Відділ освіти план роботи районного методичного об’єднання вчителів хімії на 2012-2013 навчальний рікСкачати 458.89 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір458.89 Kb.
ТипПлан роботи

У к р а ї н а


ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


План
роботи районного методичного об’єднання

вчителів хімії

на 2012-2013 навчальний рік

Голова РМО вчителів хімії

Патрушев К. С.

смт. Широке

2012

Науково-методична проблема області:

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»


Науково-методична проблема району:

«Використання можливостей креативної освіти для розвитку творчого потенціалу учнів»


Науково-методична проблема районного МО вчителів хімії:

«Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках хімії шляхом використання засобів креативної освіти та ІКТ»


І. Аналіз стану викладання ХІМІЇ у 2011–2012 навчальному році

Сьогодення в Україні, поступове перетворення її на демократичну соціально орієнтовану державу обумовили нові орієнтири у змісті освіти. У «Концепції загальної середньої освіти» сказано: «Освіта ХХІ століття, освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни». При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

В 2011-2012 навчальному році роботу методичного об’єднання було спрямовано на реалізацію закону «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних документів щодо реформування сучасної освіти.

Приділялася робота з обдарованими дітьми, ролі хімічного експерименту у процесі вивчення хімії.

Було проведено районну олімпіаду з хімії. У районному етапі олімпіади взяли участь 31 учень з 16 навчальних закладів.

Переможці районної олімпіади:


Місце

Прізвище, ім’я учня

Школа
8 клас

І

Курінна Вероніка

Степівська СЗШ

ІІ

Слобідський Максим

Широківська СЗШ № 2

ІІІ

Пасловська Яна

Олександрійська НСЗШ

9 клас

І

Курочка Ксенія

Широківська СЗШ № 1

ІІ

Данілащук Олександр

Водянська СЗШ

ІІІ

Холошенко Юлія

Широківська СЗШ № 1

10 клас

І

Шевчук Анжеліка

Широківська СЗШ № 2

ІІ

Ігнатенко Наталія

Запорізька СЗШ

ІІІ

Фадєєва Тетяна

Широківська СЗШ № 1

11 клас

І

Поган Владислав

Широківська СЗШ № 1

ІІ

Вініченко Вікторія

Калинівська СЗШ

ІІІ

Кобилко Ольга

Новоселівська СЗШ

На районних олімпіадах з хімії учні демонструють недостатній рівень навчальних досягнень, невміння розв’язувати складні задачі, відсутність навичок проводити хімічні досліди.

Низький рівень матеріального забезпечення кабінетів хімії, викладання предмету вчителями—нефахівцями не дозволяє приймати результативну участь в обласних олімпіадах юних хіміків.

Засідання РМО проводилися чотири рази за навчальний рік: у серпні, листопаді, січні, березні.


Пріоритетні проблеми і завдання

методичного об’єднання на 2012 – 2013 навчальний рік


 • Продовжити роботу по впровадженню у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій з метою формування інноваційної, творчої особистості учнів, особливе значення надати новим інформаційним технологіям, комп’ютеризації навчання;
 • Підвищення педагогічної майстерності вчителів через безперервну самоосвіту, участь у методичних заходах і конкурсах шкільного, районного та обласного рівнів;
 • Активізувати роботу зі здібними та обдарованими дітьми;
 • Здійснення переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного і урізноманітнення прийомів , форм, методів навчання, використання групової роботи, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів, які сприяють підвищенню рівня знань, умінь учнів, а також інтересу до предмета;
 • Посилити практичну спрямованість змісту курсів;
 • Активізувати позакласну роботу з учнями засобами предметних гуртків, організації та проведення тижня природничих наук, участь у пошуково-дослідницькій роботі, конкурсах, турнірах;
 • Підвищувати викладацьку культуру вчителя хімії, яка повинна бути складовою частиною успіху на уроці та свідчити про майстерне володіння професією педагога;
 • Підготувати до друку у педагогічній пресі матеріали «Методичної скарбнички вчителя» з метою популяризації досвіду роботи вчителів методичного об’єднання;


ІІ. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2012/13 навчальному році

Хімія

Програмне забезпечення

У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;

8 – 9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).

10 – 11 класи Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах тем здійснюється безпосередньо вчителем. Для тематичного оцінювання, а також для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів можуть використовуватися резервні години.Програми факультативів та курсів за вибором з хімії, рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. –Тернопіль: Мандрівець, 2010;

Хімія. Допрофільна підготовка та профільне навчання: курси за вибором (укл. Дубковецька Г.М.). – Тернопіль: Мандрівець, 2010;

Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів


загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів (частина 2) (авт. Речицький О.Н., Юзбашева Г.С.). – Херсон: Айлант, 2011;

навчальна програма факультативного курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас» (авт. Коростіль Л.А.);

навчальна програма факультативу «Вода та сучасні методи її очищення» (8, 9 клас) (авт. Забава Л.К., Габріелян А.А.);

навчальна програма курсу за вибором «Основи експериментальної хімії» (авт. Прибора Н.А.);

навчальна програма курсу за вибором «Хімія для детективів» (авт. Шапошнікова І.М., Прибора Н.А.);

навчальна програма курсу за вибором «Хімія в криміналістиці» (авт. Шапошнікова І.М.);

навчальна програма факультативного курсу «Хімія і здоров’я. 9 клас» (авт. Карагаєва М.В.);

навчальна програма факультативного куру «Хімія. Основи якісного та кількісного аналізу» (укл. Гриценко В.В.);

програма курсу за вибором «Хімія у військовій справі» (10-11 клас) (авт. Шевченко А.М.);

навчальна програма факультативного курсу «Основи хімічної екології» для учнів 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Деленко О.Л., Деленко С.П.);

навчальна програма факультативного курсу «Розвиток інтелектуаль-них здібностей шляхом розв’язування творчих, логічних хімічних задач» для учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Вараниця В.О., Деленко О.Л. та ін.);

навчальна програма факультативного курсу «Вибрані питання шкільного курсу хімії» для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пальцева І.В.).

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин та клас, в якому пропонується їх вивчення, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи кількість годин виділених на вивчення курсу за вибором(факультативу), інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи. Окремі розділи запропонованих у збірниках програм можуть вивчатися як самостійні курси за вибором. Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором.

Організація навчання

Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009


№ 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» та від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»). Нижче наведено розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення хімії в основній і старшій школі:

7 клас

8 клас

8 клас

(поглиблене вивчення хімії)9 клас

9 клас

(спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов)9 клас

(поглиблене вивчення хімії)1

2

4

2

1,5*

4

*Орієнтовний розподіл годин між темами та особливості вивчення хімії в 9 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов надано у методичних рекомендаціях щодо вивчення хімії у 2009/2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 № 1/9-353).
10 клас

11 клас

рівень стандарту

академічний рівень

профільний рівень

рівень стандарту

академічний рівень

профільний рівень

1

1

4

1

2

6

Оскільки навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення предметів інваріантної складової за рахунок годин варіативної складової (лист МОНмолодьспорту від 29.04.11№1/9-325) рекомендуємо в 10 класах академічного рівня виділити на вивчення хімії 2 години, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми академічного рівня, а саме:

«Повторення основних питань курсу хімії основної школи» – 6 годин;

«Неметалічні елементи та їхні сполуки» – 35 годин;

«Металічні елементи та їхні сполуки» – 24 години;

(усього 70 годин, із них 5 годин – резервних).

У класах технологічного (легка промисловість, харчові технології тощо) математичного та, особливо, фізико-математичного профілів, за наявності годин варіативної частини, рекомендуємо у 10 - 11 класах вивчати хімію на академічному рівні, що має бути відображено у пояснювальній записці до робочого навчального плану.

Навчальні заклади можуть виділяти години варіативної складової на запровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.
Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з хімії вимагає ознайомлення учнів з аналогічними тестовими завданнями, вимогами до якості таких робіт, критеріями оцінювання. На наш погляд, важливо пропонувати на уроках хімії систему завдань з формування в учнів навичок самоконтролю, самооцінки,умінь відповідати на тестові завдання тощо.

Звертаємо увагу вчителів на те, що в старшій школі, де вивчається систематичний курс органічної хімії, учні повинні оволодіти назвами сполук згідно з останніми рекомендаціями IUPAK . З даним матеріалом можна ознайомитися в навчальних посібниках, які мають гриф Міністерства освіти і науки України: • Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук /В.С. Толмачова, О.М. Ковтун, М.Ю. Корнілов, О.В. Гордієнко, С.В. Василенко – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008;

 • Номенклатура органічних сполук/ В.С. Толмачова, О.М. Ковтун, О.А. Дубовик, С.С. Фіцайло. – Тернопіль: Мандривець, 2011.


Рекомендації

обласної наради керівників методичних об’єднань вчителів хімії

«Технологізація навчання як основа саморозвитку і самореалізації особистості, творчої обдарованості»

20 серпня 2012р.
Нові тенденції і глибокі зміни у розвитку освіти вимагають переосмислення як повсякденної освітньої практики і методів роботи, так і критичного перегляду фундаментальних теоретичних підходів до освіти, вироблення нових парадигм.

Заслухавши виступи учасників обласної наради керівників методичних об’єднань вчителів хімії, проаналізувавши виставку, організовану педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області, учасники наради рекомендують:


Педагогічним працівникам ЗНЗ, науковцям ВНЗ:

впроваджувати інноваційні процеси і навчальні програми: вивчення зразків інноваційного педагогічного досвіду, підтримка й аналіз інноваційної діяльності;

сприяти проведенню науково-дослідної роботи у напрямі розробки методології та технології креативної освіти, впровадження отриманих наукових результатів в теорію і практику освітянських закладів;

забезпечувати об’єктивність діагностики навчальних досягнень учнів шляхом упровадження ефективних сучасних методик, зокрема тестування;

доцільно застосовувати в процесі вивчення предметів природничо-математичних дисциплін та трудового навчання історичний підхід до розкриття понять, законів і теорій;

спрямовувати роботу методичних об’єднань на створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школяра з метою самореалізації кожної дитини у творчому освітньому середовищі;

проаналізувати зміст діючих програм та підручників з метою переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на активізацію самостійної роботи учнів та студентів через впровадження інформаційних технологій;

виявляти, підтримувати та поширювати передовий педагогічний досвід кращих вчителів, своєчасно поповнювати «банк інформації» з проблеми креативної освіти в регіоні;

включати в план роботи проведення семінарів, творчих звітів кращих вчителів з питань використання інноваційних технологій і реалізації завдань креативної освіти;

впроваджувати нові дидактико-методичні засоби, що допомагають моделювати навчально-виховний процес з метою розвитку творчої особистості;здійснювати виїзні засідання на базі шкіл, в яких вчителі природничо-математичного циклу та трудового навчання застосовують інноваційні технології креативної освіти.

Рекомендації

РМО вчителів хімії

серпень 2013 рік


 • постійно працювати над підвищенням професійної та загальнокультурної компетентності;
 • працювати над питанням психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку дітей;
 • підвищувати викладацьку культуру вчителя хімії, яка повинна бути складовою частиною успіху на уроці та свідчити про майстерне володіння професією педагога;
 • здійснювати перехід від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного і урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів, які сприяють підвищенню рівня знань, умінь учнів, а також інтересу до предмета;
 • здійснювати інтегративний підхід до навчання з гуманітарними та природничо-математичними дисциплінами.


КАФЕДРА ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ
Тематика курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії на 2013 рік


№ п/п

Тематика

Категорія

Тривалість

1.

Педагогічно доцільна суб’єкт-суб’єктна взаємодія вчителя й учнів у процесі профільного навчання

Всі категорії, вчителі хімії, які додатково викладають біологію, природознавство

3-тижневі

2.

Технологізація навчання як основа саморозвитку і самореалізації особистості, творчої обдарованості

Творчо працюючі вчителі природничо-го циклу

2-тижневі

3.

Особистісно орієнтований підхід до навчання і оцінювання навчальних досягнень кожного учня

І та вища категорія

2-тижневі

4.

Цільове використання сучасних педагогічних технологій, залучення учнів до самоконтролю та самовдосконаленню

Всі категорії, вчителі хімії, біології та природознавства

2-тижневі

5

Профільне навчання як умова створення професійної самореалізації особистості

Всі категорії

Дистанційна форма навчання

6.

Технології особистісно зорієнтованого навчання та їх вплив на саморозвиток і саморегуляцію учнів

ІІ категорія, вчителі хімії, які додатково викладають біологію, географію, фізику, природознавство

3 тижня

7.

Програмно-методичне забезпечення особистісно орієнтованого навчання хімії (особливості роботи за новими програмами та підручниками)

ІІ категорія

3 тижня

8.

Самоосвітня діяльність учителів природничого циклу з проблем змісту освіти й технологій навчання

Вища, перша вчителі хімії, які викладають додатково біологію, географію, фізику, природознавство

2 тижня

Завідуюча кафедрою природничої освіти, ДОІППО

кандидат педагогічних наук, доцент Л.М. Зламанюк

ІІІ. План-сітка

роботи РМО вчителів хімії


Напрямок роботи


Тема
Місце проведення


ТермінВідпові-

дальний


Засідання методичного об’єднання


Підготовка до роботи МО вчителів хімії Широківського району в 2012-2013 навчальному році.

Широківська СЗШ № 1

Серпень

2012


Методист РВО,

Керівник РМОЗасідання методичного об’єднанняФормування стійкого інтересу до предмету засобами інтерактивного навчання на уроках хімії

Запорізька СЗШ

Листопад

2012


Методист РВО,

Керівник РМОЗасідання методичного об’єднання

Креативна освіта на уроках хімії. Дистанційне навчання з хімії

Широківська СЗШ № 2

Січень


2013

Методист РВО,

Керівник РМОЗасідання методичного об’єднання

Підсумки роботи МО вчителів хімії у 2012/2013 навчальному році. Підготовка творчого звіту по роботі МО за 2012-2013 навальний рік

Відділ освіти

Березень

2013


Методист РВО,

Керівник РМО
IV. План проведення засідань

методичного об’єднання вчителів хімії на 2012-2013 навчальний рік

з/п

Основні питання до розгляду

Доповідач

І засідання – 28 серпня 2012 рокуРеєстрація учасників.

Патрушев К. С. голова МО вчителів хімії, вчитель хімії Новоселівської СЗШАналіз роботи методичного об’єднання за 2012-2013 навчальний рік .

Коротич Л. Й методист відділу освіти Широківської РДАІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення хімії у основній та старшій школі у 2012/13 навчальному році

Коротич Л. Й методист відділу освіти Широківської РДАРозгляд інструкції з ведення шкільних журналів. Особливості ведення сторінки з хімії в журналі.

Патрушев К. С. голова МО вчителів хімії, вчитель хімії Новоселівської СЗШРоль хімічного експерименту у викладанні хімії. Ведення журналів з ТБ на заняттях з хімії.

Патрушев К. С. голова МО вчителів хімії, вчитель хімії Новоселівської СЗШВикористання ІКТ на уроках хімії

Патрушев К. С. голова МО вчителів хімії, вчитель хімії Новоселівської СЗШРекомендації обласної наради керівників методичних об’єднань вчителів хімії

Патрушев К. С. голова МО вчителів хімії, вчитель хімії Новоселівської СЗШ

ІІ засідання – 29 листопада 2012 рокуФормування стійкого інтересу до предмету засобами інтерактивного навчання на уроках хімії

Білоусенко Т. О., вчитель хімії Запорізької СЗШОрганізація та проведення лабораторних та практичних робіт з хімії.

Вчителі МОРозв’язування розрахункових задач в процесі вивчення хімії

Ботузова В. І. вчитель хімії Калинівської СЗШПрийняття рекомендацій

Коротич Л. Й методист відділу освіти Широківської РДА

ІІІ засідання – 22 січня 2013 рокуДистанційне навчання з хімії.


Патрушев К. С. голова МО вчителів хімії, вчитель хімії Новоселівської СЗШАналіз результатів ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Коротич Л. Й методист відділу освіти Широківської РДАОбмін досвідом з питання впровадження у навчальний процес ІКТ та застосування засобів креативної освіти на уроках хімії

Вчителі МОПрийняття рекомендацій

Коротич Л. Й методист відділу освіти Широківської РДА

ІV засідання – 29 березня 2013 рокуПідсумки роботи МО вчителів хімії у 2012/2013 навчальному році, постановка завдань та пропозиції до плану роботи на 2013-2014 навчальний рік

Патрушев К. С. голова МО вчителів хімії, вчитель хімії Новоселівської СЗШМожливості мережі Internet для розвитку креативної особистості на уроках хімії.

Вчителі МОЗвіт членів МО за темами самоосвіти


Вчителі МОПрийняття рекомендацій

Патрушев К. С. голова МО вчителів хімії, вчитель хімії Новоселівської СЗШ


V. Нормативно-правове забезпечення діяльності методичного об’єднання

1. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002р. № 347/2002.

2. Державний стандарт базової та повної середньої освіти. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. № 24).

3. Закон України «Про освіту».

4. Закон України «Про загальну середню освіту».

5. Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОНУ від 30.05.2003р. № 1/9-273).

6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» № 428/48 від 04.09.2000р.

7. Про затвердження типових навчальних планів організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.05.2003р. № 306).

8. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст.»

9. 7-9 класи — Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. — К.: Ірпінь: Перун, 2005;


10. 7-9 класи з поглибленим вивченням хімії — Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, «Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. — К.: Вікторія, 2009».
11. 10-11 класи — Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. — Тернопіль: Мандрівець, 2011.
Каталог: download -> version
version -> Охорона природи в Україні
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка