Вы ответили неверно на вопрос Правильные ответы: АеротенкСкачати 288.46 Kb.
Дата конвертації25.05.2021
Розмір288.46 Kb.

1.Перед скиданням у каналізаційну мережу міста стічні води інфекційної лікарні очищують і знезаражують на локальних спорудах, у комплекс яких входять решітка, аеротенк, вторинний відстійник, контактний резервуар, дегельмінтизатор. В якому з наведених пристроїв відбувається біологічне очищення стічних вод?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Решітка.

Вторинний відстійник.

Контактний резервуар.

Аеротенк.

Дегельмінтизатор

Вы ответили неверно на вопрос 1. Правильные ответы: Аеротенк.

2.На земельній ділянці лікарні 25% площ зайнято будівлями, 60% - зеленими насадженнями і 15% доводиться на господарський двір і проїзди. Яким чином необхідно поліпшити планування лікарняної ділянки?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Зменшити відсоток забудови

Збільшити відсоток озеленення

Зменшити відсоток озеленення

Збільшити відсоток забудови

Зменшити відсоток доводиться на господарський двір і проїзди

Правильные ответы: Зменшити відсоток забудови

3.Який несприятливий чинник для більшості професійних груп медичних працівників є основним?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Хімічний

Нервово-емоційне напруження

Фізичний

Біологічний

Фізичне навантаження

Вы ответили неверно на вопрос 3. Правильные ответы: Нервово-емоційне напруження

4.У хірургічному відділенні, що будується, на 60 ліжок плануються дві операційні площею 10 і 20 м2. Вікна їх орієнтовані на Північні румби. Світловий коефіцієнт 1:2, КПО 2,5%. Які параметри не відповідають гігієнічним нормам?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Площі операційних

Кількість операційних

Орієнтація вікон

Світловий коефіцієнт

КПО

Правильные ответы: Площі операційних5.У палаті терапевтичного відділення були проведені вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов. Результати вимірювань: температура повітря 20°C, швидкість руху повітря - 0,02 м/с, відносна вологість повітря 58%. Дати загальну гігієнічну оцінку мікроклімату палати.Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Мікроклімат комфортний

Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря

Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю повітря

Мікроклімат дискомфортний нагрівального типу

Мікроклімат комфортний типу, що охолоджує

Правильные ответы: Мікроклімат комфортний

6.В обласній лікарні рентгендіагностічного кабінету, для створення радіаційної безпеки медичного персоналу використані захисні засоби типу екранів: просвинцьованої скло на екрані рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, нагрудний фартух з просвинцьованого матеріалу. Які ще засоби екранування необхідні?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Гумові чоботи з додатком свинцю

Обмеження тривалості робочого дня

Дистанційне керування рентгенапаратом

Захисні рукавиці з просвинцьованої гуми

Зазначених заходів досить

Правильные ответы: Захисні рукавиці з просвинцьованої гуми

7.За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов в лікарняній палаті для інвалідів Вітчизняної війни. Результати вимірювань: середня температура повітря - 19 0C, швидкість руху повітря - 0,1 м/сек, відносна вологість повітря - 50%, що відповідає комфортному мікроклімату. За рахунок проведення, яких мерів можна досягти таких умов в палаті для хворих?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Відповідне опалювання приміщення, провітрювання і кондиціонування повітря

Раціонального режиму харчування

Підбору відповідного одягу і взуття

Загартовування

Достатній інсоляції

Правильные ответы: Відповідне опалювання приміщення, провітрювання і кондиціонування повітря

8.За результатами роботи Колегії Міністерства охорони здоров’я з проблем внутрішньолікарняних інфекцій(ВЛІ) будуть розроблені територіальні програми з профілактики ВЛІ. Який контингент підвищеного ризику щодо виникнення ВЛІ повинен враховуватися першочергово при складанні таких програм?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Новонароджені та породіллі

Хворі хірургічних відділень

Хворі терапевтичних стаціонарів

Особи, що тривалий час лікувалися антибіотиками

Хворі гематологічних відділень

Правильные ответы: Новонароджені та породіллі

9.У боксі інфекційного відділення витяжна вентиляція організована автономно на природній тязі з дефлектором, приплив – з механічним збудженням і поданням повітря на коридор відділення. Оцініть правильність організації вентиляції у відділенні.Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Чисте повітря необхідно подавати безпосередньо у бокс.

Необхідне улаштування механічної витяжної вентиляції.

Необхідне природне провітрювання.

Організована правильно.

Приплив і витяжку необхідно організувати з коридору.

Правильные ответы: Організована правильно.

10.У маніпуляційній світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце медсестри і кут отвору відповідають гігієнічним нормам, а коефіцієнт природної освітленості взимку недостатній. Що може бути основною причиною невідповідності між визначеними показниками природної освітленості?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Велика площа маніпуляційної.

Недостатня площа вікон.

Велика відстань робочо-го місця від вікна.

Затінення вікон протилежними будинками.

Вкриті памороззю вікна

Правильные ответы: Вкриті памороззю вікна

11.Глобалізація проблеми внутрішньолікарняних інфекцій зумовлена створенням великих лікарняних комплексів зі своєрідною екологією, формуванням артифіційного (штучного) механізму передачі збудників інфекції, активізацією природних механізмів передачі збудників, широким застосуванням антибіотиків, збільшенням контингенту ризику. Якій чинник збільшення внутрішньолікарняних інфекцій надбає пріоритетного значення сьогодення?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Артифіційний (штучний) механізм передачі збудників інфекції

Створення великих лікарняних комплексів

Активізація природних механізмів передачі збудників

Широке застосування антибіотиків

Збільшення контингенту ризику

Правильные ответы: Артифіційний (штучний) механізм передачі збудників інфекції

12.Стан повітря операційної оцінювали за вмістом діоксиду вуглецю (СО2), кількістю гемолітичних стрептококів і стафілококів в 1 м3 повітря, загальним мікробним обсіменінням. Який основний критерій чистоти повітря в цьому приміщенні?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Кількість гемолітичних стафілококів.

Загальне мікробне обсіменіння (мікробне число).

Кількість гемолітичних стрептококів.

Кількість гемолітичних коків.

Вміст СО2.

Вы ответили неверно на вопрос 12. Правильные ответы: Кількість гемолітичних стафілококів.

13.Інфекційна лікарня збудована за децентралізованою системою на ділянці прямокутної форми зі співвідношенням сторін 1:2. За периметром ділянки влаштована смуга зелених насаджень шириною 15 м. Ділянка має три зони: лікувальну, господарську, патологоанатоміч-ну. На територію ведуть два в’їзди для автотранспорту. Які недоліки планування ділянки?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Необхідні окремі в’їзди у кожну зону

Необхідна адміністративна зона та смуга зелених насаджень 20 м.

Система забудови має бути централізованою

Ділянка має бути квад-ратної форми.

Необхідна садово-паркова зона і два в’їзди на ділянку

Вы ответили неверно на вопрос 13. Правильные ответы: Необхідна садово-паркова зона і два в’їзди на ділянку

14.Важливе значення для профілактики ВЛІ має фукціональне зонування операційного блоку. До якої функціональної зони відноситься передопераційні?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Зони жорсткого режиму

Стерильної зони

Зони обмеженого режиму

Зони загальнолікарняного режиму

не є функціональною зоною

Правильные ответы: Зони жорсткого режиму

15.У 4-ліжковій палаті пологового відділення встановлено значне перевищення мікробного забруднення повітря, що може призвести до поширення внутрішньолікарняної інфекції. Найбільш ефективним методом її профілактики буде:Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Правильно організована вентиляція.

Ультрафіолетове опромінювання.

Інсоляція не менше 3-х год на добу.

Розпилення дезінфектантів.

Індивідуальні засоби захисту.

Вы ответили неверно на вопрос 15. Правильные ответы: Правильно організована вентиляція.

16.Мікроклімат в палаті певною мірою впливає на ефективність лікувального процесу. Тому досить важливим є контроль за підтриманням постійних величин температури та вологості повітря приміщення. Який з нижчеперелічених приладів застосовують для контролю за цими показниками?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Психрометр Августа

Термометр і анемометр

Термометр та барометр

Лактоденсиметр та бутирометр

Актинометр та піранометр

Правильные ответы: Психрометр Августа

17.При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28 м2. Яка мінімальна площа палат повинна бути в цьому відділенні?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

повинна бути 40 м2

повинна бути 24 м2

повинна бути 28 м2

повинна бути 30 м2

повинна бути 52 м2

Правильные ответы: повинна бути 40 м2

18.Під час планового внутрішньо-лікарняного контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в палатах хірургічного відділення відібрано проби повітря для лабораторного аналізу за бактеріологічними показниками. Отримано наступні результати: загальна кількість мікроорганізмів в 1 м3 повітря - 3400; в тому числі гемолітичний стрептокок - 90. Встановіть ступінь чистоти повітряного середовища палатТребуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Чисте

Помірно забрудненеСильно забруднене

Дуже чисте

Забруднене

Вы ответили неверно на вопрос 18. Правильные ответы: Забруднене

19.Для гігієнічної оцінки забруднення повітря приміщень житлових і громадських будинків хімічними речовинами необхідно фактичну концентрацію забруднення порівняти з:Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

ГДКрз.

ГДКмр в атмосферному повітрі.ГДКсд в атмосферному повітрі.

Орієнтовним допустимим рівнем.

Орієнтовним безпечним рівнем дії.

Правильные ответы: ГДКсд в атмосферному повітрі.

20.При обстеженні земельної ділянки лікарні встановлено, що ця ділянка знаходиться по навітряній стороні і на значній відстані від джерел, які забруднюють повітря. Рівень звуку в денний час 50 дБ, в нічний - 30 дБ. На одне ліжко доводиться 150 м2 території. Який показник не відповідає гігієнічним нормативам?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Рівень звуку в денний час

Рівень звуку в нічний час

Розміщення земельної ділянки з навітряного боку

Розрахунок земельної території залежно від кількості ліжок в лікарні

Всі показники не відповідають

Правильные ответы: Рівень звуку в денний час

21.Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво шкірно-венерологічного й онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Збирання у герметичні ємкості з наступним спалюванням у спеціальній печі на території лікарні.

Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів.

Утилізація на сміттєспалювальному заводі.

Попереднє знезаражування 5% розчином хлорного вапна та захоронення на полігоні побутових відходів (звалищі).

Сумісне видалення із загальнолікарняними твердими відходами

Правильные ответы: Збирання у герметичні ємкості з наступним спалюванням у спеціальній печі на території лікарні.

22.При експертизі проекту лікарні було встановлено: операційний блок, до складу якого входить 4 операційних, знаходиться на другому поверсі, розміри операційних 56 м2, вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус заввишки 20 м. Що з приведених даних не відповідає гігієнічним вимогам?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Недостатня площа операційної

Недостатня відстань до головного корпусу

Невірна орієнтація вікон

Недостатня кількість операційних

Невірно вибраний поверх для операційної

Правильные ответы: Недостатня площа операційної

23.Проектом реконструкції системи каналізування інфекційного відділення ЦРЛ передбачено водовідведення об’ємом 10 м3/добу. Розроблена технологічна схема очищення стічних вод з трикамерним септиком, дозувальним пристроєм і майданчиком підземної фільтрації. Яким має бути об’єм септика (м3) у зазначеній схемі каналізування лікарні?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

60

50

4530

10

Вы ответили неверно на вопрос 23. Правильные ответы: 6024.Ризик якої професійної патології зростає у медпрацівників, які виконують рентгенологічну діагностику?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Пневмоконіоз

Онкологічні захворювання

Гіпертонічна хвороба

Хвороба Рейно

Гепатит В

Правильные ответы: Онкологічні захворювання

25.Яке інфекційне захворювання займає перше місце у структурі професійної захворюваності медичних працівників?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Грип

Гепатит СТуберкульоз

Фурункульоз

Гепатит В

Вы ответили неверно на вопрос 25. Правильные ответы: Гепатит В

26.При визначенні зимою параметрів мікроклімату в кабінеті лікаря встановлено: температура повітря 20°С, відносна вологість 71%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, вертикальний перепад температури повітря 2,5°C, горизонтальний - 2°C. Який показник мікроклімату не відповідає гігієнічним нормативам?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Відносна вологість повітря

Температура повітря

Швидкість руху повітря

Вертикальний перепад температури повітря

Горизонтальний перепад температури повітря

Правильные ответы: Відносна вологість повітря

27.Операційний блок загальнохірургічного профілю налічує 3 операційні на один операцій-ний стіл кожна, з яких дві призначені для септичних хворих. Площа операційних 36 м2. Вікна операційних орієнтовані на північ. Який показник не відповідає гігієнічним вимогам?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Загальна кількість операційних

Кількість операційних столів.

Площа операційних.

Орієнтація вікон операційних.

Співвідношення асептичних і септичних операційних

Правильные ответы: Співвідношення асептичних і септичних операційних

28.Для контролю якості достерилізаційної обробки медичного інструментарію на повноту відмивання від крові та лужних компонентів мийних засобів застосовують фенолфталеїнову, ортотолуїдинову, азопірамову, бензидинову, бензоатнатрієву проби. Яка проба є чутливою при виявленні слідів крові та водночас безпечною для медичного персоналу та довкілля?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Фенолфталеїнова.

Азопірамова.

Бензидинова.

Бензоатнатрієва.

Ортотолуїдинова.

Правильные ответы: Азопірамова.

29.Для досягнення асептики в операційній необхідно обладнати її вентиляцією. Яку систему штучної вентиляції необхідно запропонувати?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Припливну.

Витяжну.


Припливно-витяжну з кратністю обміну повітря +10 і –8.

Припливно-витяжну з кратністю обміну повітря +4 і –6.

Припливно-витяжну з кратністю обміну повітря +5 і –5

Вы ответили неверно на вопрос 29. Правильные ответы: Припливно-витяжну з кратністю обміну повітря +10 і –8.

30.Для профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом, в інфекційному відділенні плануються повні бокси. Вони складаються з тамбура, палати, шлюзу. Яка структурна частина ще повинна входити до складу повного боксу?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Оглядова

Санвузол


Медсестринський пост

Маніпуляційна

Кабінет лікаря.

Правильные ответы: Санвузол

31.Прибирання палати гнійного післяопераційного відділення здійснюють раз на добу із застосуванням 1% розчину хлораміну, провітрювання палати – чотири рази на добу, заміну білизни – раз на тиждень, а в разі забруднення її виділеннями з рани – негайно, гігієнічний душ хворі приймають раз на тиждень. Виявіть недолік санітарно-гігієнічного режиму відділення?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Недостатня частота миття хворих.

Недостатня концентрація хлораміну.

Недостатнє провітрювання.

Невчасна заміна білизни.

Недостатня частота прибирання палати.

Вы ответили неверно на вопрос 31. Правильные ответы: Недостатня концентрація хлораміну.

32.Санацію повітря маніпуляційного кабінету поліклініки проводили за допомогою штучних джерел ультрафіолетового випромінювання. Для оцінки ефективності санації використали показник – коефіцієнт ефективності санації. Вкажіть мінімальне значення цього показника, яке свідчить про ефективну санацію повітря.Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Не менше 5.

10

1520

25

Правильные ответы: Не менше 5.33.Для оптимального розрізнення кольорів під час огляду пацієнтів важливе значення з гігієнічної точки зору має правильна орієнтація приміщень за сторонами світу. Якою має бути орієнтація оглядових приміщень та операційних, щоб забезпечити найкращі умови природного освітлення?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Північ

Схід


Південь

Захід


На всі сторони світу

Правильные ответы: Північ

34.Під час обстеження умов праці медичного персоналу в операційній отримано наступні результати: температура повітря 22˚С, швидкість руху повітря 0,15 м/с, відносна вологість 75%, вміст діоксиду вуглецю 0,7%, загальна штучна освітленість люмінесцентними лампами 400 лк, освітленість операційного поля 7000 лк. За якою групою наведених показників умови праці медичного персоналу не відповідають вимогам?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Відносна вологість, вміст діоксиду вуглецю

Відносна вологість, загальна штучна освітленість

Освітленість операційного поля, швидкість руху повітря

Вміст діоксиду вуглецю, загальна штучна освітленість

Вміст діоксиду вуглецю, температура повітря

Правильные ответы: Відносна вологість, вміст діоксиду вуглецю

35.В обласній клінічній лікарні для забезпечення харчування хворих використовується кухонний та столовий посуд і їхня підготовка до використання суттєво відрізняється. Який порядок миття столового посуду, що має безпосередній контакт з хворими, установлено чинними санітарними правилами?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Знежирення, дезінфекція, полоскання

Дезінфекція, полоскання, знежирення

Дезінфекція, знежирення, полоскання

Полоскання, дезінфекція, знежирення

Знежирення, полоскання, дезінфекція

Правильные ответы: Знежирення, дезінфекція, полоскання

36.При санітарному обстеженні операційного блоку ЦРЛ встановлено, що останній складається з 3-х операційних (дві для асептичних хворих і одна – для септичних). В операційних розміщено по 2 операційних стола. Площа кожної операційної 36 м2. Вентиляція припливно-витяжна, 10-кратна з переважанням припливу в асептичних, витоку в септичній. Вкажіть, що з наведеного не відповідає санітарно-гігієнічним вимогамТребуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

Кількість столів в операційній

Кількість операційних

Площа операційних

Організація вентиляції в асептичних операційних

Організація вентиляції в септичні операційній

Вы ответили неверно на вопрос 36. Правильные ответы: Кількість столів в операційній

37.При обстеженні гігієнічних умов роботи лікарів в операційній, отримані наступні параметри мікроклімату: температура 22°C, швидкість руху повітря 0,1 м/с, вологість 55%, вміст СO2 - 0,1%, повітрообмін: припливна -8, витяжна -10. Визначите, який з параметрів мікроклімату не відповідає нормативу?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Повітрообмін

Температура

Вологість

Швидкість руху повітря

Вміст СO2

Правильные ответы: Повітрообмін

38.При експертизі проекту районної лікарні встановлено, що площа, відведена під забудову лікарняними корпусами, займає 14% земельної ділянки, площа озеленення -52%. Зелені насадження розміщені по периметру ділянки заввишки 15 м. Відстань від патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів становить 37 м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Площа озеленення

Площа забудови

Відстань від палатних корпусів до патологоанатомічного корпусу

Ширина зелених насаджень по периметру ділянки

Площа садово-паркової зони

Правильные ответы: Площа озеленення

39.Який відсоток палат в секції лікарні повинен бути на чотири, два та одне ліжко?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

60%, 20%, 20%

50%, 30%, 20%

40%, 40%, 20%

30%, 60%, 10%

70%, 20%, 10%

Правильные ответы: 60%, 20%, 20%

40.У лікарняній палаті розміром 5х3,5 м є два вікна. Провітрювання палати здійснюється шляхом 4-х разового відкриття кватирок протягом дня. Визначення змісту вуглекислоти проводили шляхом пропускання балончиків з повітрям через стакан Дрекселя з лужним розчином. Назвіть допустимий вміст вуглекислоти в повітрі палати.Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

допустимий вміст 0,1%

допустимий вміст 0,04%

допустимий вміст 0,01%

допустимий вміст 0,15%

допустимий вміст 0,20%

Правильные ответы: допустимий вміст 0,1%

41.У лікарні організована система постійного епідеміологічного спостереження з аналізом його результатів та проведення на підставі епідеміологічної діагностики цілеспрямованих заходів щодо підвищення якості медичної допомоги. Як називається вказана система?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Інфекційний контроль

Епідемічний контроль

Мікробіологічне забезпечення

Мікробіологічний моніторинг

Епідеміологічний нагляд

Правильные ответы: Інфекційний контроль

42.За дорученням лікаря медична сестра провела вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов палати терапевтичного відділення. Результати вимірювань: середня температура повітря складає 20°C, швидкість руху повітря - 0,2 м/с, відносна вологість повітря - 58%.Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Мікроклімат комфортний

Мікроклімат дискомфортний типу, що охолоджує

Мікроклімат дискомфортний нагрівального типу

Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря

Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю повітря

Правильные ответы: Мікроклімат комфортний

43.Для знезараження повітря операційної планується використати джерело ультрафіолетового випромінювання. З метою встановлення необхідного режиму опромінювання випробувано 5 режимів з посівом повітря за допомогою апарату Кротова та розрахована ефективність санації (у %). Вкажіть найоптимальніший режим санації (у %).Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 0/2)

95

85

7565

55

Вы ответили неверно на вопрос 43. Правильные ответы: 9544.Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи зокрема проби з тест-індикаторами. Що контролюють за допомогою цих проб?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Залишки мийного засобу.

Загальне мікробне обсіменіння.

Залишки крові.

Температуру в автоклаві

Тиск в автоклаві.

Правильные ответы: Температуру в автоклаві

45.В операційну хірургічного відділення лікарні з метою санації повітря перед операціями встановили 4 нових бактерицидних ламп БУВ-30. Назвіть оптимальну ступінь ефективності санації повітря приміщення операційної.Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

80 % та більше

50 % та більше

60 % та більше

70 % та більше

90 % та більше

Правильные ответы: 80 % та більше

46.Який показник характеризує ступінь забруднення повітря у приміщенні під час тривалого перебування людей?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Зменшення кількості азоту

Зменшення кількості інертних газів

Зменшення кількості кисню

Збільшення кількості вуглекислого газу

Підвищення вологості

Правильные ответы: Збільшення кількості вуглекислого газу

47.Під час планового внутрішньолікарняного контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в палатах терапевтичного відділення відібрано проби повітря для лаборатор-ного аналізу за хімічними та бактеріологічними показниками. Отримано наступні результати: вміст діоксиду вуглецю 0,2%, окисність 15 мг О2/м3, загальна кількість мікроорганізмів 1500/м3, золотистий стафілокок 3/м3. Встановіть ступінь чистоти повітря палат.Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Чисте.

Задовільної чистоти.Помірно забруднене.

Забруднене.

Дуже чисте.

Правильные ответы: Забруднене.

48.У хірургічному відділенні проведено контроль якості стерилізації хірургічного інструментарію. При дії на інструмент 1% розчину фенолфталеїну виникло рожеве забарвлення. Це свідчить про наявність на інструменті залишків:Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Синтетичних мийних засобів

Крові.


Лікарських речовин.

Біологічних тканин.

Дезінфікуючих засобів.

Правильные ответы: Синтетичних мийних засобів

49.Особливого значення в безпечній системі поводження відходами ЛПЗ займають матеріали забруднення біологічними речовинами (в т.ч. кров'ю, виділеннями пацієнтів), органічні операційні відходи та патологоанатомічні відходи. До якого класу вони відносяться?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Клас Б

Клас А


Клас В

Клас Г


Клас Д

Правильные ответы: Клас Б

50.Під час гігієнічної оцінки мікроклімату приміщень лікарні встановлено, що температура повітря в палатах для дорослих становить 20˚С, палатах для дітей 22˚С, палатах для недоношених новонароджених дітей 25˚С, боксах і напівбоксах 22˚С, кабінетах лікарів 17˚С. В яких приміщеннях температура повітря не відповідає гігієнічним вимогам?Требуется ответ. Один вариант.

(Баллов: 2/2)

Бокси та напівбокси.

Палати для дорослих.

Палати для дітей.

Палати для недоношених дітей.Кабінети лікарів

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка