Велика молекулярна масаСторінка1/3
Дата конвертації19.09.2020
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3
При багатьох захворюваннях для підтвердження діагнозу в біохімічних лабораторіях проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного методу. Яка властивість білків лежить в основі даного методу?

-Велика молекулярна маса

-Оптична активність

-Здатність до набухання

+Наявність заряду

-Висока в’язкість


У фармацевтичній промисловості із біологічних рідин виділяють білки, які використовують як фармпрепарати при лікуванні. Вкажіть, який метод для цього використовують:

-Секвенація

-Денатурація

-Електрофорез

+Висолювання

-Діаліз


У клініці для парентерального білкового харчування, використовують фармпрепарати гідролізату білків. Повноцінність гідролізатів визначається за наявністю незамінних амінокислот. Вкажіть, яка із перерахованих амінокислот відноситься до незамінних:

-Гліцин

-Тирозин

-Аланін

+Метіонін

-Цистеїн
Донором метильної групи для метилювання лікарських речовин служить активна форма однієї із амінокислот. Виберіть її:

-Глутаміну

+Метіоніну

-Глутамату

-Цистеїну

-Гліцину
Альбуміни, білки плазми крові, що синтезуються у печінці та виконують певні функції. Вкажіть одну з них:

-Утворення тромбів

+Транспорт лікарських речовин

-Транспорт вуглекислого газу

-Транспорт кисню

-Вироблення антитіл


При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

-Альбумінів

-Бетта-глобулінів

-Альфа2-глобулінів

-Альфа1-глобулінів

+Гаммаглобулінів


При термічній обробці їжі відбуваються незворотні зміни просторової будови білка. Цей процес називається:

-Ренатурація

+Денатурація

-Висолювання

-Діаліз

-Гідратація


Препарат танін використовується в практичній медицині як в’яжучий засіб при гострих і хронічних захворюваннях кишечника. В’яжуча дія таніну пов’язана з його здатністю:

+Денатурувати білки

-Гідролізувати білки

-Ренатурувати білки

-Висолювати білки

-Окислювати білки


Білки мають високий рівень просторової організації. Які зв'язки приймають участь у формуванні та стабілізації вторинної структури білкової макромолекули?

+Водневі

-Ефірні

-Гідрофобні-Іонні

-Сили Ван-дер-Ваальса


Основою структурної класифікації амінокислот є будова бокового радикалу. Яка з перелічених амінокислот відноситься до диаміномонокарбонових?

+Лізин


-Пролін

-Валін


-Лейцин

-Метионін


Одним з показників обміну речовин є рівень загального білка у сироватці крові. Кількісне визначення білка у клініко-біохімічних лабораторіях засновано на:

+Біуретовій реакціі

-Нінгидриновій реакціі

-Ксантопротеїновій реакціі

-Реакціі Фоля

-Нітропруссидній реакціі


Однією із функцій білків є захист організму від інфекційних хвороб. Який профілактичний противірусний препарат неспецифічного захисту рекомендують під час епідемії грипу?

-Тимозин


+Інтерферон

-Тимолін

-Альбумін

-Альбуцид


Пацієнту з ушкодженим стравоходом рекомендовано парентеральне харчування. Вкажіть, який з вказаних фармпрепаратів є гідролізатом амінокислот?

-Аспаркам

+Гідролізин

-Реополіглюкін

-Поліглюкін

-Панангін


Біосинтез колагену – основного білка сполучної тканини – пов’язаний із ко і посттрансляційними модифікаціями, що призводять до утворення зрілих колагенових фібрил. В основі формування колагену є процес:

-Протеоліз

+Гідроксилювання

-Фосфорилювання

-Карбоксилювання

-Глікозилювання


При електрофоретичному розділенні білків сироватки крові альбуміни проявляють найбільш виявлені електронегативні властивості. Яка амінокислота у великій кількості міститься в молекулах альбумінів і визначає їх кислотні властивості?

-Лейцин

+Глутамінова кислота

-Лізин


-Аланін

-Триптофан


Структурною особливістю фібрилярних білків є утворення мультимолекулярних ниткоподібних комплексів – фібрил, які складаються з декількох паралельних поліпептидних ланцюгів. Назвіть фібрилярний білок, що входить до складу волосся, шкіри, ногтей.

+Альфа-кератин

-Альбумін

-Протромбін

-Глобулін

-Гістон


При аналізі дипептиду встановлено, що N-кінцевою αамінокислотою є тирозин, а С-кінцевою – серин. Виберіть серед наведених формулу дипептиду:

+

-B

-

-

-

Головним резервом глюкози в організмі людини і вищих тварин є певний полісахарид, який відкладається переважно у печінці та м’язах. Назвіть його.

+Глікоген

-Крохмаль

-Целюлоза

-Агар-агар

-Інулін
Після перенесеного вірусного гепатиту, для попередження жирового переродження печінки хворому потрібно призначати ліпотропні фактори. Вкажіть один из них

-Аллопурінол

-Вікасол


-Триптофан

-Контрікал

+Холін
При зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози іноді з препаратом “фестал”, що містить панкреатичні ферменти, для поліпшення переварювання їжі рекомендують препарати жовчних кислот. З якою метою використовується така добавка?

+Для емульгування жирів

-Для активації протеолітичних ферментів

-Для активації α-амілази

-Для стимуляції секреції панкреатичного соку

-Для стимуляції перистальтики кишечнику

У хворого на атеросклероз 60річного чоловіка спостерігається порушення функціонування плазматичних мембран за рахунок збільшення їх жорсткості, міцності. Збільшення рівня якого компоненту біомембран призводить до цього?

+Холестерину

-Фосфатадилхоліну

-Гліколіпідів

-Фосфатидилетаноламіну

-Білків


Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати жири, що містять поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Які з наведених вищих жирних кислот є поліненасиченими?

+Арахідонова

-Олеїнова.

-Пальмітинова.

-Стеаринова

-Пальмітоолеїнова

Хворому із виразковою хворобою лікар призначив протизапальний засіб, який є похідним простагландину Е1. Що є метаболічним джерелом цієї речовини?

+Арахідонова кислота

-Масляна кислота

-Олеїнова кислота

-Пальмітинова кислота

-Стеаринова кислота

Харчові волокна, які є компонентами стінки рослинних клітин, відіграють важливу роль у профілактиці захворювань органів шлунково-кишкового тракту. Який основний полісахарид міститься в клітинних стінках рослин?

+Клітковина

-Крохмаль

-Глікоген

-Інулін

-ХондроїтинсульфатГоловним структурним компонентом клітинної стінки рослинних клітин є гомополісахарид целюлоза. Вона складається з залишків глюкози, як і крохмаль, та на відміну від останнього в травному каналі людини не розщеплюється. Чому?

+Тому, що глюкозні залишки в целюлозі пов’язані бета-1,4- глікозидним зв’язком

-Тому, що глюкозні залишки в целюлозі пов’язані альфа-1,4- глікозидним зв’язком

-Тому, що не розгалужена

-Тому, що містить також залишки галактози

-Тому, що целюлоза складається з L-глюкози

У чоловіка 30 років гіпоенергетичний стан, пов'язаний з порушенням функціонального стану цитохромів дихального ланцюга мітохондрій, які за хімічною природою є:

-Глікопротеїнами

+Гемпротеїнами

-Флавопротеїнами

-Ліпопротеїнами

-Ретинолпротеїнами

В організмі людини присутні як прості так і складні білки. Чим відрізняються за будовою білки складні від простих?

-Просторовою організацією білкової молекули

-Відсутністю небілкового компоненту

+Наявністю небілкового компонента

-Послідовністю амінокислотних залишків

-Кількістю амінокислотних залишків

Простетична група складних білків приєднується до поліпептидного ланцюга за допомогою різних зв'язків. Через яку групу приєднується залишок фосфорної кислоти до білків у фосфопротеїнах?

-СОО-групу глутаміну

-СН-групу метионіну

-NH-групу лізину

-SH-групу цистеїну

+ОН-групу серину

Під час всмоктування жирів у стінці тонкої кишки утворюються хіломікрони. Які ліпіди транспортуються у складі хіломікронів?

+Тригліцериди, фосфоліпіди, холестерин і його ефіри

-Тільки тригліцериди

-Тригліцериди і фосфоліпіди

-Холестерин і його ефіри

-Фосфоліпіди, холестерин і його ефіри

Вуглеводний компонент протеогліканів представлений глікозаміногліканами (ГАГ). Який з глікозаміногліканів локалізований переважно в печінці, легенях, судинній стінці?

+Гепарин


-Гіалуронова кислота

-Кератансульфат

-Дерматансульфат

-Хондроітинсульфат

Зміна рівня ліпопротеїнів плазми крові свідчить про патологію ліпідного обміну. Підвищення рівня яких ліпопротеїнів може привести до розвитку атеросклерозу?

+Ліпопротеїнів низької густини (β-ЛП)

-Ліпопротеїнів високої густини (α-ЛП)

-Ліпопротеїнів структурних

-Хіломікронів

-Ліпопротеїнів середньої густини

У хворого спостері­га­ється виділення іонізованої міді із сечею, відкладання її в органах і тканинах. Вкажіть синтез якого білка порушений, що приводить до таких наслідків.

+Церулоплазміну

-Трансферину

-Пропердину

-Гаптоглобіну

-Кріоглобуліну

Поряд з нормальними типами гемоглобіну в організмі дорослої людини можуть бути присутні патологічні. Вкажіть один з них:

-HbA2


-HbF

+HbS


-HbСО2

-HbO2


Гемоглобін відноситься до складних білків, який транспортує кисень в організм і виводить вуглекислий газ із нього. Вкажіть до якого класу речовин він відноситься.

-Ліпопротеїнів

-Глікопротеїнів

+Хромопротеїнів

-Нуклеопротеїнів

-Металопротеїнів

Для розсмоктування рубців після опіків та операцій, а також гематом в клініці використовується препарат лідаза. Даний препарат містить фермент, який розщеплює:

-Кератансульфат

-Хондроїтин4сульфат

+Гіалуронову кислоту

-Гепарин

-Дерматансульфат

Транспортною формою ліпідів в крові є ліпопротеїни. Яка з фракцій ліпопротеїнів транспортує холестерин від периферичних тканин до печінки?

+ЛПВГ


-ЛПНГ

-ЛПДНГ


-Хіломікрони

-ЛПСГ


Основну субстанцію міжклітинного матриксу сполучної тканини утворюють протеоглікани, вуглеводним компонентом яких є глікозаміноглікани. Який глікозаміноглікан грає важливу роль в регуляції проникності тканин?

+Гіалуронова кислота

-Гепарин

-Гемоглобін

-Кератансульфат

-Гепарансульфат

Пацієнту, який страждає на захворювання суглобів, лікар призначив мазь, діючею речовиною якої є глікозаміноглікан – важливий компонент хрящу. Яка це сполука?

+Хондроїтинсульфат

-Гепарин

-Глікоген

-Арабіноза

-Вітелін


В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється залізо, яке в складі спеціального транспортного білку надходить в кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Цим транспортним білком є

+Трансферин (сидерофілін)

-Транскобаламін

-Гаптоглобін

-Церулоплазмін

-Альбумін


Білок крові фібриноген має за класифікацією відношення до певної групи складних білків. А саме:

+Глікопротеїнів

-Металопротеїнів

-Ліпопротеїнів

-Нуклеопротеїнів

-Фосфопротеїнів


41. Функція кожного класу ліпопротеїнів, що транспортують нерозчинні чи малорозчинні у воді жири, холестерин та його ефіри, специфічна. Які з них транспортують жири від кишечника до тканин?

+Хіломікрони

-Пре-бета-ліпопротеїни

-ЛДНГ


-ЛНГ

-ЛВГ


У структурі тРНК на теперішній час окрім головних азотистих основ виявлено понад 50 мінорних. Назвіть одну з них.

-Цитозин


-Урацил

-5-метилурацил

+Дигідроурацил

-Аденін

Знаючи хімічну будову біологічно активних речовин, можна зробити висновок про їх біологічні функції в організмі. До якого класу біологічно активних речовин належить полінуклеотід побудований з дезоксирибомононуклеотидів?

-РНК


-Білки

+ДНК


-Полісахарид

-Ліпіди

Нуклеотиди є мономерами нуклеїнових кислот. Які сполуки можуть утворюватись при повному гідролізі рибонуклеотидів?

-Цитозин, тимін, ортофосфорна кислота

-Гуанін, дезоксирибоза, ортофосфорна кислота

+Ортофосфорна кислота, рибоза, урацил

-Ортофосфорна кислота, аденін, дезоксирибоза

-Рибоза, тимін, цитозин

До складу хроматину входять гістонові білки, що мають позитивний заряд. Яка з наведених амінокислот у великій кількості входить до складу гістонових білків та несе позитивний заряд?

-Треонин

+Лізин

-Валін


-Аланін

-Серін


Нуклеїнові кислоти забезпечують збереження і передачу нащадкам спадкової інформації, а також механізми її реалізації. Яка нуклеїнова кислота несе інформацію про кількість і порядок розташування амінокислотних залишків в молекулі білка?

+мРНК


-тРНК

-18S-рРНК

-мяРНК

-28S-рРНКЧоловікові проведено курс променевої і хіміотерапії. У комплекс лікувальних препаратів входив 5-фтордезоксіурідин- інгібітор тиімідилатсинтази. Синтез якої сполуки блокується цим препаратом?

+ДНК


-іРНК

-рРНК


-тРНК

-Е. Білка


На останньому місяці вагітності лікар рекомендує жінкам приймати вікасол за схемою. Аналогом якого вітаміну він являється.

-Вітаміну В6

-Вітаміну В12

-Вітаміну В5

+Вітаміну К

-Вітаміну А


У хворого на цироз печінки відмічено погіршення зору в сутінках. Що із наступного є найвірогіднішою причиною?

+Порушення всмоктування вітаміну А в кишечнику

-Недостатнє надходження вітаміну А з продуктами харчування

-Надмірне надходження вітаміну А з продуктами харчування

-Порушення перетворення трансретиналю в цисретиналь

-Порушення синтезу родопсіну


Вітамін А швидко окислюється на повітрі, що зумовлює втрату біологічної активності. Який компонент харчових продуктів головним чином запобігає окисненню вітаміну?

+Вітамін Е (токоферол)

-Вітамін РР (нікотинова кислота)

-Цукор


-Білок

-Жир
Вітаміни регулюють різноманітні біохімічні процеси. Який вітамін забезпечує перетворення протромбіна в тромбін?

-Вітамін А

+Вітамін К

-Вітамін Е

-Вітамін В1

-Вітамін D
Хворому 35 р. в доопераційному періоді призначено вікасол (синтетичний аналог віт. К). Який механізм антигемо­рагічної дії цього препарату?

-Активація плазміногену

+Стимуляція синтезу протромбіну

-Стимуляція синтезу тканинного тромбопластину

-Активація фактора Хагемана (ХІІ)

-Активація системи комплементу

Для формування кісткової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідно надходження вітаміну Д. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін?

-Етанолу


-Сфінгозину

+Холестеролу

-Інозітолу

-Гліцеролу


До педіатра звернулась жінка з приводу поганого самопочуття дитини 8 місяців: пітливість, збіль­шення розмірів родичка, відставання у прорізанні зубів. Який з препаратів необхідно призначити у першу чергу?

+Холекальциферол

-Ціанокобаламін

-Глюконат кальцію

-Тіаміна бромід

-Пангамат кальцію


3-місячній дитині для профілактики рахіту призначено препарат 1,25-дигідрохоле­кальциферолу, який регулює в організмі:

+Обмін іонів кальцію і фосфору

-Обмін вищих жирних кислот

-Обмін води

-Обмін вуглеводів

-Обмін амінокислот


У жінки 40 років з хронічним захворюванням нирок розвився остеопороз. Дефіцит якої речовини є основною причиною цього захворювання?

+1,25(ОН)2-D3

-1(ОН) D3

-ВітамінуD2

-25(ОН) D3

-ВітамінуD3


30-річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень призначено ізоніазид. Недостатність якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого вживання даного препарату?

-Біотину


-Тіаміну

-Кобаламіну

+Піридоксину

-ВітамінуD3


При лікуванні багатьох захворювань використовується фармацевтичний препарат кокарбоксилаза (тіамінпірофосфат) для забезпечення клітин енергією. Вкажіть, який метаболічний процес при цьому активується?

-Субстратне фосфорилювання

-Дезамінування глутамату

-Трансамінування аспартату

+Окисне декарбоксилювання пірувату

-Декарбоксилювання гістидину


У хворого зі скаргами на біль у шлунку, під час біохімічного дослідження встановлено зменшення секреторної функції шлунка, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який із вітамінів проявляє антианемічну дію:

-Нікотинова кислота

-Токоферол

-Ретинол


-Тіамін

+Кобаламін


Виразна недостатність аскорбінової кислоти призводить до розвитку цинги. Порушення утворення якого білка лежить в основі цієї патології:

-Церулоплазміну

-Фібриногену

+Колагену

-Альбуміну

-Протромбіну


Підвищена збудливість нервової системи, яка може спостерігатися при гіповітамінозі В6, пов’язана із недостатнім утворенням біогенного аміну, що чинить гальмуючу дію на ЦНС. Назвіть цей біогенний амін:

-Триптамін

-Гістамін

-Дофамін


+Гамма-аміномасляна кислота

-Серотонін


Для активації і переносу ВЖК крізь мітохондріальну мембрану необхідні вітаміни і вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них.

-Убіхінон

-Рибофлавін

+Карнітин

-Біотин

-Тіамін
Пацієнт щоденно вживає по декілька сирих яєць, в яких міститься антивітамін біотину – авідин. Які порушення в ліпідному обміні можуть при цьому виникнути?-Транспорт ліпідів у крові

-Біосинтез холестерину

-Окислення гліцерину

-Всмоктування ліпідів

+Біосинтез жирних кислот
Для засвоєння організмом вітамінів необхідна наявність деяких умов. Для всмоктування якого вітаміну необхідна наявність фактора Кастла (глікопротеїн, виробляється обгорточними клітинами слизової шлунка)?

-Вітаміну В5

-Вітаміну С

+Вітаміну В12

-Вітаміну Е

-Вітаміну В6


Недостатність якого вітаміну викликає зниження активності амінотрансфераз і декарбоксилаз?

-В3


-В12

-В2


+В6

-В15
Сульфаніламіди пригнічують ріст і розвиток бактерій. В основі механізму їх дії лежить порушення синтезу:

+Фолієвої кислоти

-Ліпоєвої кислоти

-Нікотинової кислоти

-Пантотенової кислоти

-Пангамової кислоти
Хворому ангіною призначили сульфаніламідний препарат, антимікробна дія якого обумовлена порушенням синтезу фолієвої кислоти. З якою речовиною конкурують сульфаніламіди за активний центр фермента?

-Глутамінова кислота

-Убіхінон

-Сукцинат

+Параамінобензойна кислота

-Лимонна кислота


Хворому зі зниженим імунітетом, частими простудними захворюваннями рекомендують вживати аскорутин як більш ефективний засіб в порівнянні з аскорбіновою кислотою. Яка речовина в цьому препараті підсилює дію вітаміну С?

-Вітамін А

-Вітамін Д

-Глюкоза


+Вітамін Р

-Лактоза
В організмі людини більшість вітамінів піддається певним перетворенням. Який вітамін приймає участь в утворенні коферменту ацетилювання (КоА-SH)?

-Вітамін Д

-Вітамін С

+Вітамін В3

-Вітамін А

-Вітамін К
У хворого 50 років в результаті тривалого нераціонального харчування розвинувся гіповітаміноз С (цинга). Зниження активності якого ферменту лежить в основі ураження сполучної тканини при цій патології?Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка