*Від середини верхнього края симфіза до надкрижової ямкиСкачати 106.8 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації27.01.2021
Розмір106.8 Kb.
1   2   3   4
e.* 0,5 % від маси тіла породіллі.

 

19. Стан цервікального каналу відразу після пологів:


b.*Прохідний для кісті руки.

 

20. Маса матки зразу ж після родів складає:


b. *800-1000 г.

 

21. Тривалість раннього післяпологового періоду:a. *2-4 години

 

22. Через 10 годин після своєчасних нормальних пологів у породіллі спостерігається підвищення температури тіла до 37,7°С. Скарги на слабкість, переймоподібний більвнизу живота, який посилюється під час годуванняновонародженого. При обстеженні виявлено помірненагрубання молочних залоз, шкіра молочних залоз, соски та ареоли - без патологічних змін. Регіональні лімфатичнівузли не збільшені. Матка тверда, чуттєвапри дослідженні, дно матки на рівні пупа. Лохії з домішкоюкрові у помірній кількості. Який попередній діагноз ?


e. *Пізній післяпологовий період, перша доба.

 

23. Періодичність спостережень за кількістю кров’яних виділень в ранньому післяпологовому періоді в пологовому залі складає:


c. *Кожні 15 хвилин.

 

24. Що з перерахованого не відноситься до транзиторних пограничних станів:


e. *кефалогематома;

 

25. Який час породілля знаходиться в пологовому залі після фізіологічних пологів ?b. *2 години.

 

ТЕМА 5


1. Вагітна Ю.,30 років. Вагітність I, 36 тижнів. Поступила до пологового будинку зі скаргами на переймоподібний більвнизу живота протягом 3 годин. ОЖ 110см, ВДМ 40 см. Розміри таза: 25-28-30-20. Прийомами Леопольда визначенобагатоплідну вагітність, головне передлежання обох плодів. Перейми через 4 хв. по 25 сек.,регулярні. Серцебиття плодівясне, ритмічне 138-146 уд./хв.. Під час внутрішньогоакушерського дослідження : шийка матки згладжена, розкриття маткового вічка 4 см. Передлежить голівка I плода, притиснута до входу в малий таз. Плідний міхурцілий. Тактика Лікаря?

a.

Кесарів розтинb.

Токолітична терапія

c.

Амніотоміяd.

Очікувальна тактика

e.

Пологопідсилення окситоцином 

2. Атрезія-це:

a.

Відсутність каналу або отворуb.

Недорозвинення органу

c.

Зменшення маси органуd.

Звуження каналу або отвору

e.

Відсутність органу 

3. До аномалій плаценти не відносять:

a.

Прирощення плацентиb.

Субхоріальна кіста

c.

Передлежання плацентиd.

Передчасне відшарування плаценти

e.

Додаткова частка плаценти 

4. Що є причиною передчасного відшарування нормально розташованої плаценти після народження першого плода з двійні?

a.

Прееклампсіяb.

Знижена скоротлива діяльність матки

c.

Виконання амніотоміїd.

Швидке зменшення об’єму матки

e.

Гіпертонічна хвороба матері 

5. Показаннями до кесарського розтину при багатопліднійвагітності є всі,крім:

a.

Тазове передлежання I плода, головне передлежання II плодаb.

Головне передлежання I плода, тазове передлежання II плода

c.

Трійня


d.

Тазове передлежання плодів

e.

Поперечне положення плодів 

 

6. Гастрошизіс-це:a.

Атрезія шлунка

b.

Дефект передньої черевної стінки навколо пупкаc.

Гіпоплазія шлунка

d.

Діафрагмальна килаe.

Атрезія стравоходу

 

7. Через який час після народження першого плода з двійнівиконують амніотомію?a.

Через 5-10 хвилин

b.

Через 5-6 годинc.

Через 1-2 години

d.

Через 15-20 хвилинe.

Амніотомію не виконують

 

8. Роділля О.,26 років. Вагітність перша, 38 тижнів, пологи двійнею. 5 хвилин тому народився перший плід у головному передлежанні. Прийомами Леопольда визначено поперечнеположення другого плода. ЧСС плода 140- 144 уд.за хв. При внутрішньому акушерському обстеженні: плідний міхур цілий, передлежача частина не визначається. Спробазовнішньо- внутрішнього повороту виявилась невдалою. Тактика лікаря?a.

Повторна спроба повороту через 5 хвилин

b.

Пологопідсилення окситоциномc.

Плодоруйнівна операція

d.

Кесарів розтинe.

Токолітична терапія

 

9. Вагітна Д.,38 років. Вагітність I, 18 тижнів. Стала на облік до жіночої консультації тиждень тому. При проведеннібіохімічного скринінгу в крові вагітної виявлено зниженнярівня АФП та вільного естріолу та підвищення в 2 рази В-ХГЧ у порівнянні з середніми величинами, характерними для даноготерміну вагітності в нормі. Першочергова тактика лікаря?a.

Повторна сдача аналізів

b.

Переривання вагітностіc.

УЗД


d.

Амніоцентез

e.

Біопсія ворсин хоріону 

10. Через який час після запліднення розділення зародкупризводить до утворення сіамських близнюків?

a.

З 3-ої по 8-му добуb.

З 5-ої до 16 доби

c.

З 8-ої по 13-ту добуd.

Від запліднення до 3-ої доби

e.

Після 13-ої доби11. Через який час після народження першого плода з двійнівиконують амніотомію?

a.

Плід А у тазовому передлежанні, плід В у головному передлежанніb.

Плоди А та В у поперечному положенні

c.

Плоди А та В у тазовому передлежанніd.

Плоди А та В у головному передлежанні

e.

Плід А у головному передлежання, плід В у тазовому передлежанні 

12. Роділля К.,30 років. Вагітність друга, 38 тижнів, пологи другі, двійнею. 5 хвилин тому народився перший плід у головному передлежанні. Другим прийомом Леопольда визначено поперечне положення другого плода. ЧСС плода 140-144 уд.за хв. При внутрішньому акушерськомуобстеженні: плідний міхур цілий, передлежача частина не визначається. Тактика лікаря?

a.

Зовнішньо-внутрішній поворот плода на ніжкуb.

Пологопідсилення окситоцином

c.

Очікувальна тактикаd.

Кесарів розтин

e.

Плодоруйнівна операція 

13. Переривання вагітності до 22 тижнів можливе у випадку:

a.

Бажання жінкиb.

Множинних вад розвитку плода

c.

Відмови жінки від проведення першого скринінгуd.

Післяопераційного гіпотиреозу

e.

Наявності двох або більше рубців на матці 

14. Хромосомні захворювання можна діагностувати всімаметодами,крім:

a.

Амніоцентезb.

Амніоскопія

c.

Можливо діагностувати всіма методамиd.

Кордоцентез

e.

Біопсія плодових оболонок 

15.  Ознаками тетради Фалло є всі,крім:

a.

Дефект міжшлуночкової перетинкиb.

Гіпертрофія правого шлуночка

c.

Декстрапозиція аортиd.

Дефект міжпередсердної перетинки

e.

Стеноз легеневого стовбура 

16. Переривання вагітності по медичним показаннямвиконують у терміні:

a.

До 12 тижнівb.

До 30 тижнів

c.

До 28 тижнівd.

До 22 тижнів

e.

До 34 тижнів 

17. Фетальний період розвитку починається з:

a.

10 тижнів вагітностіb.

22 тижня вагітності

c.

14 тижнів вагітностіd.

5-6 тижнів вагітності

e.

16 тижнів вагітності 

18. Вагітна С., 27 років. Вагітність перша, 30 тижнів, двійнею. Перша явка. Під час ультразвукового обстеження виявленомонохоріальну моноамніотичну двійню. Дискордантнийрозвиток плодів, наявність багатоводдя у першого плода та маловоддя у другого. При виконаннідоплерометричного обстеження виявлено централізаціюкровообігу у другого плода. Діагноз?

a.

«Паперовий» плідb.

Синдром фето-фетальної гемо трансфузії

c.

Варіант нормального розвитку двійніd.

Дискордантний розвиток плодів

e.

Зрощені близнюки 

19. Через який час після запліднення розділення зародкупризводить до утворення монохоріальної диамніотичної двійні?

a.

З 5-ої до 16 добиb.

Після 13-ої доби

c.

З 3-ої по 8-му добуd.

Від запліднення до 3-ої доби

e.

З 8-ої по 13-ту добу 

20. Ознаками синдрому фето-фетальної трансфузії є всі, крім:

a.

Дискордантність розмірів плодівb.

Серцева недостатність та набряки у плода-«реципієнта»

c.

Багатоводдя плода-«донора»d.

Маловоддя плода-«донора»

e.

Багатоводдя плода-«реципієнта» 

21. Вагітна О.,30 років. Вагітність II, 38 тижнів. Двійня. Пологи тривають 8 годин. Зовнішнім акушерським обстеженнямвизначено головне передлежання обох плодів. Серцебиттяплода А ясне , ритмічне, 140 уд./хв.,серцебиття плода В 100 уд./хв.,глухе, після перейми не вирівнюється. Під час внутрішньогоакушерського дослідження :розкриття маткового вічка 7 см, голівка I плода притиснута до входу в малий таз. Плідний міхурцілий. Діагноз?Тактика лікаря?

a.

Дистрес плода В, кесарів розтинb.

Дистрес плода В, амніотомія

c.

Слабкість пологової діяльності, полого підсиленняокситоциномd.

Дистрес плода А, кесарів розтин

e.

Слабкість пологової діяльності, кесарів розтин 

22. Перший біохімічний скринінг проводять у терміні:

a.

16-20 тижнів вагітностіb.

24-26 тижнів вагітності

c.

22-24 тижня вагітностіd.

6-7 тижнів вагітності

e.

11-13 тижнів вагітності 

23.  До аномалій розвитку пуповини не відносять:

a.

Несправжній вузолb.

Абсолютно коротка пуповина

c.

Аплазія артерії пуповиниd.

Оболонкове прикріплення пуповини

e.

Передлежання петель пуповини 

24. Вагітна С.,22 роки. Вагітність I, 38 тижнів. Поступила в пологовий будинок зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота протягом 4 годин. ОЖ 108 см, ВДМ 40 см. ПрийомамиЛеопольда визначено двійню, головне передлежання обохплодів. Аускультативно визначається 2 фокуси серцебиттяплодів 140 та 148 ударів/хв.. Через 2 години народилась дівчинка, масою 3200 гр. Через 5 хв. з пологових шляхівспостерігається виділення крові в кількості 300 мл. Пліднийміхур цілий. Передлежить голівка II плода. Серцебиття плоду 160-164 уд./хв..Тактика лікаря?

a.

Кесарів розтинb.

Пологопідсилення окситоцином

c.

Амніотоміяd.

Акушерські щипці

e.

Очікувальна тактика 

25.  Імплантація відбувається :

a.

5-7 тиждень вагітностіb.

12-14 доба вагітності

c.

5-7 доба вагітностіd.

1-3 доба вагітностіe.

10-12 доба вагітності

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка