Вегетативні рефлексиСторінка1/8
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

1.

“Початковий етап і найбільш простий різновид пізнавальної діяльності, що складає відображення окремих властивостей і ознак предметів”. До якого терміна відноситься це визначення?


A.

Споглядання


B.

Емоції


C.

Вегетативні рефлекси


D. *

Відчуття


E.

Примітивні форми мислення


2.

До пропріоцептивних відчуттів відноситься:


A.

Дотик


B. *

Почуття рівноваги


C.

Зір


D.

Слух


E.

Відчуття “схеми тіла”


3.

До найбільш істотних ознак ілюзій, властивих психічним захворюванням, відносяться:


A.

Змінений афективний стан


B.

Настанова хворого, що передує їм


C. *

Грубе викривлення образів реальних об’єктів, що відрізняються постійністю


D.

Виникнення на тлі порушення свідомості


E.

Критичне ставлення до них


4.

Вкажіть назву розладів сприймання, що відповідають визначенню “невірне відчуття неврівноваженості, що виникає в зоровій і кінестетичній сферах”:


A.

Кінестетичні галюцинації


B.

Вісцеральні галюцинації


C.

Ендоскопічні галюцинації


D. *

Вестибулярні галюцинації


E.

Пантофобічні галюцинації


5.

Функціональні галюцинації найбільш характерні для:


A.

Реактивних психозів


B.

Інволюційного параноїду


C. *

Інтоксикаційних психозів


D.

Шизофренії


E.

Епілептичних психозів


6.

До якого різновиду мачних ідей належить впевненість хворого в перетворенні свого організму на тіло іншої людини або тварини?


A.

Маячення інтерметаморфози


B. *

Маячення метаморфози


C.

Маячення інсценування


D.

Маячення одержимості


E.

Месіанське маячення


7.

Який діагноз припускається за наявності поведінкових автоматизмів і нюхових галюцинацій, якщо інші симптоми будуть відсутні?


A.

Шизофренія


B.

Шизофреноподібний психоз


C.

Істеричний невроз


D.

Пошкодження тім’яної долі


E. *

Пошкодження скроневої долі


8.

Для дисморфофобій (дисморфоманій) характерні всі перераховані розлади, окрім:


A. *

Порушення пам’яті


B.

Ідей відношення


C.

Порушення інтелекту


D.

Депресивного тла настрою


E.

Ідей фізичного недоліку, об’єктивно відсутнього або необгрунтовано перебільшеного


9.

Зоровий галюциноз Ван-Богарта описано при:


A.

Епілептичному психозі


B. *

Енцефаліті


C.

Хронічному алкоголізмі


D.

Шизофренії


E.

Висипному тифі


10.

До інтероцептивних відчуттів відноситься:


A.

Дотик


B. *

Почуття рівноваги


C.

Почуття голоду ч


D.

Зір


E.

Відчуття радості


11.

При якому різновиді патологїї відчуття об'єктивне дослідження не виявляє порушень чутливості?


A.

Оптична гіперестезія


B.

Слухова гіперестезія


C.

Гіперестезія шкірного чуття


D. *

Психічна анестезія


E.

Смакова і нюхова гіперестезія


12.

І нтерпретативні сенестопатії відрізняються від маячних ідей:


A.

Розвиненою системою доказів


B.

Стійкою упевненістю хворого у реальності відчуттів та їхньої локалізації


C.

Здатністю хворого переконати лікаря


D. *

Піддаються переконанню за деякими пунктами


E.

Хворі вперто скаржаться на пригнічений настрій


13.

До яких різновидів галюцинацій не відноситься визначення: „Галюцинації - хибне сприймання без наявності відповідного об'єкта"?


A.

Елементарні


B.

Антропоморфні


C. *

Рефлекторні


D.

Ендоскопічні :


E.

Гігричні


14.

Типовими галюцинаціями при алкогольному делірії є:


A. *

Справжні зорові неприємного змісту


B.

Вербальні псевдогалюцинації


C.

Нюхові неприємні


D.

Прості слухові


E.

Тактильні протопатичні


15.

При алкогольних галюцинозах галюцинації за змістом найчастіше бувають:


A.

Слухові коментуючі


B. *

Зорові зоологічні


C.

Тактильні


D.

Інтракампінні


E.

Екстракампінні


16.

Спотворення вольової активності людини, коли змінюються не тільки вольові дії, але й автоматизовані та інстинктивні – це


A. *

парабулія


B.

абулія


C.

гіпобулія


D.

гіпербулія


E.

ослаблення волі


17.

До негативних (дефіцитарних) психопатологічних синдромів відносяться:


A.

Дереалізація


B.

Галюцинація


C.

Деперсоналізація


D. *

Недоумство (деменція)


E.

Ілюзія


18.

Немотивований і раптово виникаючий непереборний потяг до підпалів, який не супроводжується зміною свідомості:


A.

дромоманія (поріоманія)


B.

дипсоманія


C.

клептоманія


D. *

піроманія


E.

пірофобія


19.

Зникнення реакції на виникнення реальної небезпеки, при больовому подразненні, викривлення захисного рефлексу при психічних захворюваннях, що може проявлятися в нанесенні собі самопошкоджень та суїцидальній поведінці – це:


A.

ослаблення статевого інстинкту


B.

ослаблення харчового інстинкту


C. *

ослаблення інстинкту самозбереження


D.

суїцидальна поведінка


E.

парасуїцидальна поведінка


20.

Імпульсивний потяг до зміни місць називається:


A. *

дромоманія (поріоманія)


B.

дипсоманія


C.

клептоманія


D.

піроманія


E.

міфоманія


21.

До паракінезій належать :


A.

Ехолалія


B.

Кататонічне збудження


C.

Кататонічний ступор


D.

Дисфорія


E. *

Негативізм


22.

Вкажіть суть імпульсивних дій:


A.

Стан напруги, що виникає під впливом сильних впливів


B. *

Дії, що здійснюються мимовільно і є недостатньо контрольованими свідомістю


C.

Реакція на вплив подразників з яскраво вираженим суб’єктивним забарвленням


D.

Ступінь вольового зусилля для досягнення мети


E.

Мимовільні дії


23.

Назвіть методику експериментально-психологічного дослідження, направлену на дослідження довільної уваги:


A.

Класифікція предметів


B.

Заучування 10 слів


C. *

Віднімання від 100 по 7 або 13 (рахунок за Крепеліном)


D.

Сюжетні картинки


E.

Методика самооцінки


24.

Неспляча свідомість характерна для віку


A. *

до 1 року


B.

до 1-3 років


C.

до 3-9 років


D.

до 9-16 років


E.

до 16-22 років


25.

Соціальна свідомість


A.

до 1 року


B.

до 1-3 років


C.

до 3-9 років


D.

9-16 років


E. *

16-22 років


26.

Слово “кома” з латинської мови перекладається як:


A.

Хмаринка


B.

Сонливий


C. *

Глибокий сон


D.

Легкий сон


E.

Безпам’ятство


27.

Найлегший ступінь виключення свідомості називають:


A.

Абсансом


B. *

Оглушенням


C.

Делірієм


D.

Комою


E.

Онейроїдом


28.

Виключення свідомості, при якому контакт з хворим неможливий, але безумовні рефлекси збережені називають:


A.

Аменцією


B.

Комою


C. *

Сопором


D.

Абсансом


E.

Делірієм


29.

Найважчим ступенем виключення свідомості є:


A.

Транс


B.

Делірій


C.

Онейроїд


D. *

Кома


E.

Оглушення


30.

Короткочасні порушення свідомості при яких мить або кілька секунд хворий неначе “відсутній”


A. *

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> Укр -> Стоматологічний%20факультет -> 4%20курс -> Психіатрія%20наркол
Психіатрія%20наркол -> D. посттравматичну енцефалапатію
4%20курс -> Травмою нервових стовбурів
4%20курс -> Для зняття коронок можна використовувати
4%20курс -> Бригада швидкої допомоги через кілька хвилин після виклику прибула на виклик у стоматкабінет. У хворої віком 44-ри роки відсутнє самостійне дихання, зареєстрована зупинка серцевої діяльності
4%20курс -> Ситуаційні задачі (фтизіатрія)
4%20курс -> Найбільш характерним для пухлинної обтурації ободової кишки є
4%20курс -> Ситуаційні задачі з медицини надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка