Вертикальний механізм передачі збудників можливий при ТоксоплазмозіСкачати 27.34 Kb.
Дата конвертації17.05.2021
Розмір27.34 Kb.

Вертикальний механізм передачі збудників можливий при

Токсоплазмозі


Для якого вірусного гепатиту не характерний вертикальний шлях передачі збудника

вірусного гепатиту A
Оберіть засіб, який не використовують для профілактики грипу в період епідемії

грипозна вакцина
Шляхи передачі грипу всі, крім:

Харчовий
Джерелом ентеропатогенної кишкової палички є

Людина
Джерелом інфекції при антропонозах є

Бактеріоносії
Ізоляція інфекційного хворого не проводиться

в терапевтичний стаціонар
Назвіть джерело збудника зоонозної інфекції

інфіковані птахи
Виберіть механізм передачі епідемічного паротиту

повітряно-крапельний
Джерело інфекції при лептоспірозі

Гризуни
Джерелом інфекції при антропонозах є

заражені люди
Джерелом збудника кашлюку можуть бути всі, крім

хворі паракашлюком
Джерелом збудника менінгококової інфекції можуть бути всі, крім

хворі бронхітами
Хворі генералізованою формою менінгококової інфекції найбільш небезпечні для оточуючих в період

Продромальний
Вітряною віспою частіше хворіють

діти віком від 6 міс. до 7 років
Водний шлях передачі є провідним для

вірусного гепатиту A

Шляхи передачі збудника кашлюку:

повітряно-крапельний
Можливі шляхи передачі збудника кору

повітряно-крапельний
Шляхи передачі менінгококової інфекції

повітряно-крапельний
Оберіть засіб профілактики грипу в передепідемічний період

грипозна вакцина

Методологічною основою доказової медицини є:

клінічна епідеміологія;

Предметом вивчення епідеміології є:

епідемічний процес;

Одним з біологічних чинників епідемічного процесу є:

джерело збудників інфекції;

Однією з ланок епідемічного процесу є:

теплокровний носій збудника інфекції;
"Золотим стандартом" клінічного (епідеміологічного) дослідження (або референсним методом) вважають:

рандомізоване контрольоване дослідження (РКД);
Одним з розділів учення про епідемічний процес є:

причина й умови розвитку епідемічного процесу;
Одним з розділів учення про епідемічний процес є:

механізм розвитку епідемічного процесу;

Яке епідеміологічне дослідження грунтується на порівнянні інформації про показники захворюваності серед експонованих та неекспонованих до дії можливого чинника ризику?

когортне епідеміологічне дослідження;

Ендогенні чинники виникнення захворювання — це:

стан внутрішніх систем макроорганізму;

Реконвалесцентне гостре носійство — це:

носійство у осіб, яке триває не більше трьох місяців після перенесеного захворювання.
Одним з протиепідемічних заходів щодо хворої людини як джерела інфекції є:

госпіталізація;

Що відносять до непрямих економічних збитків від інфекційних хвороб?

вартість недоотриманої суспільством продукції в результаті втрати працездатності від інфекційної хвороби;


В аналітичному дослідженні «випадок – контроль» неекспоновані особи — це:

всі задіяні в дослідженні особи, які не піддавались дії досліджуваного чинника.

Яке епідеміологічне дослідження є найбільш потужним щодо визначення причинно-наслідкових зв'язків між дією чинників ризику та захворюваністю?

контрольований експеримент;

Рівень організації живої матерії, який вивчає епідеміологія:

популяційний;

Реконвалесцентне хронічне носійство — це:

носійство, яке триває більше трьох місяців після перенесеного захворювання;

В аналітичному дослідженні «випадок – контроль» - експоновані особи — це:

всі задіяні в дослідженні особи, які піддавались дії досліджуваного чинника;

Джерело інфекції — це:

заражений організм людини чи тварини;


Яку з перерахованих інфекцій відносять до антропонозів?

гепатит А;

Однією з ланок епідемічного процесу є:

сприйнятливий організм;

Серед методів дезінфекції виділяють:

хімічний;

Різновидом осередкової дезінфекції є:

поточна;
До заходів, які спрямовано на першу ланку епідемічного процесу, відноситься:

дератизація;
Етапом стерилізації виробів медичного призначення є:

дезінфекція;
У ролі дезінфектантів не використовують:

фосфорорганічні сполуки;
Осередкову дезінфекцію поділяють на

поточну і заключну;
Пароформалінову камеру використовують: 

при різних режимах роботи для дезинфекції та дезинсекції;
Заходом, що спрямований на другу ланку епідемічного процесу, є:

дезінсекція;
Профілактичну дезінфекцію проводять: 

у разі можливості розповсюдження інфекційних хвороб із невідомого джерела інфекції;
Парові дезінфекційні камери використовують для знезараження:

одягу, подушок;
Обробка медичного інструментарію складається з наступних етапів:

дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація;
Виберіть визначення дезінсекції

знищення комах і кліщів, які є переносниками інфекційних захворювань і тих, що заважають праці і відпочинку людей і мають санітарно-гігієнічне значення.

Контроль якості передстерилізаційного очищення на наявність крові про­водять за допомогою такої проби;

азопірамова;

Для хімічної стерилізації використовується розчин такої речовини у концентрації

6 % перекису водню;
Фізичний метод дезінфекції передбачає використання:

насиченої пари;
Осередкова дезінфекція проводиться у такому випадку:

у гуртожитку після госпіталізації хворого на гепатит А.

Для контролю якості стерилізації в парових стерилізаторах використовують таку речовину:

бензойна кислота

Обов'язковою вимогою до хімічного дезінфектанту є:

відсутність подразнюючої дії і різкого запаху
Виконавцями проведення осередкової дезінфекції в домашніх умовах можуть бути:

родичі хворого
Фенолфталеїнова проба використовується для

виявлення залишків мийних засобів;


Живі вакцини складаються з:

мікроорганізмів із відсутньою вірулентністю.
Живі вакцини складаються із:

мікроорганізмів із ослабленою вірулентністю

Які щеплення визначають як планові

дітям у відповідності з календарем щеплень
До живих вакцин належить:

вакцина проти туберкульозу;
Анатоксини – це:

токсини мікроорганізмів, позбавлені своєї токсигенності;
До рекомбінантних вакцин належить:

вакцина проти гепатиту В;
Імунопрофілактика за епідемічними показаннями в Україні може проводитись проти:

кору.
«Холодовий ланцюг» це -

система контролю температурного режиму при зберіганні і транспортуванні вакцинних препаратів;
Можливий шлях набуття активного природного імунітету:

після перенесеної хвороби;
Клінічна ефективність імунізації оцінюється:

за впливом на клінічний перебіг інфекції;

За технологією одержання вакцинні препатати поділяють на:

рекомбінантні;
Планові загальні щеплення проводять наступному контингенту населення:

особам, які досягли певного віку.

Пасивний штучний імунітет формується після введення:

сироваток;

Епідеміологічна ефективність вакцинації визначається таким показником:

за зниженням захворюваності в цілому;

Планові профілактичні щеплення здійснюються:

в кабінетах щеплення при лікувально-профілактичних установах;
До анатоксинів належить:

вакцина проти дифтерії;

Епідеміологічна ефективність імунізації оцінюється:

за зміною вікової структури захворюванносгі;

Вакцинопрофілактика – це створення імунологічного прошарку серед населення з використанням:

живих, інактивованих і хімічних вакцин та анатоксинів;


Імунологічна ефективність імунізації оцінюється:

за відсотком осіб із „захисним" рівнем антитіл.
Який імунітет буде у новонародженої дитини, якщо відомо, що її мати перехворіла на кір 2 роки тому:

природний пасивний;

Що є методичною основою епідеміологічного нагляду?

сукупність описово-оціночних аналітичних та прогностичних прийомів епідеміологічного методу дослідження;
Організація протиепідемічних заходів в осередку будь-якої інфекції, що має міжнародне значення, та іншої особливо небезпечної інфекційної хвороби безпосередньо здійснюється:

надзвичайними протиепідемічними комісіями;
Мета епідеміологічного обстеження осередку:

встановлення причин виникнення та наявності умов розповсюдження в ньому даного інфекційного захворювання;

Комплексність протиепідемічних заходів — це:

одночасний вплив на джерело збудника, механізм передачі та сприйнятливість організму;
Назвіть третій етап епідеміологічного нагляду:

оперативний епідеміологічний аналіз
Національні органи охорони здоров'я повідомляють ВООЗ про виявленняінфекцій, що мають міжнародне значення, протягом:

24 годин;
За ким встановлюють медичне спостереження протягом максимального інкубаційного періоду в епідемічному осередку при антропонозних інфекціях? 

за всіма особами, які знаходились у контакті з хворим:
Дайте визначення групі одночасно виниклих осередків: 

ряд осередків, що виникли в межах середньої тривалості інкубаційного періоду;
Назвіть Основний напрями епідеміологічного нагляду за інфекціями дихаль­них шляхів:

вивчення епідемічної ситуації та стану імунопрофілактики населення;
Вкажіть правильну послідовність виконання завдань епідеміологічного нагляду:

ретроспективний епіданаліз – планування - оперативний епіданаліз;
Оберіть теорію (концепцію) епідеміології, на якій ґрунтується комплексність в організації та проведенні первинних протиепідемічних заходів в осередках інфекційних захворювань:

теорія механізму передачі;

Захворюваність, яка виникає в окремому колективі протягом короткого проміжку часу і пов'язана між собою одним джерелом збудника інфекції та чинником передачі, — це:

епідемічний спалах;
Межі осередків при різних інфекційних хворобах залежать від:

механізму передачі;
У чому полягає мета протиепідемічної системи?

попередження інфекційних захворювань;

Виключіть пункт, який не має відношення до висновку про причини та умови виникнення епідемічного осередку: 

визначення імунного прошарку населення.
Місце перебування джерела збудника інфекції разом з оточуючою територією, в межах якої при даному механізмі передачі може розповсюджуватись збудник серед людей, — це:

епідемічний осередок;
В'їзд на територію України іноземців з країни, де зареєстровані інфекції, що мають міжнародне значення, регламентується наступним чином:

дозволяється за наявності відповідних документів;

Назвіть провідні напрями епідеміологічного нагляду за кишковими інфекціями

вивчення санітарно-гігієнічного стану території та епідемічної ситуації;

Осередок інфекційного захворювання вважається ліквідованим, коли:

якщо з моменту госпіталізації хворого га завершальної дезінфекції минув максимальний інкубаційний період без повторних випадків захворювання;
Кількість держав-учасниць Міжнародних медико-санітарних правил:

150-200;


Коли починається заразний період при кашлюку?

наприкінці інкубаційного періоду;
Назвіть збудника скарлатини:

гемолітичний стрептокок серогрупи А;
На який термін від початку захворювання здійснюється ізоляція хворогона скарлатину?

не менше 10 днів;

Хто може бути джерелом збудника менінгококової інфекції?

людина (інфікована)
Коли інфікований менінгококом найнебезпечніший для оточуючих?

на початку продромального періоду.

Який період року є сезоном найвищого підйому захворюваності на менінгококову інфекцію?

зимово-весняний (лютий - травень).
Що характерно для епідеміології сучасного грипу?

циркуляція в популяції людини одночасно кількох серотипів вірусу грипу;
Коли хворий на грип є найбільше заразним?

в перші 3-4 дні захворювання;
Назвіть провідні напрями епідеміологічного нагляду за інфекціями дихаль­них шляхів:

вивчення епідемічної ситуації та стану імунопрофілактики населення;
Епідеміологічний нагляд за легіонельозом не передбачає:

вивчення чутливості легіонел до антибіотиків;
Яка частина населення є сприйнятливою до дифтерії при зараженні збудником за умови, якщо раніше ніколи не було зустрічі з ним і не проводилися щеплення проти дифтерії?
20 %;

Жінка в першому триместрі вагітності перенесла краснуху. Як це може вплинути на здоров'я майбутньої дитини?

у новонародженого може розвинутись синдром вродженої краснухи;
При якій інфекції дихальних шляхів у домашніх осередках проводиться заключна дезінфекція?

дифтерія;

Мінімально захисними (в РПГА) проти дифтерії вважаються титри антитіл:

1 :40;

Основна перешкода на шляху до ліквідації дифтерії:

наявність носійства коринебактерій;
Сезонність вітряної віспи:

зимово-весняна;
Сприйнятливість населення до кору становить:

хто не перехворів і не був щеплений — до 100 %;
В осередку кору серед контактних вакцинація проводиться:

не пізніше 3-ї доби з моменту контакту;
Коли хворий на епідемічний паротит безпечний для оточуючих?

через 9 днів від початку захворювання;
Туберкулін використовують:

для відбору контингентів на ревакцинацію.

Скільки існує типів ентеровірусів, які є збудниками поліомієліту

3
Шляхи передачі поліомієліту:

водний, харчовий, контактно-побутовий та крапельний

Найбільша сприйнятливість до ротавірусів серед вікової групи населення:

діти від 6 міс. до 2 років;


Сезонність ротавірусної інфекції:

зимово-весняна;


Провідною групою заходів боротьби з кишковими інфекціями є

заходи, спрямовані на розрив механізму передачі;


Основна причина того, що провідна група ризику захворювання на кишкові

інфекції — діти:

відсутність навичок особистої гігієни
Термін медичного спостереження за контактними в осередках шигельозу

складає:


7 днів;
В осередках ГА проводять медичне спостереження за контактними протягом;

35 днів
Джерелом збудника при черевному тифі є

хвора людина га бактеріоносій;
Проти якої інфекції досягнуто найменшого успіху у створенні ефективного

вакцинного препарату?

шигельоз.
Основний протиепідемічний захід в осередках черевного тифу:

завершальна дезінфекція


Основним чинником передачі ГА є

Вода
Найчастіше в Україні харчовим шляхом передаються шигели:

Зонне;
В осередках холери не проводять:

вакцинопрофілактику контактних;


До особливостей епідемічного процесу холери в сучасних умовах належить:

“укорінення" збудника на деяких територіях;


Збудником ботулізму та чинником передачі є:

анаероб та консерви;


Медичне спостереження за осередком ботулізму здійснюють протягом:

12 днів
Бактеріологічне обстеження працівників харчових підприємств на носій-

ство збудників кишкових інфекцій проводять:

одноразово при вступі на роботу;


В осередках якого захворювання можливе призначення імуноглобуліну

контактним особам?ГА;
Сезонність ГА в Україні:

осінньо-зимова;

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка