Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензієюСторінка19/19
Дата конвертації13.01.2021
Розмір1.13 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

B

D

D

B

D

А

Е

С

D

D

D

А

С

D

С

В

Е

В

В

С

В


Тести для контролю кінцевого рівня знань студентів

Тестов для контроля не нужно более 10 (количества студентов в группе), так как иначе их будет сложно разобрать за практическое занятие. Мне так кажется.


 1. Хворий, 64 роки, впродовж 2 років відмічає болі за стерниною, пов'язані зі значними фізичними навантаженнями, що іррадіюють у ліву руку та припиняються при прийомі нітрогліцерину. Об-но: АТ 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень 82 за 1 хв. При фізикальному обстеженні внутрішніх органів патологічні зміни не виявлені. При ЕКГ дослідженні – критерій Соколова-Лайона 42 мм. Було прийнято рішення проводити модифікацію способу життя та розпочати антигіпертензивну терапію одним препаратом. Який препарат слід застосувати для монотерапії у даному випадку?

  1. Бета-адреноблокатор

  2. Діуретик

  3. Антагоніст рецепторів ангіотензину ІІ

  4. Центральний альфа-агоніст

  5. Агоніст імідазоліновых рецепторів

 1. У пацієнта, 18 років, вперше виявлено підвищення АТ (150/100 мм рт.ст). Скарг не має. Об-но: правильної будови тіла, ожиріння за абдомінальним типом (індекс маси тіла 37,8 кг/м2). Лице луноподібне, на шкірі живота синюшні смуги. В загальному аналізі крові: еритроцити 5,8х1012/л, гемоглобін 152 г/л, лейкоцити 9,6х109/л, ШОЕ 14 мм/год. В біохімічному аналізі крові: глюкоза натще 6,8 ммоль/л. Який метод дозволить підтвердити діагноз?

 1. Проведення тесту толерантності до глюкози

 2. Визначення реніну в сироватці крові

 3. Визначення катехоламінів та іх метаболітів в крові

 4. Визначення екскреції кортизолу з добовою сечею

 5. Визначення калію у сироватці крові   1. Чоловік, 66 років, впродовж 15 років страждає на гіпертонічну хворобу, систематично не лікувався. На фоні підвищення АТ до 200/110 мм рт.ст. з'явився інтенсивний головний біль, біль в грудній клітці ниючого характеру без ірадиації. На ЕКГ – відхилення електричної вісі серця ліворуч, дифузні зміни міокарду, критерій Соколова-Лайона 40 мм. Зміни неврологічного статусу та зору не виявлені. Яке ускладнення розвилося у хворого?

 1. Інфаркт міокарду

 2. Ускладнений гіпертензивний криз

 3. Неускладнений гіпертензивний криз

 4. Транзиторна ішемічна атака

 5. Гостра гіпертензивна енцефалопатія
  1. Хворий з АГ, 56 років, впродовж тривалого часу приймав фуросемід з метою зниження АТ. При реєстрації ЕКГ виявлений ізоелектричний Зубець Т, депресія сегменту ST та подовження інтервалу QT. Зміни ЕКГ свідчать про:

 1. Безбольову ішемію міокарда

 2. Інфаркт міокарда

 3. Гіпокаліємію

 4. Гострий коронарний синдром

 5. Гіпонатріємію
  1. Хвора, 46 років, скаржиться на приступи головного болю, відчуття пульсації в скронях, запаморочення, які супроводжуються серцебиттям, пітливістю, підвищенням слиновиділення, м'язовою слабкістю, болем за грудиною. Під час приступу хвора бліда, різко підвищується АТ до 280/160 мм рт.ст. Приступи виникають спонтанно, часто вночі. Який з наведених препаратів найбільш ефективний в даному випадку?

 1. дибазол в/м

 2. Фентоламін в/в

 3. Фуросемід в/в

 4. Метопролол в/в

 5. Нітрогліцерин в/в
  1. У хворого, 46 років, з рівнем АТ 140-150/80-100 мм рт.ст. та індексом маси тіла 36,8 кг/м2, при ехокардіографічному дослідженні товщина міжшлуночкової перегородки 1,2 см, товщина задньої стінки ЛШ серця 1,1 см. При біохімічному дослідженні крові: загальний ХС 6,8 ммоль/л, ХС ЛПНП 3,5 ммоль/л, глюкоза крові натще 6,4 ммоль/л. Якій групі антигіпертензивних препаратів слід надати перевагу у даному випадку?

 1. Антагоністам кальцію

 2. Діуретикам

 3. Блокаторам ренін-ангіотензин-альдостеронової системи

 4. Блокаторам симпатоадреналової системи

 5. Агоністам імідазоліновых рецепторів
  1. У пацієнтки, 25 років, у третьому триместрі вагітності виявлено підвищення АТ (140-160/90-100 мм рт.ст.). Який з наведених препаратів слід призначити в даному випадку?

 1. Метилдопа

 2. еналаприл

 3. Вальсартан

 4. Бизопролол

 5. Резерпін
  1. У пацієнта, 17 років, при плановому обстеженні допризовників виявлено підвищення АТ (180/110 мм рт.ст.). Скарг не має. При фізикальному обстеженні відмічений кращий розвиток мускулатури верхньої половини тіла. Верхівковий поштовх серця підсилений. Перкуторно границі серця розширені ліворуч. Тони серця гучні, над аортою, судинами шиї, у міжлопатковому просторі прослуховується систолічний шум, акцент ІІ тону над аортою. Який найбільш вірогідна причина підвищення АТ в даному випадку?

 1. Есенціальна АГ

 2. Коарктація аорти

 3. Відкрита артеріальна протока

 4. Стеноз аортального клапану

 5. Недостатність аортального клапану
  1. У хворої 32 років на 6-му тижні першої вагітності виявлено підвищення АТ (150/100 мм рт.ст.). Раніше при випадковому (дуже рідкому) вимірюванні АТ визначали на рівні 120-140/70-80 мм рт.ст. Мати хворої страждає на гіпертонічну хворобу. При обстеженні виявлені ознаки помірної гіпертрофії ЛШ серця (ЕКГ критерій Соколова-Лайона 40 мм, при ехокардіографічному дослідженні товщина міжшлуночкової перегородки 1,16 см, задньої стінки ЛШ серця 1,05 см). В загальному аналізі сечі: відносна щільність 1018, білок – не виявлений, лейкоцити 1-2 в полі зору, еритроцити 0-1 в полі зору. Який діагноз слід встановити цій хворій?

 1. Есенціальна АГ, яка передувала вагітності

 2. Гестаційна АГ

 3. Антенальна АГ, що не піддається класифікації

 4. Гестаційна АГ, що накладається на есенціальну АГ
  1. Хвора 47 років скаржиться на головний біль та нудоту. Впродовж 15 років лікується з приводу цукрового діабету 2 типу, при контролі за допомогою глюкометру впродовж останніх років глюкоза 6,8-8,6 ммоль/л. Останні 5 років підвищується АТ. Об-но: Лице набрякле, бліде, набряки гомілок. АТ 180/120 мм рт. ст., пульс 78 в 1 хв. Границі серцевої тупості розширені ліворуч. Над аортою акцент ІІ тону. В загальному аналізі крові: еритроцити 3,4х1012/л, гемоглобін 100 г/л, лейкоцити 6,7х109/л, ШОЕ 14 мм/год. При біохімічному дослідженні: глюкоза крові 5,2 ммоль/л, загальний білок 48 г/л. В загальному аналізі сечі: відносна щільність 1012, білок 2,3 г/л, глюкоза 2%, лейкоцити 2-4 в полі зору, еритроцити 1-2 в полі зору, циліндри гіалінові та восковидні 2-4 в полу зору. Яку групу антигіпертензивних препаратів доцільно застосувати у даному випадку?

 1. Тиазидні діуретики

 2. Антагоністи кальцію

 3. Інгібітори АПФ

 4. Бета-адреноблокатори

 5. Альфа-адреноблокатори

Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

D

С

С

В

С

А

В

А

С

Література:   1. Рекомендации 2007 г. по лечению артериальной гипертензии. Рабочая группа по лечению артериальной гипертензии Европейского общества гипертензии и европейского кардиологического общества//Новости медицины и фармации. – 2007. - № 229. – с. 30-128.

   2. Внутрішня медицина. Підручник: У 3Т. – Т.1/К.М.Амосова, О.Я.Бабак, В.М.Зайцева та ін.; За ред. проф. К.М.амосової. - К.: Медицина, 2008. – с. 31-67.

   3. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. – К.: ПП ВМБ; 2008. – 80 с.

   4. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування кардіологічних хворих/ За ред. проф. В.М.Коваленка, проф. М.І.Лутая, проф. Ю.М.Сіренка. х- К.:ПП ВМБ, 2008. –С. 70х-75.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка