників діяльності бюджетоутворюючих платників податків, відповідності їх середньогалузевим показникам та виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом.

За результатами проведеної роботи, підготовка інформації керівництву ДФС
та ГУ ДФС з відповідними пропозиціями


Координаційно-моніторингове управління,

структурні підрозділиПротягом

півріччя


З метою забезпечення виконання індикативних показників доходів у розрізі підпорядкованих ДПІ на основі інформації казначейства проводився щоденний моніторинг надходжень до державного та місцевого бюджетів, аналіз стану виконання індикативних показників доходів та пошуку додаткових резервів їх збільшення.

За друге півріччя 2015 року індикативні показники доходів виконано з податку на прибуток на 63 відс. – не виконала жодна ДПІ, з податку на додану вартість – 100 відс., з рентної плати за спеціальне використання води – на 80 відс. виконали 3 ДПІ, з рентної плати за користування надрами на 142 відс. виконали всі ДПІ, з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом – на 89 відс. виконали чотири ДПІ, з екологічного податку – на 42 відс. не виконано жодною ДПІ.

Виконання індикативних показників, доведених до управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів на друге півріччя 2015 року, забезпечено з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – на 103 відсотки.

Виконання індикативних показників, доведених наказами ДФС з податків, закріплених за управлінням оподаткування фізичних осіб на друге півріччя 2015 року, склало 110 відс. (додатково надійшло 475 млн. гривень). За результатами роботи управлінням податкового та митного аудиту забезпечено надходжень коштів до бюджету у сумі 446,9 млн.  гривень.

За результатами роботи управлінням погашення боргів забезпечено надходжень коштів до бюджету у сумі 396,9 млн. гривень.

Інформація щодо очікуваних надходжень та стану виконання завдань по мобілізації коштів на виконання наказу ДФС від 15.04.2015 № 277 «Про внесення змін до наказу ДФС від 11.11.2014 № 262» надавалася до ДФС (68 листів).

Аналітичні довідки про стан виконання індикативних показників доходів використовувались під час підготовки матеріалів на апаратні наради ГУ ДФС та ДФС. Крім цього, відповідно до інформації підпорядкованих ДПІ та структурних підрозділів ГУ ДФС, проводились розрахунки очікуваних надходжень до бюджету.

Обсяги діяльності бюджетоутворюючих платників податків за друге півріччя 2015 порівняно з відповідним періодом 2014 року зросли на 19,3 відс. (на 27 383 млн. грн.) при скороченні обсягів промислового виробництва по місту на 6,8 відсотка.

За результатами роботи управління доходів і зборів з фізичних осіб

(оподаткування фізичних осіб), забезпечено надходжень коштів до державного бюджету у сумі 5 940 млн. гривень.

В результаті роботи управлінням податкового та митного аудиту забезпечено надходжень коштів до бюджету в сумі 397 млн. гривень.

За результатами роботи управління погашення боргів забезпечено надходжень коштів до бюджету у сумі 446,9 млн. гривень.З метою упередження фактів формування обсягів фіктивного податкового кредиту ГУ ДФС на етапі on-line діагностики забезпечується здійснення заходів за трьома етапами:

моніторинг Єдиного реєстру податкових накладних


(далі – ЄРПН), здійснення щоденного аналізу реєстрації податкових накладних в ЄРПН;

моніторинг звітності, щоденний відбір платників, які здійснюють маніпулювання показниками податкової звітності;

моніторинг застережень, щоденний контроль за поданням звітності, блокування процесу формування «схемного» податкового кредиту платникам реального сектору економіки шляхом упередження реєстрації «вигодоформуючими» платниками податкових накладних та подання ними звітності.

В межах реалізації зазначеної системи ранньої експрес-діагностики здійснені заходи, спрямовані на недопущення включення «вигодонабувачами» до податкового кредиту сум ПДВ, сформованого від суб’єкта господарювання з ознаками ризику та підвищення рівня адміністрування ПДВ, а саме: збільшення податкових зобов’язань та відповідно податкового навантаження підприємств – «вигодонабувачів». Підготовлено відповідні аналітичні матеріали керівництву ГУ ДФС на 1 засідання Колегії ДФС та апаратні наради ДФС (у режимі відеоконференцзв’язку).

За результатами проведеної роботи щодня до 09 год. 30 хв. надавалась інформація керівництву ГУ ДФС щодо виконання доведених індикативних показників доходів та інших завдань з надходження коштів до бюджетів, а також пропозиції відносно очікуваних надходжень


1.6.

Організація та координація роботи підпорядкованих ДПІ щодо:

забезпечення повноти нарахування та своєчасності сплати сум ПДВ у обсягах не менших ніж, доведено відповідними наказами ДФС «Про індикативні показники доходів»;

оперативного відпрацювання ризикових підприємств та контрагентів суб’єктів господарювання, які не сплачують податкові зобов‘язання у повному обсязі;

поліпшення рівня декларування позитивних нарахувань з ПДВ та добровільної сплати за рахунок оперативного та якісного контролю за відповідністю задекларованих податкових зобов’язань, у т. ч. порівняно з аналогічним періодом минулого року;

відпрацювання податкових накладних, включених/невключених до Єдиного реєстру податкових накладних;

забезпечення виконання у повному обсязі вимог ст. 2001 Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Про деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість».

За результатами роботи – підготовка керівництву ГУ ДФС інформації з відповідними пропозиціями


Управління оподаткування юридичних осіб,

управління податкового та митного аудитуПротягом

півріччя


За результатами проведеної роботи у другому півріччі 2015 року до бюджету забезпечено збір 9 227,5 млн. грн. податку на додану вартість.

Для оперативного відпрацювання контрагентів суб‘єктів господарювання , які умисно не сплачують податкові зобов‘язання у повному обсязі, з метою стягнення до бюджету з платників податків – «вигодонабувачів» виявленої суми ПДВ, яка раніше не була включена до складу податкових зобов‘язань проводиться постійний моніторинг відпрацювання сум розбіжностей.

Установлено постійний контроль щодо відповідності динаміки обсягів нарахованого до сплати ПДВ динаміці оподатковуваних обсягів постачання з метою виявлення суб‘єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов‘язання.

За результатами декларування з податку на додану вартість нарахування по декларації за друге півріччя 2015 року (р. 25.1) збільшились в порівнянні відповідним періодом 2014 року на 1 547,0 млн. грн. при збільшенні обсягів оподатковуваних операцій (р. 1А) на 101 609,9 млн. гривень.

У звітному періоді з метою виявлення та упередження формування фіктивного податкового кредиту запроваджено щоденний моніторинг даних податкової звітності та даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН).

З метою встановлення дієвого контролю за податковими накладними, незареєстрованими в ЄРПН у другому півріччі


2015 року, на адресу підпорядкованих ДПІ надсилались для відпрацювання переліки підприємств, які сформували податковий кредит за рахунок незареєстрованих в ЄРПН податкових накладних щодо відпрацювання підприємств, що не подали або несвоєчасно подали звітність з ПДВ (7 листів).

На виконання вимог ст. 2001 Податкового кодексу України та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 надіслано доручення «Про якісне забезпечення функціонування електронного адміністрування ПДВ» (від 05.10.2015 № 22737/7/26-15-15-01-08).

Підрозділами податкового та митного аудиту протягом другого півріччя 2015 року за результатами роботи зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток в загальній сумі 25,5 млн. гривень.

Крім того, за результатами відпрацювання суб’єктів господарювання ризикових категорій проведено заслуховування підпорядкованих ДПІ та надіслано протокол, у якому наведено детальний аналіз стану роботи за цим напрямом. Протокол спрямовано начальникам підпорядкованих ДПІ (від 29.10.15 № 24408/7/26-15-22-12-16 «Про поточні результати роботи у жовтні 2015 року по відпрацюванню «вигодонабувачів»)1.7.

Вжиття заходів щодо своєчасного відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами «сумнівних» контрагентів для мінімізації чи ухилення від оподаткування

Управління податкового та митного аудиту

Протягом

півріччя


Підрозділами податкового та митного аудиту за друге півріччя 2015 року відпрацьовано та перевірено 1 649 суб’єктів господарювання на суму «схемного» податкового кредиту 1 539,7 млн. грн., у т. ч: охоплено перевірками/та складено податкові інформації - 628,8 млн. грн.; подано уточнюючі розрахунки – 36,9 млн. гривень.

За результатами перевірок:

донараховано 538,3 млн. грн.;

зменшено від’ємне значення на суму 3,9 млн. грн.;

зменшено бюджетне відшкодування на суму 2,7 млн. грн.;

підтверджено взаємовідносини по здійснених поставках на суму

податкових зобов’язань - 155,9 млн. грн., податкового кредиту –

285,6 млн. грн.;

встановлено відсутність реального здійснення операцій на суму

податкових зобов’язань - 522,0 млн. грн., податкового кредиту - 880,5 млн. гривень1.8.

Організація і координація роботи підпорядкованих ДПІ щодо забезпечення оперативного відпрацювання контрагентів суб’єктів господарювання, які не сплачують податкові зобов’язання з ПДВ у повному обсязі

Управління податкового та митного аудиту

Протягом

півріччя


Підрозділами податкового та митного аудиту за звітний період відпрацьовано та перевірено 956 суб’єктів господарювання на суму «схемного» податкового кредиту 3 256,9 млн. грн., охоплено перевірками / та складено податкові інформації - 537,7 млн. гривень.

За результатами перевірок: донараховано 68,9 млн. грн.; зменшено від’ємне значення на суму 18,8 млн. грн.;

підтверджено взаємовідносини по здійснених поставках на суму податкового зобов’язання - 383,2 млн. грн.;

встановлено відсутність реального здійснення операцій на суму податкові зобов’язання - 2 215,2 млн. гривеньКаталог: data -> material -> 000 -> 171
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
171 -> Звіт про виконання плану роботи Тернопільської митниці дфс на 2015 рік Тернопільська митниця дфс (далі митниця) виконує свої функції в межах Тернопільської області, розташована в обласному центрі м. Тернопіль
171 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
171 -> План роботи Тернопільської митниці дфс на перше півріччя 2016 року № з/п
171 -> План проведення заходів роз’яснювального характеру з питань податкового та митного законодавства органами дфс в Івано-Франківській області


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка