Відомості про науково-дослідну роботу та іноваційну діяльність студентів, молодих ученихСкачати 59.18 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір59.18 Kb.
ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІНОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Науково-дослідна робота студентів є одним з важливіших засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою професійною освітою, здатних творчо використовувати у практичній діяльності досягнення науково-технічного і культурного прогресу. Наукова робота студентів ґрунтується на багаторічній практиці та науковому досвіді, накопиченому за часи існування університету і розглядається як складова частина підготовки висококваліфікованих фахівців протягом усього періоду навчання. Найбільш поширеними формами наукової роботи студентів є індивідуальна робота на кафедрах і в лабораторіях факультетів, участь у виконанні конкретних завдань з НДР кафедр, участь у наукових гуртках, дискусійних клубах, “круглих” столах, семінарах, підготовка наукових публікацій, участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конференціях, виконання наукових досліджень тощо. На природничих факультетах найбільш поширеними формами є проведення виробничої практики, виконання реальних курсових та дипломних робіт, робота за сумісництвом у межах технічних завдань держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт факультетів. Студенти цих факультетів залучаються також до виконання наукових досліджень у межах дії договорів про наукове співробітництво з науково-дослідними інститутами НАН України, вищими навчальними закладами. На базі практико-освітнього центру “Юридична допомога” (юридична клініка), що є структурним підрозділом юридичного факультету, студенти отримують практичний досвід правозахисної діяльності. Надаючи безоплатну допомогу соціально незахищеним верствам населення, студенти під керівництвом кураторів-викладачів надають юридичні консультації, складають аналітичні довідки та позовні заяви, працюють з процесуальними документами. Юридична клініка спеціалізується на питаннях цивільного, медичного, міжнародного та виборчого права.

Студенти університету беруть активну участь в організації та роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій. У 2010 р. проведено 7 міжнародних, 10 всеукраїнських та регіональних конференцій, що організовано саме студентами. Серед них слід відзначити такі: VIIІ Міжнародна студентська наукова конференція „Соціологія і (пост)сучасність”, Міжнародна науково-практична конференція „Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти”, IX Всеукраїнська студентська наукова конференція “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”. На історичному факультеті щорічно проводяться краєзнавчі конференції молодих вчених. У 2010 році відбулася XXVIII конференція. Конференції набули статус міжнародних, сьогодні її учасниками є не лише студенти, аспіранти, молоді вчені з різних вищих навчальних закладів України, але й з Росії, Білорусі, Німеччини, Польщі, Туреччини та ін. У 2004 р. відома художниця Н. С. Вербук заснувала премію імені А. Ф. Луньова, випускника історичного факультету університету, засновника Пархомівського історико-художнього музею. Премія вручається за кращу наукову доповідь з питань історії мистецтва або музеєзнавства, представлену на конференцію. Премія не є грошовою, а вручається у вигляді картини з колекції художниці. У 2007 р. цю ідею підтримав також Харківський художник В. Шматько, який надав 3 етюди.

В університеті поширюються нові форми організації студентської наукової роботи: проведення он-лайн конференцій. Так, на факультеті іноземних мов у квітні 2010 р. була проведена міжвузівська студентська наукова он-лайн конференція “Сучасні тенденції в науці”.

Проводиться робота по залученню студентів до участі в олімпіадах різного рівня. Університет повністю фінансує витрати, пов’язані з участю студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. У січні-лютому 2010 р. на базі кожного факультету проходив І тур Всеукраїнської студентської олімпіади, в якому взяли участь 1230 студентів університету. В другому турі. брали участь 125 студентів в інших ВНЗ України, де посіли 15 призових місць.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна був призначений базовим вузом із проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології.

Студенти університету брали активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Зростає кількість переможців конкурсу. Так у 2007 р. було 9 переможців конкурсу, у 2008 р. – 24, у 2010 р. – 31 студент став переможцем конкурсу. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України Харківський національний університет був призначеним базовим вузом із проведенням ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом фізика. Конкурсна комісія розглянула 77 студентських робіт, що надійшли з 34 вищих навчальних закладів. Шість студентів фізичного, радіофізичного та фізико-технічного факультетів одержали дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів. Студенти соціологічного факультету посіли друге місце у ІV Всеукраїнському студентському конкурсі PR-проектів „Золотий компас”, який проходив на базі Харківського економічного університету.

У лютому-березні 2010 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшов VIII Всеукраїнський студентський турнір фізиків серед студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “фізика”. Команди зі студентів фізичного, радіофічного та фізико-технічного факультеті нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України І та ІІІ ступенів. Диплом І ступеню турніру одержали : Бойченко Неллі, Вакульчик Ігор,Гаєва Анастасія, Крючков Олександр, Литвинов Олександр. Диплом ІІІ ступеню одержали: Божко Андрій, Левандовський Ілля, Лоза Катерина, Тканов Дмитро, Шкоп Олександр.

Студентки фізико-енергетичного факультету Дудіна Наталія та Легенька Анна отримали заохочувальну премією за спільну наукову роботу на тему “Зробимо Україну енергоощадною”, конкурс був проведен Інститутом стратегічних оцінок при Президентськом фонді Леоніда Кучми.

За результатами Харківського міського конкурсу “Молода людина року-2010” переможцями конкурсу стали : студент соціологічного факультету, голова Студентського наукового товариства університету Чабан Олександр (номінація “Громадська діяльність), студент юридичного факультету, член Виконкому Студентського наукового товариства університету Зозуля Олександр (номінація “Наукова діяльність”).

У 2010 р. найкращі 16 студентів університету відзначені стипендіями Президента України, 3 студента отримують стипендію Верховної Ради України: студент хімічного факультету Сердюк Ілля, студент фізико-технічного факультету Крючков Олександр , студентка історичного факультету Сорочан Катерина, 28 студентів отримують іменні стипендії всесвітньо відомих учених. Стипендію імені Грушевського отримує студент історичного факультету Рассоха Олександр . Стипендію Харківської облдержадміністрації отримує студентка хімічного факультету Чейпиш Тетяна. Стипендіатами міського голови “Обдарованість” у 2010 році стали студентка факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Азарєнкова Олеся, студентка біологічного факультету Андренко Ірина, студентка соціологічного факультету Дейнеко Олександра, студент хімічного факультету Дерека Богдан, студент фізичного факультету Кофанов Станіслав, студентка екологічного факультету Масто Юлія, студент радіофізичного факультету Масюк Максим.Переможцями конкурсного відбору стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука “Завтра.ua” стали: студент біологічного факультету Кривохижа Дмитро, студентка хімічного факультету Леонова Наталія, студенти геолого-географічного факультету Байназаров Дмитро, Носирєв Олександр, Сінна Олена, Ачкасова Олена, Литовченко Марія, Балинська Марина , Шпурік Катерина, студент історичного факультету Єремєєв Павло, студентка психологічного факультету Пуертас Даніела, студентка соціологічного факультету Усенко Ольга та студентка економічного факультету Штемпель Ірина.

Щорічно студенти університету беруть участь у конкурсі на здобуття стипендій Харківського благодійного фонду Юрія Сапронова для студентів і молодих учених. У 2009/2010 навчальному році 12 студентів та 4 молодих учених отримали стипендії цього фонду в різних галузях науки. Так, у галузі „математика і інформатика” стипендію отримали: Петров Євген (старший викладач кафедри геометрії механіко-математичного факультету), Драч Костянтин (студент 3 курсу механіко-математичного факультету), Пічушкіна Катерина (студентка 5 курсу механіко-математичного факультету), Малахова Марина (студентка 5 курсу факультету комп’ютерних наук). У галузі „фізика та астрономія” стипендію цього фонду отримали: Трусова Валерія (старший науковий співробітник кафедри біологічної та медичної фізики радіофізичного факультету), Песіна Дарина (студентка 5 курсу радіофізичного факультету, Пулькін Артем (студент 4 курсу фізичного факультету), Гірка Олексій (студент 6 курсу фізико-технічного факультету). У галузі „науки про життя (біологія й екологія)” стипендію отримали: Кіося Євген (аспірант кафедри генетики і цітології біологічного факультету), Таратута Людмила (студентка 5 курсу біологічного факультету), Масто Юлія (студентка 4 курсу екологічного факультету), Кривохижа Дмитро (студент 5 курсу біологічного факультету). У галузі „хімія” стипендію отримали: Пантелеймонов Антон (молодший науковий співробітник кафедри хімічного матеріалознавства хімічного факультету), Невський Олексій (студент 4 курсу хімічного факультету), Чейпіш Тетяна (студентка 5 курсу хімічного факультету), Рощіна Катерина (студентка 5 курсу хімічного факультету). У 2010/2011 році 12 студентів та 4 молодих учених отримали стипендію фонду. Так у галузі “математика і інформатика” стипендію отримали : Олін Євген Андрійович ( канд. фіз. .- мат.наук, молодший науковий співробітник кафедри математичної фізики та обчислювальної математики механіко-математичного факультету), Капець Людмила (студентка 4 курсу механіко-математичного факультету), Дорожинський Володимир (студент 5 курсу механіко-математичного факультету), Гірка Анастасія (студентка 4 курсу факультету комп’ютерних наук). У галузі “фізика і астрономія” стипендію отримали : Курбатов Євген Володимирович (технік І категорії кафедри експериментальної ядерної фізики фізико-технічного факультету), Крючков Олександр ( студент 4 курсу фізико-технічного факультету), Тканов Дмитро (студент 5 курсу фізико-технічного факультету), Лимарська Людмила (студентка 5 курсу фізичного факультету). У галузі “ науки про життя (біологія і екологія)” стипендію отримали Волкова Наталія ( аспірантка кафедри генетики і цитології біологічного факультету), Криво хижа Марина (студентка 5 курсу біологічного факультету), Бондарева Анастасія ( студентка 4 курсу біологічного факультету), Гаврюшова Ольга ( студентка 4 курсу екологічного факультету). У галузі “хімія” стипендію отримали : Бойченко Олександр Павлович ( аспірант, молодший науковий співробітник кафедри хімічної метрології хімічного факультету), Мереха Богдан студент 3 курсу хімічного факультету), Невський Олексій ( студент 5 курсу хімічного факультету), Сердюк Ілля (студент 5 курсу хімічного факультету).

У 2010 році стипендію Кабінету Міністрів для молодих учених отримували Бердник Сергій (науковий співробітник), Бутрим Олександр (старший науковий співробітник ), Горобченко Ольга (кандидат фіз.-мат.наук, старший науковий співробітник), Хардіков Вячеслав ( кандидат фіз.-мат.наук, старший науковий співробітник).

У 2010 році іменні стипендії Харківської облдержадміністрації були призначені 2 молодим науковцям. Стипендія імені Михайла Васильовича Остроградського (з математики) була призначена кандидату фіз.-мат. наук, старшому викладачу кафедри теорії функцій та функціонального аналізу Поляковій Людмили Юріївни. Стипендію Василя Назаровича Каразіна
(з гуманітарних наук) була призначена кандидату соціологічних наук, старшому викладачу кафедри соціології Голікову Олександру Сергійовичу.

У 2010 році в університеті проходив конкурс на одержання стипендії імені професора


І. Є. Тарапова для студентів та молодих учених за напрямами: “математика та інформатика”, ”фізика та астрономія”, ”хімія”. Переможцями конкурсу на здобуття стипендії стали серед молодих учених стали Хріпченко Микола, Юдінцев Андрій, Свєчкарев Деніс, Бойченко Олександр, Черевко Віталія, Тривайло Олександр та Краснянчин Ярослав. Серед студентів стипендію отримують Табачная  Євгенія, Ніжнік Анастасія, Єрохін Даніл, Величко Сергій , Мереха Богдан, Яременко Світлана, Науковець Артем та Булгакова Олена. Лауреатами премії професора І.Є. Тарапова серед молодих учених стали Харченко Надія, серед студентів Левандовський Ілля та Галіцина Майя.

В останні роки приділяється особлива увага публікаціям студентів за результатами їх науково-дослідної роботи, що підвищує зацікавленість молоді в науково-дослідній роботі. У 2008 р. було опубліковано 480 наукових статей та тез за участю студентів, у


2009 р. – 485, а у 2010 р. - 520 ( з них самостійно 145 статей та тез) .

Студентське наукове товариство пережило досить значну трансформацію. На сьогоднішній день це міцна студентська організація. Значно зросла кількість студентських наукових конференцій різних рівнів, що проводяться за активною організаційною участю студентського активу – членів Студентського наукового товариства факультетів та університету.Таким чином, навчально-виховний процес в університеті спрямовується на підготовку висококваліфікованих фахівців і водночас на формування української інтелігенції, соціально активної, з високим рівнем національної самосвідомості і патріотизму, гуманістичною мораллю.
Каталог: docs -> science
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
docs -> Департамент екології та природних ресурсів
docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
docs -> Кафедра виховної
docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
science -> Формування естетичного образу
science -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка