Відділ освіти шполянської районної державної адміністраціїСкачати 205.79 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір205.79 Kb.
ТипПротокол засідання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ШПОЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ШПОЛЯНСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання ради Наказ відділу освіти

методичного кабінету відділу Шполянської

освіти Шполянської райдержадміністрації

райдержадміністрації від 12.09.14.№184

від 11.09.2014р. № 3

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напрямку:

еколого- біологічного профілю

« Домашні улюбленці »

адаптована до навчальних програм рекомендованих

Міністерством освіти і науки України

1 рік навчання

м. Шпола – 2014

Автор:

Струк Людмила Михайлівна керівник гуртків Шполянської районної станції юних натуралістів.Рецензенти:

Сабадаш Галина Михайлівна методист методичного кабінету відділу освіти Шполянської райдержадміністрації

Перемот Світлана Миколаївна методист Шполянської районної СЮН

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шполянської районної СЮН

(протокол № 3 від 02 .09.2014р)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Домашніх тварин утримують люди різного віку і професій. Одним це приносить радість пізнання природи, інші вбачають у своїх підопічних друзів, які потребують любові та піклування, відповідаючи, у свою чергу, відданістю.

Утримуючи тварин в умовах живого куточка, людина бере на себе багато турбот, які потребують зусиль і часу, а головне–спеціальних знань. Необхідно знати про особливості поведінки, умови утримання, розведення та годівлі тварин. Не випадково із сотень видів тварин лише незначна їх частина може утримуватися в умовах живого куточка.

Дана програма розрахована на учнів молодшого та середнього шкільного віку.

Навчально – виховний процес має допомогти визначенню у юннатів інтересів до тієї чи іншої справи в подальшому профільному навчанню і формуванню цілеспрямованої особистості.

Необхідно використовувати новаторські концепції, нові технології, нетрадиційні форми навчання. Це допоможе сформувати більш серйозне ставлення до наслідків своєї роботи, а також розвине набуті трудові вміння і навички.

Важливим є залучання вихованців до участі у Всеукраїнських , міських і районних конкурсах, конференціях, виставках, у Всеукраїнських масових заходах ( екологічних іграх, симпозіумах, вікторинах, диспутах).

Виконання практичних робіт вихованцями мають бути творчими, що в значній мірі викликатиме в них потяг до самостійної, пізнавальної діяльності. У цей час відбувається також інформаційний обмін, що сприяє розвитку особистості учня.

В процесі дослідницької роботи учні вчаться спостерігати за природою, аналізувати й узагальнювати здобуті знання . Це значною мірою допомагає пізнати життя природи, разом з тим розвиваючи інтерес, ініціативу , спостережливість.

Форми роботи можуть бути різними, зокрема, екскурсії на природу; участь у конкурсах, святах, виставках, виготовлення різних виробів з природного матеріалу.

Особливу увагу слід звертати на питання техніки безпеки при проведенні лабораторних і практичних робіт.

Дана програма адаптована до навчальних програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України «Любителі домашніх тварин»

. Орієнтиром у реалізації програми повинна бути особистість. Особистісно орієнтоване навчання в гуртку здійснюється в процесі виконання конкретної праці юнната на основі вільного вибору з урахуванням інтересів і нахилів вихованця.

Розвитку творчої особистості вихованців сприяє впровадження нових прогресивних технологій.

Під час занять із гуртківцями використовуються різні форми і методи навчання: групові, які відкривають для дітей можливості співпраці, взаємостосунків, пізнання навколишнього світу, що в поєднанню допомагає успішному навчанню юннатів, а їх активність та самодіяльність підвищують ефективність заняття. При індивідуальній формі роботи кожний юннат працює самостійно і ефективність його роботи визначається ступенем цілеспрямованості і розвитку інтересів і нахилів.

Головна мета програми - розширення і поглиблення знань з наук біологічного циклу, зокрема зоології. вдосконалення трудового, екологічного й естетичного виховання ,розвиток здатності особистості до творчої діяльності.

Виходячи з даної мети , програмою передбачено вирішення таких завдань :


  • розвивати творчі здібності,логічне мислення,естетичні смаки,вміти виробляти власну точку зору;

  • вчити працювати з додатковою літературою;

  • сприяти формуванню національної свідомості і самосвідомості учнів,творчому осмисленню духовної спадщини українського народу ;

  • сприяти усвідомленню необхідності набуття знань ,умінню застосовувати теоретичні знання на практиці;

  • прививати бережливе ставлення до природи ,а також усвідомлення необхідності активної природоохоронної діяльності;

  • формувати науковий світогляд, а також загальнолюдські духовні цінності;

  • здійснювати естетичне,патріотичне, трудове й екологічне виховання;

  • готувати гуртківців до участі в учнівських науково – практичних конференціях,виставках,конкурсах,святах.

Початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, темаКількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

8

4

12

Розділ 2.Брати наші менші

32

10

42

2.1 Загальна характеристика класу савців

8

2

10

2.2 Предки в клітці (мавпи).

6

2

8

2.3 Ті, які літають на крилах ночі.Ряд рукокрилі,шерстокрилі.Підковоноси.Вампіри.

2

-

2

2.4 Дрібні ,але хижі. Утримання,розведення

(Скунс,солон гой, хорьок).2

-

2

2.5 Міні –пігі. Хрюшка дома. Утримання розведення ,хвороби.

2

-

2

2.6 Мохнаті і зубаті (Сурки,білка,бурундук,дегу,кролики,соні,тушканчики,шин шили.

2

2

4

2.7 Кішки та собаки . Породи, їх класифікація.

10

4

14

Розділ 3 . Диво в пір’ї

10

8

18

3.1 Загальна характеристика класу птахи.

10

8

18

Розділ 4 .Слизькі і прекрасні

16

8

24

4.1 Загальна характеристика класу земноводні Основні представники. Основи утримання.

8

4

12

4.2 Загальна характеристика класу плазунів.

8

4

12

Розділ 5 . Таракани і Ко

8

6

14

5.1 Загальна характеристика комах. Їх різноманітність та класифікація.

8

6

14

Розділ 6.Акваріум

20

10

30

6.1 Загальна характеристика класу риби. Різноманітність риб.

20

10

30

Розділ 7 .Це корисно

4

-

4

7.1 Інфекції , які передаються домашніми тваринами. Рослини, отруйні для домашніх тварин.

2

-

2

7.2 Правила ввозу домашніх тварин. Правила ввозу тварин в різні країни. Порядок перевозу тварин при перевезенні через кордон.

2

-

2

Разом

98

46

144ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ. (12 год.)

Теоретична частина. Знайомство з гуртківцями та планом роботи гуртка. Історія одомашнення тварин. Поширення тварин на Землі. Основи класифікації тваринного світу. Роль тварин у житті людини. Поняття про добробут тварин. Проблема гуманного ставлення до тварин. Охорона тваринного світу. Червона книга.

Практична частина.

Спостереження над тваринами в кутку живої природи СЮН.Екскурсії .

Екскурсія на природу.Розділ 2 . Брати наші менші (42 год.)

2.1 Загальна характеристика класу ссавців( 10 год.)
Теоретична частина. Загальна характеристика класу ссавці. Різноманітність ссавців.

Утримання ссавців( утримання в зоокуточку, приміщення для утримання, транспортування і розміщення, зоогігієна, корма і годування, хвороби). Розведення і утримання дрібних ссавців ( морські свинки, хом’ячки, щури, миші, їжаки).

Практична частина.

Догляд та спостереження за тваринами у куточку живої природи СЮН.2.2 Предки в клітці (мавпи) (8год)

Теоретична частина. Утримання, годування, хвороби. Родина ігрункоподібних, капуцини, макаки, лемури, лорі, шимпанзе.

Практична частина.

Оформлення виставки малюнків чи фотографій.2.3 Ті, які літають на крилах ночі ( 2 год.)

Теоретична частина. Ряд рукокрилі, шерстокрилі. Підковоноси. Вампіри. 2.4Дрібні, але хижі.(2год.)

Теоретична частина. Утримання, розведення. ( Скунс, солонгой, хорьок) .

2.5.Міні-пігі (2 год.)

Теоретична частина. Хрюшка дома. Утримання , розведення, хвороби. 2.6.Мохнаті і зубаті(4год.)

Теоретична частина. Сурки, білка, бурундук, дегу, кролики, соні, тушканчики, шиншили.

Практична частина. Спостереження за білкою. ( Зовнішній вигляд. Живлення. Сезонне линяння у білки. Значення білки у народному господарстві.)

2.7 Кішки і собаки (14 год).

Теоретична частина. Кішки. Породи , їх класифікація. Проблеми безпритульних кішок, шляхи їх вирішення.

Собаки. Породи, їх класифікація та характеристика. Проблеми безпритульних тварин, шляхи вирішення. Правила особистої гігієни й техніки безпеки при утримання ссавців.Практична частина.

Оформлення виставки малюнків чи фотографій. Проведення виставки котів, собак. Проведення свята «Міс і містер – няв і гав».Розділ 3. Диво в пір’ї (18 год. )

3.1 Загальна характеристика класу птахи (18 год.)

Теоретична частина. Загальна характеристика класу птахи. Основні представники.

Папуги. Канарки. Перепели. Ворони. Галки. Грачі. Сороки. Журавлі. Сови Умови утримання, технологія годівлі, розведення, хвороби.Практична частина.

Спостереження за птахами в природі. Догляд за тваринами у куточку живої природи СЮН. Проведення свята «Подорож у світ пернатих».Екскурсії.

Екскурсія на природу з метою вивчення птахів місцевої фауни.


Розділ 4. Слизькі і прекрасні ( 24год.)

4.1 Загальна характеристика класу земноводні (12 год).

Теоретична частина. Загальна характеристика класу земноводні та плазуни. Основні представники.

Основи утримання. Амфібії. Безхвості амфібії ( чесночниця, дереволази, жаби, квакші, пипа). Хвостаті амфібії ( тритони, саламандри).Практична частина.

Перегляд кінофільму про земноводних . Виготовлення вологих препаратів.4.2 Загальна характеристика класу плазунів (12 год).

Теоретична частина. Рептилії ( особливості утримання, годівлі, розведення). Змії. Крокодили. Черепахи. Ящірки. Ігуани. Хамелеони. Особливості утримання, годівлі та розведення в неволі. Захисні пристосування.

Практична частина.

Перегляд кінофільму про рептилій . Спостереження над черепахою. ( Панцир. Живлення, шкода, якої завдає черепаха рибному господарству. Зимова сплячка черепах.). Облаштування тераріума СЮН.Розділ 5. Таракани і Ко (14 год. )

5.1 Загальна характеристика комах. Їх різноманітність та класифікація.(14 год).

Теоретична частина. Загальна характеристика комах. Їх різноманітність та класифікація.Умови утримання та розведення, технологія годівлі. Богомоли. Палочніки. Павуки. Сарана. Цвіркуни. Сколопендри. Скорпіони. Сольпуги. Таракани.

Практична частина. Догляд за тваринами у куточку живої природи СЮН. Виготовлення колекцій комах.

Екскурсії.

Екскурсія на природу.Розділ 6 .Акваріум (30 год.)

6.1. Загальна характеристика класу риби. Різноманітність риб.(30 год)

Теоретична частина. Загальна характеристика класу риби. Різноманітність риб. Вибір акваріума. Обладнання і приладдя для акваріума. Вибір місця для акваріума. Ґрунт. Підготовка акваріума для заселення рибами. Заповнення акваріума водою. Акваріумні рослини. Підбір акваріумного населення. Корм і годування. Види корму і його зберігання. Акваріумні рибки. Живородящі рибки ( гуппі, мечоносці, пецилії, молінезії та інші). Ікромечущі рибки. ( Лабіринтові, цихлиди, барбуси, даніо, сарацинові, золота рибка і її похідні та інші). Безхребетні мешканці акваріумів. Молюски (ставковик, котушка, ампулярія, фізи). Способи пересування по стінах акваріума, будова їх тіла. Живлення, розмноження. Їх значення для акваріума. Хвороби акваріумних рибок.

Практична частина.

Догляд за акваріумами у куточку живої природи СЮН. Вироблення умовних рефлексів у риб ( на світло, звук). Вивчення живлення риб в акваріумах. Спостереження за зміною забарвлення риб залежно від середовища. Регенерація плавців у риб (у акваріумах). Виготовлення вологих препаратів. Оформленні виставки малюнків чи фотографій.Екскурсії. Екскурсія до акваріумістів.

Розділ 7. Це корисно(4 год.)

7.1 Інфекції , які передаються домашніми тваринами.(2 год)

Теоретична частина. Інфекції , які передаються домашніми тваринами. Рослини, отруйні для домашніх тварин.

7.2 Правила ввозу тварин в різні країни.

Теоретична частина. Порядок перевозу тварин через кордон. Європейська конвенція по захисту прав кімнатних тварин.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Навчальна мета

Гуртківці повинні мати уявлення про:

- систематику живих організмів, категорії тварин, які потребують захисту, основні шляхи охорони тваринного світу, зв’язки між живими організмами та довкіллям;

- хвороби домашніх тварин і профілактичні заходи їх попередження;

- основи здорового способу життя;

- сучасні екологічні проблеми людства.

Гуртківці повинні знати:

- головні риси царства тварин;

- відомості про будову, процеси життєдіяльності та різноманітність тварин;

- захворювання тварин і захворювання, які можуть викликати тварини;

- заходи профілактики цих хвороб і шляхи боротьби з ними;

- види тварин, що потребують охорони.Гуртківці повинні вміти:

- користуватися оптичними приладами;

- розпізнавати тварин, які вивчаються;

- проводити досліди в умовах живого куточка;

- працювати з навчальною та науково-популярною літературою;

- доглядати тварин в умовах живого куточка.Розвивальна мета

Реалізація програми сприятиме розвитку в дітей:

- стійкого інтересу до вивчення біологічних наук, прагнення до їх самостійного опановування, проведення науково-дослідницької роботи;

- творчих здібностей учнів;

- вміння працювати в колективі;

- вміння свідомо застосовувати здобуті знання на практиці;

- пам’яті, логічного мислення.

Виховна мета

Реалізація цієї програми сприятиме вихованню в дітей:

- шанобливого ставлення до природи;

- гуманного ставлення до тваринного світу;

- шанобливого та відповідального ставлення до власного здоров’я;

- вміння будувати взаємини з партнерами.ЛІТЕРАТУРА

1. Диск. . Живая екзотика в вашей квартире.

2. Белов Н.В. 10 000 советов аквариумисту.- Минск:Современний літератор, 2003.- 608 с.

3. Гусев В.Г . Акваріум в доме.- Москва: Цитадель, 1999.- 138с.

4. Макогон О.Г., Надворний В.Г. Ігри з зоології. – Київ: Радянська школа, 1988.

5. Альтман Д. Декоративне кролики. – Москва: Аквариум, 2003.

6. Баранов А. Для любимой собаки. – Москва: Мир книги, 1991.

7. Нехаев В. Вырасти себе друга. – Москва: Дет. лит-ра, 1992.8. Гопка Б.М. та ін. І назвали тварин домашніми. – Київ: Урожай, 1990

  1. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів:еколого-натуралістичний напрям.-К.: Богдана,,2004.-352с.

10.Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму:

еколого –біологічний профіль. – К.:НЕНЦ, 2013. – 335.
Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на жовтЕнь 2015 року
files -> Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області розпорядження
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на листопад 2014 року
files -> Звіт про виконання Районної програми розвитку фізичної культури і спорту в районі на 2009 2012 роки, взяти до відома (додається)
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на грудень 201 5
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на вереСЕнь 2014 року
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на вереСЕнь 2015 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка