В учня 4 класу під час профілактичного огляду медичними працівниками виявленоДата конвертації15.09.2021
Розмір192 Kb.

ТЕСТИ ЧАСТИНА 1
?

В учня 4 класу під час профілактичного огляду медичними працівниками виявлено дисгармонійний фізичний розвиток. Окрім того, хлопчик страждає на хронічний бронхіт у стадії компенсації. Протягом року гострими захворюваннями він не хворів. До якої групи відноситься здоров’я хлопчика? • I

 • II

- IIIa

 • IIIб

 • IIIв

?

Сімейним лікарем вивчається рівень загальної захворюваності населення підпорядкованої сімейно-територіальної дільниці. Який обліково-статистичний документ був використаний лікарем з цією метою?

- Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025- 2/о) зі знаком «-» та «-».


 • Талон амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о) з числом “ 1 ” чи “ 2 “.

 • Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о)

 • Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025- 2/о) зі знаком «-».

 • Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025- 2/о) зі знаком «-».

?

Згідно наказу МОЗ України N 33 від 23.02.2000 року «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» посади лікарів-педіатрів дільничних в амбулаторно-поліклінічних закладах уводяться за рішенням органу управління охорони здоров’я з розрахунку 1 посада на: • 3300 осіб жіночої статті.

 • 1200 осіб дорослого і дитячого населення.

 • 1700 осіб дорослого населення.

 • 1500 чоловік дорослого і дитячого населення.

- 800 осіб дитячого населення.

?

Який об'єм заходів передбачається на першому етапі статистичного дослідження? • Вибір сукупності, в межах якої здійснюється статистичне дослідження.

 • Визначення цілі та завдання статистичного дослідження.

- Складання плану та програми статистичного дослідження.

 • Визначення організаційних питань статистичного дослідження.

 • Визначення одиниці спостереження статистичного дослідження.

?

Вагітна жінка знаходиться під наглядом в жіночій консультації з 15 тижнів вагітності. Характер основної роботи-хімічне виробництво. В анамнезі - два самовільних аборти. Лабораторно-клінічне обстеження проведене в повному обсязі. Зазначте, який документ оформляється в жіночій консультації для вагітної жінки у зв'язку зі шкідливими умовами виробництва? • Довідка про необхідність переводу вагітної жінки на більш легку роботу.

 • Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. № 030/о).Скерування вагітної жінки на профільну МСЕК.

- Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу(ф.№084/о).

?

Основний обсяг амбулаторно-поліклінічної допомоги здійснюється: • Лікарями – невропатологами.

 • Лікарями – хірургами.

 • Лікарями – алергологами.

- Дільничними лікарями-терапевтами та педіатрами (лікарями загальної практики, сімейними лікарями).

 • Управліннями охорони здоров'я різних рівнів.

?

Сімейним лікарем на сімейно-територіальній дільниці щорічно проводиться аналіз стану здоров’я жителів. На які диспансерні групи здоров’я необхідно розподілити жителів дільниці при складанні щорічного звіту?

- Здорові, практично здорові, хворі, котрі вимагають динамічного лікарського спостереження.


 • Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби.

 • Здорові, хворі з компенсованим перебігом хвороби.

 • Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захворювання.

 • Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові.

?

Громадянин Н. проходив обстеження на ВІЛ-інфекцію. Через деякий час в організацію, де він працює, зателефонував лікар і попросив передати громадянину Н., щоб той звернувся в поліклініку за місцем проживання, оскільки є носієм ВІЛ- інфекції. Чи відповідають дії лікаря етико-деонтологічним принципам?

- Порушив Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я ” (1992).


 • Порушив “Кодекс законів про працю ” (1971).

 • Порушив Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ” (1994)

 • Порушив “Цивільний кодекс України ” (2003).

 • Порушив “Кримінальний кодекс України ” (2001).

?

У медичному закладі складений документ, у котрому зроблений розпис грошових прибутків й витрат закладу на майбутній фінансовий рік. При цьому були вказані джерела дохідної частини й статті витрат грошових засобів із розрахунками. Який фінансовий документ складений у даному медичному закладі? • Бюджет закладу.

-Кошторис закладу.

 • Фінансовий звіт.

 • План зростання виробництва.

 • Фінансовий запит.

?

Заступник головного лікаря міської поліклініки №1 провів наукове статистичне дослідження щодо вивчення рівня поширеності захворюваності населення району обслуговування за останні 5 років. За допомогою якої статистичної величини він може обчислити рівень поширеності захворюваності? • Середні величини.

 • Інтенсивні величини.

- Відносні величини.

 • Абсолютні величини.

 • Динамічного ряду.

?

Сімейному лікарю рекомендовано керівництвом поліклініки провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. Який вид захворюваності визначає групу тривало та часто хворіючих? • На найважливіші неепідемічні хвороби.

 • Загальна захворюваність.

 • Гостра інфекційна захворюваність.

- З тимчасовою втратою працездатності.

 • Госпіталізована захворюваність.

?

Сімейний лікар міської поліклініки № 2 16.05.11 р. з’явився за викликом до громадянина К. на дім і діагностував у нього “Гостру респіраторно-вірусну інфекцію ”. Пацієнт повідомив, що він захворів ще 15.05.11 р. і не виходив на роботу. З якого числа лікуючий лікар має право видати листок непрацездатності та на який термін?

- З 16.05.11 р. на 5 днів.

- З 17.05.11 р. на 1 день.

- З 15.05.11 р. на 3 дні.

- З 16.05.11 р. на 10 днів.

- З 15.05.11 р. на 10 днів.

?

Про що свідчить показник темпу росту ? • Про зміну об'єму явища.

 • Про відсоткове відношення абсолютного приросту до попереднього рівня.

 • Про різницю поміж рівнями явища / ознаки цього року до попереднього.

 • Про абсолютне значення одного відсотку приросту.

- Про відсоткове відношення даного рівня до попереднього рівня взятого за основу явища / ознаки.

?

В яких випадках використовується такий вид графічного зображення, як радіальна діаграма? • При зображенні явища статистики.

 • При зображенні структури явища.

- При зображенні явища в замкнутому циклі часу.

 • При зображенні об'єму явища.

 • При зображенні статистичних величин на географічній карті.

?

Який тип населення характерний для України на теперішній час. • Негативний.

 • Стаціонарний.

 • Позитивний.

 • Прогресивний.

- Регресивний.

?

У жіночій консультації, де зареєстровано 2 тисячі жінок з різними гінекологічними захворюваннями, за рік непрацездатними було визнано 200 жінок. На який максимальний термін лікар акушер-гінеколог має право, згідно з нормативними документами, самостійно видати та продовжити листок непрацездатності?- На10 днів.

 • На 6 днів.

 • На 30 днів.

 • На 20 днів.

 • На 3 дні.

?

Працівник приватної фірми захворів на Гостру респіраторно-вірусну інфекцію. Звернувся до сімейного лікаря комунальної поліклініки N 3, і той констатував факт тимчасової втрати працездатності, однак відмовився видавати листок непрацездатності, мотивуючи своє рішення тим, що пацієнт працює в приватній, а не в державній установі. Чи видається листок непрацездатності працівникам приватних установ?

- Видається незалежно від форми власності підприємства.


 • Видається Довідка встановленої форми.

 • Видається тільки працівникам державних установ.

 • Видається Довідка довільної форми.

 • Видається за умови гарантії оплати його власником фірми.

?

Який критерій визначення кількості груп у варіаційному ряді? • Розраховується кількість спостережень.

 • Враховується різниця між максимальним і мінімальним значенням варіанти.

 • Через визначення інтервалу у варіаційному ряді поміж групами.

- Враховується кількість спостережень та різниця поміж максимальним і мінімальним значеннями варіант.

 • Через визначення амплітуди варіаційного ряду.

?

У працюючої жінки захворіла дитина віком 5 років. Лікарем-педіатром дитячої поліклініки діагностовано у дитини пневмонія і призначено лікування в амбулаторних умовах. На який максимальний термін лікар-педіатр дитячої поліклініки має право видати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 5 років працюючій жінці? • До 20 календарних днів.

- До14календарних днів.

 • До 25 календарних днів.

 • До 30 календарних днів.

 • На 35 календарних днів і більше.

?

Хто з посадових осіб апарату управління центральної районної лікарні займається організацією надання різних видів спеціалізованої медичної допомоги мешканцям району? • Районні спеціалісти.

 • Головний лікар центральної районної лікарні .

- Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення.

 • Заступник головного лікаря центральної районної лікарні з організаційно- методичної роботи.

 • Завідувач організаційно-методичним кабінетом.

?

На поліклінічний прийом до сімейного лікаря звернувся робітник з причини Гострої респіраторно-вірусної інфекції. Виконувати свої функціональні обов'язки не може. Як повинна бути оформлена тимчасова непрацездатність?

- Видається лікуючим лікарем ЛН терміном на 5 днів.


 • Скеровується для огляду всіма лікарями-спеціалістами поліклініки.

 • Скеровується на медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності.

 • Видається ЛН лікуючим лікарем, терміном на 3 дні.

 • Видається Довідка установленої форми про непрацездатність

?

При обслуговуванні хворих на дому сімейним лікарем К. зареєстровані два випадки гепатиту В. Стан пацієнтів задовільний. Яким санітарним транспортом буде організована евакуація пацієнтів до інфекційної лікарні? • Швидкої та невідкладної медичної допомоги.

- Міської дезінфекційної станції.

 • Санітарно-епідеміологічної служби.

 • Інфекційної лікарні.

 • Амбулаторії сімейної медицини.

?

У яких випадках застосовується такий вид графічного зображення, як картограма? • У випадку зображення структури явища.

 • При зображенні статистичних величин у вигляді фігур.

 • При зображенні динаміки явища в замкнутому циклі часу.

- У випадку зображення статистичних величин на географічній карті.

 • При зображенні об'єму явища.

?

Який статистичний показник вказує на кількісний розподіл структурних частин в статистичній сукупності? • Інтенсивний показник.

 • Показник наочності.

 • Показник співвідношення.

 • Показник абсолютного приросту.

- Екстенсивний показник.

?

У лікарні № 5 при лікуванні жовчекаменевої хвороби з 2011 року застосовується нова хірургічна технологія - метод лапароскопії. Який критерій медичної ефективності був найбільш вагомий при впровадженні нової технології хірургічного лікування жовчекаменевої хвороби? • Більш вагомі позитивні зрушення стану здоров’я при застосуванні нової технології

в порівнянні з традиційними методами лікування.

 • Зменшення вартості лікування.

 • Зменшення днів простою ліжка в лікарні.

 • Збільшення кількості днів роботи стаціонару протягом року.

- Зменшення часу перебування хворого в умовах стаціонару.

?

Лікарня № 4 міста Н. частково надає платні фізіотерапевтичні, діагностичні та консультативні медичні послуги населенню. В зв’язку з тим, що подібні послуги вже надаються іншими медичними закладами міста, керівництво лікарні при розробці маркетингових дій повинно враховувати цілу систему факторів, що контролюються у медичному закладі а саме: • Дії конкурентів.

- Оцінка власних маркетингових можливостей лікарні.

 • Економічна кон’юнктура.

 • Поведінка пацієнтів.

 • Урядові рішення.

?

На підприємстві зі шкідливими умовами праці проводиться комплекс заходів з метою зниження рівня захворюваності, в т.ч. для досягнення більш високого ефекту лікар виділяє групу тривало й часто хворіючих. При якому виді захворювань визначається група тривало і часто хворіючих? • Захворюваність найважливішими неепідемічними захворюваннями.

 • Загальна захворюваність.

- Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності.

 • Гостра інфекційна захворюваність.

 • Госпіталізована захворюваність.

?

Вивчена структура первинної захворюваності населення за 17 класами хвороб. За допомогою якого типу діаграми можна графічно відобразити результати дослідження? • Стовпчикової діаграми.

 • Радіальної діаграми.

 • Картограми.

 • Лінійної діаграми.

- Секторної діаграми.

?

Згідно наказу МОЗ України N 33 від 23.02.2000 року “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я ” посади лікарів-терапевтів дільничних в амбулаторно-поліклінічних закладах уводяться за рішенням органу управління охорони здоров’я з розрахунку 1 посада на: • 3300 осіб жіночої статті.

 • 1200 осіб дорослого і дитячого населення.

- 1700 осіб дорослого населення.

 • 1500 чоловік дорослого і дитячого населення.

 • 800 осіб дитячого населення.

?

Під керівництвом головного лікаря планово-економічним підрозділом лікарні № 2

міста Н. у серп-ні-вересні 2011 року був опрацьований кошторис на 2012 рік. Які були використані методи при розробці кошторису лікувально-профілактичного закладу?


 • Метод економіко-математичного моделювання.

 • Метод порівняльний, коли за аналог береться кошторис іншого закладу, подібного за профілем і потужністю з даним.

- Методи прямого та нормативного розрахунку.

 • Метод прямого розрахунку.

 • Метод нормативного розрахунку.

?

Перед керівництвом міського управління охорони здоров’я у 2011 році гостро постало питання покращення економічного стану лікарні № 5 м. Л. У зв’язку з чим була опрацьована програма фінансового оздоровлення даної лікарні. Який компонент програми був покладений в основу даної програми? • Збільшення середньорічної кількості госпіталізованих хворих

- Зменшення простою ліжок у стаціонарі.

 • Збільшення середньорічного обігу / функції ліжка.

 • Скорочення робочих місць.

 • Збільшення вартості ліжко-дня у стаціонарі.

?

На промисловому підприємстві за поточний рік зареєстровані наступні показники тимчасової непрацездатності: 54 випадки захворювань на 100 працюючих та 682 дні непрацездатності на 100 працюючих. Оцініть рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. • Низький.

 • Дуже низький.

 • Середній.

 • Високий.

- Дуже високий.

?

Цільові медичні огляди проводяться з метою: • Періодичного обстеження певних контингентів працівників.

 • Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу.

- Виявлення відповідних захворювань на ранніх стадіях їх розвитку (туберкульоз, новоутвори та ін.).

 • Скерування пацієнтів на медико-соціальну експертну комісію.

 • Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження.

?

Управлінське рішення – це: • Наявність організованої системи.

 • Спосіб дії на систему.

- Розгорнутий в часі логічний, психологічний, правовий чи нормативний акт, що вміщує постановку мети, перелік засобів і методів для її досягнення.

 • Форма дії, яка вміщує норми, правила, рекомендації, способи, та встановлює субординацію.

 • Вибір способу дії та декларація про бажані результати.

?

Сімейний лікар, запідозривши у пацієнта Т. дизентерію, скерував його до інфекційного відділення з метою попередження розповсюдження цієї хвороби та подальшої діагностики. Які першочергові протиепідемічні заходи він повинен провести, після повідомлення про цей випадок до СЕС? • Повідомити головного лікаря.

 • Визначити причину захворювання.

 • Провести дезінфекцію в помешканні підозрюваного на дизентерію.

- Взяти на облік контактних осіб.

 • Провести подвірний огляд всіх пацієнтів сімейно-територіальної дільниці.

?

Що є характерним для стаціонарного типу вікової структури населення? • Чисельність дітей перевищує чисельність осіб старших за 50 років.

- Частка дітей та осіб старших за 50 років однакові.

 • Чисельність осіб старших за 50 років перевищує чисельність дітей.

 • Чисельність осіб у віковій групі 15-49 років переважає.

 • Питома вага осіб пенсійного віку переважає.

?

Заступником головного лікаря центральної районної лікарні з охорони материнства та дитинства проведено аналіз малюкової смертності на підпорядкованій території. Які дані були ним використані? • Смертність дітей за віком, у стаціонарах.

 • Смертність підлітків у районі.

 • Смертність дітей віком до 1 року за віком, статтю, причинами.

- Смертність дітей віком до 1 року та мертвонароджуваність.

 • Смертність немовлят у районі.

?

Страхувальник бажає мати інформацію про те, наскільки його платня за отримані застрахованими особами медичні послуги відповідає їх фактичному обсягу, якості та ефективності. Підберіть для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний метод щодо її вирішення. • Акредитація виробників (надавачів) медичних послуг.

 • Атестація персоналу медичних закладів.

 • Медичний та фінансовий аудит медичних закладів.

 • Застосування моделей кінцевих результатів.

- Стандартизація медичної допомоги та умов її надання.

?

Наказ в системі охорони здоров’я - це: • Правовий акт, що приймається в колегіальному порядку для розв’язання найважливіших питань.

- Розпорядчий документ, що видається керівником медичного закладу, установи чи організації на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції.

 • Акт, що визначає основні правила організації та діяльності установи чи організації.

 • Нормативно-правовий документ, в якому викладаються норми, що регулюють спеціальні сторони діяльності системи медичного забезпечення.

 • Механізм реалізації конкретних заходів.

?

Які критерії враховуються при формуванні об'єкту статистичного дослідження? • Враховується час спостереження, метод отримання інформації.

- Враховується повнота охоплення, час і місце спостереження, метод отримання інформації, викопіювання даних.

 • Враховується метод отримання інформації, викопіювання даних.

 • Враховується метод отримання інформації.

 • Враховується час і місце спостереження, метод отримання інформації, викопіювання даних.

?

Яким вимогам відповідає первинний статистичний матеріал для розрахунку середніх величин:- Достатнє число спостережень, якісно однорідна сукупність.

 • Можливість групування ознак.

 • Відсутність ознак, що вивчаються.

?

У чому полягає зміст показника співвідношення? • Розподіл сукупності на її складові частини.

 • Частота явища в середовищі, в якому воно відбувається.

 • Відношення кожної з порівнюваних величин до вихідного рівня, прийнятого за 1 чи 100%.

- Відношення поміж різнорідними величинами.

 • Відношення порівнюваних величин.

?

Ділові наради в системі охорони здоров’я - це: • Широкий, вільний обмін думками з обговорювальної проблеми.

 • Наради, які проводяться в екстремальних умовах з використанням диктаторського стилю управління.

 • Дискусія.

 • Алгоритм здійснення процесу управління.

- Одна із форм колективного обговорення медичного питання або проблеми з метою опрацювання найбільш оптимального управлінського рішення.

?

Управління в системі охорони здоров’я - це:- Організація та реалізація цілеспрямованих дій для переводу системи з одного стану в другий призначений їй стан (дії, функціонування, тощо).

 • Складна форма розумової діяльності людей, яка визначає стратегію функціонування та розвитку системи.

 • Діяльність особливого виду, яка здійснюється в рамках постійно діючої цілеспрямованої системи.

 • Цілеспрямована дія на будь-яку систему з метою переводу її в призначений стан.

?

З якою метою сімейним лікарем проводяться попередні медичні огляди жителів сімейно-територіальної дільниці? • Для виявлення хронічних захворювань на ранніх стадіях.

- Обов'язкове обстеження при прийомі на роботу.

 • Для динамічного спостереження працівників.

 • За вимогами диспансеризації населення.

 • Для обліку хворих.

?

Хворий три місяці знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу тяжкої травми. На який максимальний термін ЛКК продовжить листок непрацездатності пацієнту при безперервному лікуванні? • 1 місяць.

 • 3 місяці.

 • 2 місяці.

 • 5 місяців.

- 4 місяці.

?

Лікар-фтизіатр проводить порівняльний аналіз захворюваності населення на туберкульоз у різних вікових групах. У яких вікових групах населення реєструється в Україні найбільш високий показник захворюваності на туберкульоз?- 50-59 років

 • до 19 років

- 40-49 років.

 • 3 роки

- 20-29 років.

?

Службовець К. знаходилась у профспілковій відпустці з 01.08 по 25.08. У період з3.08 по 22.08 здійснювала догляд за матір’ю, інвалідом І групи. Який обліково- статистичний документ потрібно оформити службовцю К.?

 • Довідка по догляду.

 • Спеціальна форма на даний випадок.

 • Листок непрацездатності по догляду.

- Нічого не оформляти.

 • Оформити відпустку за свій рахунок.

?

У регіоні Д. протягом останніх 15 років, у віковій структурі населення поступово збільшується частка осіб старших 60 років. Яка буде спостерігатися динаміка фінансових витрат для надання медичної допомоги у даному регіоні при інших рівних умовах (рівень цін, інфляції і т. д.)? • Витрати збільшуються.

 • Витрати зменшуються.

- Витрати стабілізуються.

 • Витрати коливаються.

 • Витрати не змінюються.

?

У районі К. за останні роки відбувається неухильне зростання частки осіб, старших 60-ти років. Переважання якого типу патології необхідно очікувати в структурі захворюваності населення? • Інфекційної патології.

- Хронічної патології.

 • Гострої патології.

 • Виробничої патології.

 • Природженої патології.

?

Сімейним лікарем міської поліклініки № 1 проведено обстеження стану здоров'я населення підпорядкованої дільниці. За допомогою якої статистичної величини він може вивчити тенденції щодо поширеності хвороб за останні 5 років? • Показника наочності.

 • Екстенсивного показника.

 • Показника співвідношення.

 • Показника динамічного ряду.

- Інтенсивного показника.

?

Сімейним лікарем проведено обстеження родини Петренко А.В., в якої батько та діти часто хворіють. Виберіть напрямок роботи сімейного лікаря, який буде найбільш впливовим та дасть позитивні зрушення щодо цієї ситуації. • Вплив на спосіб життя.

 • Вплив на екологічні умови.

- Динамічне лікарське спостереження.

 • Вплив на генетичні фактори.

 • Збільшення кількості лікарів в країні.

?

У пологовому будинку № 5, через 3 доби після пологів, померла дитина з причини природжених вад несумісних з життям. Який обліково-статистичний документ використає обласний лікар-неонатолог при експертній оцінці даної ситуації?

- Карта розвитку новонародженого (ф. № 097/о).


 • Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. № 0З0/о).

 • Медична карта переривання вагітності (ф. № 003-1/о).

 • Талон амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о).

 • Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

?

На сільській лікарській дільниці, де проживає 6100 мешканців, протягом останніх двох років не проводились флюорографічні обстеження. Головний лікар центральної районної лікарні видав наказ про обстеження всього населення дільниці протягом поточного року. При підведенні підсумків з'ясувалось, що за рік було обстежено 12% (не було плівки, два місяці хворів рентгенотехнік та ін.). З якої причини, на Вашу думку, управлінське рішення залишилось не виконаним? • Незрозумілою була мета рішення.

- Не були створені умови для виконання управлінського рішення.

 • Підлеглі не були зацікавлені щодо виконання рішення.

 • Управлінське рішення було погано сформульованим.

 • Управлінське рішення залишилось не зрозумілим для підлеглих.

?

Обласною МСЕК загального профілю за місяць оглянуто 186 чоловік: інвалідами вперше визнано 57 чоловік, повторно освідчених - 99 чоловік, 22 чоловіки - інваліди II групи, з них 17 - з правом роботи. Інваліди яких груп обов'язково підлягають професійній реабілітації, у відповідності до індивідуальних оздоровчих програм? • Тільки інваліди III групи первинно та повторно освідчені.

 • Всі освідчені первинно та повторно III групи і II групи з правом роботи.

- Інваліди, котрі є перспективні в плані відновлення працездатності.

 • Тільки первинно визнані інваліди.

 • Усі без винятку визнані інвалідами.

?

Засобами впливу на слухачів при проведенні ділової наради в ЛПЗ є:

- Лінгвіністичний, паралінгвіністичний, кінетивний.


 • Драматичний, жестикулюючий, інертний.

 • Граматичний, кінетичний.

 • Лінгвіністичний, адміністративний. Мобілізаційний, педагогічний.

?

Здоров'я населення характеризує група інтегральних показників, серед яких і демографічні. Який із нижче наведених показників відноситься до цієї групи? • Показник інвалідності.

 • Показник летальності.

 • Показник захворюваності.

- Показник народжуваності.

 • Показник фізичного розвитку.

?

Із яких стадій складається третій етап статистичного дослідження ? • 1.Контроль; 2.Шифрування; 3.Розподіл карт по групах для підрахунків; 4.Складання зведення.

 • 1.Контроль; 2.Шифрування; 3.Розподіл карт по групах для підрахунків; 4.Графічне зображення показників.

 • 1.Контроль; 2.Шифрування; 3.Складання зведень; 4. Графічне зображення показників.

 • 1.Контроль; 2.Шифрування; 3.Розподіл карт по групах для підрахунків; 4.Складання зведення; 5. Графічне зображення показників.

- 1.Контроль; 2.Шифрування; 3.Розподіл карт по групах для підрахунків; 4.Складання зведення; 5. Вираховування статистичних показників; 6. Графічне зображення показників.

?

У міській поліклініці № 5 не був укомплектований штат сімейних лікарів. Вкажіть, на що вплине не доукомплектування штату поліклініки: • Збільшення зареєстрованої захворюваності.

 • Збільшення фактичної захворюваності.

 • Збільшення загальної захворюваності.

- Збільшення розповсюдженості хвороб.

 • Збільшення первинної захворюваності.

?

Управлінці охорони здоров'я та страхової справи регіону М. зробили висновок, що особливості потреб різних груп населення в медичній допомозі повинні задовольнятися на місцях самими суб'єктами медичного страхування, при унормуванні та упорядкуванні їх взаємодій. Підберіть, для цієї проблемної ситуації, відповідний та найбільш ефективний організаційний метод щодо її вирішення.

- Акредитація виробників / надавачів медичних послуг.


 • Атестація та сертифікація медичного персоналу.

 • Розробка договорів та програм медичного страхування.

 • Поточний контроль за діяльністю медичних закладів. Рубіжний контроль за діяльністю медичних закладів.

?

У сільському населеному пункті розгорнута дільнична лікарня на 90 ліжок. До якої категорії дільничних лікарень її слід віднести? • Другої

 • Третьої

 • Четвертої

- Першої

 • Поза категорією

?

Організаційно-методичний відділ обласної лікарні м. К. разом з демографічним відділом обласного статистичного управління провели аналіз показників здоров'я населення. Які демографічні дані були використані для вивчення показників здоров'я населення?

- Чисельність, склад населення, новонароджені, померлі.


 • Чисельність і склад населення, у т. ч. хворі.

 • Чисельність і склад населення, у т. ч. інваліди.

 • Чисельність і склад населення, померлі у стаціонарі.

 • Чисельність і склад населення, у т. ч. за статтю.

?

Дільничному лікареві-педіатру необхідно провести аналіз смертності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при вивченні малюкової смертності? • Дитину, що померла на першому місяці життя.

 • Дитину, що померла на 32-39 тижні.

- Дитину, що померла у віці до 1 року.

 • Дитину, що померла у перші 6 днів.

 • Дитину, що померла під час пологів.

?

Теоретичною основою науки управління є теорії: • Відносності.

 • Розвитку охорони здоров’я.

- Теорія системи, наукового управління, прийняття рішень.

 • Людських відносин.

 • Здоров’я та інертності.

?

У населеному пункті Т. обраховані повікові показники смертності, котрі виявилися значно нижчими ніж розраховані показники очікуваної тривалості життя населення. Як реально зміниться тривалість життя населення у порівнянні з розрахованими показниками очікуваної тривалості життя? • 3більшиться.

 • Не зміниться.

 • Зменшиться.

 • Значно зменшиться.

- Не відомо.
?

Лікареві-педіатру необхідно провести аналіз структури захворюваності дітей на підпорядкованій дільниці та порівняти з показниками по Україні. В структурі загальної захворюваності дітей в Україні перші три місця посідають хвороби:

- Органів дихання, травлення, нервової системи та органів чуття


 • Системи кровообігу, дихання, травлення.

 • Ендокринні, системи дихання та кровообігу.

 • Органів травлення, системи кровообігу, ендокринні.

 • Злоякісні, ендокринні, системи кровообігу.

?

Сімейним лікарем на амбулаторному прийомі працюючому пацієнту К., після проведених клінічно-діагностичних обстежень, встановлений діагноз дизентерії. Який обліковий документ повинен бути терміново складений у даній ситуації? • Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025- 2/о).

- Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. № 058/о).

 • Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. № 060/o).

 • Листок непрацездатності.

 • Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. № 030/о).

?

У пункті N. з населенням 250 000 мешканців за рік народилося 420 дітей; 120 пологів були передчасними, 200 пологів - у термін та 100 пологів - запізнілими. Аналіз яких документів дає найкращу можливість отримати інформацію про частоту різних за терміном пологів у даному населеному пункті? • Обмінної карти пологового будинку, пологового відділення лікарні (ф. № 113/о).

 • Журналу обліку прийому вагітних, роділь та породіль (ф.№ 002/о).

 • Індивідуальної карти вагітної і породіллі (ф. № 111/о).

- Історії пологів (ф. № 096/о).

 • Історії розвитку дитини (ф. № 112/о).

?

Медична страхова компанія бажає відібрати у регіоні Д. найкращих виробників / надавачів медичних послуг із числа медичних закладів для подальшого укладення з ними угод щодо обслуговування застрахованих осіб. Підберіть для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний метод її вирішення. • Застосування моделей кінцевих результатів.

 • Атестація персоналу медичних закладів.

- Акредитація медичних закладів.

 • Поточний контроль за медичними закладами.

 • Стандартизація медичної допомоги.

?

 • Про що свідчить показник абсолютного значення одного відсотка приросту ?

 • Про відсоткове відношення даного рівня до рівня взятого за основу.

- Про відношення абсолютного приросту до темпу приросту.

 • Про відсоткове відношення абсолютного приросту до попереднього рівня.

 • Про різницю між рівнями цього року і попереднього.

 • Про зміну об'єму явища.

?

Медико-соціальне значення захворюваності, як показника здоров'я населення, визначається: • Відповідністю до структури причин смерті.

 • Витратами на гігієнічне виховання населення.

- Провідною роллю у смертності, тимчасовій та стійкій непрацездатності, негативним впливом шкідливих факторів на здоров'я поколінь, потребою в медичній допомозі.

 • Потужністю поліклінічного закладу.

 • Фінансово-економічним станом населення.

?

Лікарю наркологічного диспансеру м. Л. необхідно провести аналіз поширеності наркоманії серед населення. Які вікові групи відносяться до періоду найвищого ризику щодо залучення населення в питаннях вживання наркотиків? • До 14 років.

- 20-29 років.

- 15-19 років.

- 30-39 років.


 • 40 і більше.

?

Згідно наказу МОЗ України N 33 від 23.02.2000 року “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я ” посади лікарів акушер-гінекологів в жіночих консультаціях уводяться за рішенням органу управління охорони здоров’я з розрахунку 1 посада на:

- 3300 осіб жіночої статті.


 • 1200 осіб дорослого і дитячого населення.

 • 1700 осіб дорослого населення.

 • 1500 чоловік дорослого і дитячого населення.

 • 800 осіб дитячого населення.

?

Періодичні медичні огляди проводяться з метою: • Позапланового обстеження певних контингентів працівників.

- Обстеження певних контингентів працюючого населення.

 • Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень та інше).

 • Скерування на медико-соціальну експертну комісію.

 • Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження.

?

Статистичний документ для реєстрації та вивчення госпіталізованої захворюваності? • Медична карта стаціонарного хворого (ф.№ 003/о).

 • Журнал обліку прийому хворих в стаціонар (ф. № 001/о).

 • Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару (ф.№ 007/о).

- Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару (ф.№ 066/о).

 • Лікарське свідоцтво про смерть (ф.№ 106/о).

Категорійність поліклініки визначається:

 • Числом структурних підрозділів.

 • Числом медичного персоналу.

 • Числом лікарського персоналу.

- Числом відвідувань у зміну.

 • Числом лікарняних ліжок.

?

МСЕК загального профілю включає наступну кількість лікарів-спеціалістів: • 3-ох лікарів: терапевт, хірург, акушер-гінеколог.

 • 3-ох лікарів: терапевт, травматолог, невропатолог.

- 3-ох лікарів: терапевт, хірург, невропатолог.

 • 2-ох лікарів: терапевт, хірург.

 • 2-ох лікарів: терапевт, травматолог.

?

Під вторинною лікувально-профілактичною допомогою розуміють:

- Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування лікарями- спеціалістами.


 • Лікування основних найбільш поширених захворювань.

 • Консультацію лікаря загальної практики (сімейного).

 • Здійснення лікувально-діагностичних заходів.

 • Просту діагностику.

?

Який із наведених нижче статистичних показників вказує на скільки разів відбулося збільшення чи зменшення порівнювальних величин?

- Показник наочності.


 • Екстенсивний показник.

 • Інтенсивний показник.

 • Показник абсолютного приросту.

 • Показник співвідношення.

?

Основними видами управління в системі охорони здоров’я є: • Ієрархічне, лінійне, тактичне.

 • Централізоване, цілеспрямоване.

 • Оперативне, вирішальне, цільове.

 • Пряме, опосередковане, ситуаційне.

- Стратегічне, оперативне, ситуаційне, програмно-цільове.

?

Який порядок видачі листка непрацездатності, згідно з чинним законодавством, з приводу побутової травми, отриманої при гасінні пожежі ? • Листок непрацездатності не видається.

 • Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 6-го дня втрати працездатності.

- Листок непрацездатності видається з першого дня втрати працездатності при зверненні за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад.

 • Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 5-го дня втрати працездатності.

 • Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 3-го дня втрати

працездатності.

?

Захворюваність на шигельоз у районі по місяцях року в абсолютних цифрах становить: січень -6 випадків; лютий - 9; березень -11; квітень -10; травень -16;червень -23; липень -19; серпень -33; вересень -58; жовтень -19; листопад -11; грудень -5. Усього за рік - 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно відобразить помісячні відхилення захворюваності на шигельоз від середнього рівня?

 • Стовпчикова діаграма.

 • Картограма.

- Радіальна діаграма.

 • Картодіаграма.

 • Секторна діаграма.

?

У школі, після проведеного поглибленого медичного огляду, в п’ятому класі діти розподілені медичними працівниками за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають функціональні та морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, а також часто хворіють простудними захворюваннями?

- 4

- 2


- 5

- 3

- 1

?

Вагітна жінка стала на облік у лікаря жіночої консультації в термін вагітності 11 тижнів та перебувала під наглядом у лікаря-акушер-гінеколога протягом усього терміну вагітності при її нормальному перебігу. Який з наведених документів обов'язково повинен видати лікар-акушер-гінеколог жіночої консультації вагітній для госпіталізації до пологового будинку?- Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (ф. № 113/о).

 • Листок непрацездатності.

 • Індивідуальну карту вагітної і породіллі (ф. № 111/о).

 • Історію пологів (ф. № 096/о).

 • Історію розвитку дитини (ф. № 112/о).

?

Хворому на туберкульоз легень, віком 43 роки, після трьохмісячного лікування в стаціонарі, лікар-фтизіатр рекомендував санаторно-курортне лікування. Хто має право видавати листок непрацездатності для санаторно-курортного лікування? • Головний лікар лікувального закладу.

 • Лікуючий лікар.

 • Завідувач відділення.

 • Заступник головного лікаря з ЕТН.

- Лікарсько-консультативна комісія.

?

Забезпеченість населення лікарями-інфекціоністами складає 4,0 лікаря на 10 000 населення. За допомогою якого статистичного показника розрахованазабезпеченість населення лікарями-інфекціоністами?

 • Інтенсивного.

 • Середнього арифметичного.

 • Екстенсивного.

- Співвідношення.

 • Наочності.

?

До приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги в тяжкому стані доставлено чоловіка віком 43 роки. Черговий лікар діагностував у нього гострий задній трансмуральний інфаркт міокарда. Незважаючи на проведені лікувально- реанімаційні заходи, хворий через 2 години в кардіологічному стаціонарі помер. Якому фахівцю доцільно доручити встановити основну причину смерті в даній ситуації? • Лікарю-патологоанатому.

 • Лікарю швидкої допомоги.

 • Черговому лікарю.

 • Лікарю-експерту.

- Судово-медичному експерту.

?

У місті Н. є дві об’єднаних міських лікарні, що складаються зі стаціонару й поліклініки. Одна з поліклінік відноситься до першої категорії, інша - до другої. Що визначає Категорійність поліклініки? • Чисельність медичного персоналу.

- Число відвідувань у зміну.

 • Число структурних підрозділів.

 • Число лікарів із першою категорією.

 • Наявність кабінету ультразвукової діагностики.

?

Захворюваність населення можна вивчати різними методами. Яке з нижче наведених положень являється методом вивчення захворюваності? • Перепис хворих.

 • Перепис населення.

 • Антропометричні вимірювання.

- 3вертання за медичною допомогою.

 • Подвірні обходи.

?

Сімейному лікареві необхідно провести аналіз стану здоров'я серед дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Які групи показників ним будуть використані для досягнення мети? • Способу життя, захворюваності, фізичного розвитку.

 • Захворюваності, інвалідності, добробуту.

- Демографічні, захворюваності, інвалідності.

 • Народжуваності, захворюваності, способу життя.

 • Захворюваності, летальності, добробуту.

?

Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1 200 випадків непрацездатності та 14 286 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з

тимчасовою втратою працездатності можна розрахувати за цими даними?


 • Число випадків непрацездатності на 100 працюючих.

 • Число днів непрацездатності на 100 працюючих.

 • Відсоток робітників які ні разу не хворіли на протязі року.

- Середню тривалість одного випадку втрати працездатності.

 • Відсоток осіб які тривало та часто хворіли.

?

Про що свідчить показник звертання в амбулаторно-поліклінічний заклад серед населення відповідної вікової групи? • Визначає потужність поліклінічного закладу.

 • Визначає динаміку захворюваності серед населення певної вікової групи.

 • Засвідчує профіль амбулаторно-поліклінічного закладу.

 • Визначає структуру захворюваності серед даної вікової групи.

- Засвідчує показник захворюваності серед населення даної вікової групи.

?

У поліклініці проходить опрацювання статистичного звіту за рік. Сімейний лікар проводить аналіз захворюваності на сімейно-територіальній дільниці за звітній період. Які методи він використає для вивчення загальної захворюваності? • Перепис населення, причини смерті.

- Звертання за медичною допомогою, медичні огляди, причини смерті, опитування населення, спеціальні вибіркові дослідження.

 • Перепис хворих, опитування населення.

 • Антропометричні виміри, спеціальні вибіркові дослідження.

 • Показник народжуваності й смертності, причини смерті.

?

На скільки категорій, за потужністю ліжкового фонду, поділяються центральні районні лікарні? • За потужністю ліжкового фонду ЦРЛ поділяються на 5 категорій: І - від 350 ліжок і більше; II – від 300 до 350 ліжок; III - від 250 до 300 ліжок; IV - від 200 до 250 ліжок; V - від 150 до 200 ліжок.

 • Не розподіляється на категорії.

- За потужністю ліжкового фонду ЦРЛ поділяється на 6 категорій: I - від 350 ліжок і більше; II - від 300 до 350 ліжок; III - від 250 до 300 ліжок; IV - від 200 до 250 ліжок; V - від 150 до 200 ліжок; VI – від 100 до 150 ліжок.

 • За потужністю ліжкового фонду ЦРЛ поділяється на 3 категорії: І - від 350 ліжок і більше; II - від 300 до 350 ліжок; III - від 250 до 300 ліжок.

 • За потужністю ліжкового фонду ЦРЛ поділяється на 2 категорії: І категорія 350 ліжок і більше; II категорія від 300 до 350 ліжок.

?

Сімейному лікареві доручили підготувати план проведення комплексу профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Який захід, щодо вторинної профілактики захворювань, він повинен внести до плану? • Попередження виникнення захворювань.

 • Усунення чинників виникнення хвороб.

 • Покращення умов життя населення.

- Попередження ускладнення наявних у населення хвороб.

 • Проведення щеплень.

?

З 350-ти робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у поточному році, оглянуто в територіальній поліклініці 325 осіб. У результаті - одного працівника тимчасово відсторонено від роботи, 15-ом - рекомендовано пройти подальше оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, 10-ом - надано дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати в даному випадку?

- Повнота охоплення періодичними медичними оглядами.


 • Частота виявлення захворювань під час оглядів.

 • Питома вага осіб, тимчасово звільнених від роботи.

 • Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування.

 • Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії.

?

Сімейному лікареві доручили підготувати план проведення профілактичних заходів серед населення підпорядкованої дільниці. Який захід щодо первинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план для досягнення мети?- Попередження виникнення та подальшого розвитку захворювань.

 • Направлення хворих на санаторне лікування.

 • Заходи щодо підвищення якості життя хворих.

 • Заходи щодо покращання умов життя хворих.

 • Попередження ускладнень хвороби.

?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка