ВідповідейСкачати 402.31 Kb.
Сторінка1/137
Дата конвертації22.04.2021
Розмір402.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137

Відповідей: 80 Коментарів: 0

У реєстратурі поліклініки медичні карти зберігаються в комірках, на яких зазначені територіальні дільниці, назви вулиць, номери будинків і квартир. Кожна дільниця має колірне маркування, нанесене на комірки та медичні карти. Яка організаційна система зберігання медичних карт використовується в реєстратурі даної поліклініки? • Адресна

 • Індексна

 • Алфавітна

 • Номерна

 • Самозберігання (приватна)

Запитання № 2

Відповідей: 86 Коментарів: 0

У міській лікарні амбулаторно-поліклінічна допомога надається наступним чином: кожен лікар-терапевт разом із медичною сестрою обслуговує доросле населення закріпленої території з певною чисельністю жителів. Який принцип організації амбулаторно-поліклінічної допомоги реалізується в даній міській лікарні? • Територіальної дільничності

 • Цехової дільничності

 • Сімейної дільничності

 • Змішаний

 • Консультативний

Запитання № 3

Відповідей: 79 Коментарів: 0

Один із структурних підрозділів лікарні складається з наступних відділень: лікувальні палатні профільні відділення, допоміжно-діагностичне відділення, операційний блок, патологоанатомічне відділення, аптека. Яке відділення необхідно додатково відкрити, щоб структура даного підрозділу відповідала типовій структурі стаціонару міської лікарні? • Приймальне відділення

 • Невідкладної допомоги

 • Терапевтичне

 • Профілактичне

 • Стаціонар вдома

Запитання № 4

Відповідей: 73 Коментарів: 0

В обов’язковий штат профільних палатних відділень стаціонару входить середній медичний персонал. Назвіть критерії, які лежать в основі виділення даних штатних одиниць: • Кількість ліжок, система обслуговування хворих

 • Профіль медичної допомоги, стать хворих

 • Обіг ліжка, кількість лікарських посад

 • Система обслуговування хворих, обіг ліжка

 • -

Запитання № 5

Відповідей: 70 Коментарів: 0

Хворі обслуговуються в терапевтичному відділенні стаціонару ланкою медичних працівників у наступному складі: лікар + медична сестра. Яка організаційна система обслуговування хворих використовується в даному відділенні стаціонару? • Одноступенева

 • Двохступенева

 • Трьохступенева

 • Чотирьохступенева

 • Комплексна

Запитання № 6

Відповідей: 77 Коментарів: 0

Медичний заклад має наступні структурні підрозділи: адміністративно-господарський підрозділ та кабінети: прийому вагітних, породілей, гінекологічних хворих і здорових жінок, терапевтичний, маніпуляційний і функціонально-діагностичний, соціально-правовий. До якого номенклатурного виду повинен відноситися лікувально-профілактичний заклад з даною базовою структурою? • До жіночої консультації

 • До об’єднаного пологового будинку

 • До поліклініки

 • До шкірно-венерологічного диспансеру

 • До фельдшерсько-акушерського пункту

Запитання № 7

Відповідей: 72 Коментарів: 0

Вагітні жінки, які обслуговуються жіночою консультацією, поставлені на облік у наступний термін вагітності: до 3-х місяців - 45%, від 3-х до 5-ти місяців - 40%, від 5-ти до 8-ми місяців - 15%. Яку питому вагу складають жінки, які вчасно поставлені жіночою консультацією на облік із приводу вагітності? • 45%

 • 15%

 • 40%

 • 55%

 • 85%

Запитання № 8

Відповідей: 69 Коментарів: 0

У жіночу консультацію звернулася і була поставлена на облік здорова вагітна жінка зі строком вагітності 26 тижнів. Назвіть рекомендовану кратність відвідування такої вагітною жіночої консультації в даному строку вагітності: • 2 рази на місяць

 • 1 раз на місяць

 • 1 раз в 3 місяці

 • 1 раз в 2 місяці

 • 1 раз на тиждень

Запитання № 9

Відповідей: 68 Коментарів: 0

До приймального відділення пологового будинку була доставлена породілля з підвищеною температурою тіла нез’ясованої етіології. Строк вагітності складає 39-40 тижнів. В яке відділення вона повинна бути направлена? • Обсерваційне

 • Фізіологічне акушерське

 • Патології вагітності

 • Гінекологічне для консервативного лікування

 • Гінекологічне для оперативного лікування

Запитання № 10

Відповідей: 65 Коментарів: 0

Населення міста А. має вікову структуру: дітей у віці від 0 до 14 років - 30%, осіб у віці 15-49 років - 50%, осіб старше 50 років - 20%. Визначте тип вікової структури населення міста: • Прогресивний

 • Стабільний

 • Регресивний

 • Динамічний

 • Змішаний

Запитання № 11

Відповідей: 70 Коментарів: 0

Причинами смертності населення являються: 1) хвороби системи кровообігу, 2) травми та отруєння, 3) новотвоутворення, 4) СНІД, 5) хвороби органів дихання. Яка з перерахованих причин займає перше рангове місце в структурі причин смерті населення розвинених країн? • 1-а

 • 2-а

 • 3-я

 • 4-а

 • 5-а

Запитання № 12

Відповідей: 71 Коментарів: 0

При аналізі демографічної ситуації в місті С. був розрахований показник за наступною формулою: число народжених живими * 1000 чисельність жінок у віці 15-49 років. Як називається розрахований показник? • Показник загальної плодючості

 • Коефіцієнт народжуваності

 • Повіковий показник народжуваності

 • Показник повікової плодючості

 • Показник питомої ваги дітей, які народилися живими у жінок 15-49 років

Запитання № 13

Відповідей: 69 Коментарів: 0

Дитина померла в стаціонарі пологового будинку на 2-й день життя. Назвіть медичні обліково-статистичні документи, на підставі яких відбувається у відділі ЗАГСу реєстрація народження і смерті даної дитини: • Медичне свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

 • Журнал запису пологів стаціонару пологового будинку, свідоцтво про смерть

 • Довідка дільничного педіатра про народження дитини, довідка про перинатальну смерть

 • Індивідуальна карта розвитку дитини, медичне свідоцтво про смерть

 • Свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про смерть

Запитання № 14

Відповідей: 64 Коментарів: 0

Відомо, що з 1190 новонароджених народилося живими 1180 дітей. На першому місяці життя померло 24 дитини, у т.ч. 21 дитина - на першому тижні життя. Вкажіть кількість померлих у неонатальний період: • 24 дитини

 • 34 дитини

 • 21 дитина

 • 10 дітей

 • 3 дитини

Запитання № 15

Відповідей: 64 Коментарів: 0

Питома вага померлих у неонатальний період становить 63% від числа дітей, які померли на першому році життя. Визначте тип малюкової смертності: • Тип А

 • Тип В

 • Тип С

 • Тип D

 • Тип Е

Запитання № 16

Відповідей: 67 Коментарів: 0

При оцінці діяльності міського пологового будинку був розрахований статистичний показник за наступною формулою: (число мертвонароджених + число дітей, які померли в постнатальний період) * 1000 число дітей, які народилися живими і мертвими Як називається розрахований показник? • Перинатальна смертність

 • Малюкова смертність

 • Акушерська смертність

 • Питома вага дітей, які померли в постнатальний період

 • Мертвонароджуваність

Запитання № 17

Відповідей: 66 Коментарів: 0

У стаціонарі проводиться аналіз госпітальної захворюваності. Який обліковий документ являється основним у даному дослідженні? • Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

 • Медична карта стаціонарного хворого

 • Листок непрацездатності

 • Аркуш обліку хворих і ліжкового фонду стаціонару

 • Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі

Запитання № 18

Відповідей: 67 Коментарів: 0

Дільничний терапевт запідозрив у робітника К., який звернувся на амбулаторний прийом, гостру кишкову інфекцію. Які статистичні облікові документи повинні бути заповнені в цьому випадку? • Статистичний талон, листок непрацездатності, екстрене повідомлення про виявлене інфекційне захворювання

 • Медична карта стаціонарного хворого, листок непрацездатності, статистичний талон

 • Медична карта амбулаторного хворого, повідомлення про виявлене неепідемічне захворювання

 • Талон амбулаторного пацієнта, повідомлення про виявлене неепідемічне захворювання

 • Статистичний талон, медична карта стаціонарного хворого, екстрене повідомлення про виявлене інфекційне захворювання

Запитання № 19

Відповідей: 64 Коментарів: 0

У поліклініці міської лікарні протягом року зареєстровано 8300 нових випадків захворювань серед обслуговуваного населення. Якому показнику захворюваності відповідають вищевказані дані? • Первинна захворюваність

 • Поширеність хвороб

 • Патологічна враженість

 • Госпітальна захворюваність

 • Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

Запитання № 20

Відповідей: 61 Коментарів: 0

У медичному закладі був складений фінансовий документ, до якого увійшли три основні розділи: планово-виробничі показники, штати й контингенти, статті фінансових витрат і розрахунки до них. Який фінансовий документ був складений у даному медичному закладі? • Кошторис установи

 • Бюджет установи

 • Фінансовий звіт

 • Фінансовий запит

 • План інвестицій

Запитання № 21

Відповідей: 62 Коментарів: 0

Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для цього необхідні? • Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів

 • Собівартість медичних послуг і загальні доходи

 • Собівартість виробничих фондів і загальні витрати

 • Ціна та собівартість медичних послуг

 • Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

Запитання № 22

Відповідей: 64 Коментарів: 0

Потрібно розрахувати ціну курсу стаціонарного лікування одного хворого. Які дані для цього необхідні? • Середня тривалість лікування одного хворого, собівартість одного ліжко-дня та плановий прибуток по лікарні

 • Собівартість одного ліжко-дня та плановий прибуток по лікарні

 • Кількість пролікованих за календарний рік хворих, середня тривалість перебування в стаціонарі та плановий прибуток по лікарні

 • Собівартість одного ліжко-дня та кількість пролікованих за календарний рік хворих

 • Сума витрат по утриманню стаціонару лікарні та загальна сума стаціонарних ліжко-днів

Запитання № 23

Відповідей: 62 Коментарів: 0

Потрібно розрахувати собівартість одного поліклінічного випадку захворювання. Які дані для цього необхідні? • Кількість поліклінічних хворих, пролікованих протягом року, і сумарні витрати на утримання поліклініки

 • Кількість відвідувань поліклініки хворими протягом року та балансова собівартість медичних послуг

 • Ціна лікування одного хворого в поліклініці та нормативний прибуток

 • Сума витрат на утримання поліклініки та сума поліклінічних відвідувань за календарний рік

 • Балансова собівартість медичних послуг і ціна лікування одного хворого

Запитання № 24

Відповідей: 63 Коментарів: 0

Серед населення міста А. зареєстровано - 280 випадків смерті від новоутворень на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена смертність населення від новоутворень? • Інтенсивного

 • Екстенсивного

 • Наочності

 • Співвідношення

 • Середнього арифметичного

Запитання № 25

Відповідей: 58 Коментарів: 0

При вивченні смертності серед населення міста В. було встановлено, що причиною смерті в 30% випадків були серцево-судинні захворювання, в 22% - новоутворення. Визначте статистичний характер наведених показників: • Екстенсивні

 • Інтенсивні

 • Співвідношення

 • Наочності

 • Відносної інтенсивності

Запитання № 26

Відповідей: 58 Коментарів: 0

Під час планового бактеріологічного обстеження дитячої поліклініки, проведеного міською дезстанцією, у маніпуляційному кабінеті та кабінеті профщеплень була висіяна патогенна мікрофлора. Старша медсестра дитячої поліклініки прийняла ряд управлінських рішень, спрямованих на посилення протиепідемічного режиму в поліклініці. На якому рівні керування були прийняті відповідні рішення? • На оперативному рівні керування

 • На тактичному рівні керування

 • На стратегічному рівні керування

 • На перспективному рівні керування

 • На координаційному рівні керування

Запитання № 27

Відповідей: 60 Коментарів: 0

У хірургічному відділенні міської лікарні відзначається високий рівень післяопераційної летальності. На медичній раді лікарні були прийняті управлінські рішення, спрямовані на виявлення причин і зниження летальності в хірургічному відділенні. Яка форма керування системою охорони здоров’я реалізована в даній ситуації? • Експертна форма керування

 • Лінійна форма керування

 • Функціональна форма керування

 • Колективна форма керування

 • Корпоративна форма керування

Запитання № 28

Відповідей: 58 Коментарів: 0

У поліклініці часто спостерігаються великі черги пацієнтів біля кабінетів лікарів у зв’язку зі значним напливом відвідувачів в окремі дні та години роботи, а також через прибуття на прийом одночасно первинних і повторних хворих. Це призводить до тривалого очікування хворими прийому в лікаря та порушенню режиму поліклінічного прийому. За допомогою якого організаційного методу запису пацієнтів на амбулаторний прийом можна повністю нормалізувати дану ситуацію в поліклініці? • Комбінованого

 • Талонного

 • Самозапису

 • Індивідуального

 • -

Запитання № 29

Відповідей: 55 Коментарів: 0

У поліклініці є наступні інформаційні табло: графік роботи поліклініки, графік роботи лікарів, графік роботи адміністрації, план розташування кабінетів у поліклініці. При цьому відзначаються інтенсивні, хаотичні потоки пацієнтів, пов’язані з пошуком кабінетів своїх дільничних лікарів. Яке ще інформаційне табло необхідно створити в поліклініці, щоб усунути зазначені недоліки? • План розташування та нумерація територіальних дільниць із вказівкою дільничних лікарів і номерів їхніх кабінетів

 • Графік роботи поліклініки у вихідні та святкові дні

 • Правила поведінки відвідувачів у поліклініці

 • Графік роботи допоміжних лікувально-діагностичних служб

 • Рекомендаційна інформація освітнього характеру

Запитання № 30

Відповідей: 57 Коментарів: 0

Фахівець-маркетолог проводить дослідження ринку медичних діагностичних послуг. Використовуючи дані статистичних довідок з періодичної преси, він розрахував можливий обсяг ринку, визначив рівень потреби населення та можливий попит на конкретну діагностичну послугу. Який вид маркетингових досліджень використав у цьому випадку маркетолог? • Кабінетні дослідження

 • Панельні дослідження

 • Польові дослідження

 • Спостереження

 • Опитування

Запитання № 31

Відповідей: 55 Коментарів: 0

Дослідження спрямоване на вивчення здоров’я жінок-робітниць хімічних виробництв України. Який метод спостереження (за повнотою охвату) доцільно використати в даному випадку? • Вибірковий

 • Одночасний

 • Сплошний

 • Повний

 • Дробний

Запитання № 32

Відповідей: 55 Коментарів: 0

Наукове дослідження присвячене вивченню захворюваності студентів медичного коледжу хворобами органів дихання. Що буде являтися одиницею спостереження в такому дослідженні? • Кожен випадок захворювання органів дихання

 • Кожен студент медичного коледжу

 • Кожен хворий студент медичного коледжу (будь-яким захворюванням)

 • Кожен студент медичного коледжу з хворобою органів дихання

 • Кожен випадок захворювання (незалежно від нозологічної форми)

Запитання № 33

Відповідей: 53 Коментарів: 0

Дослідження присвячено вивченню фізичного розвитку школярів міста. Вкажіть об’єкт спостереження даного дослідження: • Школярі міста

 • Фізичний розвиток школярів міста

 • Зріст, вага школярів міста

 • Стан здоров’я школярів міста

 • -

Запитання № 34

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Дослідження присвячено вивченню причин травматизму у робочих металургійного заводу. Який вид спостереження (за часом) необхідно використати? • Поточний

 • Методичний

 • Пролонгований

 • Випадковий

 • Одночасний

Запитання № 35

Відповідей: 58 Коментарів: 0

Одна із задач наукового дослідження спрямована на вивчення патологічної ураженості школярів міста хворобами кістково-м’язової системи. Що буде являтися одиницею спостереження в такому дослідженні? • Кожен випадок хвороби кістково-м’язової системи, виявлений на медичному огляді

 • Кожен школяр міста

 • Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням

 • Кожен школяр міста з хворобою кістково-м’язової системи

 • Кожен випадок захворювання кістково-м’язової системи за данними звертань за медичною допомогою

Запитання № 36

Відповідей: 53 Коментарів: 0

Наукове дослідження присвячене вивченню факторів, що впливають на смертність населення від серцево-судинних захворювань. Сформулюйте найбільш ефективну мету такого дослідження: • Виявити провідні і керовані чинники, що впливають на смертність населення від серцево-судинних захворювань та розробити заходи, спрямовані на зниження її рівня

 • Оцінити ефективність заходів, що використовуються для зниження смертність населення від серцево-судинних захворювань

 • Вивчити ефективність нових методів лікування серцево-судинних захворювань

 • Розробити рекомендації, спрямовані на зниження захворюванисті населення хворобами серцево-судинної системи

 • -

Запитання № 37

Відповідей: 50 Коментарів: 0

Вивчається стан здоров’я дітей, що займаються в дитячій спортивній школі. Треба скласти макети таблиць. Які облікові ознаки Ви віднесете до варіаційних? • Тривалість тренувань протягом дня

 • Стать

 • Раціон харчування

 • Захворювання, що були в анамнезі

 • Вид спорту

Запитання № 38

Відповідей: 54 Коментарів: 0

Наукове дослідження присвячене вивченню вмісту лізоциму в біологічних рідинах організму спортсменів. Який вид спостереження (за часом) необхідно використати? • Поточний

 • Методичний

 • Пролонгований

 • Випадковий

 • Одночасний

Запитання № 39

Відповідей: 50 Коментарів: 0

При вивченні зв’язку між концентрацією шкідливих речовин в атмосферному повітрі та поширеністю захворювань органів дихання був отриманий коефіцієнт кореляції, який дорівнює +0,4. Оцініть статистичний зв’язок між досліджуваними ознаками: • Середньої сили, прямий

 • Сильний, прямий

 • Слабкий, прямий

 • Сильний, зворотний

 • Середньої сили, зворотний

Запитання № 40

Відповідей: 46 Коментарів: 0

Чисельність дитячого населення на педіатричних дільницях дитячої поліклініки становить: дільниця №1 - 800 дітей; дільниця №2 - 590 дітей; дільниця №3 - 650 дітей; дільниця №4 - 700 дітей; дільниця №5 - 950 дітей. На якій із зазначених педіатричних дільниць кількість дитячого населення відповідає встановленому нормативу? • №1

 • №2

 • №3

 • №4

 • №5

Запитання № 41

Відповідей: 47 Коментарів: 0

На педіатричній дільниці проводиться підготовка дітей до школи. Який медичний документ при цьому оформляється дільничним лікарем-педіатром? • Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка)

 • Медична карта амбулаторного хворого

 • Історія розвитку дитини

 • Контрольна карта диспансерного спостереження

 • Звіт про профілактичні щеплення

Запитання № 42

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Першим етапом надання медичної допомоги сільському населенню являється сільська лікарська дільниця. Які медичні установи забезпечують надання медичної допомоги на даному організаційному етапі? • Фельдшерсько-акушерський пункт, дільнична лікарня, лікарська амбулаторія

 • Центральна районна лікарня, районна санітарно-епідеміологічна станція, пологовий будинок

 • Районна поліклініка, районний диспансер, пологовий будинок

 • Дитяча лікарня, центральна районна лікарня, фельдшерсько-акушерський пункт

 • Диспансер, обласна лікарня, діагностичний центр

Запитання № 43

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Сільське населення отримує на першому організаційному етапі долікарську медичну допомогу. Назвіть лікувально-профілактичний заклад, який надає названий вид медичної допомоги: • Фельдшерсько-акушерський пункт

 • Дільнична лікарня

 • Центральна районна лікарня

 • Обласна лікарня

 • Лікарська амбулаторія

Запитання № 44

Відповідей: 49 Коментарів: 0

На сільській лікарській дільниці проводяться флюорографічні обстеження населення. До якого виду медичного огляду відносяться ці обстеження? • Цільового

 • Попереднього

 • Періодичного

 • Комплексного

 • Миттєвого

Запитання № 45

Відповідей: 50 Коментарів: 0

Термін надання повідомлення уповноваженою особою про виявлені неякісні ЛЗ: • 10 робочих днів

 • 7 робочих днів

 • 10 календарних днів

 • 5 робочих днів

 • 7 календарних днів

Запитання № 46

Відповідей: 50 Коментарів: 0

Відносна вологість повітря в приміщеннях для зберігання виробів з металу: • Не повинна перевищувати 60%

 • Не менше 60%

 • Не більше 45%

 • Не більше 50%

 • Не більше 65%

Запитання № 47

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Зберігання медичних металевих інструментів забороняється поряд з: • Йодом, деззасобами, водою

 • Дезінфікуючими засобами

 • Перев’язувальними матеріалами

 • Шприцями для одноразового використання

 • Гумовими виробами

Запитання № 48

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Особливість маркетингових досліджень медтовару залежить від: • Кваліфікації лікаря

 • Соціальної функції медтовару

 • Забезпечення умов зберігання медтовару

 • Спросу на товар

 • Поділу товару на рецептурний та б/р

Запитання № 49

Відповідей: 48 Коментарів: 0

ЛЗ, що необхідні для підтримання життя класифіковані АВС-аналізом в групу: • Vital

 • Essential

 • Non-essential

 • Non-vital

 • Vital-essential

Запитання № 50

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Достовірність, доступність, достатність інформації є загальними вимогами Закону “Про захист споживачів” до: • Маркування

 • Групової тари

 • Пакування

 • Первинної упаковки

 • Вторинної упаковки

Запитання № 51

Відповідей: 51 Коментарів: 0

Одиницями спостереження можуть бути:


 • Випадок окремого явища

 • Окремий метод дослідження

 • Сукупність осіб чи явищ, що досліджується

 • Певні предмети, явища

 • Певні контингенти осіб

Запитання № 52

Відповідей: 56 Коментарів: 0

Медичні показники здоров’я населення: • Захворюваність

 • Соціальний добробут

 • Летальність

 • Спосіб життя

 • Обсяг та якість медичної допомоги

Запитання № 53

Відповідей: 50 Коментарів: 0

Групи ознак, що використовуються для оцінки фізичного розвитку при масових обстеженнях: • Антропометричні

 • Захворюваності

 • Індекс здоров’я

 • Психічні

 • Інвалідність

Запитання № 54

Відповідей: 50 Коментарів: 0

Показання до відбору осіб для диспансерного спостереження: • Медичні

 • Ті, що мають фактори ризику

 • За віком

 • Сімейні обставини

 • Хворі на інфекційні хвороби

Запитання № 55

Відповідей: 51 Коментарів: 0

Основні завдання стаціонару міської лікарні: • Надання спеціалізованої цілодобової допомоги

 • Диспансеризація окремих контингентів

 • Соціально-правова допомога

 • Забезпечення консультативною допомогою з діагностики та лікування хворих

 • Проведення профілактичних оглядів

Запитання № 56

Відповідей: 50 Коментарів: 0

Особливості організації медичної допомоги сільському населенню: • Етапність

 • Наявність спеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці

 • Вільний вибір пацієнтами лікаря

 • Централізація терапевтичної допомоги на першому етапі

 • Лікарська допомога на засадах сімейної медицини

Запитання № 57

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Який з означених видів світогляду є основою об’єктивного наукового пізнання? • Філосовський

 • Релігійний

 • Міфологічний

 • Реалістичний

 • Соціальний

Запитання № 58

Відповідей: 50 Коментарів: 0

Який з наведених нижче методів наукового дослідження передбачає фіксацію загальних ознак, а також властивостей певного класу об’єктів та здійснення переходу від одиничного до загального, від менш загального до більш загального? • Узагальнення

 • Експеримент

 • Ідеалізація

 • Моделювання

 • Типологізація

Запитання № 59

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Який з означених видів наукового дослідження передбачає найбільш глибокий рівень пізнання: • Аналітичне

 • Пілотажне

 • Описове

 • Розвідувальне

 • Логічне

Запитання № 60

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Лідерство в медсестринстві має: • Багатосторонню спрямованість

 • Спрямованість донизу

 • Спрямованість доверху

 • Спрямованість горизонтальну

 • -

Запитання № 61

Відповідей: 45 Коментарів: 0

Чим визначається природа психологічного клімату в колективі: • Характером особистих неформальних відносин між людьми в колективі

 • Метою організації

 • Моральним кліматом колективу

 • Характером спілкування між керівником і підлеглим

 • -

Запитання № 62

Відповідей: 48 Коментарів: 0

Основними типами поведінки керівників за ознакою відносин із підлеглими є: • Автократичний, демократичний, ліберальний

 • Демократичний, партократичний, монархічний

 • Охлократичний, демократичний, ліберальний

 • Анархічний, автократичний, партократичний

 • -

Запитання № 63

Відповідей: 45 Коментарів: 0

Через що завжди трапляється конфлікт? • Через відмінності між людьми

 • Через схожість

 • Через спільну мету

 • Через подібність між людьми

 • -

Запитання № 64

Відповідей: 51 Коментарів: 0

Основні елементи управлінського циклу в лікарні: • Аналіз ситуації, прийняття рішень, організація виконання рішень, контроль

 • Планування, організація, мотивація та контроль

 • Аналіз ситуації, планування, контроль та регулювання

 • Планування, регулювання, контроль

 • -

Запитання № 65

Відповідей: 53 Коментарів: 0

Яким законодавчим актом визначаються, організація та управління охороною здоров’я України? • “Основами законодавства України про охорону здоров’я”, Конституцією України, законом “Про місцеве самоврядування”

 • “Основами законодавства України про охорону здоров’я”, законом “Про місцеве самоврядування”, законом “Про санепідблагополуччя”

 • Конституцією України, законом “Про місцеве самоврядування”

 • Законом “Про державну службу”, Конституцією України, законом “Про місцеве самоврядування”

 • -

Запитання № 66

Відповідей: 47 Коментарів: 0

У чому суть інструктивної наради головної медичної сестри, заступника головного лікаря з медсестринства? • Передати інформацію зверху до низу згідно із структурою управління.

 • Обмінятися інформацією щодо виконання завдання.

 • Передати пакет інструкцій персоналу для виконання.

 • Провести інструктування персоналу щодо виконання завдання.

 • -

Запитання № 67

Відповідей: 45 Коментарів: 0

На який термін призначається група інвалідності при наявності незворотних морфологічних і функціональних порушень? • Безстроково

 • 1 рік

 • 2 роки

 • 3 роки

 • 4 роки

Запитання № 68

Відповідей: 44 Коментарів: 0

Які ознаки враховуються при класифікації медичних і фармацевтичних товарів? • Призначення, сфера застосування, вихідний матеріал, спосіб виробництва

 • Сфера застосування, вихідний матеріал, спосіб виробництва

 • Призначення, сфера застосування, спосіб виробництва

 • Вихідний матеріал, спосіб виробництва

 • Призначення, сфера застосування

Запитання № 69

Відповідей: 46 Коментарів: 0

Які умови зберігання виробів з пластмас у закритих приміщеннях? • Температура 10-15°С, відносна вологість повітря 55-70%

 • Температура 10-20°С, відносна вологість повітря 60-70%

 • Температура 0-20°С, відносна вологість повітря не менше 50%

 • Температура 0-20°С, відносна вологість повітря 60%

 • Температура 10-20°С, відносна вологість повітря 55-70%

Запитання № 70

Відповідей: 50 Коментарів: 0

Який документ видається відповідальним особам для одержання товару матеріально? • Доручення

 • Рахунок-фактура

 • Накладна

 • Квитанція

 • Сертифікат якості

Запитання № 71

Відповідей: 48 Коментарів: 0

Як оформляється факт зняття ліків на аналіз в Держінспекцію з контролю якості? • Актом у двох примірниках

 • Актом в одному примірнику

 • Протоколом

 • Накладною

 • Квитанцією

Запитання № 72

Відповідей: 48 Коментарів: 0

За яким документом відпускаються товари з відділу зберігання складу? • Замовлень вимог

 • Рознарядки

 • Накладної

 • Листа

 • Акта

Запитання № 73

Відповідей: 48 Коментарів: 0

Хто приймає остаточне рішення про введення нового лікарського засобу в медичну практику? • Міністр охорони здоров’я України

 • Фармацевтичний комітет МОЗ України

 • Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

 • Науково-дослідний інститут

 • Міністерство охорони здоров’я України

Запитання № 74

Відповідей: 43 Коментарів: 0

Який нормативний документ регламентує умови і правила зберігання лікарських засобів? • Наказ МОЗ України №44 від 16.03.1993 р.

 • Наказ МОЗ України №436

 • Постанова КМ України №447

 • Наказ МОЗ України №356

 • Наказ МОЗ України №197

Запитання № 75

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Як найефективніше здійснюється формування менеджера? • Через активний саморозвиток

 • Через професійні школи

 • Через практичний досвід

 • Через аутотренінг

 • Це природжені дані

Запитання № 76

Відповідей: 46 Коментарів: 0

За якою ознакою оцінюють ефективність діяльності керівника? • За компетенцією у сфері прийняття управлінських рішень

 • За рівнем освіти

 • За стажем діяльності

 • За рівнем управлінської посади

 • За рівнем освіти та стажем діяльності

Запитання № 77

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Відомо, що лідерство має багатосторонню спрямованість. Стосункам з ким приділяється основна увага? • З підлеглими

 • З пацієнтами

 • З колегами

 • З керуючою системою

 • З особами за межами організації

Запитання № 78

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Низький рівень загальної смертності складає: • Нижче 9‰

 • Нижче 10‰

 • Нижче 15 ‰

 • Нижче 25‰

 • Нижче 35‰

Запитання № 79

Відповідей: 48 Коментарів: 0

Середній рівень загальної смертності складає: • 9-15‰

 • 9-16‰

 • 10-25‰

 • 12-25‰

 • 29-35‰

Запитання № 80

Відповідей: 45 Коментарів: 0

Низький рівень народжуваності складає: • Нижче 15‰

 • Нижче 25‰

 • Нижче 35‰

 • Нижче 45‰

 • Нижче 55‰

Запитання № 81

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Які методи вивчення захворюваності використовують для характеристики захворюваності з тимчасовою втратою працездатності? • За даними звертань за медичною допомогою

 • За даними медичних оглядів

 • За даними про причини смерті

 • За даними карт обліку

 • За даними спеціальних вибіркових досліджень

Запитання № 82

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Які методи вивчення захворюваності використовують для характеристики попередніх медичних оглядів перед прийомом на роботу? • За даними медичних оглядів

 • За даними звертань за медичною допомогою

 • За даними про причини смерті

 • За даними карт обліку

 • За даними спеціальних вибіркових досліджень

Запитання № 83

Відповідей: 50 Коментарів: 0

Інформаційний документ сукупності бібліографічних записів, включно з коротким викладом змісту документа чи його частин, що містить основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом: • Реферативний документ

 • Бібліографічний документ

 • Оглядовий документ

 • Аналітичний документ

 • Оглядово-аналітичний документ

Запитання № 84

Відповідей: 45 Коментарів: 0

Матеріали попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені: • Препринт

 • Тези доповідей

 • Автореферат дисертації

 • Монографія

 • Збірник наукових праць

Запитання № 85

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Найважливіша функція бібліографічного опису, суть якої полягає у тому, що опис дає змогу виявити тотожність кількох копій документа, не маючи їх перед очима, відрізняти один від одного: • Ідентифікаційна

 • Інформаційна

 • Обліково-реєстраційна

 • Організаційна

 • Пошукова

Запитання № 86

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Зона бібліографічного опису, яка вміщує кількісну характеристику документа (кількість матеріальних одиниць, кількість сторінок, ілюстрацій, розміри та супровідний матеріал): • Зона фізичного опису

 • Зона видання

 • Зона серії

 • Зона вихідних даних

 • Зона назви і відомостей про відповідальність

Запитання № 87

Відповідей: 48 Коментарів: 0

Процес складання стислої характеристики документа, його частин або групи документів з погляду призначення, змісту, форми та інших особливостей: • Анотування

 • Реферування

 • Індексування

 • Бібліографічний опис

 • Підготовка оглядових творів

Запитання № 88

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Елемент наукової комунікації, який розглядається як повідомлення, фіксована чи нефіксована наукова комунікація, закодована певним чином за допомогою символів, знаків, кодів: • Комунікат

 • Канал

 • Реципієнт

 • Зворотній зв’язок

 • Комунікант

Запитання № 89

Відповідей: 50 Коментарів: 0

На оперативній нараді головна медична сестра оголосила наказ головного лікаря про винесення догани медсестрі терапевтичного відділення. До якого виду відноситься цей документ? • Родпорядчі

 • Організаційні

 • Інформаційні

 • Колегіальних органів

 • Фінансово-розрахункові

Запитання № 90

Відповідей: 46 Коментарів: 0

У відділенні функціонує кабінет психологічного розвантаження. Впродовж робочого дня працівники можуть послухати класичну музику, поринути у світ лісових звуків, вдихнути аромати цілющих масел. На яку зону взаємовідносин це має вплив? • Психологічний клімат

 • Громадський статус працівника

 • Моральний клімат

 • Службовий статус працівника

 • Особистий статус працівника

Запитання № 91

Відповідей: 51 Коментарів: 0

На обласну конференцію з медсестринства старша медична сестра хірургічного відділення готувала доповідь “Роль сестринського догляду в процесі лікування хворих (на прикладі відділення)”. Керівник зауважив, що в цей період відношення персоналу до своїх обов’язків істотно покращилося. Положенням якої школи менеджменту відповідає ця ситуація? • Школи руху за гуманні стосунки

 • Школи наукового управління

 • Школи поведінських наук

 • Класичної школи

 • Школи системного управління

Запитання № 92

Відповідей: 48 Коментарів: 0

В інфекційному відділенні лікарні старша медична сестра має освітній рівень молодшого спеціаліста, а чергова медсестра-бакалавра. Чергова медсестра прямолінійно заявляє, що на посаді старшої медсестри повинна бути вона, бо має кращі знання та вміння організувати роботу у відділенні. Назрів конфлікт. Який спосіб його розв’язання є у цьому випадку оптимальним? • Співпраця

 • Компроміс

 • Пристосування

 • Уникнення

 • Поступка

Запитання № 93

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Старша медична сестра терапевничного відділення планувала суботу і неділю присвятити відпочинку з чоловіком, оскільки її надмірна увага до роботи погано впливає на сімейне життя. Але в п’ятницю до неї зайшов завідуючий відділенням з певною проблемою і вимагав, щоб вона розв’язала її за вихідні дні. Відмовити йому медична сестра не могла. Як зветься цей вид конфлікту? • Внутрішньоособистісний

 • Міжособистісний

 • Конфлікт між особою і групою

 • Міжгруповий конфлікт

 • Діловий конфлікт

Запитання № 94

Відповідей: 49 Коментарів: 0

Медична сестра кабінету лікувальної фізкультури із співчуття до хворих навіть після роботи надає їм послуги. Пацієнти задоволені, керівництво хвалить, а колеги таке надмірне старання розглядають як негатив. Про який вид конфлікту йдеться? • Між особою і групою

 • Міжособистісний

 • Внутрішньоособистісний

 • Міжгруповий

 • Діловий

Запитання № 95

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Медсестри кардіологічного відділення А. та М., сестра господиня С. мають спільне захоплення - вишивання. Старша медична сестра відділення разом з головною медичною сестрою лікарні організували виставку робіт майстринь у холлі відділення в день народження Т.Г.Шевченка. Це елемент культури організації. Про який рівень культури йдеться? • Рівень світоприйнятних цінностей

 • Смисловий рівень “цінність”

 • Рівень поверхневої культури

 • Філософія організації

 • Дух організації

Запитання № 96

Відповідей: 49 Коментарів: 0

За результатами акредитації міській лікарні присвоєно другу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня? • 75-80

 • 81-91

 • 92-100

 • 74-70

 • 69-50

Запитання № 97

Відповідей: 47 Коментарів: 0

За результатами акредитації районній лікарні присвоєно першу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня? • 81-91

 • 92-100

 • 75-80

 • 74-70

 • 69-50

Запитання № 98

Відповідей: 43 Коментарів: 0

За результатами акредитації обласній клінічній лікарні присвоєно вищу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня? • 92-100

 • 81-91

 • 75-80

 • 74-70

 • 69-50

Запитання № 99

Відповідей: 45 Коментарів: 0

З метою покращення обслуговування пацієнтів, вчасного виявлення незадоволених потреб у хірургічному відділенні провели опитування хворих у вигляді анкетування. Що це означає в процесі маркетингового дослідження ринку медичних послуг? • Збір первинної інформації

 • Кабінетні дослідження

 • Аналіз отриманої інформації

 • Постановка мети

 • Висновки

Запитання № 100

Відповідей: 45 Коментарів: 0

Інвентаризація медикаментів у терапевтичному відділенні лікарні виявила надлишок спирту медичного та нестачу шприців одноразових. Хто несе матеріальну відповідальність за результати? • Старша медсестра відділення

 • Головна медсестра лікарні

 • Завідувач відділенням

 • Головний лікар

 • Заступник головного лікаря

Відповідей: 43 Коментарів: 0

До медичного коледжу надійшла гуманітарна допомога з американського госпіталю. Частину обладнання, придатного для практичного використання, коледж передав районній лікарні, певним чином оцінивши. Як називається цей вид ціни? • Бюджетна оцінка

 • Вільна ціна

 • Договірна ціна

 • Тарифи з медичного страхування

 • Прейскурантна ціна

Запитання № 102

Відповідей: 41 Коментарів: 0

Знана в усьому світі швейцарська фірма “Цептер” вивела на ринок новий вид медичного обладнання - лампу “Біоптрон”. Яку цінову стратегію доцільно використати в даному випадку? • Престижних цін

 • Гнучких цін

 • Стабільних цін

 • Єдину ціну

 • Зональні ціни

Запитання № 103

Відповідей: 46 Коментарів: 0

Частину потреб районної лікарні у минулому році профінансовано за рахунок коштів програми боротьби з серцево-судинними захворюваннями. З якого джерела надійшли ці кошти? • Державного бюджету

 • Місцевого бюджету

 • Благодійних внесків

 • Добровільного медичного страхування

 • Обов’язкового медичного страхування

Запитання № 104

Відповідей: 47 Коментарів: 0

Відомо, що маленькі пацієнти негативно сприймають ліки. Який вид маркетингу сприятиме вирішенню цієї проблеми? • Конверсійний

 • Протидіючий

 • Синхромаркетинг

 • Демаркетинг

 • Ремаркетинг

Запитання № 105

Відповідей: 45 Коментарів: 0

Побороти куріння тільки законодавчими актами складно. Суттєвий результат дає і просвітницька робота. Елементом якого виду маркетингу вона є: • Протидіючого

 • Конверсійного

 • Демаркетингу

 • Синхромаркетингу

 • Ремаркетингу

Запитання № 106

Відповідей: 43 Коментарів: 0

Медико-гігієнічне навчання населення має бути спрямоване на: • Формування здорового способу життя

 • Надання медичної допомоги на засадах ПМСД

 • Оптимізацію управління охороною здоров’я

 • Збір статистичних даних про стан здоров’я населення

 • Розробку заходів по охороні довкілля

Запитання № 107

Відповідей: 46 Коментарів: 0

При виявленні інфекційного захворювання у пацієнта при огляді в поліклініці, яку форму документа необхідно заповнити для повідомлення в райСЕС? • Ф №058/о

 • Ф №089/о

 • Ф №090/о

 • Ф №096/о

 • Ф №025-3/о

Запитання № 108

Відповідей: 39 Коментарів: 0

До якого віку дитини можна видавати листок непрацездатності по догляду за нею в разі хвороби? • До 14 років

 • До 12 років

 • До 10 років

 • До 8 років

 • До 6 років

Запитання № 109

Відповідей: 39 Коментарів: 0

На який максимальний термін може видаватися лікуючим лікарем листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною при амбулаторному лікуванні? • На 14 днів

 • На 10 днів

 • На 6 днів

 • На 5 днів

 • На 3 дні

Запитання № 110

Відповідей: 46 Коментарів: 0

Медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності проводиться: • Лікуючими лікарями та ЛКК

 • Медико-соціальними експертними комісіями МСЕК

 • Центрами здоров’я

 • Санітарно-профілактичними закладами

 • Військово-медичними комісіями

Запитання № 111

Відповідей: 43 Коментарів: 0

Які види захворюваності вивчають на підприємствах? • Захворюваність з тимчасовою втратою непрацездатності

 • Інвалідність

 • Захворюваність на серцево-судинні захворювання

 • Захворюваність в зв’язку з травматизмом

 • Захворюваність на туберкульоз

Запитання № 112

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Який розділ магістерської наукової роботи медична сестра напише після вступу? • Матеріали і методи дослідження

 • Результати досліджень

 • Висновки

 • Практичні рекомендації

 • Список використаної літератури

Запитання № 113

Відповідей: 42 Коментарів: 0

Який орієнтований об’єм магістерської наукової роботи? • 50-100 сторінок

 • 10-20 сторінок

 • 20-30 сторінок

 • 120-150 сторінок

 • 150-200 сторінок

Запитання № 114

Відповідей: 47 Коментарів: 0

З чого необхідно медичній сестрі почати пошук для написання реферату на задану тему? • З систематичного каталогу

 • З алфавітного каталогу

 • З бібліографічної характеристики

 • З предметного покажчика

 • З іменного покажчика

Запитання № 115

Відповідей: 44 Коментарів: 0

Ви - старша медсестра лікувального закладу. У приміщеннях для зберігання лікарських засобів повинні підтримуватися відповідна температура і вологість повітря. Для спостереження за цими параметрами приміщення, де зберігаються лікарські засоби, мають бути забезпечені термометрами і гігрометрами. Їх дані заносять у журнал обліку температури та відносної вологості: • Щоденно

 • Один раз в тиждень

 • Два рази на день

 • Один раз у місяць

 • Два рази на тиждень

Запитання № 116

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Ви, старша медсестра ендокринологічного відділення, отримали із аптечного складу флакони інсуліну. Вкажіть умови їх зберігання: • У холодильнику

 • У шафі

 • У морозильній камері

 • На підвіконнику

 • На стелажі

Запитання № 117

Відповідей: 46 Коментарів: 0

Ви - старша медсестра кардіологічного відділення. Лікарські засоби і предмети догляду за хворими Ви отримуєте із аптеки. Скільки примірників вимоги-замовлення необхідно заповнити? • Три

 • Два

 • Чотири

 • П’ять

 • Один

Запитання № 118

Відповідей: 45 Коментарів: 0

Ви - старша медсестра хірургічного відділення. Лікарські засоби і предмети догляду за хворими Ви отримуєте із аптеки. Скільки примірників вимоги -замовлення необхідно заповнити для отримання кетаміну і натрію оксибутирату? • Чотири

 • Три

 • Два

 • П’ять

 • Один

Запитання № 119

Відповідей: 43 Коментарів: 0

Ви - медсестра перев’язувального кабінету. Промиті і продезінфіковані хірургічні інструменти після застосування передаєте на стерилізацію. Вкажіть умови їх стерилізації у сухожаровій шафі: • При температурі 180°С - 60 хв.

 • При температурі 120°С - 80 хв.

 • При температурі 150°С - 40 хв.

 • При температурі 180°С - 20 хв.

 • При температурі 132°С - 40 хв.

Запитання № 120

Відповідей: 42 Коментарів: 0

Ви - медсестра хірургічного відділення. Вкажіть температурний режим і тривалість стерилізації перев’язувального матеріалу у паровому стерилізаторі: • При температурі 120°С - 45 хв.

 • При температурі 100°С - 90 хв.

 • При температурі 150°С - 20 хв.

 • При температурі 180°С - 20 хв.

 • При температурі 132°С - 10 хв.

Запитання № 121

Відповідей: 38 Коментарів: 0

Ви - старша медсестра травматологічного відділення. У Вашому розпорядженні є грілки, круги підкладні, спринцівки. Вкажіть умови їх зберігання: • У захищеному від світла і перепадів температур місці при вологості повітря не менше 65%

 • У сухому, захищеному від світла місці з вологістю повітря 30%

 • У прохолодному місці недалеко від нагрівальних приладів

 • У сухому провітрюваному приміщенні в шафах і ящиках, на стелажах і піддонах

 • У сухих опалювальних приміщеннях при кімнатній температурі та вологості 40%

Запитання № 122

Відповідей: 43 Коментарів: 0

Ви - старша медсестра лікарні. У Ваші обов’язки входить слідкувати за правильним зберіганням ліків. У процесі зберігання необхідно проводити суцільний візуальний контроль стану тари, зовнішнього вигляду лікарських засобів: • Не рідше одного разу на місяць

 • Двічі на тиждень

 • Один раз в тиждень

 • Один раз у два тижні

 • Один раз у квартал

Запитання № 123

Відповідей: 45 Коментарів: 0

Ви-медична сестра онкологічного кабінету. Вкажіть якої форми “Протокол на випадок виявлення у хворого запущеної форми злоякісного захворювання”? • №027-2/о

 • №030-6/о

 • №90/о

 • №56-4/о

 • №034-о

Запитання № 124

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Ви працюєте помічником сімейного лікаря. Скільки часу Ви витрачаєте на прийом пацієнтів в амбулаторії? • 3-3,5 год.

 • 1-2 год.

 • 4,5-5 год.

 • 6-6,5 год.

 • 4-5 год.

Запитання № 125

Відповідей: 41 Коментарів: 0

Які заходи виконує медична сестра при здійсненні першого етапу диспансерного обслуговування населення? • Відбір контингентів для диспансеризації

 • Санітарно-оздоровчі заходи

 • Санація осередків хронічної інфекції

 • Проведення комплексу лікування

 • Санітарно-освітня робота

Запитання № 126

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Система охорони здоров’я в країні може бути: • Державною, приватною, страховою, змішаною

 • Кооперативною, відомчою

 • Відомчою, державною, приватною

 • Страховою, приватною, змішаною

 • Державною, кооперативною

Запитання № 127

Відповідей: 39 Коментарів: 0

Право громадян на охорону здоров’я гарантується: • Конституцією України, основами законодавства України про охорону здоров’я

 • Трудовим кодексом

 • Цивільним кодексом

 • Програмою розвитку охорони здоров’я

 • Цивільними організаціями

Запитання № 128

Відповідей: 41 Коментарів: 0

“Основи законодавства України про охорону здоров’я громадян” введені в дію у: • 1992 році

 • 1990 році

 • 1998 році

 • 2003 році

 • 1991 році

Запитання № 129

Відповідей: 44 Коментарів: 0

У випадку несприятливого прогнозу інформація делікатним способом повідомляється: • Громадянину і членам сім’ї за його згодою

 • Громадянину і членам його сім’ї

 • Тільки громадянину

 • Громадянину і дільничному лікарю

 • Громадянину за згодою членів сім’ї

Запитання № 130

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Інформована добровільна згода людини для будь-якого медичного втручання: • Обов’язкова

 • Бажано мати

 • Не обов’язкова

 • Є обов’язковою лише для хірургічних операцій

 • Використувується тільки для онкологічних хворих

Запитання № 131

Відповідей: 44 Коментарів: 0

Для будь-якого медичного втручання потрібна згода: • Тільки самого пацієнта

 • Пацієнта і консиліуму лікарів

 • Родичів

 • Пацієнта або родичів

 • Пацієнта, родичів та лікаря

Запитання № 132

Відповідей: 41 Коментарів: 0

Коли стан громадянина не дозволяє висловити свою волю на невідкладне обстеження і спостереження, рішення на його користь приймає: • Консиліум або черговий (лікуючий) лікар

 • Черговий (лікуючий) лікар або родич

 • Близький родич

 • Консиліум лікарів за участю близького родича

 • ЛКК

Запитання № 133

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Медсестра в праві розкрити конфіденційну інформацію про пацієнта тільки: • За згодою пацієнта та у випадках передбачених законом

 • За своїми переконаннями

 • На прохання родичів

 • Будь-коли, бо на медсестер правило лікарської таємниці не поширюється

 • З дозволу лікуючого лікаря

Запитання № 134

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Особливістю функцій медичних сестер спеціалізованих кабінетів поліклініки є: • Проведення спеціальних лікувальних та діагностичних процедур

 • Санітарно-освітня робота

 • Виконання ін’єкцій

 • Підготовка кабінету лікаря до прийому хворого

 • Передача інформації про пацієнта родичам

Запитання № 135

Відповідей: 37 Коментарів: 0

Одним з найважливіших завдань сестринського процесу є: • Професійний догляд з урахуванням медико-санітарних потреб пацієнтів

 • Призначення лікування

 • Уточнення причини захворювання

 • Діагноз захворювання

 • Сестринське обстеження

Запитання № 136

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Аналіз загальної захворюваності проводять на підставі: • Статистичного талона або талона амбулаторного пацієнта

 • Лікарняного листа

 • Екстреного повідомлення про інфекційне захворювання

 • Історій хвороби

 • Журналу запису прибулих хворих

Запитання № 137

Відповідей: 38 Коментарів: 0

Медичному персоналу в Украні здійснювати евтаназію: • Заборонено законом

 • Допускається у виняткових випадках

 • Дозволяється на прохання хворого

 • Дозволено законом у виняткових випадках

 • Дозволяється на прохання хворого або родичів

Запитання № 138

Відповідей: 39 Коментарів: 0

Середній медичний персонал проводить статистичну роботу: • Як самостійно, так і під керівництвом лікаря

 • Самостійно

 • Тільки під керівництвом лікаря

 • Під керівництвом старшої медичної сестри

 • Не проводить статистичної роботи

Запитання № 139

Відповідей: 43 Коментарів: 0

При п’ятиденному робочому тижні тривалість зміни визначається: • Графіком змінності

 • Табелем обліку роботи

 • Наказом головного лікаря

 • Розпорядженням старшої медсестри

 • Головною медсестрою

Запитання № 140

Відповідей: 42 Коментарів: 0

Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд: • Категорично забороняється

 • Дозволяється за бажанням працівника

 • Виправдане з виробничої необхідності

 • Дозволяється за бажанням працівника при виробничій необхідності

 • Дозволяється за сімейними обставинами

Запитання № 141

Відповідей: 39 Коментарів: 0

Якщо назріває конфліктна ситуація перш за все необхідно: • Дати партнерові виговоритися

 • Не уникати погляду партнера

 • Підкреслити спільність поглядів

 • Торкатися партнера рукою в процесі діалогу

 • Мовчки піти

Запитання № 142

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Маркетинг в охороні здоров’я означає діяльність в сфері: • Ринку медичних послуг або товарів

 • Надання соціальної підтримки

 • Мистецтва спілкування

 • Організації медичної допомоги

 • Лікування

Запитання № 143

Відповідей: 41 Коментарів: 0

Основною вихідної ідеєю, що лежить в основі маркетингу, є ідея: • Людських потреб

 • Угоди

 • Ринку

 • Запиту

 • Проблеми

Запитання № 144

Відповідей: 39 Коментарів: 0

Відпустку за перший рік роботи може бути надано через: • 6 місяців

 • 9 місяців

 • 11 місяців

 • 12 місяців

 • 3 місяці

Запитання № 145

Відповідей: 41 Коментарів: 0

Ступені управлінського рішення (по наростанню): • Прохання, рекомендація, розпорядження, наказ

 • Наказ, прохання, розпорядження

 • Рекомендація, розпорядження, наказ

 • Прохання, рекомендація, розпорядження

 • Прохання, рекомендація, наказ

Запитання № 146

Відповідей: 43 Коментарів: 0

Оптимальним стилем управління вважають: • Демократичний

 • Формальний

 • Авторитарний

 • Динамічний

 • Змішаний

Запитання № 147

Відповідей: 43 Коментарів: 0

Найбільш ефективний стиль керівництва колективом на етапі вироблення концепції діяльності: • Авторитарний

 • Демократичний

 • Ліберальний

 • Демократичний у поєднанні з авторитарним

 • Демократичний у поєднанні з ліберальним

Запитання № 148

Відповідей: 41 Коментарів: 0

Делегування повноважень - це передача підлеглим: • Завдань, прав і відповідальності за прийняті рішення

 • Прав з управління з поділом відповідальності

 • Завдань, відповідальність за виконання яких несе керівник

 • Прав на управління

 • Прав на контроль

Запитання № 149

Відповідей: 37 Коментарів: 0

Основний акцент у діяльності менеджерів первинної ланки припадає на: • Роботу з людьми, міжособистісні стосунки, технічне виконання

 • Управління роботою інших менеджерів

 • Постановку глобальних завдань, формування стратегії розвитку

 • Вирішення найбільш важливих завдань

 • Участь у плануванні

Запитання № 150

Відповідей: 43 Коментарів: 0

При розрахунку ціни одного відвідування частіше застосовують метод ціноутворення: • Витратний

 • Гонорарний

 • Погодинної оплати

 • За шкалою ресурсів

 • Фінансових ресурсів

Запитання № 151

Відповідей: 42 Коментарів: 0

Валідністю наукових висновків слід вважати:


 • Внутрішня узгодженість, правильність та можливість узагальнення

 • Наукове припущення про особливості причинно-наслідкового зв’язку між явищами

 • Абстрактні дослідження без конкретної практичної мети

 • Комплексне дослідження кількох наукових явищ

 • Дослідження, які мають практичний вихід

Запитання № 152

Відповідей: 41 Коментарів: 0

Емпіричним методом наукового дослідження є: • Спостереження

 • Порівняння

 • Лонгітюдність

 • Кількісний аналіз

 • Якісний аналіз

Запитання № 153

Відповідей: 36 Коментарів: 0

Програма статистичного спостереження (збирання даних) являє собою: • Перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження

 • Перелік розробних таблиць

 • Перелік аналітичних таблиць

 • Перелік шифрів за обліковими ознаками

 • Перелік похідних величин

Запитання № 154

Відповідей: 36 Коментарів: 0

Одиницями спостереження можуть бути: • Випадок окремого явища

 • Певні контингенти осіб

 • Окремий метод дослідження

 • Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються

 • Певні предмети, явища

Запитання № 155

Відповідей: 36 Коментарів: 0

Науковим виданням з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ, слід вважати: • Препринт

 • Збірник наукових праць

 • Монографія

 • Джерелознавчі видання

 • Матеріали наукової конференції

Запитання № 156

Відповідей: 35 Коментарів: 0

Що визначає напрямок саморозвитку менеджера? • Самоспостереження, самооцінка, інформація, отримана ззовні

 • Потреба, зумовлена посадою і часом

 • Вказівка вищого начальства

 • Потреби, зумовлені частими невдачами та промахами

 • Створення іміжду

Запитання № 157

Відповідей: 38 Коментарів: 0

Чим визначається природа психологічного клімату в колективі? • Характером особистих, неформальних відносин між людьми

 • Характером спілкування між керівником і підлеглими

 • Моральним кліматом колективу

 • Метою організації

 • Наявністю у штаті психолога

Запитання № 158

Відповідей: 40 Коментарів: 0

Горизонтальний розподіл праці передбачає:
 • Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка