Верховною Радою України 17. 04. 2014 прийнято законСкачати 64.99 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір64.99 Kb.
ТипЗакон
Аналіз регуляторного впливу

до проекту Плану розвитку національного

телерадіоінформаційного простору (нова редакція)
1. Визначення та аналіз проблем

Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Статтею 21 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” визначено, що План розвитку національного телерадіоінформаційного простору (надалі – План розвитку) є нормативно-правовим документом, який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням відповідно до вимог цього Закону. На підставі Плану розвитку Національна рада приймає рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначає конкурсні умови та оголошує конкурси на отримання ліцензій на мовлення, визначає умови ліцензій на мовлення, яке реєструється за реєстраційним принципом.

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору затверджено рішенням Національної ради від 01.12.2010 № 1684 (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної ради № 2874 від 14.12.2011, № 2561 від 26.12.2012, № 2338 від 11.12.2013), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589.

Верховною Радою України 17.04.2014 прийнято Закон України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, який створює правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України, визначає засади діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в державі, виклики і загрози інформаційній безпеці, необхідність захисту інформаційного простору України, виникла необхідність у перегляді регуляторного акта.

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” План розвитку переглядається не рідше одного разу на рік за результатами звіту Національної ради.

У звязку з цим виникла необхідність у затвердженні Плану розвитку в новій редакції.

2. Визначення цілей державного регулювання

Приведення Плану розвитку у відповідність до норм чинного законодавства. Прийняття даного регуляторного акта сприятиме розвитку каналів мовлення, мереж мовлення, багатоканальних телемереж, визначатиме способи забезпечення інформаційної безпеки на території України. Продовжить процес переходу на цифрові стандарти мовлення, освоєння обмеженого радіочастотного та технологічних ресурсів, запровадження сучасних технологій створення та розповсюдження програм.3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки на сьогодні діє План розвитку в редакції, яка затверджена рішенням Національної ради від 01.12.2010 № 1684 (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної ради № 2874 від 14.12.2011, № 2561 від 26.12.2012, № 2338 від 11.12.2013), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589.

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” План розвитку переглядається не рідше одного разу на рік за результатами звіту Національної ради.

Друга альтернатива – внести зміни до Плану розвитку.

Реалізація другої альтернативи дозволить Національній раді впродовж 2015 року здійснювати контроль за дотриманням та забезпеченням виконання вимог: законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення; Закону України “Про авторське право і суміжні права”, Закону України “Про рекламу” щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні; законодавства про захист суспільної моралі; законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів.4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Для досягнення вище вказаних цілей проектом регуляторного акта передбачається створення суспільного мовлення Національною Суспільною телерадіокомпанією України (далі – НСТУ), запровадження проекту єдиної ФМ-мережі державного радіо, створення та розвиток мереж радіомовлення, визначення принципів та порядок переходу до цифрового телевізійного мовлення, створення і розвиток ефірних багатоканальних телемереж (МІТРІС, Телесело), створення і розвиток супутникових каналів мовлення, введення в дію Національної супутникової системи зв’язку та мовлення, спрощення регулювання діяльності провайдерів програмної послуги.

Також Планом розвитку передбачається визначити основні вимоги щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору (критерії формування програмної концепції мовлення; забезпечення збалансованим різноформатним мовленням кожного з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору; принципи добору (пакетування) програм провайдерами програмної послуги, придбаних для ретрансляції в телемережах (окрім цифрових); питання інформаційної безпеки держави у телерадіопросторі).

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття даного регуляторного акта, для досягнення цілей негативних зовнішніх факторів не може бути.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Контроль за дотриманням вимог регуляторного акта буде здійснювати Національна рада, яка забезпечуватиме координацію роботи із суб’єктами інформаційної діяльності (телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги тощо).

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

- реалізація єдиної державної політики у сфері телебачення і радіомовлення;

- створення суспільного мовлення;

- запровадження проекту єдиної ФМ-мережі державного радіо;

- реалізація програми переходу на цифрове мовлення;

- створення і розвиток ефірних багатоканальних телемереж;

- створення і розвиток супутникових каналів мовлення;

- введення в дію Національної супутникової системи зв’язку та мовлення;

- вимоги щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору;

- захист інформаційного простору України;

- отримання схвальної оцінки громадськості, оскільки державна політика у цій сфері відповідає принципу передбачуваності.Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

- сприятливі умови для провадження господарської діяльності;

- дерегуляція ринку;

- спрощена процедура ліцензування провайдерів програмної послуги;

- дотримання законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послугиПлата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги

Громадяни

задоволення інформаційних потреб

Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Постійно. Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування. План розвитку може бути переглянутим не рідше одного разу на рік за результатами звіту Національної ради.8. Визначеність показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

- виконання міжнародних зобов’язань України щодо переходу на цифрові стандарти мовлення;

- вирішення соціальних, технологічних та безпекових складових впровадження новітніх технологій розповсюдження телерадіопрограм;

- розвиток вітчизняного телерадіоінформаційного простору;

- збільшення охоплення території та населення України діючими каналами мовлення та мережами мовлення;

- розвиток багатоканальних телемереж;

- захист інформаційного простору України;

- зменшення кількості порушень законодавства про телебачення і радіомовлення;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий, оскільки проект Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору розміщено у підрозділі “Проекти регуляторних актів” розділу “Регуляторна діяльність” офіційного веб-сайту Національної ради (nrada.gov.ua).

Суб’єкти інформаційної діяльності, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта – провайдери програмної послуги та телерадіоорганізації.

9. Визначення заходів із відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності Плану розвитку проводитиметься шляхом надання пропозицій щодо внесення до нього змін.Голова /підпис/ Ю. Артеменко
Каталог: userfiles -> file
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Календарно-тематичне планування навчання грамоти
file -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ 1
file -> Уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка
file -> Календарно-тематичне планування математика 3 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 3 клас»
file -> Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н р
file -> Природознавство
file -> Календарно-тематичне планування з біології


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка