В освiтньому просторiСторінка1/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3
Управління культури обласної державної адміністрації

Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова

Інформаційно-бібліографічний відділ

ВИХОВАННЯ

В ОСВIТНЬОМУ ПРОСТОРI

Рекомендаційний бібліографічний покажчик

Херсон, 2013

УДК 016:37.013

ББК 91.9:74+74.200я1

Виховання в освітньому просторі: реком. бібліогр. покажч. / уклад. Михайлова А. С. ; Упр. Культури облдержадміністрації, Обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2013. – 22 с.Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Виховання в освітньому просторі» знайомить з актуальними проблемами виховної роботи з молоддю, що знайшли відображення на сторінках періодичних видань, отриманих бібліотекою у 2013 році.

Література згрупована в тематичних розділах за основними напрямами виховання, визначених «Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти». Покажчик містить методичні рекомендації класним керівникам щодо організації виховної роботи з учнівськими колективами та співпраці з батьками, тренінги, авторські програми виховання, зарубіжний досвід. Пропонуються також публікації, присвячені формуванню інформаційної культури та медіаосвіті, соціалізації та розвитку лідерських якостей підростаючого покоління, туристсько-краєзнавчій роботі з молоддю, проблемам сімейного виховання, а також просвітницькій роботі з питань європейської інтеграції. Окремі розділи висвітлюють питання безпеки дітей в Інтернеті та психологічні аспекти виховання

Видання адресоване класним керівникам, вихователям, викладачам, шкільним психологам, бібліотекарям, працівникам позашкільних закладів.

Укладач: Михайлова А. С.

Комп’ютерний набір: Михайлова А. С.

Редактор: Коваль С. Д.

Відповідальна за випуск: Ігнатова Т. Ф.
Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова, 2013

ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА
1. Ашиков, В. Воспитание - это самосовершенствование : [круглый стол, великие люди прошлого о воспитании,] / В. Ашиков // Школьная библиотека. – 2013. – № 6-7. – С. 74-75.

2. Виховання в різних країнах // Позакласний час. – 2013. – № 7-8. – С. 97-98.

3. Галата, С. Трамплин у майбутнє : В Україні створюють банк шкільного інтелекту : [про президентську програму для інтелектуально-обдарованих дітей "Інтелектуальне майбутнє України"] / С. Галата // Освіта України. – 2013. – 14 жовт. – С. 7.

4. Гарбера, Н. Ф. Актуальні методи, прийоми, засоби виховання учнів / Н. Ф. Гарбера // Виховна робота в школі. – 2013. – № 5. – С. 49-53.

5. Гасиджак, Л. Музей і школа: партнери чи випадкові знайомі? : [музеї в освітньо-виховному процесі] / Л. Гасиджак // Освіта України. – 2013. – 1 лип. – С. 10.

6. Грузинський, Д. Групи продовженого дня: переваги та ризики : [педагоги, психологи та лікарі по-різному оцінюють таку форму навчально-виховного процесу] / Д. Грузинський // Освіта України. – 2013. – 16 груд. – С. 13.

7. Гузик, Н. П. Философско-мировоззренческие педагогические основы инновационной личностно ориентированной педагогической системы Н. П. Гузика : [статьи укр. педагога-новатора] / Н. П. Гузик // Управління школою. – 2013. – № 13-15. – С. 2-25.

8. Кириченко, В. Класна година в сучасній школі: якою їй бути? / В. Кириченко // Шкільний світ. – 2013. – № 9. – С. 4-8.

9. Коваль, Л. 2013-й проголошено Роком дитячої творчості : Позашкільна освіта має стати найкращою профілактикою злочинності та бездоглядності / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. – 2013. – 4 січ. – С. 4.

10. Логвіненко, В. В. Навчаючи - виховувати : Найважливіші функції педагога-вихователя, куратора групи / В. В. Логвіненко // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 2. – С. 36-39.

11. Матеріали всеукраїнського конкурсу "Класний керівник 2012 року" : [з досвіду роботи] // Позакласний час. – 2013. – № 3-4. – С. 49-68.

12. Методична скарбничка : Річний план виховної роботи школи // Позакласний час. – 2013. – № 15-16. – С. 39-60.

13. Мельник, П. Рекламні тексти як навчальний матеріал для формування соціокультурної компетенції старшокласників / П. Мельник // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 13-23

14. Мінакова, Н. Шкільний музей: виховання історією : [музейна педагогіка] / Н. Мінакова // Шкільний світ. – 2013. – № 3. – С. 7-8.

15. Молодіжний клуб "Свій" : [з досвіду роботи навчально-методичного центру культури і туризму] // Позакласний час. – 2013. – № 5-6. – С. 116-117.

16. Норов, О. О. Комплексний педагогічний проект "Культурна поліфонія" як плідний шлях аксіологічного становлення особистості старшокласника : [культурологічне виховання] / О. О. Норов // Обдарована дитина. – 2013. – № 6. – С. 22-30.

17. Нудьга, Н. В. Літня школа - ключ до серця і розуму : [виховна робота в літній період, з досвіду роботи ліцею] / Н. В. Нудьга // Обдарована дитина. – 2013. – № 6. – С. 41-48.

18. Олійник, Н. В. Бачити в кожній дитині особистість : [робота класного керівника з педагогічно занедбаними дітьми] / Н. В. Олійник // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 5. – С. 23-31.

19. Парк педагогічної майстерності : [матеріали до проведення виховних заходів] // Позакласний час. – 2013. – № 5-6. – С. 77-89. – Поч. Продовж. в № 15-16, 2013, с. 25-38.

Виховні заходи з тем: "Толерантність врятує світ", "Молодь обирає здоровий спосіб життя", "Відповідальність за свої вчинки"; Вправи для батьків "Сім'я - простір без насильства"; "Как помочь ребенку выбрать будущую профессию" (практикум для родителей); "Будуємо щасливу сім'ю": тренінг для дітей; Правова культура випускника: вправи. Вибір професії - важливий крок. Ігри з профорієнтації; Шляхи виходу з "лабіринту" злочинності та правопорушень; Виховна система "Я громадянин України та світу". Основні напрями реалізації; Заходи в рамках виховної системи "Моральні цінності в моєму житті" (тренінг). Торгівля людьми - сучасний прояв рабства: ділова гра; Вчимося толерантності: тренінг для учнів.

20. Перехейда, О. М. Додаткова освіта - фактор розвитку інтелектуального та творчого потенціалу особистості гімназиста : [з досвіду роботи] / О. М. Перехейда // Виховна робота в школі. – 2013. – № 5. – С. 2-29.

21. Петренко, Л. Б. Освітні технології роботи з класом-родиною / Л. Б. Петренко // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 12-16.

22. Письмак, Л. Сучасний стан вирішення соціально-педагогічних проблем у закладах освіти : [насильство та агресія] / Л. Письмак // Соціальний педагог. – 2013. – № 1. – С. 43-47.

23. Святковий календар : [матеріали до виховних заходів у початковій школі] // Розкажіть онуку. – 2013. – № 3-4. – С. 11-26. – Поч. Продовж. в № 5-6, 2013, с. 25-40.

24. Скалига, В. Діти, яких слухають учені : Раціоналізаторські й винахідницькі проекти підлітків дивують дорослих : [конкурси дослідницько-експериментальних робіт українських школярів] / В. Скалига // Освіта України. – 2013. – 20 трав. – С. 10.

25. Скрипченко, О. Формуємо творчу індивідуальність : [індивідуальна робота у розвитку творчих здібностей] / О. Скрипченко // Шкільний світ. – 2013. – № 23. – Вкл. - С. 1-3.

26. Соціальні проблеми і соціальна педагогіка за межами України // Соціальний педагог. – 2013. – № 5. – Спецвип.Конфлікти в навчально-виховному процесі: технологія вирішення; Устойчивость старшеклассников к алкоголю и наркотикам: формирование адекватного уровня устойчивости; Профілактика правопорушень і сімейного неблагополуччя: методична розробка занять; Особливості дітей у розлучених сім'ях: проблема й аспекти вивчення; Підтримка дітей групи ризику: соціально-педагогічні й психологічні аспекти; Моральний аспект соціалізації: література й дитяче читання; Екологічний марафон: досвід реалізації міського освітнього проекту.

27. Сморжевська, Л. М. Якщо трапилась біда... : школярам про цивільну оборону України / Л. М. Сморжевська // Розкажіть онуку. – 2013. – № 5-6. – С. 81-84.

28. Черепій, О. М. Розвиток обдарованості через виховну систему закладу / О. М. Черепій // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 1. – С. 24-29.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ.

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА
29. Абель, М. Р. Військово-патріотичне виховання на козацьких традиціях : [про зростання ролі військово-патріотичного виховання молоді] // Управління школою. – 2013. – № 16-18. – С. 86.

30. В океані рідного народу відкривай духовні острови : [національно-патріотичне, громадянське виховання, сценарії] // Позакласний час. – 2013. – № 13-14. – С. 39-41. - В змісті також: Любіть Україну!: вірші.

31. Галата, С. Пігулка від "противсіхства" : Виховати справжніх патріотів допоможе громадянська освіта : [про роботу над новою редакцією Концепції громадянської освіти та виховання] // Освіта України. – 2013. – 28 січ. – С. 10-11.

32. Гарус, Л. М. Вивчаємо те, що любимо! : Краєзнавча робота в школі // Географія. – 2013. – № 10. – С. 2-32. - В змісті також: Приклади занять краєзнавчо-географічної секції.

33. Гра "Зірниця" : [військово-патріотична гра] // Позакласний час. – 2013. – № 15-16. – С. 69-98.

34. Мазур, І. М. Зроби своє місто кращим : Міський конкурс молодіжних проектів // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2013. – № 5. – С. 49-51.

35. Національно-патріотичне виховання : [сценарії бібліотечних заходів] // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 11-12. – С. 3-23.

36. Растова, М. В. Духовна єдність поколінь - минулих, сучасних і майбутніх : [сценарії виховних заходів до Дня Перемоги] // Позакласний час. – 2013. – № 7-8. – С. 83-89, 122-125.

37. Сердюк, Г. А. Дійти до джерел: літературно-краєзнавча робота в ліцеї : Досвід апробації авторського курсу // Обдарована дитина. – 2013. – № 6. – С. 11-15.

38. Скалига, В. "Зірниця" 2.0 : В Україні відроджується захоплива військово-патріотична гра // Освіта України. – 2013. – 30 верес. – С. 10.

39. Стежками рідної землі : програма гуртка народознавства : [з досвіду роботи] // Позакласний час. – 2013. – № 1-2. – С. 13-16.

40. Стойкова, М. М. Юний дослідник : Програма краєзнавчої науково-дослідницької роботи. 6-9 класи // Географія. – 2013. – № 8. – С. 33-37. – Поч. Продовж. в № 10, 2013, с. 18-32.

41. Сухова, О. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом краєзнавчої роботи // Географія. – 2013. – № 1. – С. 12-14.

42. Чорна, К. Риси, притаманні громадянину-патріоту : [година спілкування] // Шкільний світ. – 2013. – № 17. – С. 22-24.

43. Шулікін, Д. Патріотизм виховуємо на перемогах // Освіта України. – 2013. – № 4 : 28 січ. – С. 8-9.

Про спільний план заходів М-ва освіти, науки, молоді і спорту, Міноборони і громадських організацій з питань військово-патріотичного виховання молоді.


ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
44. Божко, Л. Діяльність соціального педагога щодо захисту прав і свобод дитини : за матеріалами районного семінару соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів : [робота з учнями та вчителями] / Л. Божко // Соціальний педагог. – 2013. – № 9. – С. 18-37. - В змісті також: Батькам про права дитини.

45. Качур, О. Формування правової культури учнів : Роль фахівця соціально-психологічної служби школи / О. Качур // Соціальний педагог. – 2013. – № 4. – С. 51-56.

46. Права споживачів. Пам'ятка споживача : [матеріал до уроків] // Економіка в школах України. – 2013. – № 4. – С. 26-28.

47. Рябовол, Л. Т. З історії організації шкільної правової освіти в незалежній Україні / Л. Т. Рябовол // Історія та правознавство. – 2013. – № 1. – С. 3-4. – Поч. Продовж. в № 4, 2013, с. 2-4.

48. Рябовол, Л. Т. Сучасні мета і завдання шкільної правової освіти та навчання правознавства / Л. Т. Рябовол // Історія та правознавство. – 2013. – № 13. – С. 2-6.

49. Талько, М. Протидія торгівлі людьми : Організація профілактичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / М. Талько // Соціальний педагог. – 2013. – № 9. – С. 11-17.

50. Токар, І. Знаю свої права та виконую обов'язки : Соціально-перетворювальне заняття з елементами тренінгу : [для учнів віком 11-12 років] / І. Токар // Соціальний педагог. – 2013. – № 6. – С. 9-12.
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
51. Авдимирець, Л. А. Толерантність, демократія, сучасна молодь : [виховання толерантності, конспект заняття] / Л. А. Авдимирець // Історія та правознавство. – 2013. – № 13. – С. 24-27.

52. Бєляєва, О. А. Правила поведінки та культура спілкування закоханих неповнолітніх : [моральне та правове виховання] / О. А. Бєляєва // Все для вчителя. – 2013. – № 2. – С. 132-133.

53. Болотнікова, О. А. Програма "Створи свій характер" : [з досвіду роботи класного керівника, моральне виховання] / О. А. Болотнікова // Позакласний час. – 2013. – № 7-8. – С. 73-80.

54. Виховуємо гідність і повагу до себе та інших // Шкільний світ. – 2013. – № 23. – Спецвип.Арсенал виховних форм; Тренінги: "Школа поваги та гідності", "Вчимося поважати інших"; Години спілкування "Коли треба казати "ні" , "Я - особистість" , "Що таке самопізнання?"; Чи легко бути справедливим?: диспут; Заняття: "Підвищення самооцінки", "Самовиховання", "Невербальне спілкування", "Що таке "комунікативний", "Пізнавай себе та інших людей".

55. Даценко, О. В. Проект "Морально-духовне виховання. Любов. Шлюб" : [матеріали до уроку] / О. В. Даценко // Основи здоров'я. – 2013. – № 2. – С. 23-28. – Поч. Продовж. в № 3, № 4, 5, 2013.

56. Дашко, В. Г. Ігри для виховання терпимості, довіри і співробітництва : методичний посібник [толерантне виховання] / В. Г. Дашко // Позакласний час. – 2013. – № 3-4. – С. 61-68.

57. Журба, К. Школа шляхетності : тренінг для учнів 5-6 класів. / К. Журба // Шкільний світ. - 2013. - № 18. - С. 19-57. - В змісті - 8 занять.

58. Загуменна, В. Формування толерантної свідомості підлітків : заняття з елементами тренінгу / В. Загуменна // Соціальний педагог. – 2013. – № 3. – С. 28-40.

59. Іванишина, Є. В. Абетка етикету : [цикл бесід для початкових класів] / Є. В. Іванишина // Розкажіть онуку. – 2013. – № 1-2. – С. 85-88. – Поч. Продовж. в № 3-4, 5-6, 2013.

60. Кадлубовська, І. В. Проведення класних годин на основі притч / І. В. Кадлубовська // Позакласний час. – 2013. – № 7-8. – С. 65-70.

61. Кулик, Н. Толерантності треба навчити : Чи приживеться в Україні культура бути сусідами? / Н. Кулик // Освіта України. – 2013. – 4 лют. – С. 10.Про впровадження в українських навчальних закладах нового факультативного курсу "Культура добросусідства", спрямованого на відвернення міжнаціональних конфліктів, протидію розвиткові негативних етнічних стереотипів і зниження агресивності в суспільстві.

62. Морально-етичне виховання : [сценарії бібліотечних заходів] // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 11-12. – С. 23-51. – В змісті також: Сто прислів'їв і приказок про силу слова і тактовність.

63. Пізнай себе - зрозумій іншого : тиждень толерантності у школі : [сценарії, інтерактивні вправи, ігри] // Позакласний час. – 2013. – № 19-20. – С. 57-64.

64. Програма виховних годин "Школа самовиховання" // Позакласний час. – 2013. – № 9-10. – С. 115-120.

65. Редька, Л. Твоє майбутнє - у твоїх руках : Програма формування навичок культури поведінки / Л. Редька // Позакласний час. – 2013. – № 7-8. – С. 91-94.

66. Стрельцова, Л. В. "Прикоснись ко мне добротой" : Авторская программа "Библиотерапия - современный метод нравственно-эстетического воспитания" / Л. В. Стрельцова // Школьная библиотека. – 2013. – № 6-7. – С. 55-58.

67. Тернистий шлях до Бога // Позакласний час. – 2013. – № 11-12. – С. 8-17. В змісті: Сходинки духовності (сценарії виховних заходів для учнів).

68. Третяк, О. П. Виховання в дітей ціннісного ставлення до людини як психолого-педагогічна проблема / О. П. Третяк // Педагогіка та психологія. – 2013. – № 1. – С. 67-73.

69. Чорна, К. Як виховати культуру гідності : Тренінги, бесіди, години спілкування для учнів 5-9 класів / К. Чорна // Шкільний світ. – 2013. – № 16. – Спецвип.

70. "Что такое хорошо?.. Что такое плохо?..." : [на допомогу вихователям] // Позакласний час. – 2013. – № 1-2. – С. 121-127.

71. Шкільна, І. Чи вмієш ти пробачати? : тренінг / І. Шкільна // Шкільний світ. – 2013. – № 24. – С. 18-20.
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
72. Александровська, Г. Л. Чарівний дивосвіт глини майстрів Херсонщини : [творчі надбання у виготовленні глиняної іграшки майстрами Херсонщини та навчання цьому ремеслу підростаючого покоління] / Г. Л. Александровська // Трудове навчання в школі. – 2013. – № 8. – С. 2-6 : іл.

73. Аристова, Л. Використання навчально-методичного комплексу "Музичне мистецтво" в естетичному вихованні молодших школярів / Л. Аристова // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3. – С. 10-13.

74. Башкатов, Г. Технологія проведення загальношкільного конкурсу хорового співу / Г. Башкатов // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 16-19.

75. Борсук, С. Творча особистість змінює світ : Розвиток творчих здібностей учнів підготовчого класу на уроках "Слухання музики" у школі естетичного виховання / С. Борсук // Шкільний світ. – 2013. – № 23. – Вкл.

76. Веремієнко, Л. М. Виховання духовності дітей засобами вокального мистецтва / Л. М. Веремієнко // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 20-24.

77. Горовенко, В. Дивосвіт декоративно-прикладного мистецтва : [творчі завдання на уроках образотворчого мистецтва] / В. Горовенко // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 48-54 : іл.

78. Горовенко, В. Бачити звук, слухати колір / В. Горовенко // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3. – С. 41-45.

Оригінальна авторська методика ознайомлення учнів 5-8-х класів із синтезом мистецтв, власні прийоми розвитку творчих здібностей дітей на уроках мистецтва.

79. Зимовський, Д. Виховання сучасних підлітків через призму театру : [театральна діяльність школярів] / Д. Зимовський // Соціальний педагог. – 2013. – № 1. – С. 8-10.

80. Коваленко, Н. Краса і творчість - найкращі вихователі : Система етико-естетичного виховання і творчого розвитку ліцеїстів / Н. Коваленко // Обдарована дитина. – 2013. – № 6. – С. 6-11.

81. Комаровська, О. "Срібне джерело" дитячої творчості : [про київський фестиваль-конкурс дитячих театральних колективів навчальних закладів] / О. Комаровська // Шкільний світ. – 2013. – № 20. – С. 18-22.

82. Краснова, Н. Гончарне мистецтво у формуванні світовідображення підлітків : [навчально-виховні можливості майстер-класу як сучасної форми роботи з підлітками в образотворчому мистецтві на прикладі гончарного мистецтва Луганського регіону] / Н. Краснова // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 55-59.

83. Кужим, В. Виховання художніх смаків / В. Кужим // Шкільний світ. – 2013. – № 24. – Вкл.

84. Кузнецова, В. А. Развитие у школьников способности к творчеству самоактуализации (на примере занятий живописью) / В. А. Кузнецова // Обдарована дитина. – 2013. – № 10. – С. 14-18.

85. Лагузинская, Я. Музейная педагогика : История и теория : [особенности восприятия произведений изобразительного искусства младшими школьниками] / Я. Лагузинская // Искусство. – 2013. – № 9. – С. 40-47 : ил., фото. - В содерж. также: Организация работы детской творческой мастерской; Способы развития творческого восприятия детей. – Нач. Продолж. в № 10, 11, 2013.

86. Лисицина, Ю. Методика виховання толерантності старшокласників засобами художньої культури / Ю. Лисицина // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 4. – С. 41-46.

87. Международная школа талантливых детей : [в Херсоне, в рамках 1-го городского фестиваля "Цветная жизнь" начнет работать первая Международная школа талантливых детей городов-побратимов Херсон-Шумен] // Херсонський вісник. – 2013. – 13 черв. – С. 17.

88. Мельнокова, О. Г. Виховання творчої особистості учня засобами театрального мистецтва / О. Г. Мельнокова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 4. – С. 30-31.

89. Миронюк, С. Краса в мистецтві та житті : Формування естетичних якостей дітей / С. Миронюк // Шкільний світ. – 2013. – № 20. – Вкл. - С. 11-12.

90. Миронюк, С. Основні шляхи естетичного виховання особистості : [теоретичні аспекти та головні завдання естетичного виховання, художньо-педагогічне спілкування, історичний екскурс, конспекти уроків музики] / С. Миронюк // Шкільний світ. – 2013. – № 19. – Вкл.

91. Музика : [уроки, сценарії] // Шкільний світ. – 2013. – № 1. – Вкл.

92. Обличчя школи : 2013-й оголошено Роком дитячої творчості : [фото та зображення творчих робіт учнів з різних куточків України] // Позакласний час. – 2013. – № 3-4. – Вкл. : фото. – Продовж. в № 5-6, № 7-8, 2013, Вкл.

93. Петренко, Л. Б. Артпедагогіка: на допомогу вчителеві початкових класів у справі розвитку обдарованості кожної дитини / Л. Б. Петренко // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 39-43.

94. Петришенко, І. "Таврійська хвиля" дитячої творчості сколихне область : [вперше на Херсонщині розпочався фестиваль дитячої творчості "Таврійська хвиля"] / І. Петришенко // Новий день. – 2013. – 15 серп. – С. 2.

95. Поленок, А. Про королеву Тонику, эхо и импровизацию : Игровые приемы как средство развития музыкальных и физических способностей школьников : [на уроках музыки] / А. Поленок // Искусство. – 2013. – № 2. – С. 57-61.

96. Просіна, О. Художньо-педагогічна інтерпретація творів мистецтва : [рекомендації Ф. Барб-Галль щодо формування в дітей навичок інтерпретації картин] / О. Просіна // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3. – С. 18-24.

97. Пундєєва, О. Витинанка як вид декоративного мистецтва : [вивчення мистецтва витинанки в 5-му кл.] / О. Пундєєва // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 45-47.

98. Радчук, Н. Музичний калейдоскоп : програма вокального гуртка / Н. Радчук // Шкільний світ. – 2013. – № 21. – Вкл. - С. 11-20.

99. Рахманіна, В. Класифікація дитячих театрів моди / В. Рахманіна // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 1. – С. 49-53.

100. Різник, Л. В. Естетичне виховання учнів під час вивчення біології в школі / Л. В. Різник // Біологія. – 2013. – № 1. – С. 14-17.

101. Руденко, І. Художньо-творчі вправи як засіб формування творчої активності підлітків : [на уроках образотворчого мистецтва] / І. Руденко // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3. – С. 24-37.

102. Сєрих, Л. В. Розвиток креативності дитини : [художня діяльність] / Л. В. Сєрих // Мистецтво в школі. – 2013. – № 2. – Вкл. - С. 1-5.

103. Скляренко, О. Традиційна народна лялька / О. Скляренко // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3. – С. 38-41.Виховні можливості традиційної народної ляльки та процес ознайомлення учнів з лялькарським мистецтвом через залучення їх до практичної діяльності з реалізації авторського проекту.

104. Степанова, Л. Діагностика і розвиток поліфонічного слуху молодших школярів / Л. Степанова // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3. – С. 5-9.

105. У Херсоні відкривається школа міст-побратимів : [Херсон-Шумен (Болгарія) та Художня школа будуть обмінюватися учнями та викладачами] // Вгору. – 2013. – 13 черв. – С. 9.

106. Тимощук, С. В. Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльності : За принципами концепції музичного виховання К. Орфа / С. В. Тимощук // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 22-29.

107. Федош, О. Розвиток творчих здібностей у зображувальній діяльності : [малювання] / О. Федош // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 30-34.

108. Школьнік, С. Казки Василя Сухомлинського в музичному вихованні молодших школярів : [застосування казок-інсценівок] / С. Школьнік // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 4. – С. 6-8.Каталог: files -> unalib -> File -> resources -> recommended-bibliographies
recommended-bibliographies -> Уроки минулого I сучаснiсть рекомендаційний бібліографічний покажчик Херсон, 2013 ббк 91. 9: 2 + 20. 1я1
File -> Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова пропонує у листопаді 2015 р
File -> Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова пропонує у квітні 2012 р
File -> Урок-екранізація «Романтична повість-казка» до 90-річчя виходу друком книги О. Гріна «Пурпурові вітрила»
File -> План роботи Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Бориса Лавреньова на травень 2014 р
File -> Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова пропонує у січні 2013 р
File -> Урок-хроніка «За мужність, стійкість і відвагу» До Дня Європи в Україні Відеокруїз «Галопом по Європі»
File -> Урок-образ «Краса і таємниця Соборів» (до 200-річчя від дня народження В. Гюго) 10, 15, 22. 02
recommended-bibliographies -> Відділ мистецтв Мистецький вісник


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка